Спосіб оперативного омолодження обличчя

Номер патенту: 107999

Опубліковано: 24.06.2016

Автор: Денищук Павло Андрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оперативного омолодження обличчя, полягає у тому, що застосовують трирівневий підхід до омолодження "повного" обличчя, що полягає у проведенні ультразвукової ліпоаспірації зон надмірного локального відкладення підшкірної жирової клітковини в області нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї, видаленні щічних жирових тілець Біша, проведенні підтяжки нижніх двох третин обличчя із редукційною пластикою поверхневої м'язово-апоневротичної системи, першим рівнем є усунення надлишкової жирової клітковини в області нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї, даний етап здійснюється шляхом туменісцентної інфільтрації підшкірної жирової клітковини розчином Кляйна, ультразвукової деструкції жирової тканини із подальшою вакуумною аспірацією водно-жирової емульсії, другий рівень включає в себе видалення щічних жирових тілець Біша, що виконується через наявний черезшкірний доступ під час пластики поверхневої м'язово-апоневротичної системи, третім рівнем є видалення надлишку шкірних покривів обличчя шляхом видалення шкірного клаптя періаурикулярної області, а також пластику поверхневої м'язово-апоневротичної системи (ПМАС) шляхом висічення клаптя надлишкових тканин ПМАС із наступною тракцією та фіксацією у цефалічно-дорзальному напрямку.

Текст

Реферат: UA 107999 U UA 107999 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема пластичної хірургії, призначена для хірургічного оперативного омолодження осіб із повним обличчям та вираженими гравітаційними віковими змінами обличчя. Відомо, що основними факторами, що викликають розтягування м'яких тканин обличчя, є гравітаційний вплив, скорочення жувальних та мімічних м'язів, рухи голови і шиї, зміни об'єму м'яких тканин внаслідок коливання маси тіла. Результатом дії зазначених факторів є подовження та утворення надлишків м'яких тканин обличчя. Це викликає утворення вікових дефектів обличчя, таких як зміщення і птоз тканин виличної і щічної областей, поява носослізних борозен, поглиблення носо-губних зморщок, опущення кутів рота, поява "брилів" в області нижньої щелепи, в'ялість та зморшкуватість шкіри обличчя і шиї. З метою корекції зазначених гравітаційних та вікових змін обличчя використовується підтяжка обличчя [UA 65440], ефект якої на сучасному етапі посилюється проведенням пластики поверхневої м'язовоапоневротичної системи (ПМАС) обличчя. Вікові зміни обличчя прискорюються та посилюються їх прояви у випадку наявності надлишку жирової тканин обличчя у вигляді потовщення підшкірної жирової клітковини, що спричиняє зростання гравітаційного випливу на м'які тканини. Класична підтяжка нижніх двох третин обличчя із пластикою поверхневої м'язово-апоневротичної системи обличчя не дозволяє отримати тривалий та стабільний омолоджуючий ефект у осіб із наявністю локальних відкладень жирової тканини в області обличчя внаслідок збереження фактора посиленого гравітаційного впливу на м'які тканини. Для вирішення проблеми використовується поєднання підтяжки обличчя із ПМАС-пластикою та ліпоаспірація обличчя. [UA 17817] Цей спосіб дозволяє покращити кінцевий естетичний результат за рахунок видалення надлишкової підшкірної жирової клітковини обличчя та зробити ефект більш стабільним і тривалим. Поставлена задача вирішується тим, що завдяки видаленню підшкірної жирової тканини полегшуються м'які тканини обличчя та зменшується гравітаційний вплив на них. Недоліком методу є те, що він не передбачає видалення щічних жирових тілець Біша, що також є фактором, який обтяжує м'які тканини обличчя, створює додатковий естетичний дефект, посилює гравітаційний вплив, зменшує тривалість та якість ефекту від підтяжки обличчя. В основу корисної моделі поставлена задача отримати тривалий та стабільний омолоджуючий ефект у осіб із наявністю локальних відкладень жирової тканини в області обличчя та гіпертрофією щічних жирових тілець Біша шляхом мінімізації дії фактора посиленого гравітаційного впливу на м'які тканини. Вирішенням проблеми є трирівневий підхід до омолодження "повного" обличчя, що полягає у проведенні ультразвукової ліпоаспірації зон надмірного локального відкладення підкірної жирової клітковини в області нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї, видалення щічних жирових тілець Біша, проведення підтяжки нижніх двох третин обличчя із редукційною пластикою поверхневої м'язово-апоневротичної системи (ПМАС-пластика). Оперативному втручанню передує комплексне лабораторне та інструментальне обстеження пацієнта з метою встановлення стану здоров'я, виявлення супутньої патології та виключення можливих протипоказань до операції. У подальшому проводиться передопераційна підготовка, що враховує результати обстеження, а також стан м'яких тканин та ступінь їх вікових змін обличчя. Планування оперативного втручання базується на результатах отриманої інформації під час попередніх етапів дослідження, а також топографо-анатомічних особливостях обличчя пацієнта. У разі наявності показань у пацієнта до комплексу оперативних втручань даної корисної моделі, відсутності протипоказань до оперативного втручання та після отримання письмової згоди пацієнта здійснюється трирівневий підхід при омолоджуючій хірургічній корекції вікових змін у осіб з "повним" обличчям. Оперативне втручання складається із трьох рівнів: Першим рівнем є усунення надлишкової жирової клітковини в області нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї. Даний етап здійснюється шляхом туменісцентної інфільтрації підшкірної жирової клітковини розчином Кляйна, ультразвукової деструкції жирової тканини із подальшою вакуумною аспірацією водно-жирової емульсії. Другий рівень включає в себе видалення щічних жирових тілець Біша, що виконується через наявний черезшкірний доступ під час пластики поверхневої м'язово-апоневротичної системи. Третім етапом є видалення надлишку шкірних покривів обличчя шляхом видалення шкірного клаптя періаурикулярної області, а також пластику поверхневої м'язово-апоневротичної системи, шляхом висічення клаптя надлишкових тканин ПМАС із наступною тракцією та фіксацією у цефалічно-дорзальному напрямку. У післяопераційному періоді проводиться післяопераційне реабілітаційне лікування. 1 UA 107999 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Зазначений спосіб надає можливість не тільки усунути оперативним шляхом наявні вікові зміни обличчя, а також отримати стабільний та тривалий результат внаслідок вилучення ланки патогенезу старіння як локальних відкладень жирової тканини обличчя, що сприяють розвитку гравітаційних змін. Дана модель оперативного втручання відрізняється від вказаних вище аналогів комплексним підходом та поєднанням в собі трьох оперативних втручань, в тому числі видалення щічних жирових тілець Біша. Приклад клінічного застосування способу. Пацієнтка З., 64 року, і. х. № 2012.81 була госпіталізована в стаціонар 15.03.2012 р. зі скаргами на вікові зміни обличчя, розтягнення та опущення шкірних покривів нижніх двох третин обличчя, із формування "брилів" в області країв нижньої щелепи, глибоких носо-губних, носослізних зморшок, на загальну зморшкуватість та в'ялість шкіри обличчя, а також збільшення об'єму щік та наявність надмірних локальних відкладень підшкірної жирової клітковини в області нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї. Після аналізу топографо-анатомічних особливостей та морфотипу вікових змін обличчя пацієнтки встановлено, що значну роль у патогенезі її старіння відіграють надмірні локальні жирові відкладення та гіпертрофія щічних жирових тілець Біша, що посилюють гравітаційний вплив та м'які тканини обличчя. Таким чином, усунення зовнішніх проявів вікових змін без усунення патогенетичного фактора не дозволить отримати позитивний, довготривалий та стабільний результат. Для корекції існуючих косметичних дефектів вирішено застосувати трирівневий підхід до омолодження обличчя відповідно до корисної моделі. Протипоказань до планового оперативного лікування в ході передопераційного обстеження встановлено не було. Згода на операцію отримана. Під час підготовки пацієнтки до операції виконана передопераційна розмітка, відмічені місця запланованих розрізів шкіри, зони, що підлягатимуть ліпоаспірації, а також проекції щічних жирових тілець Біша. Пацієнтка була введена в наркоз. Підшкірна жирова клітковина обличчя та верхньої третини шиї інфільтрована розчином Кляйна. Через доступи довжиною до 2 мм в області підборіддя та завушних областях із використанням ультразвукового генератора проведено обробку та емульсифікацію жирової тканини нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї із подальшою вакуумною аспірацією та евакуацією 120 мл водно-жирової емульсії. Симетричними розрізами відповідно до розмітки з обох сторін по передньому краю вушної раковини, з обминанням мочки, задній поверхні вушної раковини на 2/3 її довжини та поширенням на волосисту частину голови, а також продовженням розрізу вверх від завитка по краю росту волосся у висковій області розсічена шкіра із підшкірною жировою клітковиною. Мобілізовано шкірні клапті у передньому та каудальному напрямках до латеральних кутів очей, вилиць, кутів роту, краю нижньої щелепи. У подальшому виконано ПМАС-пластику. Під час виконання ПМАС-пластики через отримані доступи візуалізовані збільшені щічні жирові тільця Біша. Останні виділені з оточуючих тканин, видалені. При виконанні тракції шкірних клаптів у верхньо-задньому напрямку виконано визначення, маркування та висічення надлишку шкіри по краю операційних ран. Післяопераційні рани пошарово ушиті. Спосіб, що заявляється, був апробований в умовах клініки пластичної хірургії "АНАКОСМО". Оперативні втручання проведені у 17 пацієнтів. Використання запропонованого методу дозволило отримати максимальний естетичний ефект за рахунок не тільки усунення вікових та гравітаційних змін обличчя, а й надлишкових жирових відкладень, як підшкірного шару обличчя і верхньої третини шиї, так і у вигляді гіпертрофованих щічних жирових тілець Біша. Також цей підхід дозволяє усунути патогенетичний фактор гравітаційних змін обличчя, що робить отриманий результат більш тривалим та стабільним. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 Спосіб оперативного омолодження обличчя, полягає у тому, що застосовують трирівневий підхід до омолодження "повного" обличчя, що полягає у проведенні ультразвукової ліпоаспірації зон надмірного локального відкладення підшкірної жирової клітковини в області нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї, видаленні щічних жирових тілець Біша, проведенні підтяжки нижніх двох третин обличчя із редукційною пластикою поверхневої м'язово-апоневротичної системи, першим рівнем є усунення надлишкової жирової клітковини в області нижніх відділів обличчя та верхньої третини шиї, даний етап здійснюється шляхом туменісцентної інфільтрації підшкірної жирової клітковини розчином Кляйна, ультразвукової деструкції жирової тканини із подальшою вакуумною аспірацією водно-жирової емульсії, другий рівень включає в себе видалення щічних жирових тілець Біша, що виконується через наявний черезшкірний доступ під час пластики поверхневої м'язово-апоневротичної системи, третім рівнем є видалення 2 UA 107999 U надлишку шкірних покривів обличчя шляхом видалення шкірного клаптя періаурикулярної області, а також пластику поверхневої м'язово-апоневротичної системи (ПМАС) шляхом висічення клаптя надлишкових тканин ПМАС із наступною тракцією та фіксацією у цефалічнодорзальному напрямку. 5 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61Q 19/08

Мітки: спосіб, оперативного, омолодження, обличчя

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107999-sposib-operativnogo-omolodzhennya-oblichchya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оперативного омолодження обличчя</a>

Подібні патенти