Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дренування шлунка та ентерального харчування, під час операції проводять назогастральний зонд до гастроентероанастомозу, де його фіксують до задньої губи анастомозу, через боковий отвір біля обтічної головки назогастрального зонда виводять за вільні краї зонди діаметрами 0,4 та 0,2 см, зонд діаметром 0,4 см проводять нижче ентероентероанастомозу на 15,0-20,0 см для ентерального харчування, дренажну трубку діаметром 0,2 см через ентероентероанастомоз за допомогою оливоподібного елемента проводять за трейцеву зв'язку у просвіт дванадцятипалої кишки для її розвантаження, який відрізняється тим, що до гастроентероанастомозу проводять гастральний зонд, виконаний з заокругленим дистальним кінцем та отвором в його центрі, отворами по передній, задній, правій, лівій стінках, при цьому ентеральний катетер виходить через отвір на заокругленому дистальному кінці гастрального зонда.

Текст

Реферат: В способі декомпресії шлунка та ентерального харчування під час операції проводять назогастральний зонд до гастроентероанастомозу, де його фіксують до задньої губи анастомозу, через боковий отвір біля обтічної головки назогастрального зонда виводять за вільні краї зонди діаметрами 0,4 та 0,2 см. Зонд діаметром 0,4 см проводять нижче ентероентероанастомозу на 15,0-20,0 см для ентерального харчування. Дренажну трубку діаметром 0,2 см через ентероентероанастомоз за допомогою оливоподібного елемента проводять за трейцеву зв'язку у просвіт дванадцятипалої кишки для її розвантаження. Гастральний зонд має заокруглений дистальний кінець та отвір в його центрі. Виконаний з отворами по передній, задній, правій, лівій стінках. Ентеральний катетер виходить через отвір на заокругленому дистальному кінці гастрального зонда. UA 107990 U (12) UA 107990 U UA 107990 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії шлунково-кишкового тракту, і може бути використана для декомпресії та ентерального харчування при лікуванні хворих в абдомінальній хірургії. Відомий, найбільш близький до заявленого, спосіб дренування, під час операції (резекція шлунка за Більрот II чи накладання гостро-ентероанастомозу з ентероентероанастомозом за Брауном), за яким проводять назогастральний зонд до гастроентероанастомозу, де його фіксують до задньої губи анастомозу, через боковий отвір біля обтічної головки назогастрального зонда виводять за вільні краї зонди діаметрами 0,4 та 0,2 см, зонд діаметром 0,4 см проводять нижче ентероентероанастомозу на 15,0-20,0 см для ентерального харчування, дренажну трубку діаметром 0,2 см через ентероентероанастомоз за допомогою оливоподібного елемента проводять за трейцеву зв'язку у просвіт дванадцятипалої кишки для її розвантаження. [1] Недоліком відомого способу дренування та ентерального харчування є недостатня клінічна обґрунтованість, що пояснюється складністю його застосування та будови. В основу корисної моделі поставлено задачу усунення недоліків шляхом введення нових технологічних та конструктивних змін, що направлені на спрощення його застосування та будови. Усунення недоліків пропонується наступним чином: за допомогою езофагогастродуоденоскопа (ЕФГДС), що вводиться через ротову порожнину, стравохід, порожнину шлунка, тонкий кишечник за зв'язку Трейца, проводять ентеральний катетер своїм дистальним робочим кінцем з отворами за зв'язку Трейца тонкої кишки, езофагогастродуоденоскоп видаляють із залишенням ентерального катетера нижче зв'язки Трейца, проксимальний кінець ентерального катетера виводять через нижній носовий хід. По проксимальному кінцю ентерального катетера, який використовують як провідник, в порожнину шлунка вводять гастральний зонд, особливістю будови якого є отвір на заокругленому дистальному робочому кінці, проксимальні частини зонда і ентерального катетера фіксуються відомими методами до крила носа, ентеральний катетер використовують для ентерального харчування, а гастральний зонд - для декомпресії та інших профілактично-лікувальних дії, пристрій, що містить гастральний зонд у вигляді трубки з заокругленим дистальним робочим кінцем та отвором в його центрі, отворами по передній, задній, правій, лівій стійках, довжина зонда - 120,0 см, діаметр - 1,0 см. В просвіті корпусу гастрального зонда розміщений ентеральний катетер, довжина якого - 160,0 см, діаметр - 0,4 см, який виходить через отвір на заокругленому дистальному кінці гастрального зонда, ентеральний катетер містить отвори на дистальному робочому кінці та проводиться за зв'язку Трейца тонкої кишки. Пропонований пристрій працює наступним чином: (креслення) за допомогою езофагогастродуоденоскопа (ЕФГДС), що вводиться через ротову порожнину, стравохід, порожнину шлунка, тонкий кишечник за зв'язку Трейца, проводять ентеральний катетер своїм дистальним робочим кінцем - 13 з отворами - 11, 12 за зв'язку Трейца тонкої кишки, езофагогастродуоденоскоп видаляють із залишенням ентерального катетера нижче зв'язки Трейца. По проксимальному кінцю ентерального катетера, який використовують як провідник, в порожнину шлунка вводять гастральний зонд, особливістю будови якого є отвір на заокругленому дистальному робочому кінці - 9. Проксимальні частини зонда і ентерального катетера фіксуються відомими методами до крила носа. Ентеральний катетер використовують для ентерального харчування - 1, а гастральний зонд - 2 для декомпресії та інших профілактично-лікувальних дій. Гастральний зонд (креслення) має корпус - 4 у вигляді трубки з заокругленим дистальним робочим кінцем - 8, з отвором в його центрі - 9, та отворами по передній - 5, задній, правій 5, лівій - 6 поверхнях. Шлункова частина зонда - 7, довжина зонда 120,0 см, діаметр - 1,0 см, в просторі корпуса гастрального зонда розміщений ентеральний катетер - 3, довжина якого - 160,0 см, діаметр - 0,4 см, який виходить через отвір - 9, заокругленого дистального робочого кінця гастрального зонда - 8. Ентеральний катетер містить отвори - 11, 12 на дистальному робочому кінці - 13. Спосіб декомпресії шлунка та ентерального харчування розкритий на кресленні. Проксимальна частина ентерального катетера - 1, проксимальна частина гастрального зонда 2, внутрішньозондова частина ентерального катетера - 3, корпус гастрального зонда - 4, отвори правої і передньої поверхні гастрального зонда - 5, отвори лівої поверхні гастрального зонда 6, шлункова частина зонда - 7, дистальний робочий кінець гастрального зонда - 8, отвір дистального кінця гастрального зонда - 9, частина ентерального катетера - 10, правий отвір дистального кінця ентерального катетера - 11, лівий отвір дистального кінця ентерального катетера - 12, дистальний кінець ентерального катетера - 13. 1 UA 107990 U 5 Запропонована корисна модель направлена на попередження та лікування проявів синдромів інтраабдомінальної та інтраінтестинальної гіпертензії, енетеральної недостатності, що дає можливість скоротити тривалість лікування хворих за рахунок профілактики розвитку ускладнень та їх ранньої реабілітації. Джерело інформації: Патент UA 11443 U, МПК 7 А61М 23/00, 27/00. Зонд для дренування та ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді. / Воровський О.О., Карий Я.В., Слонецький Б.І., Шуляренко О.В. (UA) № u200506853; заявл.11.07.2005; опубл.15.12.2005. Бюл. № 12, 2005р. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Спосіб дренування шлунка та ентерального харчування, під час операції проводять назогастральний зонд до гастроентероанастомозу, де його фіксують до задньої губи анастомозу, через боковий отвір біля обтічної головки назогастрального зонда виводять за вільні краї зонди діаметрами 0,4 та 0,2 см, зонд діаметром 0,4 см проводять нижче ентероентероанастомозу на 15,0-20,0 см для ентерального харчування, дренажну трубку діаметром 0,2 см через ентероентероанастомоз за допомогою оливоподібного елемента проводять за трейцеву зв'язку у просвіт дванадцятипалої кишки для її розвантаження, який відрізняється тим, що до гастроентероанастомозу проводять гастральний зонд, виконаний з заокругленим дистальним кінцем та отвором в його центрі, отворами по передній, задній, правій, лівій стінках, при цьому ентеральний катетер виходить через отвір на заокругленому дистальному кінці гастрального зонда. 2 UA 107990 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/00

Мітки: декомпресії, спосіб, ентерального, харчування, шлунка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107990-sposib-dekompresi-shlunka-ta-enteralnogo-kharchuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб декомпресії шлунка та ентерального харчування</a>

Подібні патенти