Направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса, що містить набір з чергуванням рознімних втулок з різних матеріалів, виконаних у вигляді трапецій, одні з яких звернені до колони більшою основою, а інші, бронзові, - меншою основою, при цьому пристрій обладнано елементами регулювання зазору, який відрізняється тим, що бронзові втулки чергуються з втулками із політетрафторетилену та спірально розташовані відносно колони з утворенням спіралеподібного каналу циркуляції змащення, при цьому бронзові втулки мають у своїй структурі графітові включення та є провідниками змащення, що живиться від бака з мілкорубленим мідним дротом.

Текст

Реферат: Направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса містить набір з чергуванням рознімних втулок з різних матеріалів, виконаних у вигляді трапецій, одні з яких звернені до колони більшою основою, а інші, бронзові, - меншою основою, при цьому пристрій обладнано елементами регулювання зазору. Бронзові втулки чергуються з втулками із політетрафторетилену та спірально розташовані відносно колони з утворенням спіралеподібного каналу циркуляції змащення. При цьому бронзові втулки мають у своїй структурі графітові включення та є провідниками змащення, що живиться від бака з дрібнорубленим мідним дротом. UA 107808 U (54) НАПРАВЛЯЮЧИЙ ВУЗОЛ РУХОМОЇ ПОПЕРЕЧИНИ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСА UA 107808 U UA 107808 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до обробки матеріалів тиском, і може знайти застосування при створенні нового та модернізації існуючого ковальськоштампувального обладнання. Відома конструкція рухомої поперечини ковальського гідравлічного преса, в якій передбачені направляючі елементи - рознімні направляючі втулки жорсткої конструкції, які в рухомій поперечині повинні бути можливо більшої довжини. При ексцентричному прикладенні технологічного навантаження з'являється перекіс рухомої поперечини, що призводить до підвищеного зносу направляючих втулок [1]. Найбільш близьким аналогом пристрою, що заявляється, вибраним як прототип, є направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса у вигляді набору з чергуванням полімерних та бронзових рознімних втулок. При цьому втулки виконано у вигляді трапецій, що звернені до колони більшою основою - у випадку полімерних втулок та меншою основою - у випадку бронзових. При цьому пристрій обладнано елементами регулювання зазору [2]. Загальними істотними ознаками відомого і пристрою, що заявляється, є набір з чергуванням рознімних втулок з різних матеріалів, виконаних у вигляді трапецій, одні з яких звернені до колони більшою основою, а інші, бронзові, - меншою основою, при цьому пристрій обладнано елементами регулювання зазору. Недоліками відомої конструкції направляючого вузла рухомої поперечини гідравлічного преса є підвищені коефіцієнт тертя та ступінь зносу рознімних втулок внаслідок відсутності засобів усунення впливу термічної дії гарячої заготовки, що обробляється, а також тертя між самими втулками при ексцентричному прикладенні технологічного навантаження. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення направляючого вузла рухомої поперечини гідравлічного преса, в якому шляхом зниження коефіцієнта тертя та зносу втулок забезпечується підвищення надійності та довговічності роботи направляючого вузла рухомої поперечини та гідравлічного преса в цілому. Поставлена задача вирішується тим, що бронзові втулки чергуються з втулками із політетрафторетилену та спірально розташовані відносно колони з утворенням спіралеподібного каналу циркуляції змащення, при цьому бронзові втулки мають у своїй структурі графітові включення та є провідниками змащення, що живиться від бака з дрібнорубленим мідним дротом. Запропонована конструкція забезпечує підвищення надійності та довговічності роботи направляючого вузла рухомої поперечини та гідравлічного преса в цілому. Чергування бронзових втулок з втулками із політетрафторетилену та введення до структури бронзових втулок графітових включень дозволяє підсилити антифрикційні властивості направляючого вузла. Спіральне розташування втулок відносно колони з утворенням спіралеподібного каналу циркуляції змащення та підведення змащення, що живиться від бака з дрібнорубленим мідним дротом, дозволяє підвищити інтенсивність охолодження направляючого вузла та знизити ступінь зносу, забезпечуючи умови для створення вибіркового переносу під час тертя направляючого вузла з колоною та рознімних втулок між собою. Спіральне розташування втулок підвищує пружні властивості направляючого вузла, а виконання спіральних елементів рознімними забезпечує підвищену ремонтопридатність пристрою. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється наступними кресленнями, на яких зображено: на фіг. 1 - загальний вигляд рухомої поперечини з направляючим вузлом; на фіг. 2 - вигляд на рухому поперечину з направляючим вузлом зверху; на фіг. 3 - переріз А-А з фіг. 2 - схема направляючого вузла рухомої поперечини гідравлічного преса. Направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса (фіг. 1 - фіг. 3) містить набір з чергуванням рознімних втулок з різних матеріалів. Бронзові втулки 1 чергуються з втулками 2 із політетрафторетилену. Втулки 1 і 2 виконані у вигляді трапецій - втулки 2 звернені до колони 3 більшою, а втулки 1 меншою основами. Втулки 1 і 2 спірально розташовані відносно колони з утворенням спіралеподібного каналу 4 циркуляції змащення 5. Бронзові втулки 1 мають у своїй структурі графітові включення та є провідниками змащення 5, що живиться від бака з дрібнорубленим мідним дротом (на фіг. 1 фіг. 3 не показано). Пристрій обладнано елементами 6 регулювання зазору. Направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса працює таким чином. Направляючий вузол разом із рухомою поперечиною переміщується уздовж колони 3. Втулки 2 контактують з колоною 3. Змащення 5 постійно циркулює в спіралеподібному каналі 4, 1 UA 107808 U 5 10 підводиться до та відводиться від направляючого вузла через втулки 1, охолоджуючи втулки 2 та знижуючи ступінь їх зносу, забезпечуючи умови для створення вибіркового переносу під час тертя з колоною 3 та спірально розташованих рознімних втулок 1 і 2 між собою. Таким чином, таке виконання забезпечує підвищення надійності та довговічності роботи направляючого вузла рухомої поперечини та гідравлічного преса в цілому. Джерела інформації: 1. Коркин Н.П. Влияние эксцентриситета нагружения на напряженное состояние колонн мощного гидравлического пресса / Н.П. Коркин, И.А. Сурков, И.В. Тимохин // КШП. ОМД. Москва, 2008. - № 5. - С. 40-43. 2. Новиков В.И. Повышение надежности работы деталей, отвечающих за перемещение подвижной поперечины в гидравлическом ковочном прессе / В.И. Новиков, В.И. Кадошников, Е.В. Куликова // КШП. ОМД. - Москва, 2012. - № 2. - С. 24-28. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса, що містить набір з чергуванням рознімних втулок з різних матеріалів, виконаних у вигляді трапецій, одні з яких звернені до колони більшою основою, а інші, бронзові, - меншою основою, при цьому пристрій обладнано елементами регулювання зазору, який відрізняється тим, що бронзові втулки чергуються з втулками із політетрафторетилену та спірально розташовані відносно колони з утворенням спіралеподібного каналу циркуляції змащення, при цьому бронзові втулки мають у своїй структурі графітові включення та є провідниками змащення, що живиться від бака з мілкорубленим мідним дротом. 2 UA 107808 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 15/04

Мітки: преса, направляючий, гідравлічного, рухомої, поперечини, вузол

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107808-napravlyayuchijj-vuzol-rukhomo-poperechini-gidravlichnogo-presa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Направляючий вузол рухомої поперечини гідравлічного преса</a>

Подібні патенти