Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Оправка, яка включає сектори, які встановлені між підставою та верхнім кільцем, яка відрізняється тим, що оснащена опорним кільцем та віджимним кільцем на нижньому торці якого виконана формоутворююча поверхня, причому на верхньому торці кожного сектора виконана додаткова формоутворююча поверхня, профіль установочної поверхні підстави має форму виступу з боковими полицями, а віджимне кільце закріплене до верхнього кільця, при цьому сектори закріплені на опорному кільці.

Текст

Реферат: Запропонована конструкція дозволяє виготовляти вироби складної форми, економити час та виключити деформацію при витяганні виробів, досягти необхідної точності та виготовляти вироби різних форм з можливістю їх повторення за рахунок введення змінної формотворної поверхні, що складається з шести секторів, а також введення віджимного та верхнього кілець, які дозволяють підвищити якість виготовлення стикувальних площин виробу, за рахунок стиснення між віджимним кільцем і секторним кільцем, яке в свою чергу закріплене на опорному кільці. UA 107493 C2 (12) UA 107493 C2 UA 107493 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до галузі виробництва виробів з композиційних матеріалів, а саме до конструкції оснащення для їх формування. Аналогом пристрою, що заявляється, є оправка для намотування конічних оболонок з полімерних композиційних матеріалів [1], що містить двомісний корпус з формоутворювальними поверхнями і розділовим поясом та механізмом для знімання оболонок. Недоліком пристрою, з точки зору виготовлення виробу, є недостатня точність окремих поверхонь, в результаті відсутності елементів, що забезпечують прилягання виробу до формотворної поверхні, що також обумовлює недостатню міцність готового виробу. Найбільш близьким аналогом, тобто прототипом оправки, є пристрій для виготовлення композиційних трубчатих виробів [2], що має підставу, на якій змонтовано сектори, зовнішні циліндричні поверхні яких є формоутворюючими для внутрішньої поверхні оболонки. Принаймні один з секторів є фіксованим по відношенню до підстави, а інші сектори мають можливість переміщення у радіальному напрямку всередину та мають здатність переміщуватись відносно інших секторів та відокремлюватись один від одного. Недоліком пристрою, з точки зору виготовлення виробу, є неможливість виготовлення силової конструкції на кшталт силового шпангоуту з нециліндричною поверхнею з підвищеними вимогами до точності геометрії і міцності стикувальних площин, оскільки відсутні відповідні формуючі елементи, а сама конструкція пристрою призводить до ускладнення технології робіт. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення конструкції пристрою за рахунок збільшення жорсткості та отримання можливості формування нециліндричних поверхонь. Поставлена задача вирішується за рахунок використання наступних відомих суттєвих ознак: оправка включає сектори, які встановлені між підставою та верхнім кільцем, а також за рахунок використання наступних відмінних суттєвих ознак: оправка оснащується опорним кільцем та віджимним кільцем, на нижньому торці якого виконана формоутворююча поверхня, на верхньому торці кожного сектора виконана додаткова формоутворююча поверхня, профіль установочної поверхні підстави має форму виступу з боковими полицями, віджимне кільце закріплене до верхнього кільця, сектори закріплені на опорному кільці. Технічним результатом пристрою є отримання нециліндричного виробу з підвищеною точністю форми. Запропонована конструкція дозволяє виготовляти вироби складної форми, економити час та виключити деформацію при витяганні виробів, досягти необхідної точності та виготовляти вироби різних форм з можливістю їх повторення за рахунок введення змінної формотворної поверхні, що складається з шести секторів, а також введення віджимного та опорного кілець, які дозволяють підвищити якість виготовлення стикувальних площин виробу, за рахунок стиснення між віджимним кільцем і секторним кільцем, яке в свою чергу закріплене на опорному кільці. Опорне кільце забезпечує жорсткість, точність зборки та забезпечує легкість збирання та розбирання конструкції пристрою. Суть винаходу пояснюється графічними матеріалами: фіг. 1 - переріз оправки, фіг. 2 ізометричний переріз оправки із виробом, який формується (показаний пунктиром), фіг. 3 кільце з секторів. На оправці, що складається з підстави 1, на яку встановлюється опорне кільце 5 з закріпленим кільцем з секторів 2, на яке викладається шар вуглеволокна просочуваного зв'язуючим (препрег) для формування виробів з композиційних матеріалів. Віджимне кільце 3 скріплюється з верхнім кільцем 4 та встановлюється зверху на опорне кільце 5, а віджимне кільце 3 за допомогою болтів притискає препрег до кільця з секторів 2. Кріплення кільця з секторів 2 та верхнього кільця 4 проводиться за допомогою болтів до опорного кільця 5. Кільце з секторів 2 складається, наприклад, з шести секторів, які мають можливість витягуватись в радіальному напрямку всередину для виймання з виробу, один з яких 6 витягується спочатку, а інші 7 витягуються потім. Установочна поверхня підстави 1 виконана у формі виступу з боковими полицями, а на опорному кільці 5 та секторах 2 виконані відповідні посадкові поверхні. Для витягання виробу, розбирання оправки проводиться таким чином: віджимається нагору віджимне кільце 3 за допомогою болтів, звільняючи верхню частину виробу, далі розкріплюється і знімається верхнє кільце 4 з опорного кільця 5, після чого віджимаються болти на опорному кільці 5, вивільнюючи сектори 2, потім ці сектори вилучаються в радіальному напрямку всередину. Використання заявленого пристрою дозволяє виготовляти вироби підвищеної точності та необхідної міцності. Заявлений пристрій дозволяє формувати оболонки, в тому числі нециліндричні, з стикувальними поверхнями підвищеної точності. Джерела інформації: 1 UA 107493 C2 1. Патент РФ № 2345890, МПК В29С53/82; В29С52/56, опублікований 27.09.2008. 2. Патент US № 7707708, МПК В2, опублікований 04.01. 2011 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 Оправка, яка включає сектори, які встановлені між підставою та верхнім кільцем, яка відрізняється тим, що оснащена опорним кільцем та віджимним кільцем на нижньому торці якого виконана формоутворююча поверхня, причому на верхньому торці кожного сектора виконана додаткова формоутворююча поверхня, профіль установочної поверхні підстави має форму виступу з боковими полицями, а віджимне кільце закріплене до верхнього кільця, при цьому сектори закріплені на опорному кільці. 2 UA 107493 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B29C 43/30, B29C 53/00

Мітки: оправка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107493-opravka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Оправка</a>

Подібні патенти