Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб збільшення об'єму кісткової тканини альвеолярного паростка нижньої щелепи шляхом реконструкції альвеолярного паростка, який відрізняється тим, що із 1-2 вертикальних розтинів слизової оболонки в межах планованого аутотрансплантата відшаровують м'які тканини від кістки нижче перехідної складки зі збереженням кератизованої (фіксованої) слизової оболонки на альвеолярному паростку, проводять остеотомією формування кісткового трансплантата за умови збереження на ньому прикріпленої слизової оболонки, переміщують аутотрансплантат у необхідне положення зі збереженням кінцевого кісткового контакту з нерухомою кісткою, після чого кістковий діастаз, який виник, заповнюють кістковозамінним матеріалом та фіксують переміщений трансплантат у цьому положенні.

Текст

Реферат: Спосіб збільшення об'єму кісткової тканини альвеолярного паростка нижньої щелепи шляхом реконструкції альвеолярного паростка, причому із 1-2 вертикальних розтинів слизової оболонки в межах планованого аутотрансплантата відшаровують м'які тканини від кістки нижче перехідної складки зі збереженням кератизованої (фіксованої) слизової оболонки на альвеолярному паростку, проводять остеотомією формування кісткового трансплантата за умови збереження на ньому прикріпленої слизової оболонки, переміщують аутотрансплантат у необхідне положення зі збереженням кінцевого кісткового контакту з нерухомою кісткою, після чого кістковий діастаз, який виник, заповнюють кістковозамінним матеріалом та фіксують переміщений трансплантат у цьому положенні. UA 107444 U (12) UA 107444 U UA 107444 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, крім того, може бути використана в остеології та травматології. Втрата зубів практично завжди супроводжується атрофією кісткової тканини щелеп, зокрема, нижньої щелепи. В результаті атрофії відбувається зменшення як висоти альвеолярного паростка нижньої щелепи, так і його ширини, що ускладнює проведення стандартних методик зубної імплантації. Усунення подібних патологічних станів можливе тільки хірургічним шляхом. У таких випадках для відновлення кісткової тканини часто застосовують біоматеріали або їх синтетичні аналоги [3, 4], але найбільш оптимальними для відновлення об'єму кісткової тканини без сумніву є аутотрансплантати, які повністю виключають основні аутоімунологічні реакції та більшість інфекційних ускладнень. На сьогодні існує багато методик оперативних втручань, метою яких є збільшення об'єму кісткової тканини щелеп. Серед подібних операцій найбільше значення мають реконструктивні втручання, що направлені на відновлення об'єму та якісних параметрів втраченої кістки. Застосування аутотрансплантатів наприклад, при "сендвіч" або "вінірній" методиках пластики альвеолярного паростка, а також міжкортикальної остеотомії є такими, що найчастіше використовуються, оскільки методики нескладні в технічному виконанні. Але за даними О.І. Неробєєва та співавт. (2009) кількість невдалих післяопераційних результатів досягає до 40 %. Це спонукає хірургів до пошуку нових підходів у вирішенні цієї задачі [1]. Тому нами був запропонований спосіб збільшення об'єму кісткової тканини альвеолярного паростка нижньої щелепи, що дозволяє збільшити об'єм атрофованого альвеолярного паростка у фронтальній ділянці нижньої щелепи, який відрізняється тим, що із 1-2 вертикальних розтинів слизової оболонки в межах планованого аутотрансплантата відшаровують м'які тканини від кістки нижче перехідної складки зі збереженням кератизованої (фіксованої) слизової оболонки на альвеолярному паростку, проводять остеотомією формування кісткового трансплантата за умови збереження на ньому прикріпленої слизової оболонки, переміщують аутотрансплантат у необхідне положення зі збереженням кінцевого кісткового контакту з нерухомою кісткою, після чого кістковий діастаз, який виник, заповнюють кістковозамінним матеріалом та фіксують переміщений трансплантат у цьому положенні. По суті до способу, що заявляється, найбільш близьким є спосіб тунельної реконструкції альвеолярного паростка верхньої щелепи у фронтальній ділянці. Недоліками цього способу є неможливість створення достатнього об'єму і форми для введення більшої кількості кістковозамінного матеріалу, що є важливим для створення умов для зубної імплантації [2] Задача способу, що заявляється, полягає в оптимізації лікування пацієнтів із атрофією альвеолярного паростка нижньої щелепи за рахунок збільшення його об'єму, поліпшення форми та створення більш сприятливих умов для подальшої зубної імплантації та протезування. Технічний результат, що досягається, буде полягати в збереженні цілісності кісткової тканини нижньої щелепи та збереження кровопостачання аутотрансплантата в цій ділянці, Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає реконструкцію альвеолярного паростка, згідно з корисною моделлю, із 1-2 вертикальних розтинів слизової оболонки в межах планованого аутотрансплантата відшаровують м'які тканини від кістки нижче перехідної складки зі збереженням кератизованої (фіксованої) слизової оболонки на альвеолярному паростку, проводять остеотомію формування кісткового трансплантата за умови збереження на ньому прикріпленої слизової оболонки, переміщують аутотрансплантат у необхідне положення зі збереженням кінцевого кісткового контакту з нерухомою кісткою, після чого кістковий діастаз, який виник, заповнюють кістковозамінним матеріалом та фіксують переміщений трансплантат у цьому положенні (Фіг.), де 1 - лінія остеотомії; 2 - формування богатостінного кісткового аутотрансплантата зі збереженням його кровопостачання; 3 накладання та фіксація вільного кісткового аутотрансплантата в створений дефект. Запропонований спосіб має такі переваги: поліпшення якості оперативного втручання за рахунок збереження цілісності кісткової тканини нижньої щелепи та збереження кровопостачання аутотрансплантата в цій ділянці, за рахунок збільшення площі контакту вільного кісткового аутотрансплантата з навколишньою кісткою, покращуються умови його приживлення та зменшуються ризики його резорбції в післяопераційному періоді, з'являється можливість максимально збільшити об'єм кісткової тканини. Спосіб здійснюють наступним чином: під місцевим потенційованим або загальним знеболенням проводять забір вільного кісткового аутотранспланта та із донорської ділянки нижньої щелепи (підборідний симфіз, гілка та тіло нижньої щелепи), клубової кістки, ребра чи гомілкової кістки. Також можна використовувати кістковозамінний матеріал іншого походження. 1 UA 107444 U 5 10 15 20 25 30 Далі із 1-2 вертикальних розтинів слизової оболонки в межах планованого аутотрансплантата відшаровують м'які тканини від кістки нижче перехідної складки зі збереженням кератизованої (фіксованої) слизової оболонки на альвеолярному паростку, проводять остеотомією формування кісткового трансплантату за умови збереження на ньому прикріпленої слизової оболонки, переміщують аутотрансплантат у необхідне положення зі збереженням кінцевого кісткового контакту з нерухомою кісткою, після чого кістковий діастаз, який виник, заповнюють кістковозамінним матеріалом та фіксують переміщений трансплантат у цьому положенні. Рану ушивають. Приклад конкретного використання способу: Хвора А., 32 роки, звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність зубів нижньої щелепи у фронтальній ділянці та естетичний недолік форми нижньої щелепи. Клінічне, лабораторне, інструментальне та рентгенологічне обстеження дозволило діагностувати у хворої атрофію альвеолярного паростка нижньої щелепи у фронтальній ділянці. У хворої визначався виражений нахил альвеолярного паростка в язикову сторону, що ускладнювало би в подальшому протезування на зубних імплантатах. Супутній діагноз: нижня макрогнатія в ділянці підборіддя. На кафедрі хірургічної стоматології та щелепо-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проведено лікування пацієнтки запропонованим способом. Таким чином, вдалося досягти естетичного профілю пацієнтки, збільшити об'єм кісткової тканини альвеолярного паростка в достатній мірі для подальшої зубної імплантації та оптимізувати форму альвеолярного паростка. Даний спосіб був застосований у 8 пацієнтів на кафедрі хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Критеріями ефективності лікування були відновлення анатомічних умов для зубної імплантації. Джерела інформації: 1. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство / А. Неробеев, А. Кулаков, Т. Робустова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 928 с. 2. Kent J., Quinn J., Zide M. et al. Correction of alveolar ridge deficiencies with nonresorbable hydroxylapatite // The Journal of the American Dental Association. - 1982. - Vol. 105, #6. - P. 9931002. 3. Костная пластика в стоматологической имплантологии. Описание методик и их клинического применения / Ф.Э. Альфаро. - М.: Азбука, 2014. - 645 с. 4. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: У 2 т. - Т. 2 / В.О. Маланчук, І.П. Логвиненко, Т.О. Маланчук та ін. - К. ЛОГОС, 2011. - 672 с. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Спосіб збільшення об'єму кісткової тканини альвеолярного паростка нижньої щелепи шляхом реконструкції альвеолярного паростка, який відрізняється тим, що із 1-2 вертикальних розтинів слизової оболонки в межах планованого аутотрансплантата відшаровують м'які тканини від кістки нижче перехідної складки зі збереженням кератизованої (фіксованої) слизової оболонки на альвеолярному паростку, проводять остеотомією формування кісткового трансплантата за умови збереження на ньому прикріпленої слизової оболонки, переміщують аутотрансплантат у необхідне положення зі збереженням кінцевого кісткового контакту з нерухомою кісткою, після чого кістковий діастаз, який виник, заповнюють кістковозамінним матеріалом та фіксують переміщений трансплантат у цьому положенні. 2 UA 107444 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 11/00

Мітки: паростка, щелепи, спосіб, об'єму, нижньої, кісткової, альвеолярного, збільшення, тканини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107444-sposib-zbilshennya-obehmu-kistkovo-tkanini-alveolyarnogo-parostka-nizhno-shhelepi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збільшення об’єму кісткової тканини альвеолярного паростка нижньої щелепи</a>

Подібні патенти