Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Сільськогосподарський агрегат, який включає колісний трактор з остовом, механізм начеплення, передні шарніри верхніх і нижніх тяг якої розташовані на кожусі вала коліс трактора, механізм регулювання нижніх тяг начіпки поєднаний із кріпленням задніх шарнірів та сільськогосподарським знаряддям, а кожна тяга механізму начеплення трактора виконана у вигляді рухомо сполучених співвісних елементів для регулювання зміни положення сільськогосподарського знаряддя в напрямку до трактора, який відрізняється тим, що передній шарнір кожної тяги начеплення з'єднаний з кожухом за допомогою округлої ексцентричної втулки наділеної механізмом регулювання зміни її положення відносно осі симетрії кожуха з валом коліс трактора, при цьому ексцентричні втулки співвісні між собою і рухомо зв'язані з шарнірами тяг, а механізми регулювання зміни положення втулок кінематично зв'язані з остовом трактора.

Текст

Реферат: Заявлений сільськогосподарський агрегат включає колісний трактор з остовом, механізм начеплення, передні шарніри верхніх і нижніх тяг якого розташовані на кожусі вала коліс трактора, механізм регулювання нижніх тяг начеплення поєднаний із кріпленням задніх шарнірів та сільськогосподарським знаряддям. Кожна тяга механізму начеплення трактора виконана у вигляді рухомо сполучених співвісних елементів для регулювання зміни положення сільськогосподарського знаряддя в напрямку до трактора. Передній шарнір кожної тяги начеплення з'єднаний з кожухом за допомогою округлої ексцентричної втулки наділеної механізмом регулювання зміни її положення відносно осі симетрії кожуха з валом коліс трактора. Ексцентричні втулки співвісні між собою і рухомо зв'язані з шарнірами тяг. Механізми регулювання зміни положення втулок кінематично зв'язані з остовом трактора. UA 107420 C2 (12) UA 107420 C2 UA 107420 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, а саме до агрегатування сільськогосподарських знарядь з тракторами. Відомий сільськогосподарський агрегат, який наділений вертикальними напрямними з установленими в них горизонтальними осями з механізмами їх переміщення, при цьому одна із направляючих закріплена на рамі сільськогосподарського знаряддя, а друга - на остові трактора, крім того, передні і задні шарніри нижніх тяг механізму начеплення установлені відповідно на передніх і задніх осях [А.С. СССР № 1396978 МКл. А01В 63/112, 1988]. Під час роботи такого сільськогосподарського агрегату на полі з нерівним рельєфом в тракторі виникають коливні рухи в повздовжньо-вертикальній площині, які спричинюють зміну у вертикальному напрямку положення горизонтальної осі начеплення, закріпленої на остові трактора. В результаті лінія сили тяги трактора зміщується відносно лінії сили опору сільськогосподарського знаряддя, внаслідок чого порушується заданий розподіл сил, діючих на ходову систему трактора, що призводить до зниження тягово-зчіпних властивостей трактора за рахунок нерівномірного тиску його ходової системи на ґрунт [Чудаков Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобіля. - М.: Колос. 1972. - 384 с.]. Відомий сільськогосподарський агрегат, до складу якого входить колісний трактор із механізмом начеплення, який має нижні і верхні одноелементні тяги з передніми та задніми шарнірами, механізм регулювання нижніх тяг начеплення, при цьому передні шарніри верхніх і нижніх тяг установлено на кожусі вала коліс трактора, розташованих зі сторони сільськогосподарського знаряддя, горизонтальні осі симетрії передніх шарнірів верхніх і нижніх тяг сполучено з віссю симетрії вала з кожухом, а механізм регулювання нижніх тяг начеплення з'єднаний з кріпленням задніх шарнірів і сільськогосподарським знаряддям [Патент на винахід № 52916А, А01В 63/112. Бюл. №1, 2003]. Під час роботи такого сільськогосподарського агрегату ефективне використання тяговозчіпних властивостей трактора можливе тільки в тому випадку, коли приєднане до його начеплення знаряддя знаходиться на такій відстані від трактора, при якій сила його тяги, лінія дії якої проходить через вісь його коліс і збігається з лінією дії сили опору знаряддя, розташована під таким нахилом до горизонту, при якому розподіл діючих сил на ходову систему трактора забезпечує її рівномірний тиск на ґрунт. При зміні умов роботи вказаним сільськогосподарським агрегатом, в якому відстань знаряддя до трактора залишається незмінною, наприклад при зміні глибини обробітку ґрунту, лінія дії сили тяги трактора під дією нової сили опору знаряддя, змінює свій нахил до горизонту. Внаслідок цього відбувається перерозподіл діючих сил на ходову систему трактора, що призводить до її нерівномірного тиску на ґрунт і, як наслідок, погіршення його тягово-зчіпних властивостей. Відоме сільськогосподарське знаряддя, тяги секції якого закріплені на горизонтально розташованих циліндричних шарнірах, оснащених всередині ексцентричною втулкою з болтом [UA 86534 С2]. При зміні умов роботи змінюється і положення секцій сільськогосподарського знаряддя відносно горизонтальної площини переміщенням у вертикальному напрямку ексцентричних втулок циліндричних шарнірів тяг шляхом їх провертання за допомогою болта. При цьому лінія дії сили опору знаряддя зміщується відносно лінії дії сили тяги трактора. Внаслідок цього відбувається перерозподіл діючих сил на ходову систему трактора, що призводить до погіршення його тягово-зчіпних властивостей із-за нерівномірного тиску на ґрунт ходової системи. Як найближчий аналог прийнятий сільськогосподарський агрегат, який включає колісний трактор з механізмом начеплення, передні шарніри верхніх і нижніх тяг якої установлено на кожусі вала коліс трактора, розташованих зі сторони сільськогосподарського знаряддя, горизонтальні осі симетрії передніх шарнірів верхніх і нижніх тяг сполучено з віссю симетрії вала з кожухом, механізм регулювання нижніх тяг начеплення поєднано із кріпленням задніх шарнірів і сільськогосподарським знаряддям, при цьому кожна тяга механізму начеплення трактора виконана у вигляді рухомо сполучених співвісних елементів для регулювання зміни положення сільськогосподарського знаряддя в напрямку до трактора [Патент на винахід № 86534, А01В 35/00. Бюл. № 8 2009]. Під час виконання сільськогосподарських робіт таким агрегатом підвищення тягово-зчіпних властивостей трактора досягається за умови, коли знаряддя знаходиться на такій відстані від трактора, при якій сила його тяги, яка розташована на одній лінії із силою опору знаряддя і проходить через вісь симетрії вала з кожухом коліс трактора, розташована під таким нахилом до горизонту, що своєю дією забезпечує рівномірний тиск його ходової системи на ґрунт. При зміні відстані знаряддя від трактора за інших умов роботи, сила його тяги, яка залишається на одній лінії із силою опору знаряддя і проходить через вісь симетрії вала з кожухом коліс трактора, змінює свій нахил до горизонту. Внаслідок цього відбувається перерозподіл сил, що 1 UA 107420 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 діють на ходову систему трактора, що призводить до зниження його тягово-зчіпних властивостей із-за нерівномірного тиску на ґрунт ходової системи. В основу винаходу поставлена задача підвищення тягово-зчіпних властивостей трактора за рахунок забезпечення рівномірного тиску його ходової системи на ґрунт при зміні умов роботи. Поставлена задача вирішується, якщо в сільськогосподарському агрегаті, який включає колісний трактор з остовом, механізм начеплення, передні шарніри верхніх і нижніх тяг якої розташовані на кожусі вала коліс трактора, механізм регулювання нижніх тяг начеплення поєднаний із кріпленням задніх шарнірів і сільськогосподарським знаряддям, а кожна тяга механізму начеплення трактора виконана у вигляді рухомо сполучених співвісних елементів для регулювання зміни положення сільськогосподарського знаряддя в напрямку до трактора, згідно винаходу, передній шарнір кожної тяги начеплення з'єднаний з кожухом за допомогою округлої ексцентричної втулки наділеної механізмом регулювання зміни її положення відносно осі симетрії кожуха з валом коліс трактора, при цьому ексцентричні втулки зв'язані рухомо з шарнірами тяг і співвісні між собою, а механізми регулювання зміни положення втулок кінематично зв'язані з остовом трактора. З'єднання переднього шарніра кожної тяги начеплення з кожухом за допомогою округлої ексцентричної втулки наділеної механізмом регулювання зміни її положення відносно осі симетрії кожуха з валом коліс трактора, при цьому ексцентричні втулки співвісні між собою і рухомо зв'язані з шарнірами тяг, а механізми регулювання зміни положення втулок кінематично зв'язані з остовом трактора, дає можливість при різних умовах роботи і відстані знаряддя до трактора розташувати на одній лінії силу тяги трактора і силу опору знаряддя відносно осі коліс трактора, розташованих зі сторони сільськогосподарського знаряддя, під таким нахилом до горизонту, що створює умови рівномірного розподілу сил, діючих на ходову систему трактора. Внаслідок цього забезпечується при зміні умов роботи рівномірний тиск ходової системи трактора на ґрунт, що підвищує його тягово-зчіпні властивості. На кресленні зображений сільськогосподарський агрегат, загальний вигляд. Сільськогосподарський агрегат, наприклад для виконання орних робіт, включає колісний трактор з остовом 1, в якому на кожусі 2 привідного вала 3 коліс 4 із сумісною віссю симетрії 5 установлені ексцентричні втулки 6 із віссю симетрії 7 і зв'язані з важелем 8. До остова 1 закріплений сектор 9 фіксації важеля 8 установки втулок 6 у заданому положенні. На остові 1 шарнірно установлені гідроциліндр 10 і важіль 11. Важіль 11 своїм протилежним кінцем шарнірно зв'язаний зі штоком 12 гідроциліндра 10 і з тягою 13, яка шарнірно приєднана до плуга 14. На втулках 6 установлені передні шарніри 15 верхніх тяг 16 і нижніх тяг 17, виконаних у вигляді гідроциліндрів, при цьому верхні тяги 16 з'єднані із плугом 14 своїми задніми шарнірами 18, а нижні тяги 17 з'єднані із плугом 14 своїми задніми шарнірами 19 через механізм регулювання 20, поєднаний із отворами 21. На початку роботи сільськогосподарський агрегат для виконання орних робіт налаштовують на задані умови технологічної операції, для чого гідравлічним пристроєм, установленим на остові 1 (на кресленні не показано) приводять в дію гідроциліндри тяг 16, 17 і зміною їх довжини установлюють плуг 14 на такій відстані від трактора, при якій сила опору плуга 14 розміщується на лінії, яка своїм нахилом до горизонту створює умови рівномірного розподілу сил, діючих на колеса 4 ходової системи трактора. Крім того, переміщуючи шарніри 19 в отворах 21, механізмом регулювання 20 встановлюють нижні тяги 17 у положення, при якому сила тяги трактора розміститься на лінії дії сили опору плуга. Після цього, переміщуючи втулки 6 на кожусі 2 відносно його осі симетрії 5 і вала 3 за допомогою важеля 8 відносно сектора 9, установлюють їх у таке положення, при якому лінія дії сили тяги трактора і сила опору плуга 14 буде проходити через вісь симетрії 7 втулок 6. Внаслідок цього створюються умови рівномірного розподілу сил, діючих на ходову систему трактора. При зміні умов роботи установлюють плуг 14 зміною довжини тяг 16 і 17 на такій відстані від трактора, при якій сила опору плуга 14 розміститься на лінії, яка своїм нахилом до горизонту створить умови рівномірного розподілу сил, діючих па ходову систему трактора. Переміщуючи шарніри 19 в отворах 21, механізмом регулювання 20 встановлюють нижні тяги 17 в таке положення, при якому сила тяги трактора розміститься на лінії дії сили опору плуга 14. Після цього провертають втулки 6 відносно осі симетрії 4 вала 3 за допомогою важеля 8 відносно сектора 9 у положення, при якому лінія дії сили тяги трактора і сила опору плуга 14 буде проходити через вісь симетрії втулок 6, створюючи тим самим умови рівномірного розподілу сил, діючих на ходову систему трактора. Внаслідок цього при зміні умов роботи відбувається підвищення тягово-зчіпних властивостей трактора за рахунок забезпечення рівномірного тиску його ходової системи на ґрунт. 2 UA 107420 C2 Переведення плуга в транспортне положення здійснюється дією гідравлічного пристрою (на кресленні не показано) на гідроциліндр 10, який своїм штоком 12 через важіль 11 і тягу 13 повертає плуг 14 відносно осі симетрії 7 втулок 6 із робочого положення (на кресленні нижнє положення плуга) у транспортне положення (на кресленні верхнє положення плуга). 5 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 Сільськогосподарський агрегат, який включає колісний трактор з остовом, механізм начеплення, передні шарніри верхніх і нижніх тяг якого розташовані на кожусі вала коліс трактора, механізм регулювання нижніх тяг начіпки поєднаний із кріпленням задніх шарнірів та сільськогосподарським знаряддям, а кожна тяга механізму начеплення трактора виконана у вигляді рухомо сполучених співвісних елементів для регулювання зміни положення сільськогосподарського знаряддя в напрямку до трактора, який відрізняється тим, що передній шарнір кожної тяги начеплення з'єднаний з кожухом за допомогою округлої ексцентричної втулки наділеної механізмом регулювання зміни її положення відносно осі симетрії кожуха з валом коліс трактора, при цьому ексцентричні втулки співвісні між собою і рухомо зв'язані з шарнірами тяг, а механізми регулювання зміни положення втулок кінематично зв'язані з остовом трактора. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01B 63/112, B60D 1/00

Мітки: сільськогосподарський, агрегат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107420-silskogospodarskijj-agregat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сільськогосподарський агрегат</a>

Подібні патенти