Привід автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Привід автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону, що включає електродвигун, встановлений в нижній частині станини, котрий через систему клинопасової і відкритих зубчастих передач для профілюючих валків вузла профілювання та обертальної ріжучої головки з радіально-ріжучими ножами, прикріплених за допомогою опорних вузлів до основи станини, який відрізняється тим, що між відкритими зубчастими передачами приводу профілюючих валків додатково встановлена передача з тороїдно-сферичним фрикційним варіатором, з можливістю плавної зміни передаточного числа для отримання в широкому діапазоні значень певної довжини профільованого фібрового елемента, що ріжеться ріжучою головкою.

Текст

Дивитися

Реферат: Привід автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону включає електродвигун, встановлений в нижній частині станини, котрий через систему клинопасової і відкритих зубчастих передач для профілюючих валків вузла профілювання та обертальної ріжучої головки з радіально-ріжучими ножами, прикріплених за допомогою опорних вузлів до основи станини. Крім цього, між відкритими зубчастими передачами приводу профілюючих валків додатково встановлена передача з тороїдно-сферичним фрикційним варіатором, з можливістю плавної зміни передаточного числа для отримання в широкому діапазоні значень певної довжини профільованого фібрового елемента, що ріжеться ріжучою головкою. UA 107288 U (54) ПРИВІД АВТОМАТА-РІЗАЛЬНИКА ФІБРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФІБРОБЕТОНУ UA 107288 U UA 107288 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування для будівельної промисловості, зокрема машини для виготовлення арматури для фібробетону, і може бути використана для виготовлення армуючих профільованих фібрових елементів на автоматі-різальнику, які вводяться до фібробетону при ремонті і виготовленні будівельних інженерних конструкцій і споруд. Відомий автомат-різальник дисперсної арматури (Опис до патенту України на винахід № 10863А. МПК В28В 13/02. Спосіб одержання фібробетону / Ємельянова І.Α., Златокрилова Т.В., Нечипоренко В.М.; заявник і патентовласник Харківський інженерно-будівельний інститут; заявл. 03.02.93; опубл. 25.12.96), містить обертальну ріжучу головку з радіально-ріжучими ножами, та через систему зубчастих відкритих передач для приводу профілюючих валків, і призначених для профілювання і подачі канатного дроту з бухти. Привідна трансмісійна частина автомата-різальника прикріплена до стола станини за допомогою опорних вузлів. Найбільш близьким аналогом приводу одночасної подачі й профілювання дроту, що заявляється, вибраним як прототип, є вузол профілювання (Опис до патенту України на винахід № 10863А. МПК В28В 13/02. Спосіб одержання фібробетону / Ємельянова І.Α., Златокрилова Т.В., Нечипоренко В.М.; заявник і патентовласник Харківський інженерно-будівельний інститут; заявл. 03.02.93; опубл. 25.12.96). Вузол містить відкриту зубчасту передачу, зубчасті колеса яких встановлені консольно на двох валах, які розташовані корпусі, в якому є направляючі втулки для подачі дроту, а також профілюючі валки у вигляді зубчастих коліс з трикутним заокругленим профілем зубів. Такі валки між собою не утворюють зачеплення, а мають певний зазор, необхідний для надання періодичного профілю дроту, а також одночасно з профілюванням для протягування і подачі у зону різання з постійною швидкістю. Недоліком цього приводу, з постійним передаточним числом механічних передач, є неможливість змінювати довжину фібрових елементів впродовж їх виробництва, чим обмежується технологічна операція армування фібровими елементами, а також номенклатура фібробетонних виробів. Крім того, при демонтажі деякої кількості ножів на обертальній ріжучій головці, для збільшення довжини фібрових елементів, спостерігається розбалансованість такої технічної системи, особливо при нарізанні останніх. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення міцності фібробетонних виробів, за рахунок армування їх фібровими елементами довжини в певному діапазоні значень, впродовж процесу різання, залежно від технологічного способу укладання цих елементів у бетонну суміш [1]. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що між вузлом профілювання з відкритою зубчастою передачею та відкритою зубчастою передачею від приводу автомата-різальника прикріплено додаткову опору з корпусом, в якому встановлено регулюючий ролик, що повертається відносно нерухомої осі та колеса сферично-тороїдного варіатора конструкції Светозарова [2]. Порівняльний аналіз із прототипом дозволяє зробити висновок, що встановлення сферичнотороїдної передачі дозволяє змінювати частоту обертання веденої ланки в заданому діапазоні регулювання і тим самим має можливість отримувати фіброві елементи різної довжини в певному діапазоні значень. Таким чином, привід автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону, яка заявляється, відповідає критерію корисної моделі "новизна". Суть корисної моделі пояснюється за допомогою креслень, де на фіг. 1 показано загальний профільний вигляд автомата-різальника, а на фіг. 2 – вигляд зверху автомата-різальника. Пропонований привід автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону, складається зі станини-стола 1 (фіг. 1, фіг. 2), на якому встановлено всі основні вузли: електродвигун 2, на валу якого закріплено ведучій шків клинопасової передачі 3, ведений шків насаджено на одну з консольних частин вала 4 приводу ріжучої головки, котрий встановлений на двох опорних вузлах 5, прикріплених до станини-стола. Між веденим шківом та опорним вузлом встановлено зубчасте ведуче колесо відкритої передачі 6, що безпосередньо зчеплене з веденим колесом, встановленому на проміжному валу на іншому аналогічному опорному вузлі. На інший кінець проміжного валу встановлено колесо сферично-тороїдного варіатора 7, що передає обертальний момент через регулювальний ролик такому ж колесу передачі, яке встановлено веденому валу, що опирається на ідентичний опорний вузол, та симетричне першому (відносно осі ручного важеля ролика). Ці колеса містяться в єдиному корпусі на опорі, а ролик між ними має можливість змінювати своє положення та впливати на частоту обертання і обертальний момент, обертаючись навколо нерухомої осі, в обмеженому значенні кута, за допомогою ручного важеля. На консолі веденого вала встановлено зубчасте колесо відкритої передачі 8, яке передає обертальний момент на пару зубчастих коліс 1 UA 107288 U 5 10 15 20 профілювального вузла 9, який кріпиться до станини-стола. Всі три зубчастих колеса цієї передачі однакового розміру, тобто з передаточним числом u  1 . До профілювального вузла одним кінцем кріпляться напрямні трубки 10 для напрямку спрофільованого дроту, а іншим опираються на стійку нерухомого ножа 11. На іншому кінці вала 4 консольно закріплена масивна обертальна ріжуча головка 12 з двома опозитними радіально-ріжучими ножами. Ця головка захищена кожухом 13 з напрямним жолобом, а відкриті клинопасова 3 і зубчаста 6 передачі напівзакритим кожухом 14. Пристрій працює наступним чином. Дріт малих діаметрів (від 0,4 до 1,5 мм) подається з бухтотримача в отвір профілювального вузла 9 (фіг. 2) через профілювальні валки, в результаті чого дріт приймає хвилястий (зигзагоподібний) профіль. Далі він подається в зону обертальної ріжучої головки 12 з радіально-ріжучими ножами, крайки яких розташовані консольно (в поздовжньому перерізі). Процес відрізання здійснюється в той момент, коли ріжучі крайки одного з ножів головки під дією обертального руху і накопиченої кінетичної енергії на відстані незначного зазору зустрічається з ріжучими крайками нерухомого ножа 11 в горизонтальній площині, між якими в цей час подається спрофільований дріт. Привід цього автоматарізальника (міні-верстата) здійснюється від електродвигуна 2 через систему механічних передач: клинопасової 3, відкритих зубчастих передач 6 і 8 та фрикційного сферичнотороїдного варіатора 7. Останній застосовується для можливості регулювання довжини фібрових елементів у процесі роботи автомата-різальника. 2 При діапазоні регулювання варіатора Д  umax  19752  3,9 довжина фібрового елемента , в буде змінюватися в діапазоні: lf min    Dв   Dв   Dв  20 мм  l f   lf max   78 мм , zн  uзп1  uзп2  umax в zн  uзп1  uзп2  uв zн  uзп1  uзп2  uminв де Dв - діаметр профілювального валка по вершинах зубів Dв  50 мм ; z н - кількість ножів zн  2 ; uзп1  2 і uзп2  1 - передаточні числа зубчастих передач 6 і 8 на ріжучій головці 25 30 35 40 відповідно; umin в  0506 , u в і umax в  1,975 - мінімальне, проміжне і максимальне передаточні числа діапазону варіатора відповідно (залежно від положення важеля ролика). Використання приводу автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону, в процесі його роботи, дозволяє змінювати в широкому діапазоні значення довжини фібрового елемента. Технічний результат, що може бути отриманий при використанні приводу автоматарізальника фібрових елементів для виробництва фібробетону, дозволяє забезпечити отримання будь-якої довжини фібрових елементів, що при проведенні досліджень на міцність фібробетонних виробів і споруд, залежно від їх призначення, геометрії фібр, способу їх введення та кількості на одиницю об'єму бетонної суміші, надає можливість вибирати оптимальні характеристики і підвищити якість (міцність) бетонних виробів. Джерела інформації: 1. Опис до патенту України на винахід № 10863А. МПК В28В 13/02. Опубліковано 25.12.96. 2. В.М. Нечипоренко. Привод автомата-різальника фібрових елементів з можливим отриманням широкого діапазону їх довжини при виробництві сталефібробетону. / Збірник наукових праць № 2 (12). X.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2008 – С. 57-63. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Привід автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону, що включає електродвигун, встановлений в нижній частині станини, котрий через систему клинопасової і відкритих зубчастих передач для профілюючих валків вузла профілювання та обертальної ріжучої головки з радіально-ріжучими ножами, прикріплених за допомогою опорних вузлів до основи станини, який відрізняється тим, що між відкритими зубчастими передачами приводу профілюючих валків додатково встановлена передача з тороїдно-сферичним фрикційним варіатором, з можливістю плавної зміни передаточного числа для отримання в широкому діапазоні значень певної довжини профільованого фібрового елемента, що ріжеться ріжучою головкою. 2 UA 107288 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B21F 11/00

Мітки: фібрових, привід, фібробетону, автомата-різальника, елементів, виробництва

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107288-privid-avtomata-rizalnika-fibrovikh-elementiv-dlya-virobnictva-fibrobetonu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Привід автомата-різальника фібрових елементів для виробництва фібробетону</a>

Подібні патенти