Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вібраційної обробки деталей, що включає робочу камеру, шарнірно зв'язану з поворотною рамою, встановленою на основі на шарнірних опорах, та віброзбуджувач, причому вісь шарнірів робочої камери орієнтована під кутом до осі шарнірів поворотної рами, який відрізняється тим, що робоча камера та поворотна рама оснащені індивідуальними віброзбуджувачами, які складаються з постійних магнітів та електромагнітів.

Текст

Дивитися

Реферат: Пристрій для вібраційної обробки деталей включає робочу камеру, шарнірно зв'язану з поворотною рамою, встановленою на основі на шарнірних опорах, та віброзбуджувач. При цьому вісь шарнірів робочої камери орієнтована під кутом до осі шарнірів поворотної рами. Робоча камера та поворотна рама оснащені індивідуальними віброзбуджувачами, які складаються з постійних магнітів та електромагнітів. UA 107264 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ UA 107264 U UA 107264 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування та приладобудування і може бути використана для оздоблювально-очищувальної та зміцнювальної обробки деталей. Відомий пристрій для вібраційної обробки [1], який має встановлену на основі платформу і вертикальну робочу камеру, кінематично зв'язану з віброзбуджувачем. Недоліком цього пристрою є низька продуктивність, обумовлена тим, що оброблююча дія забезпечується лише кутовим переміщенням водила та коловими рухам платформи. Найбільш близьким до запропонованого пристрою є пристрій для вібраційної обробки деталей [2]. Пристрій включає основу, вертикальну робочу камеру та поворотну раму. Вертикальна робоча камера шарнірно з'єднана з поворотною рамою, яка шарнірно встановлена на основі. Вертикальна робоча камера кінематично зв'язана з віброзбуджувачем. Основним недоліком прототипу є значні динамічні навантаження у вузлах пристрою при пуску пристрою для вібраційної обробки. В основу корисної моделі поставлена задача зменшення динамічних навантажень у вузлах при пуску пристрою для вібраційної обробки за рахунок виконання віброзбуджувачів з постійних магнітів та електромагнітів. Поставлена задача вирішується пристроєм для вібраційної обробки деталей, що включає робочу камеру, шарнірно зв'язану з поворотною рамою, встановленою на основі на шарнірних і пружних опорах, та віброзбуджувач, причому вісь шарнірів робочої камери орієнтована під кутом до осі шарнірів поворотної рами, згідно з корисною моделлю, робоча камера та поворотна рама оснащені індивідуальними віброзбуджувачами, які складаються з постійних магнітів та електромагнітів. Використання відомих віброзбуджувачів з кінематичним зв'язком створює значні динамічні навантаження у вузлах пристрою у період пуску пристрою, що зумовлено значними моментами інерції коливних мас. Це пов'язано з тим, що при пуску потужність приводу значно перевищує необхідну для роботи в основному робочому режимі. Використання запропонованого пристрою з віброзбуджувачами, які складаються з постійних магнітів та електромагнітів, зменшує споживання електроенергії, - тому що при пуску здійснюється плавне зростання амплітуди коливань до оптимального значення. Запропоновані рішення ілюструються наступними зображеннями: на фіг. 1 зображено пристрій для вібраційної обробки деталей; на фіг. 2 зображено схему віброзбуджувача. Пристрій для вібраційної обробки деталей включає станину 1, в опорах 2 якої за допомогою цапф встановлена з можливістю повороту рама 3. Рама 3 додатково з'єднана з станиною 1 пружною опорою 4. Рама 3 має опори 5, в яких за допомогою цапф встановлена робоча камера 6. Робоча камера 6 з'єднана з рамою 3 за допомогою пружних опор 7. Пристрій обладнаний двома віброзбуджувачами, що складаються з постійних магнітів 8, 9 та електромагнітів 10, 11. До дна робочої камери 6 прикріплений постійний магніт 8, а до рами 3 - електромагніт 10. До нижньої частини рами 3 прикріплений постійний магніт 9, а до станини 1 - електромагніт 11. Полюси постійних магнітів орієнтовані в напрямку коливних рухів. Живлення електромагнітів 10 і 11 здійснюється від електронного блока. Пускове положення робочої камери та рами, відмінне від рівноважного, забезпечується фіксаторами. Пристрій працює наступним чином. Перед початком роботи робоча камера 6 та рама 3 встановлюють у положення, відмінне від положення статичної рівноваги, і фіксують фіксаторами. В робочу камеру контейнера завантажують деталі та робоче середовище. Оскільки робоча камера та рама відхилені від положення статичної рівноваги, то камера та рамка починають коливатися: рама навколо осі X, камера - відносно рами 3 навколо осі У. При наближенні магніту 8 до електромагніта 10 на останній подається струм від перетворювача і магнітне поле, притягуючи магніт 8, надає імпульс робочій камері 6. У нижньому положенні камери 6 струм на електромагніт 10 не подається, в результаті такої взаємодії робоча камера буде здійснювати вимушені коливання відносно осі У з частотою власних коливань. Аналогічно завдяки магніту 9 і електромагніту 11 будуть відбуватися коливання рами 3 разом з робочою камерою 6 відносно осі X. При збільшенні амплітуди коливань внаслідок руху деталей і робочого середовища всередині робочої камери 6 будуть змінюватися моменти інерції системи відносно осей X і У. Але завдяки магнітній взаємодії коливання будуть відбуватися завжди у резонансному режимі, що зменшує непродуктивні витрати енергії, як це відбувається у випадку вимушених коливань при кінематичному збудженні. При лабораторних дослідженнях запропонованого пристрою для вібраційної обробки деталей встановлено, що при пуску значно зменшилися динамічні навантаження у вузлах пристрою. Це підтверджується зменшенням амплітуди пускових коливань станини пристрою у три рази. 1 UA 107264 U Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство № 1604572. МКИ В24В 31/073. - 1990. 2. Авторское свидетельство № 1087312. МКИ В24В 31/06. – 1984. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для вібраційної обробки деталей, що включає робочу камеру, шарнірно зв'язану з поворотною рамою, встановленою на основі на шарнірних опорах, та віброзбуджувач, причому вісь шарнірів робочої камери орієнтована під кутом до осі шарнірів поворотної рами, який відрізняється тим, що робоча камера та поворотна рама оснащені індивідуальними віброзбуджувачами, які складаються з постійних магнітів та електромагнітів. 2 UA 107264 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24B 31/06

Мітки: вібраційної, пристрій, обробки, деталей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107264-pristrijj-dlya-vibracijjno-obrobki-detalejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вібраційної обробки деталей</a>

Подібні патенти