Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Попільничка, що складається з бази, яка відрізняється тим, що додатково містить кришку та одноразову вкладку або набір одноразових вкладок.

2. Попільничка за п. 1, яка відрізняється тим, одноразова вкладка, що являє собою ємкість для збору попелу та недопалків, виконана з негорючого матеріалу, яка легко згинається та приймає будь-яку необхідну форму.

3. Попільничка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що кришка додатково може бути оснащена поглиблення для тимчасового розміщення цигарки під час куріння та отворами для проникнення попелу.

4. Попільничка за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, кришка попільнички може бути виконана з кераміки, металу, скла або будь-якого іншого негорючого матеріалу.

5. Попільничка за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, елементи попільнички можуть мати будь-яку форму та забарвлення, виконана з будь-якого матеріалу, також базою може слугувати будь-яка поверхня з поглибленням.

Текст

Реферат: UA 107261 U UA 107261 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до комбінованої конструкції попільничок, а саме до стаціонарних попільничок, яка застосовується для гасіння недопалків від цигарок. Відома попільничка, що складається з бази на стінках якої розміщені поглиблення для утримання цигарок і пристосування для гасіння тютюну (див. Патент РФ № 30510). Недолік такої попільнички полягає в тому, що недопалок цигарки, який знаходиться в тютюногаснику може продовжувати горіння та димлення, у випадку недбалості споживача. Так як використання даної попільнички передбачене переважно в приміщені, така ситуація може сприяти пожежі та іншим небезпечним наслідкам. Крім того, недоліком найближчого аналога є те, що при гасінні недопалка є імовірність того, що він буде продовжувати димлення, наслідком чого може бути неприємний та токсичний запах в приміщенні. Ще одним недоліком попільнички можна вважати її непрактичність у способі очищення після її використання. Це є обов'язковою дією, так як під час одночасного гасіння недопалків кількома споживачами, у випадку її зміщення, можлива ситуація висипання попелу з неї, або навіть уникнувши такої ситуації, залишки процесу паління без їх утилізації мають неестетичний вигляд. Відповідно така попільничка потребує догляду та застосування для її очищення рідини, якої може не виявитись поруч із споживачем. В основу корисної моделі була поставлена технічна задача удосконалення попільнички для її використання, розробка зручного способу утилізації залишків процесу паління для споживача, що забезпечить відсутність неприємних та токсичних запахів в приміщенні, унеможливить нещасні випадки та допоможе підтримувати таку корисну модель в початковому стані після її використання. Поставлена технічна задача вирішується тим, що попільничка включає в себе функціонально поєднані між собою базу, кришку та одноразову вкладку, що являє собою ємкість для збору попелу та недопалків, виконану з негорючого матеріалу (наприклад, з фольги), яка легко згинається та приймає будь-яку необхідну форму, що забезпечує легку утилізацію залишків процесу паління за допомогою їх завертання у вкладку. Таким чином досягається можливість перекриття доступу кисню в ємкість вкладки для швидкого гасіння недопалків і забезпечення її безпечного перенесення до смітника, вирішуючи при цьому проблему можливої небезпеки пожежі, розповсюдження диму у приміщені та зберігання попільнички у чистоті. Зрозуміло, що елементи попільнички можуть мати будь-яку форму та забарвлення, що пасує до інтер'єру та залежить від вподобань користувача. Наприклад, база для даної корисної моделі може бути виконана з кераміки, металу, скла, деревини або будь-якого іншого матеріалу, також базою може слугувати будь-яка поверхня з поглибленням, наприклад, стіл. Кришка попільнички не є обов'язковою складовою, проте, якщо вона входить до елементів конструкції, то вона теж може бути виконана з кераміки, металу, скла або будь-якого іншого негорючого матеріалу, на ній можуть бути виконані поглиблення для тимчасового розміщення цигарки під час куріння. Суттєвими ознаками пропонованої попільнички, загальними з ознаками прототипу, тобто такими, що не являють новизни, є: - база. Новими суттєвими ознаками корисної моделі є: - одноразова вкладка (або набір одноразових вкладок), що являє собою ємкість для збору попелу та недопалків, виконану з негорючого матеріалу, яка легко згинається та приймає будьяку необхідну форму; - кришка може бути виконана з кераміки, металу, скла або будь-якого іншого негорючого матеріалу, на ній можуть бути виконані поглиблення для тимчасового розміщення цигарки під час куріння; - база може бути виконана з кераміки, металу, скла, деревини або будь-якого іншого матеріалу, також базою може слугувати будь-яка поверхня з поглибленням, наприклад, стіл. Отже, сукупність усіх суттєвих ознак стосовно вибраного прототипу, отриманих завдяки внесеним конструктивним змінам до неї, дозволяє досягти певного технічного результату. Суть корисної моделі пояснюють креслення, що доповнюють і уточнюють опис, але не обмежують дії патенту. На кресленні зображено: Фіг. 1 Загальний вигляд попільнички збоку. Фіг. 2 Загальний вигляд попільнички зверху. Де: 1 - база; 1 UA 107261 U 5 10 15 20 25 30 35 2 - одноразова вкладка; 3 - кришка; 4- поглиблення для тимчасового розміщення цигарки під час куріння; 5 - отвори для проникнення попелу. Попільничка містить (Фіг. 1, 2) базу 1, одноразову вкладку 2, кришку 3, в якій є поглиблення для тимчасового розміщення цигарки під час куріння 4 та отвори для проникнення попелу. Складання попільнички та підготовка до використання. Спочатку розміщуємо базу 1 на рівну та стійку поверхню, в неї вкладаємо набір одноразових вкладок (або одну одноразову вкладку) 2, потім на базу по центру розміщується кришка 3. Використання попільнички відбувається наступним чином. Запропоновану корисну модель використовують як будь-яка інша попільничка. Під час процесу куріння споживач може розміщувати цигарку в поглиблення 4, таким чином робити коротку перерву в процесі куріння. У випадку виявлення бажання закінчити даний процес, споживач гасить недопалок на площині кришки 3 або на одноразовій вкладці 2 (якщо кришка не використовується) та утилізує його через отвір 5, проте задля швидкого очищення попільнички після використання, споживач підіймає до гори кришку 3, та змінює одноразову вкладку 2 на іншу таку саму вкладку. Таким чином удосконалення попільнички для зручного використання за допомогою зміни її конструкції з додаванням одноразової вкладки призводить до відсутності можливого диму в повітрі приміщення після гасіння цигарки, зменшення кількості пожеж та нещасних випадків внаслідок недбайливого ставлення курців до гасіння недопалків та забезпечує легку утилізацію залишків процесу паління. Це робить відому попільничку сучасним та практичним засобом для відпочинку. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Попільничка, що складається з бази, яка відрізняється тим, що додатково містить кришку та одноразову вкладку або набір одноразових вкладок. 2. Попільничка за п. 1, яка відрізняється тим, що одноразова вкладка, що являє собою ємкість для збору попелу та недопалків, виконана з негорючого матеріалу, яка легко згинається та приймає будь-яку необхідну форму. 3. Попільничка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що кришка додатково може бути оснащена поглиблення для тимчасового розміщення цигарки під час куріння та отворами для проникнення попелу. 4. Попільничка за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що кришка попільнички може бути виконана з кераміки, металу, скла або будь-якого іншого негорючого матеріалу. 5. Попільничка за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що елементи попільнички можуть мати будь-яку форму та забарвлення, виконана з будь-якого матеріалу, також базою може слугувати будь-яка поверхня з поглибленням. 2 UA 107261 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A24F 19/00

Мітки: попільничка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107261-popilnichka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Попільничка</a>

Подібні патенти