Спосіб підвищення коефіцієнтів дезактивації радіоактивно заражених конструкційних матеріалів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення коефіцієнтів дезактивації радіоактивно заражених конструкційних матеріалів, який відрізняється тим, що поверхню обробляють розчинами 0,075-0,3 % засобу "Щит" при витраті - 1 л/м2, кількості води для змиву - 1 л/м2, що забезпечує середні коефіцієнти дезактивації поверхонь конструкційних матеріалів - від 2,0 до 186,8.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення коефіцієнтів дезактивації радіоактивно заражених конструкційних матеріалів, при якому поверхню обробляють розчинами 0,075-0,3 % засобу "Щит" при витраті 2 2 1 л/м , кількості води для змиву - 1 л/м , що забезпечує середні коефіцієнти дезактивації поверхонь конструкційних матеріалів - від 2,0 до 186,8. UA 107216 U (12) UA 107216 U UA 107216 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі спеціальної обробки, зокрема до дезактивації радіоактивно заражених поверхонь. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб дезактивації різних поверхонь, в якому застосовують 0,075-0,15 % розчини дезактивуючого порошку СФ-2У (триполіфосфат натрію 2 50 %, сульфанол - до 25 %, сульфат натрію - до 25 %) при нормі витрати 1,5-3 л/м . Витрата води на наступний змив розчину - 3-5 л ["Руководство по специальной обработке в подразделениях". - М., 1971]. Коефіцієнти дезактивації при використанні зазначеного способу на різних поверхнях становлять від 1,5 до 50 [Зимон А.Д., Пикалов В.К. Дезактивация. - Μ.: ИздАТ, 1994. - 336 с.] Суттєвими недоліками найближчого аналога є низькі коефіцієнти дезактивації і високі витрати води при проведенні необхідних заходів. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити коефіцієнти дезактивації при проведенні обробки нержавіючої сталі, бетонних, скляних і пофарбованих поверхонь. Поставлена задача вирішується тим, що поверхню обробляють водним розчином дезактивуючого засобу "Щит" з робочою концентрацією: 0,075-0,3 %. Витрата розчину при 2 дезактивації становить 1 л/м , об'єм води, який необхідний для подальшого змиву дорівнює 1 2 л/м . Корисну модель виконують наступним чином. Підготовлені до випробувань зразки поміщали у витяжну шафу. У центр кожного зразка поверхні, яку дезактивують, піпеточним дозатором наносили 0,15 мл забруднюючого розчину 137 хлориду Cs у вигляді краплі. Після забруднення зразки висушували у витяжній шафі при температурі (22±2)°С протягом 20 год. Висушені зразки по черзі поміщали в спектрометр енергій бета-випромінювання СЕБ-01 і вимірювали рівень початкового радіоактивного забруднення відповідно до вимог ГОСТ 2514682 (Материалы радиохимических производств и атомных энергетических установок. Метод определения коэффициента дезактивации). Кожен вимір повторювали тричі і обчислювали середнє арифметичне. Для дезактивації готували водний розчин засобу "ЩИТ" шляхом розчинення 3,0 г засобу в 1 л води (0,3 % дезактивуючий розчин), при температурі 22 °C. Дезактивацію кожного зразка проводили за допомогою магнітної мішалки в режимі: обробка розчином дезактивуючого засобу "Щит" - 10 хв, обробка дистильованою водою - 5 хв. Дезактивовані зразки промочували фільтрувальним папером, поміщали в витяжну шафу і висушували при температурі (22±2)°С протягом 1 год. Висушені після дезактивації зразки по черзі поміщали в спектрометр СЕБ-01 для вимірювання рівня залишкового радіоактивного забруднення відповідно до вимог ГОСТ 2514682. Кожен вимір повторювали тричі і обчислювали середнє арифметичне. Цикл "забрудненнядезактивація" повторювали три рази. Результати випробувань представлені в таблицях 1-4. Таблиця 1 Результати визначення коефіцієнта дезактивації засобом "ЩИТ" на бетоні № вимірювання 1 2 Актив- АктивАктив- АктивАктивКоефіКоефіці№ ність ність ність ність ність цієнт єнт зразка поч. після поч. після поч. дезакдезакзабруд- дезактизабруд- дезактизабрудтивації тивації нення вації нення вації нення зразка зразка (Бк) (Бк) (Бк) (Бк) (Бк) 1 287,2 149,5 1,9 288,9 141,4 2,0 283,3 2 300,8 110,0 2,7 294,1 109,2 2,7 291,3 3 278,5 226,4 1,2 274,9 224,1 1,2 279,0 Середнє значення коефіцієнта дезактивації 40 1 3 Середнє АктивКоефіцізначення ність єнт коефіцієнта після дезактидезактивації дезаквації зразка тивації зразка (Бк) 137,7 2,1 2,0 106,6 2,7 2,7 222,4 1,3 1,2 2,0 UA 107216 U Таблиця 2 Результати визначення коефіцієнта дезактивації засобом "ЩИТ" на склі Актив№ ність зразка поч. забруднення (Бк) 1 172,4 1 АктивКоефіціність єнт після дезактидезактивації вації зразка (Бк) 1,0 172,4 Активність поч. забруднення (Бк) 174,4 № вимірювання 2 АктивАктивКоефіціність ність єнт після поч. дезакдезактизабрудтивації вації нення зразка (Бк) (Бк) 1,0 174,4 176,4 3 Середнє АктивКоефіцізначення ність єнт коефіцієнта після дезактидезактивації дезаквації зразка тивації зразка (Бк) 1,0 176,4 174,4 Таблиця 3 Результати визначення коефіцієнта дезактивації засобом "ЩИТ" на нержавіючій сталі № вимірювання 1 2 3 Середнє Актив- АктивАктив- АктивАктив- Актив№ КоефіціКоефіціКоефіцізначення ність ність ність ність ність ність зразєнт єнт єнт коефіцієнта поч. після поч. після поч. після ка дезактидезакдезакдезактивації забруд- дезактизабруд- дезактизабруд- дезаквації тивації тивації зразка нення вації нення вації нення тивації зразка зразка зразка (Бк) (Бк) (Бк) (Бк) (Бк) (Бк) 1 185,7 1,0 185,7 186,6 1,0 186,6 188,1 1,0 188,1 186,8 Таблиця 4 Результати визначення коефіцієнта дезактивації засобом "ЩИТ" на емалі ПФ-115 (колір білий) № вимірювання 1 2 Актив- АктивАктив- АктивАктив№ КоефіціКоефіціність ність ність ність ність зразєнт єнт поч. після поч. після поч. ка дезактидезакзабруд- дезактизабруд- дезактизабрудвації тивації нення вації нення вації нення зразка зразка (Бк) (Бк) (Бк) (Бк) (Бк) 1 193,6 1,0 193,6 191,2 1,0 191,2 195,2 2 166,9 1,0 166,9 168,9 1,0 168,9 168,2 3 165,3 1,0 165,3 183,8 1,0 183,8 177,3 Середнє значення коефіцієнта дезактивації 5 3 Активність після дезактивації (Бк) 1,0 1,0 1,0 Середнє Коефіцізначення єнт коефіцієнта дезакдезактивації тивації зразка зразка 195,2 168,2 177,3 193,3 168,0 175,5 180,7 У таблиці 5 представлені дані про середні значення коефіцієнтів дезактивації всіх досліджених зразків. Таблиця 5 Середні значення коефіцієнтів дезактивації досліджених зразків Середнє значення коефіцієнта дезактивації зразка 2,0 174,4 186,8 180,7 Матеріали зразків Бетон Скло Нержавіюча сталь Пофарбований метал (емаль ПФ-115) 2 UA 107216 U 5 10 Спільні ознаками найближчого аналога та корисної моделі: - проведення дезактивації шляхом обробки зараженої поверхні водними розчинами діючої речовини; - робоча концентрація розчину діючої речовини становить 0,075-0,15 %. Ознаки корисної моделі, які відрізняються від найближчого аналога: - проведення обробки водними розчинами засобу "Щит"; - робоча концентрація розчину діючої речовини може бути збільшена до 0,3 %; 2 - витрата розчину при дезактивації становить 1 л/м ; 2 - об'єм води, який необхідний для подальшого змиву дорівнює 1 л/м . - середні коефіцієнти дезактивації різних поверхонь при використанні запропонованого методу становлять від 2,0 до 186,8. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб підвищення коефіцієнтів дезактивації радіоактивно заражених конструкційних матеріалів, який відрізняється тим, що поверхню обробляють розчинами 0,075-0,3 % засобу "Щит" при 2 2 витраті - 1 л/м , кількості води для змиву - 1 л/м , що забезпечує середні коефіцієнти дезактивації поверхонь конструкційних матеріалів - від 2,0 до 186,8. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ivanets Valeriy Grygorovych, Galdin Oleksandr Volodymyrovych

Автори російською

Иванец Валерий Григориевич, Галдин Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G21F 9/00, C12Q 1/16, G01N 31/00

Мітки: матеріалів, коефіцієнтів, конструкційних, радіоактивної, заражених, дезактивації, спосіб, підвищення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-107216-sposib-pidvishhennya-koeficiehntiv-dezaktivaci-radioaktivno-zarazhenikh-konstrukcijjnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення коефіцієнтів дезактивації радіоактивно заражених конструкційних матеріалів</a>

Подібні патенти