Спосіб лікування часто рецидивуючого оперізувального герпесу у хворих на віл-інфекцію/снід

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на часто рецидивуючий оперізувальний герпес на тлі ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом доповнення стандартної антиретровірусної та протигерпетичної терапії, який відрізняється тим, що включає додаткове застосування 3 ін'єкцій імунотропного препарату алокін-альфа в дозі 1 мг підшкірно через один день.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хворих на часто рецидивуючий оперізувальний герпес на тлі ВІЛінфекції/СНІДу шляхом доповнення стандартної антиретровірусної та протигерпетичної терапії. Включає додаткове застосування 3 ін'єкцій імунотропного препарату алокін-альфа в дозі 1 мг підшкірно через один день. UA 106992 U (12) UA 106992 U UA 106992 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, зокрема інфекційних хвороб, і може бути використаний при лікуванні хворих на часто рецидивуючий оперізувальний герпес на тлі ВІЛінфекції/СНІДу. Відома схема лікування хворих на часто рецидивуючий оперізувальний герпес на тлі ВІЛінфекції/СНІДу, визначається протоколом МОЗ України № 182 від 13.04.2007 р. [1], згідно з яким призначають один з етіотропних протигерпетичних засобів - ацикловір, валацикловір або фамцикловір. Головний недолік протокольного способу лікування полягає у тимчасовому ефекті + препарату. В осіб з критично низькими показниками CD4 -лімфоцитів (50-100/мкл крові), як правило, виникають рецидиви захворювання, що змушує проводити тривалу (3-6 місяців) супресивну терапію ацикловіром до підвищення показників CD4 -клітин. У зв'язку з цим значно знижується можливість досягнення сприятливого висліду лікування у хворих з IV стадією ВІЛінфекції та глибоким імунодефіцитом. Однак реплікативні форми герпетичної інфекції спостерігаються і в осіб з I-III стадіями ВІЛ-інфекції та відсутньою або помірною імуносупресію + (рівень СD4 -лімфоцитів 200-500/мкл крові і вищий). Препарати ацикловір і валацикловір здатні до активного пригнічення реплікації вірусів простого герпесу тільки тимчасово, тому в умовах тяжкого імунодефіциту неминучі рецидиви і прогресування оперізувального герпесу. Основна маса протигерпетичних засобів найбільш активна при гострому перебігу і мало впливає на тривалість ремісії. Часто при відміні препаратів рецидиви повторюються з колишньою частотою. Ще однією не мало важливою проблемою є поява резистентних штамів (у тому числі початково резистентних) до базисної противірусної терапії, зокрема до ацикловіру [2], що становить серйозну проблему при лікуванні цієї патології і може безпосередньо вплинути на перебіг і вислід самого захворювання. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити відому схему лікування, в якій шляхом доповнення стандартної антиретровірусної терапії імунотропним цитокіноподібним препаратом "Алокін-альфа" досягають посилення розпізнавання вірусних антигенів та інфікованих клітин природними кілерами, нейтрофілами чи іншими ефекторними системами природного імунітету, відповідальними за елімінацію вірусу, а отже підвищення лікувальної ефективності. При розгляді технічної задачі було взято до уваги те, що лікування хворих на часто рецидивуючий оперізувальний герпес на тлі ВІЛ-інфекції/СНІДу вимагає не тільки призначення етіотропних протигерпетичних і антиретровірусних середників, а з метою поліпшення розпізнавання уражених герпесвірусом клітин і пригнічення вогнищ його реплікації необхідне включення до такої терапії імунотропного препарату алокіну-альфа. Завдяки цьому забезпечується знищення інфікованих клітин цитотоксичними лімфоцитами і природними кілерами. Виходячи з наведеного, поставлена задача вирішують тим, що відому схему лікування хворих на часто рецидивуючий оперізувальний герпес на тлі ВІЛ-інфекції/СНІДу, яка передбачає використання стандартної комбінації антиретровірусних і протигерпетичних (щоденний прийом етіотропного засобу валацикловіру по 1,0 г всередину 2 рази на день впродовж 7-10 діб з переходом на супресивну терапію по 0,5 г 2 рази на день впродовж 1 місяця) препаратів, відповідно до корисної моделі доповнюють додатковим призначенням 3 підшкірних ін'єкцій алокіну-альфа в дозі 1 мг через один день. Приклади практичного використання. Приклад 1. Хвора А., 30 років, звернулася в обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, схуднення, підвищення температури тіла до 37,7 °C, біль і міхурцеві висипання в ділянці правої половини нижньої щелепи. З анамнезу відомо, що діагноз ВІЛ-інфекції підтверджений у 2012 р. Була у статевому контакті з ВІЛ-інфікованим. Оперізувальний герпес зазвичай рецидивує до 3 разів за рік, а висипання утримуються близько 10-14 діб. При об'єктивному обстеженні: вгодованість знижена, синці під очима. Слизові оболонки ротової порожнини гіперемовані, вкриті білими нашаруваннями, що знімаються шпателем і швидко відновлюються. За ходом 3-ї гілки трійчастого нерва справа численні везикулярні висипання. Температура тіла 37,7 °C. Збільшені підщелепні, шийні, задньопотиличні лімфатичні вузли, нечутливі при пальпації, щільні. З боку серцево-судинної системи: пульс 80 за 1 хв., тони серця приглушені. Артеріальний тиск 110 і 70 мм рт. ст. При аускультації легень-дихання везикулярне, хрипів немає. 1 UA 106992 U 5 10 Живіт здутий, помірно болючий у навколопупковій ділянці. Нижній край печінки виступає зпід краю реберної дуги на 1,5 см за рахунок її лівої частки. Селезінка пальпаторно не збільшена. Клінічний діагноз - ВІЛ-інфекція, II клінічна стадія. Рецидив оперізувального герпесу з ураженням 3-ї гілки трійчастого нерва справа. Призначено валацикловір по 1,0 г всередину 2 рази на день протягом 10 діб, а також алокінальфа по 1 мг підшкірно через один день тричі. Під впливом лікування усі везикули вкрилися кірками, а підсипання припинилися вже через 6 діб. Суб'єктивного дискомфорту в ділянці ураження не було. У зв'язку з повним зникненням клінічних симптомів захворювання ефективність терапії розцінена як добра. + Кількість CD4 -лімфоцитів, встановлена проточним цитофлюориметром, становила 745 3 клітин в 1 мм крові, навантаження ВІЛ 8579/мл крові. Результати інших імунологічних обстежень представлені в таблиці. Таблиця 1 Результати імунологічних обстежень Показник Лейкоцити, Г/л Лімфоцити, Г/л + CD3 , клітин/мкл + CD4 , клітин/мкл + CD8 , клітин/мкл + CD16 , клітин/мкл CD4/CD8 Інтерлейкіни (ІЛ): ІЛ-8, пг/мл ІЛ-10, пг/мл ІЛ-12, пг/мл ІЛ-17, пг/мл Імуноглобуліни (Ig): lgA, г/л lgM, г/л IgG, г/л Циркулюючі імунні комплекси, опт. од. До лікування 5,86 1,49 1053,2 571,4 797,6 311,4 0,72 Після лікування (11-й день) 6,08 1,65 1417,0 603,8 733,9 320,2 0,82 Норма 6,73±0,62 2,68±0,45 1993,6±188,9 1422,5±95,7 537,8±60,2 354,3±51,0 2,65±0,27 103,4 3,274 4,36 1,049 45,8 1,163 5,15 0,927 14,38±5,66 0,118±0,033 7,85±2,13 0,534±0,141 1,92 1,53 5,88 1,81 1,48 6,06 1,39±0,26 1,88±0,31 6,54±1,60 125,7 76,2 52,7±8,5 15 20 25 Як видно з таблиці, у хворої після лікування алокіном-альфа не відзначалося зниження числа лейкоцитів, як це часто бувало при використанні тільки базисної протигерпетичної терапії. На фоні апробованої комплексної терапії суттєво знизилися концентрація ІЛ-8, ІЛ-10, а також рівень циркулюючих імунних комплексів, які, однак, ще перевищували нормальні показники. Протягом наступних 3 міс. амбулаторного спостереження після закінчення лікування у цієї хворої рецидиву герпесвірусної інфекції не було. Самопочуття пацієнтки відносно задовільне. Таким чином, отримані дані свідчать про значну імунорегувальну дію алокіну-альфа. Позитивні зміни стосуються цитокінової системи: спостерігається активація клітинних механізмів природженого імунітету, що приводить до пригнічення системної і місцевої реплікації герпесвірусів. Важливо, що вплив лікування на імунні показники збігається з клінічним ефектом. Отже, можна вважати дію алокіну-альфа позитивною та ефективною. Приклад 2. Запропоноване удосконалене лікування хворих на часто рецидивуючий оперізувальний герпес на тлі ВІЛ-інфекції/СНІДу було апробоване на 56 пацієнтах різної статі й віку (19-42 роки). 30 2 UA 106992 U Таблиця 2 Вплив різних методів лікування на частоту рецидивів оперізувального герпесу у хворих на ВІЛ-інфекцію (М±m) Базисна терапія І і ІІ клінічні III і IV клінічні Кількість рецидивів протягом стадії ВІЛстадії ВІЛ3 міс. інфекції (n=14) інфекції (n=14) - до лікування 1,25±0,25 1,75±0,48 - після лікування 1,00±0,29 1,25±0,25 Базисна терапія + алокін-альфа І і II клінічні III і IV клінічні стадії ВІЛстадії ВІЛінфекції (n=13) інфекції (n=15) 1,33±0,33 1,60±0,24 , , 0,33±0,33* ** 0,60±0,24* ** Примітки: * - достовірна різниця за критерієм Манна-Уїтні порівняно з хворими, які отримували тільки базисну терапію (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating recurrent herpes zoster in the setting of hiv/aids

Автори англійською

Sokolenko Maksym Oleksandrovych, Moskaliuk Vasyl Deoniziiovych, Sokolenko Alina Andriivna

Назва патенту російською

Способ лечения больных часто рецидивирующим опоясывающим герпесом на фоне вич-инфекции/спида

Автори російською

Соколенко Максим Александрович, Москалюк Василий Деонизиевич, Соколенко Алина Андреевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 38/00, A61P 31/22

Мітки: часто, спосіб, рецидивуючого, герпесу, хворих, оперізувального, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106992-sposib-likuvannya-chasto-recidivuyuchogo-operizuvalnogo-gerpesu-u-khvorikh-na-vil-infekciyu-snid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування часто рецидивуючого оперізувального герпесу у хворих на віл-інфекцію/снід</a>

Подібні патенти