Спосіб профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у робітників хімічної промисловості

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у робітників хімічної промисловості, що полягає у проведенні базової терапії санація порожнини рота і професійна гігієна, який відрізняється тим, що додатково впродовж місяця, курсом 2 рази на рік, приймають "Адаптол" за інструкцією, пігулки "Остеовит" за інструкцією, "Остеовит-гель" ввечері із капою, "Альбумин" за інструкцією та ополіскувач "Элюдрил" після їжі, зубні пасти: "Лакалут-актив", "Лакалут-альпин", "Лакалут-фитоформула" вранці та ввечері -10 діб.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у робітників хімічної промисловості полягає у проведенні базової терапії - санація порожнини рота і професійна гігієна. Крім цього, додатково впродовж місяця, курсом 2 рази на рік, приймають "Адаптол" за інструкцією, пігулки "Остеовит" за інструкцією, "Остеовит-гель" ввечері із капою, "Альбумин" за інструкцією, та ополіскувач "Элюдрил" після їжі, зубні пасти: "Лакалут-актив", "Лакалут-альпин", "Лакалут-фитоформула" вранці та ввечері -10 діб. UA 106966 U (54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У РОБІТНИКІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ UA 106966 U UA 106966 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до медицини, конкретно до стоматології і може бути використана при проведені профілактичних і лікувальних заходів у працівників хімічної промисловості на фоні постійної виробничої інтоксикації організму. Рівень професійно обумовлених стоматологічних захворювань у працівників хімічної промисловості досить високий. Має місце широка поширеність захворювань твердих тканин зубів і тканин пародонту. Наявні наукові роботи, свідчать про недостатню ефективність організаційних і лікувально-профілактичних заходів, що проводяться, в яких, на наш погляд, для досягнення результату необхідно враховувати генетичну схильність до різних стоматологічних захворювань, а також використати комплекси адаптогенних, антиоксидантних, протизапальних препаратів і детоксикантів, що впливають на різні захисні системи організму на різних ієрархічних рівнях. При цьому нормалізуються адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі, системи детоксикації його, покращуються характеристики твердих тканин зубів, тканин пародонту і функціональний стан їх мікрокапілярного русла. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань шляхом використання розробленого лікувально-профілактичного комплексу, складовими якого є адаптогенні, протиоксидантні, протизапальні і детоксикантні засоби, за рахунок чого нормалізуються адаптаційнокомпенсаторні реакції в організмі, і системи його детоксикації, поліпшуються характеристики твердих тканин зубів, тканин пародонта і функціональний стан їх мікрокапілярного русла, що дозволяє оптимізувати профілактичні заходи і значно підвищити ефективність профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у працівників хімічної промисловості на фоні постійної виробничої інтоксикації організму. Поставлена задача вирішується тим, що у способі профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у робітників хімічної промисловості, що полягає у проведенні базової терапії (санація порожнини рота і професійна гігієна), стосовно корисної моделі додатково, впродовж місяця, курсом 2 рази на рік, приймають "Адаптол" за інструкцією, пігулки "Остеовит" за інструкцією, "Остеовит-гель" ввечері із капою, "Альбумин" за інструкцією та ополіскувач "Элюдрил" після їжі, зубні пасти: "Лакалут-актив", "Лакалут-альпин", "Лакалутфитоформула" вранці та ввечері -10 днів. Запропонований комплекс, збалансовано за ефективністю, він має детоксикантну, адаптогену, антиоксидантну, ремінералізуючу, антимікробну протизапальну, бактерицидну дію. Причинно-наслідкові зв'язки: Використання при проведенні профілактики стоматологічних ускладнень розробленого лікувально-профілактичного комплексу - за рахунок його складових дозволяє нормалізувати адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі і системи його детоксикації ("Адаптол"), поліпшити характеристики твердих тканин зубів, тканин пародонта і функціональний стан їх мікрокапілярного русла ("Остеовит", "Альбумин", зубні пасти, ополіскувач) і тим самим значно підвищити ефективність профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у робітників хімічної промисловості на фоні постійної виробничої інтоксикації організму. Опис запропонованого способу. У клініці, в поглиблених дослідженнях, брали участь 44 людини чоловіків і жінок віку 30-40 років (23 чол. - основна група, 21 чол. - група порівняння) безпосередньо зайнятих в хімічному виробництві підприємства "Азот". Пацієнти групи порівняння отримували тільки базову терапію (санація порожнини рота і професійна гігієна). Пацієнти основної групи, окрім базової терапії, отримували розроблений для працівників хімічної промисловості лікувально-профілактичний комплекс препаратів (таблиця. 1). Таблиця 1 Лікувальло-профілактичний комплекс профілактики стоматологічних ускладнень у працівників хімічного виробництва № з/п Препарат 1 "Адаптол" 2 "Остеовит" таблетований Дозування По інструкції Терміни 2 разу в році 1 місяць 2 разу в році 1 місяць 1 Механізм дії детоксикант, адаптоген, антиоксидант Набір макро- і мікроелементів, стимуляція остеогенезу UA 106966 U Продовження таблиці 1 3 "Остеовит-гель" увечері з каппою 4 "Альбумин" По інструкції 5 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Зубні пасти: "Лакалут-актив", "Лакалут-альпин", "Лакалутфитоформула" Обполіскувач "Элюдрил" 10 днів уранці 1 місяць 2 разу в році 1 місяць 2 разу в році 1 місяць ремінералізація (набір макро- і мікроелементів) Нормалізація процесів в твердих тканинах зубів і тканинах пародонту 2 разу в році антимікробна дія набір макро- і мікроелементів протизапальний механізм увечері 1 місяць 2 разу в день 1 2 разу в році місяць після їди Протизапальна, бактерицидна При цьому оцінювалися в початковому стані, через 3, 6 і 12 місяців показники твердих тканин зубів, тканин пародонту, рівень гігієни порожнини рота, біохімічні параметри ротової рідини (активність каталази, уреази, лізоциму, міра дисбіозу, індекс АПИ), в початковому стані і через 6 місяців в сироватці крові (активність амінотрансфераз ACT, АЛТ, лужної фосфатази, каталази, зміст МДА, індекс АПИ). Крім того, у пацієнтів основної групи і групи порівняння в процесі лікування визначалися біофізичні і оптичні показники ротової рідини, зарядовий стан клітин буккального епітелію, стан мікрокапілярного русла ясен, денситометричні показники кісткового метаболізму. Стан твердих тканин зубів оцінювали по індексах КПУз і КПУп. Стан тканин пародонту визначали за допомогою індексів РМА, %, Шиллера-Писарева. CPITN. Гігієнічний стан ротової порожнини визначали з використанням індексів Sinless Loe і Stnilard. У клінічних дослідженнях в основній групі робітників хімічного виробництва показана висока карієспрофілактична ефективність запропонованого комплексу за 2 роки спостережень (28,05 %). У динаміці спостереження індекс "Mulleman" в основній групі зменшився на 63 % на відміну від групи порівняння (16,1 %), т. е. у 4 рази. Поширеність симптому запалення (РМА, %) в основній групі в динаміці спостереження зменшилася на 69,4 % на відміну від групи порівняння (15,1 %), т. е. у 4,6 разу. Попри те, що в обох групах регулярно проводилася професійна гігієна порожнини рота, в основній групі індекс Silness-Loe зменшився на 55,6 %, що в 2 рази більше, ніж в групі порівняння (22,4 %). Біохімічні показники ротової рідини і крові робітників хімічного виробництва показали, що системне застосування комплексної лікувально-профілактичної терапії дозволило: достовірно збільшити активність каталазы (pl< 0,05) через 6 місяців цей показник в 2,3 разу перевищував початкові значення і через 12 місяців - майже в 2 рази був вищий за початковий рівень, що достовірно перевищувала і відповідні значення в групі порівняння; підвищити майже в 5 разів індекс АПИ і понизити зміст МДА, що свідчить про виражену антиоксидантну дію пропонованого лікувально-профілактичного комплексу; понизити активність уреази в 2,74 разу (р< 0,02 і pl< 0,001), а через 6 і 12 місяців досліджуваний показник істотно відрізнявся від початкових і від відповідних значень в групі порівняння (р< 0,001 і pl< 0,001-0,004); підвищити активність лізоциму в ротовій рідині в основній групі - на 120 % (pl 0,1). Індекс СД (міра дисбіозу) наочніше відбиває негативні зміни в системі "Антимікробний захист і умовно-патогенна мікрофлора" ротовій порожнині. У спостережуваних пацієнтів, чиї умови праці пов'язані з шкідливими чинниками, цей показник перевищував більш ніж в 4 рази нормальні значення (1 за відсутності стоматологічної патології). Після першого курсу комплексу в основній групі індекс CД зменшився в 3,4 разу, а через 6 і 12 місяців був близький до норми. У сироватці крові основної групи робітників заводу "Азот" через 6 місяців зменшувалася в 2 рази активність амінотрансфераз ACT і АЛТ (0,0369±0,047 мк-кат/л, 0,791±0,087 мк-кат/л відповідно) і більш ніж в 3 рази - активність лужної фосфатази (1,25±0,29 мк-кат/л), що свідчить про підвищення неспецифічної резистентності і поліпшення функціональних показників печінки. У групі порівняння відповідні показники змінювалися не достовірно. За 2 роки спостережень в основній групі пацієнтів нормалізувалися метаболічні процеси в клітинах буккального епітелію і рівень клітинних адаптаційно-компенсаторних реакцій, про що свідчить збільшення в 1,5 разу не лише відсотка рухливих ядер КБЭ (47 %), але і відношення амплітуд зміщення плазмолем іядер (1,75±0,10), що наближається до фізіологічної норми, функціональний стан мікрокапілярного русла ясен і бар'єрний захист від мікробного чинника. 2 UA 106966 U Наведені дані свідчать, що використання розробленого лікувально-профілактичного комплексу для працівників хімічного виробництва дозволяє істотно підвищити ефективність профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у робітників хімічної промисловості, що полягає у проведенні базової терапії санація порожнини рота і професійна гігієна, який відрізняється тим, що додатково впродовж місяця, курсом 2 рази на рік, приймають "Адаптол" за інструкцією, пігулки "Остеовит" за інструкцією, "Остеовит-гель" ввечері із капою, "Альбумин" за інструкцією та ополіскувач "Элюдрил" після їжі, зубні пасти: "Лакалутактив", "Лакалут-альпин", "Лакалут-фитоформула" вранці та ввечері -10 діб. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prevention and treatment of major stomatological pathology in workers of chemical industry

Автори англійською

Dienha Oksana Vasylivna, Yefremova Olha Vasylivna, Shnaider Stanislav Arkadiievych

Назва патенту російською

Способ профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у рабочих химической промышленности

Автори російською

Дэньга Оксана Васильевна, Ефремова Ольга Васильевна, Шнайдер Станислав Аркадьевич

МПК / Мітки

МПК: A61P 1/02, A61K 6/00

Мітки: хімічної, лікування, промисловості, профілактики, спосіб, захворювань, робітників, основних, стоматологічних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106966-sposib-profilaktiki-i-likuvannya-osnovnikh-stomatologichnikh-zakhvoryuvan-u-robitnikiv-khimichno-promislovosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань у робітників хімічної промисловості</a>

Подібні патенти