Пристрій для формування паливних матеріалів

Номер патенту: 106748

Опубліковано: 10.05.2016

Автор: Карманов Віктор Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для формування паливних матеріалів, що містить завантажувальний бункер, циліндричний конічний корпус, шнек із транспортувальними, ущільнювальними і витискуючими лопатями, який відрізняється тим, що конічна частина корпусу додатково обладнана силовими пружинами тиску та калібратором продукту палива, причому ущільнююча частина лопатей виконана з можливістю зворотно-поступального руху, а навантажувальна частина лопатей виконана з можливістю вібрувати вздовж осі.

Текст

Реферат: UA 106748 U UA 106748 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області переробки промислових відходів, легкої, лісової і деревообробної промисловості, сільськогосподарських остатків і може використовуватись при виробництві екологічно чистих паливних матеріалів з органічної рослинної сировини для побутових і промислових потреб. Відома установка для отримання паливних матеріалів, що містить завантажувальний бункер, з'єднаний з ним циліндричний конічний корпус з розміщеними в ньому підшипниковим вузлом і валом, на якому закріплений шнек із суцільною гвинтовою поверхнею і з перемінною глибиною витка в циліндричній частині корпусу. Установка оснащена підготовчою камерою з вводом і виводом газу, а в завантажувальному бункері розміщений дозуючий шнек (Патент України № 8251 "Установка для одержання паливних брикетів", В30В 11/22, C10L 5/44, 2005 р.) Недоліком відомої установки є те, що конструктивні рішення конічної частини корпусу не забезпечують рівномірного розподілу в'яжучої речовини в твердій фазі, що призводить до формування паливних матеріалів невисокої міцності. Найбільш близьким аналогом є пристрій для формування паливних матеріалів, що містить завантажувальний бункер, циліндричний і конічний корпус, шнек з транспортуючими, ущільнюючими і навантажувальми лопатями, при цьому транспортуючі і ущільнюючі лопаті виконані з переривчатою гвинтовою лінією (Патент України № 8251 "Установка для брикетування матеріалів", В30В 11/22 В30В 11/24, 2004 р.). Проте відома установка не забезпечує можливості переробки промислових відходів первинної переробки луб'яних культур, лісової і деревообробної промисловості з отриманням паливних брикетів високої якості та міцності внаслідок неможливості видалення надлишку в'яжучого компоненту та рівномірного розподілу в'яжучого в твердій фазі, що обмежує її застосування та знижує ефективність виробництва паливних брикетів в цілому. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для формування паливних матеріалів в напрямку зміни її конструктивних особливостей, що забезпечує рівномірний розподіл в'яжучого компоненту, підвищує якість одержуваних паливних гранул, зокрема зменшує крихкість та збільшує їх міцність, а також підвищує ефективність процесу формування паливних матеріалів в цілому та забезпечує універсальність пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для формування паливних матеріалів, що містить завантажувальний бункер, циліндричний і конічний корпус, шнек із транспортувальними, ущільнювальними і витискуючими лопатями, конічна частина корпусу додатково обладнана силовими пружинами тиску та калібратором продукту палива, причому ущільнююча частина лопатей виконана з можливістю зворотно - поступального руху, а навантажувальна частина лопатей виконана з можливістю вібрувати вздовж осі. Забезпечити рівномірне розподілення компонентів при змішуванні в'яжучої і органічної сировини є надзвичайно складним процесом внаслідок невеликої кількості в'яжучого компоненту, його високої в'язкості та гігроскопічності деревних відходів. Неоднорідність частинок сировини призводить до погіршення якості паливних гранул, їх крихкості як у місцях надлишку крупних частинок, так і в місцях недостачі в'яжуючого. Збільшення кількості в'яжучого призводить до погіршення якості отриманих паливних матеріалів, зокрема зменшує їх міцність. Надлишок в'яжучого компоненту зменшує тертя між частинок сировини і робочими органами установки, що сприяє зниженню витрат енергії на процес формування, а також продовжує термін експлуатації обладнання. Конічна частина корпусу оснащена калібратором для завершення процесу формування паливних матеріалів відповідної форми, що впливає на універсальність установки, а також дає можливість одержувати сформовані паливні матеріали різної довжини, що також забезпечує універсальність установки. При збільшенні кількості пазів відповідно зменшується їх поперечний переріз, що призводить до збільшення тиску в конічній частині корпусу, що збільшує ймовірність закупорювання пазів твердими частинками, внаслідок чого. Таким чином, сукупність ознак корисної моделі, що з'являється, забезпечує досягнення вказаного технічного результату, зокрема: забезпечує переробку промислових відходів луб'яних культур, лісової і деревообробної промисловості, сільськогосподарських остатків з надлишком в'яжучого компоненту лігніну рівномірний розподіл останнього між твердими частинками; підвищує якість отриманих паливних матеріалів, зокрема зменшує крихкість та збільшує їх міцність; підвищує ефективність процесу формування паливних матеріалів в цілому шляхом зниження питомих витрат енергії на процес формування, а також забезпечує універсальність установки. 1 UA 106748 U 5 10 15 20 Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 зображено схему установки для формування паливних матеріалів, що містить: 1 - завантажувальний бункер; 2 - циліндрична частина корпусу; 3 - конічна частина корпусу; 4 - калібруючий пристрій; 5 - дозуючий пристрій; 6 - підготовча камера; 7 - дозуючий шнек; 8 - шнек із транспортуючими, 9 - ущільнюючими і 10 витискаючими лопатями; 11 - калібратор; 12 - нагрівач. На Фіг. 2 зображено схему розподілу тиску вздовж конічної частини корпусу. Для підтвердження промислової придатності корисної моделі та можливості досягнення вказаного технічного результату наводимо опис послідовності роботи установки. Установка працює таким чином. У завантажувальний бункер 1 подається рослинна подрібнена сировина, наприклад костра. За допомогою дозуючих пристроїв 5, які розташовані в підготовчій камері 6, відбувається накопичення сировини, подача її на дозуючий шнек 7, який забезпечує попереднє стискування і рівномірну подачу матеріалу в циліндричну частину корпусу 2. Процес ущільнення, просування до конічної частини корпусу З здійснюється за допомогою шнека 8 із транспортуючими, ущільнюючими 9 і витискуючими 10 лопатями. У зв'язку зі збільшенням тиску в конічній частині 3 із сировини виділяється за рахунок тертя додаткова температура, яка збільшує пластифікацію рослинної сировини. Далі сировина поступає у калібратор 11, де відбувається формування паливних матеріалів відповідної форми. Регулювання довжини сформованих паливних матеріалів здійснюється калібратором 11, який формує і утримує форму виробу. У разі недостачі ступеня нагріву включається нагрівач 12. Запропонована корисна модель буде використовуватись для переробки промислових відходів луб'яних культур, лісової і деревообробної промисловості, сільськогосподарських остатків, наприклад костри, тирси, стружки та ін. при виробництві екологічно чистих паливних матеріалів для побутових і промислових потреб. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Пристрій для формування паливних матеріалів, що містить завантажувальний бункер, циліндричний конічний корпус, шнек із транспортувальними, ущільнювальними і витискуючими лопатями, який відрізняється тим, що конічна частина корпусу додатково обладнана силовими пружинами тиску та калібратором продукту палива, причому ущільнююча частина лопатей виконана з можливістю зворотно-поступального руху, а навантажувальна частина лопатей виконана з можливістю вібрувати вздовж осі. 2 UA 106748 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Apparatus for forming fuel materials

Автори англійською

Karmanov Viktor Vasyliovych

Назва патенту російською

Устройство для формования топливных материалов

Автори російською

Карманов Виктор Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C10L 5/00, B30B 11/24

Мітки: паливних, формування, пристрій, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106748-pristrijj-dlya-formuvannya-palivnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для формування паливних матеріалів</a>

Подібні патенти