Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Центрифуга для розділення суспензій, що містить корпус, установлений в ньому ротор, розташований усередині ротора коаксіально шнек, трубу живлення, розміщену всередині шнека, яка відрізняється тим, що уздовж бокової поверхні труби живлення виконані канали, направлені тангенційно до кола бокової поверхні труби живлення таким чином, щоб напрямок течії суспензії з каналів співпадав з напрямком обертання ротора.

2. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що довжина каналів не менша мінімального розрізу канала.

3. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що розміщення каналів по довжині труби живлення рознесено.

Текст

Реферат: Центрифуга для розділення суспензій містить корпус, установлений в ньому ротор, розташований усередині ротора коаксіально шнек, трубу живлення, розміщену всередині шнека. Вздовж бокової поверхні труби живлення виконані канали, направлені тангенційно до кола бокової поверхні труби живлення таким чином, щоб напрямок течії суспензії з каналів співпадав з напрямком обертання ротора. UA 106709 U (12) UA 106709 U UA 106709 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв для розділення суспензії і може бути використана для відділення твердої фази від рідкої, наприклад для очищення стічних вод. Відома центрифуга для розділення суспензій, яка містить корпус, установлений в ньому ротор, розташований усередині ротора коаксіально шнек, трубу живлення, по якій суспензія подається у ротор центрифуги. В процесі центрифугування, коли суспензія попадає всередину ротора, відбувається розгін суспензії завдяки контакту її з внутрішньою поверхнею вузлів ротора. Напрям розгону суспензії перпендикулярний напряму переміщення суспензії уздовж труби живлення. (В. М. Лукьяненко, А. В. Таранец "Промышленные центрифуги". Москва, издательство "Химия. 1974р, стор. 182-183). До недоліків даного аналога слід віднести великі енергетичні витрати на подачу суспензії у ротор і розгін її в процесі роботи центрифуги. Найближчим аналогом даного технічного рішення є центрифуга, що містить корпус, установлений в ньому ротор, розташований усередині ротора коаксіально шнек, трубу живлення, розміщену всередині шнека, розгінну втулку, розташовану зовні труби живлення і всередині шнека. У внутрішній поверхні розгінної втулки виконана приймальна канавка з отвором для подачі суспензії у ротор. (Патент Германії № 102012004544, опуб. 12.08.2013 р.). За рахунок виконання приймальної канавки даний пристрій забезпечує зменшення енергетичних витрат на розгін суспензії. Але все ж таки ці витрати є достатньо високими. В основу корисної моделі поставлена задача створення такої центрифуги, в якій за рахунок нової конструкції труби живлення вдалось би забезпечити зниження енергетичних витрат на розгін суспензії у роторі. Задача корисної моделі полягає у зниженні енергетичних витрат на розгін суспензії у роторі центрифуги. Поставлена задача вирішується тим, що центрифуга для розділення суспензій, що містить корпус, установлений в ньому ротор, розташований усередині ротора коаксіально шнек, трубу живлення, розміщену всередині шнека, згідно з корисною моделлю, вздовж бокової поверхні труби живлення виконані канали, направлені тангенційно до кола бокової поверхні труби живлення таким чином, щоб напрямок течії суспензії з каналів співпадав з напрямком обертання ротора. При цьому довжина каналів не менша мінімального розрізу канала. При цьому розміщення каналів по довжині труби живлення рознесено. Аналіз співставлення з найближчим аналогом свідчить, що уздовж бокової поверхні труби живлення виконані канали, направлені тангенційно до кола бокової поверхні труби живлення таким чином, щоб напрямок течії суспензії з каналів співпадав з напрямком обертання ротора. При цьому довжина каналів не менша мінімального розрізу канала. При цьому розміщення каналів по довжині труби живлення рознесено. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де: На Фіг. 1 зображений загальний вигляд центрифуги для розділення суспензії, на Фіг. 2 - вузол В, на Фіг. 2 - розріз по А - А. Центрифуга містить корпус 1, установлений в ньому ротор 2, розташований усередині ротора 2 коаксіально шнек 3. Центрифуга обладнана трубою живлення 4, розміщеною всередині шнека 3. Уздовж бокової поверхні 5 труби живлення 4 виконані канали 6, направлені тангенційно до кола 7 бокової поверхні 5 труби живлення 4. Довжина L каналів 6 не менша мінімального розрізу S каналу 6. Розміщення каналів 6 по довжині R труби живлення 4 рознесено. Центрифуга працює наступним чином. Суспензія, що підлягає розділенню, подається по трубі живлення 4, потім надходить у канали 6, направлені тангенційно до кола бокової поверхні труби живлення 4. За рахунок такої конструкції каналів 6, в останніх відбувається розгін суспензії, яка в подальшому надходить у ротор 2. Канали 6 розміщені таким чином, що суспензія на виході із каналів рухається у тому ж напрямку, в якому обертається ротор. Тобто, напрямок руху суспензії співпадає з напрямком обертання ротора. У роторі 2 під дією відцентрових сил, які створюються обертаннями ротора, відбувається розділення суспензії на рідину і тверду фазу. Тверда фаза відкидається до стінокротора 2. Шнек 3, який обертається зі швидкістю, яка відрізняється від швидкості обертання ротора 2, транспортує тверду фазу до вікон вивантаження (на малюнку не показано). 1 UA 106709 U Таким чином, за рахунок нової конструкції труби живлення 6, а саме - виконання каналів, направлених тангеційно до кола бокової поверхні труби живлення 6, відбувається розгін суспензії прямо на виході із труби живлення. А це, в свою чергу, забезпечує зниження енергетичних витрат на розгін суспензії ротором. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Центрифуга для розділення суспензій, що містить корпус, установлений в ньому ротор, розташований усередині ротора коаксіально шнек, трубу живлення, розміщену всередині шнека, яка відрізняється тим, що уздовж бокової поверхні труби живлення виконані канали, направлені тангенційно до кола бокової поверхні труби живлення таким чином, щоб напрямок течії суспензії з каналів співпадав з напрямком обертання ротора. 2. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що довжина каналів не менша мінімального розрізу канала. 3. Центрифуга за п. 1, яка відрізняється тим, що розміщення каналів по довжині труби живлення рознесено. 2 UA 106709 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Centrifuge for separating suspensions

Автори англійською

Troshyn Heorhii Petrovych, Ponomariova Natalia Heorhiivna, Shkop Andrii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Центрифуга для разделения суспензий

Автори російською

Трошин Георгий Петрович, Пономарева Наталья Георгиевна, Шкоп Андрей Александрович

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/00

Мітки: суспензій, центрифуга, розділення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106709-centrifuga-dlya-rozdilennya-suspenzijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Центрифуга для розділення суспензій</a>

Подібні патенти