Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка сепараційна маслоочисна, що містить раму, на якій встановлено відцентровий сепаратор, з'єднаний з приводом, масляний насос, вакуум-бак з електронагрівачем, вакуум-насос, фільтри та трубопровід, яка відрізняється тим, що додатково оснащена другим відцентровим сепаратором та масляним насосом і включає систему автоматичного керування, причому сепаратори зібрані за функціональною приналежністю: один - для пурифікації, другий - для кларифікації масла, і під'єднані до приводу втулково-пальцевою муфтою, один насос встановлений на лінії подачі первинного масла, а другий - на лінії очищеного масла, які функціонально призначені для нагнітання та відкачування масла з обох сепараторів.

2. Установка сепараційна маслоочисна за п. 1, яка відрізняється тим, що система автоматичного керування включає частотний перетворювач електричного струму.

3. Установка сепараційна маслоочисна за п. 1, яка відрізняється тим, що трубопровід оснащений керованою автоматичною електромагнітною запірно-регулюючою арматурою.

Текст

Реферат: Установка сепараційна маслоочисна містить раму, на якій встановлено відцентровий сепаратор, з'єднаний з приводом, масляний насос, вакуум-бак з електронагрівачем, вакуумнасос, фільтри та трубопровід. Додатково установка оснащена другим відцентровим сепаратором та масляним насосом і включає систему автоматичного керування. Сепаратори зібрані за функціональною приналежністю: один - для пурифікації, другий - для кларифікації масла, і під'єднані до приводу втулково-пальцевою муфтою. Один насос встановлений на лінії подачі первинного масла, а другий - на лінії очищеного масла, та функціонально призначені для нагнітання та відкачування масла з обох сепараторів. UA 106503 U (12) UA 106503 U UA 106503 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання для очищення від води і механічних домішок мінеральних мастил та дизельного палива і призначена для використання на підприємствах, що займаються регенерацією масел технічного призначення. Відомі пересувні сепараторні маслоочисні установки ПСМ-2-4 і СДТ-1-4 (див. Інтернетресурс фірми "Астрон" (Ростов на Дону, Росія) http://astron.far.ru/catalog/separators.htm; і НВО "Ростехэнерго (Россия) " httр:/www.про64.ru/-ustanovka-рsm-2-4-ustanovka-masloochistitelnayaustanovka-jchistki-masla "Установка маслоочистительная ПСМ 2-4"), призначені для сепараційного очищення технічних масел від механічних домішок і води. Найбільш близьким технічним рішенням до корисної моделі, що заявляється, і прийнятим за прототип є установка маслоочисна ПСМ-2-4, що містить відцентровий сепаратор (очисникроздільник), з'єднаний з приводом через черв'ячну передачу, що включає барабан з тарілками, двосекційний масляний насос, вакуум-бак з електронагрівачем, вакуум-насос, фільтри, трубопроводи з запірно-регулюючої арматурою з ручним приводом і раму. Робота установки здійснюється в режимі кларифікації під атмосферним тиском з можливістю вакуумної осушки для очищення масла переважно від механічних домішок і в режимі пурифікації - для очищення масла від води. Недоліком прототипу є його низька ефективність при здійсненні процесів кларифікації та пурифікації, внаслідок необхідності зупинки обладнання і переналагодження барабана для переходу з одного виду очищення на інший, що тягне за собою додаткові енергетичні та трудові витрати, переривання технологічного циклу і не сприяє оптимізації виробничих процесів. Крім цього, застосування запірно-регулюючої арматури з ручним приводом не забезпечує оперативність виконання процесів і їх функціональну надійність. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача підвищення ефективності та оптимізація технології процесів очищення, підвищення надійності і довговічності обладнання. Поставлена задача вирішується тим, що на рамі сепараційної маслоочисної установки розташовано два сепаратори, зібраних за функціональною приналежністю для кларифікації та пурифікації масла, з'єднаних окремим приводом для кожного сепаратора через втулковопальцеву муфту з валом сепаратора, два насоси, які функціонально призначені для роботи на два сепаратори для нагнітання та відкачування масла. Установка додатково оснащена системою автоматичного керування з частотним перетворювачем електричного струму і запірно-регулюючою арматурою, оснащеною автоматичними електромагнітними приводами. Дана конструкція установки на відміну від прототипу забезпечує процес очищення масла у трьох режимах без переналагодження обладнання - пурифікації, кларифікації та комбінації двох режимів без повернення масла у вихідну циркуляційну систему після виконання одного з процесів очищення. Масло знаходиться в установці до повного його очищення, в той час як у прототипі корисної моделі масло після одного виду очищення (пурифікації чи кларифікації) повертається у вихідну циркуляційну систему і потребує повторної подачі масла до сепараційного барабана після його переналагодження. Застосування автоматичної системи керування, оснащеної частотним перетворювачем електричного струму, дозволяє в автоматичному режимі забезпечити плавний пуск і регулювання швидкості обертання привідних електродвигунів, синхронне керування обладнанням в цілому, зменшити споживання електроенергії за рахунок оптимального керування в залежності від навантаження, що сприяє збільшенню терміну служби електроприводу і устаткування в цілому, підвищенню його надійності і довговічності. Запірно-регулююча арматура, оснащена автоматичними електромагнітними приводами, забезпечує надійний і ефективний процес керування і регулювання технологічного процесу в автоматичному режимі. Використання нових конструктивних елементів, технологічності їх розташування і новий характер зв'язку між ними забезпечують виконання поставленої задачі, спрямованої на підвищення ефективності, надійності та оптимізації процесу очищення технічних масел. Пристрій та робота установки пояснюється кресленням, на якому зображений загальний вигляд установки сепараційної маслоочисної, яка включає відцентрові сепаратори 1 (для кларифікації) і 4 (для пурифікації), встановлені на раму 8, масляні насоси 2 і 11, функціонально призначені для подачі та відкачування масла відповідно, автоматичну систему управління з частотним перетворювачем 3, фільтр грубого очищення 5, вакуум-насос 6, вакуум-бак з електронагрівачем 7, втулково-пальцева муфта 9 і 14, привід 10 і 13, фільтрпрес 12, трубопровід 15, оснащений електромагнітною запірно-регулюючою арматурою. Установка працює наступним чином: Для режиму пурифікації масло подається в установку по трубопроводу 15 через фільтр грубого очищення 5, далі за допомогою масляного насоса 11 надходить до вакуум-бака з 1 UA 106503 U 5 10 15 20 25 30 електронагрівачем 7 для підігріву до досягнення заданого ступеня в'язкості і далі закачується в сепаратор 4 для пурифікації, який приводиться в дію електродвигуном 10 через втулковопальцеву муфту 9. Далі за допомогою частотного перетворювача 3 в автоматичному режимі встановлюються параметри процесу очищення. Відсепароване очищене масло по трубопроводу 15 насосом 2 подається в систему зливу чистого масла, а відсепарована вода виводиться з установки на злив. Для режиму кларифікації масло подається в установку по трубопроводу 15 через фільтр грубого очищення 5, далі за допомогою масляного насоса 11 надходить до вакуум-бака з електронагрівачем 7 для підігріву до досягнення заданого ступеня в'язкості і далі закачується в сепаратор 1 для кларифікації, який приводиться в дію електродвигуном 13 через втулковопальцеву муфту 14. Далі за допомогою частотного перетворювача 3 автоматично встановлюються параметри процесу очищення. Відсепароване очищене масло по трубопроводу 15 за допомогою насоса 2 подається в систему зливу чистого масла. Для комбінованого режиму пурифікації і кларифікації масло подається в установку по трубопроводу 15 через фільтр грубого очищення 5, далі за допомогою масляного насоса 11 надходить до вакуум-бака з електронагрівачем 7 для його підігріву до досягнення заданого ступеня в'язкості і далі закачується в сепаратор 4 для пурифікації, який приводиться в дію електродвигуном 10 через втулково-пальцеву муфту 9. Далі за допомогою частотного перетворювача 3 автоматично встановлюються параметри процесу очищення. Очищене масло після пурифікації по трубопроводу 15 за допомогою насоса 2 подається в сепаратор 1, який приводиться в дію електродвигуном 13 через втулково-пальцеву муфту 14, а відсепарована вода виводиться автоматично з установки на злив. Після кларифікації масло насосом 2 подається в вакуум-бак 7 з електронагрівачем, в якому вакуум-насосом 6 забезпечується вакуумне середовище для додаткового осушення масла під вакуумом, після чого масло надходить в фільтрпрес 12 для очищення від технічних домішок, які були невідокремлені відцентровим шляхом, після чого чисте масло надходить в систему зливу чистого масла. Таким чином, вказані відмітні ознаки корисної моделі, що заявляється, є достатніми для досягнення вказаного технічного результату. Використання нових конструктивних елементів, технологічності і компактності їх розташування розширюють технологічні можливості установки у порівнянні з існуючими пристроями того ж призначення і сприяють підвищенню ефективності, надійності та оптимізації процесу очищення технічних масел. Промислова придатність пристрою "Установка сепараційна маслоочисна" є очевидною. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 1. Установка сепараційна маслоочисна, що містить раму, на якій встановлено відцентровий сепаратор, з'єднаний з приводом, масляний насос, вакуум-бак з електронагрівачем, вакуумнасос, фільтри та трубопровід, яка відрізняється тим, що додатково оснащена другим відцентровим сепаратором та масляним насосом і включає систему автоматичного керування, причому сепаратори зібрані за функціональною приналежністю: один - для пурифікації, другий для кларифікації масла, і під'єднані до приводу втулково-пальцевою муфтою, один насос встановлений на лінії подачі первинного масла, а другий - на лінії очищеного масла, які функціонально призначені для нагнітання та відкачування масла з обох сепараторів. 2. Установка сепараційна маслоочисна за п. 1, яка відрізняється тим, що система автоматичного керування включає частотний перетворювач електричного струму. 3. Установка сепараційна маслоочисна за п. 1, яка відрізняється тим, що трубопровід оснащений керованою автоматичною електромагнітною запірно-регулюючою арматурою. 2 UA 106503 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Oil purification and separation plant

Автори англійською

Zharkov Pavlo Yevhenovych, Shmatchenko Bohdan Anatoliiovych, Platonova Zoia Oleksiivna

Назва патенту російською

Установка сепарационная маслоочищающая

Автори російською

Жарков Павел Евгеньевич, Шматченко Богдан Анатольевич, Платонова Зоя Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: C10G 33/06, B04B 1/00, C10G 31/10, C10G 33/08

Мітки: маслоочисна, установка, сепараційна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106503-ustanovka-separacijjna-masloochisna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка сепараційна маслоочисна</a>

Подібні патенти