Спосіб керування якістю ентомологічної продукції

Номер патенту: 106355

Опубліковано: 25.04.2016

Автори: Бельченко Володимир Михайлович, Чернова Ірина Степанівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб керування якістю ентомологічної продукції в автоматичному режимі, що включає визначення та підтримування абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур, який відрізняється тим, що визначення та підтримування абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур, при яких значення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням будуть мінімальними, виконують в автоматичному режимі за допомогою вимірювача-регулятора ОВЕН ТР202 з інтерфейсом RS-485, вимірювального модулю введення МВА8 ОВЕН, датчиків температури та відносної вологості повітря, нагрівача, зволожувача, персонального комп'ютера із встановленою програмою контролю, реєстрації та збереження поточних показників SCADA, причому керування якістю здійснюють в режимі реального часу за допомогою автоматизованої системи, яка виконує функції збирання, передавання та обробки інформації про абіотичні параметри постадійного розвитку ентомокультур (температуру та відносну вологість повітря навколишнього середовища, температуру поживного середовища), створених в робочому об’ємі приміщення, визначення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням при різних значеннях абіотичних параметрів постадійного розвитку.

Текст

Реферат: Спосіб керування якістю ентомологічної продукції в автоматичному режимі включає визначення та підтримування абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур, при яких значення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням будуть мінімальними, виконують в автоматичному режимі за допомогою вимірювача-регулятора ОВЕН ТР202 з інтерфейсом RS-485, вимірювального модулю введення МВА8 ОВЕН, датчиків температури та відносної вологості повітря, нагрівача, зволожувача, персонального комп'ютера із встановленою програмою контролю, реєстрації та збереження поточних показників SCADA. Керування якістю здійснюють в режимі реального часу за допомогою автоматизованої системи, яка виконує функції збирання, передавання та обробки інформації про абіотичні параметри постадійного розвитку ентомокультур (температуру та відносну вологість повітря навколишнього середовища, температуру поживного середовища), створених в робочому об’ємі приміщення, визначення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням при різних значеннях абіотичних параметрів постадійного розвитку. UA 106355 U (54) СПОСІБ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНТОМОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ UA 106355 U UA 106355 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до інформаційних технологій, зокрема до способів керування якістю продукції, а саме до способів керування якістю ентомологічної продукції, та може бути застосована для ідентифікації ентомологічних виробництв за критерієм якості продукції. Відомі дослідження щодо способів керування якістю ентомопродукції стосуються: - оптимізації просторової та вікової структур штучних популяцій комах в умовах техноценозу на прикладі тутового шовкопряду (Bombyx mory L.), що відбивається на біологічних та технологічних показниках комах (тривалість розвитку, життєздатність) [1]. - збереження мінімального рівня різноманітності та функціональної сталості штучних популяцій [2-4]. Недоліком цих способів є відсутність автоматизованого аналізу відхилень показників якості та абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур (температури та відносної вологості повітря) в режимі реального часу. Найбільш близьким рішенням стосовно керування якістю ентомологічної продукції є спосіб контролю розвитку гідробіонтів, наприклад осетрових риб, в ранньому онтогенезі, який реалізує програмований контроль біологічного процесу промислового розведення коштовних порід риб та містить дискретне вимірювання температури водного середовища, визначення тривалості розвитку ікри за стадіями шляхом порівняння з показниками у вигляді графіків, що відповідають розвитку ікри при постійній температурі, який вибрано за найближчий аналог (прототип) [5]. Цей спосіб дозволяє збирати та обробляти дискретні вимірювання температури середовища розвитку гідробіонтів (водного середовища) в автоматичному режимі за допомогою вимірювачарегулятора температури ОВЕН ТРМ202 з інтерфейсом RS-485, датчика температури, розташованого у ємності з ікрою, перетворювача інтерфейсів АС3-М, персонального комп'ютера із встановленою програмою-диспетчером контролю, реєстрації та збереження поточних показників MASTER SCADA. Недоліком способу контролю розвитку гідробіонтів є обмеженість застосування запропонованого способу середовищем розвитку біологічного об'єкта. В основу створеної корисної моделі поставлено задачу розробки такого способу керування якістю ентомологічної продукції, який в автоматичному режимі дозволяє визначити та підтримувати такі абіотичні параметри постадійного розвитку ентомокультур, при яких значення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням будуть мінімальними. Технічний результат - ідентифікація ентомологічних виробництв за критерієм якості продукції. Поставлена задача вирішується за допомогою автоматизованої системи керування якістю ентомологічної продукції, що складається з інформаційної та функціональної підсистем, функціональна схема якої наведена на кресленні. Інформаційна підсистема містить персональний комп'ютер, програмне забезпечення SCADA ОРМ ОВЕН, базу даних показників якості ентомологічної продукції, отриманої при різних значеннях абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур (температури та відносної вологості повітря, температури поживного середовища), програмне забезпечення розрахунку коефіцієнтів варіації показників якості за середньоквадратичним відношенням та розкидом в MS-Excel. Функціональна підсистема оцінки містить комплекс технічних засобів (вимірювальний восьмиканальний модуль введення МВА8 ОВЕН для передавання комп'ютеру інформації з датчиків Д1-Д8; датчики Д9, Д10; вимірювач-регулятор ТРМ202 ОВЕН, нагрівач і зволожувач). Суть корисної моделі полягає у тому, що керування якістю здійснюється в режимі реального часу за допомогою автоматизованої системи, яка виконує функції: - збирання, передавання та обробки інформації про абіотичні параметри постадійного розвитку ентомокультур (температуру та відносну вологість повітря навколишнього середовища, температуру поживного середовища), створених в робочому об'ємі приміщення; - визначення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням при різних значеннях абіотичних параметрів постадійного розвитку; - визначення та підтримки таких абіотичних параметрів, при яких значення коефіцієнтів варіації будуть мінімальними. Алгоритм керування якістю ентомологічної продукції містить визначення: - показників якості ентомологічної продукції при різних значеннях абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур за результатами технологічних циклів; - розмаху показників якості за формулою [6]: R  Ximax  Ximin , (1) 1 UA 106355 U 5 Ximax Ximax де , відповідно максимальні та мінімальні значення і-х показників якості, отриманих при однакових значеннях параметрів; - середнього значення показників при однакових значеннях параметрів; - середньоквадратичного відхилення показників δ при однакових значеннях параметрів за формулою: 10 15   2 1 n  Xi  Xi n i1 , (2) де n - кількість показників; - коефіцієнта варіації за розмахом за формулою [6]: R Vr   100 % Xi ; (3) - коефіцієнта варіації за середньоквадратичним відношенням за формулою [6]:  V   100 % Xi ; (4) - мінімального значення коефіцієнтів варіації та підтримку таких абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультури, при яких значення коефіцієнтів варіації будуть мінімальними [6]. Пояснюється запропонований спосіб керування якістю ентомологічної продукції на прикладі виробництва трихограми. Так, за результатами експериментальних досліджень, проведених в ІТІ "Біотехніка" НААН, була визначена температура повітря 25 °C, при якій значення коефіцієнтів варіації за розмахом та середньоквадратичним відношенням є мінімальними (відповідно 9 % та 3,7 %) (див. табл.).  20 Таблиця Результати розрахунків коефіцієнтів варіації за розмахом та середньоквадратичним відношенням для трихограми Xi Vr R - розмах коефіцієнт V - коефіцієнт  середнє середньоквадратичне варіації за відродження значення температура відродження варіації за відхилення середньоквадратичним повітря, °C імаго, % розмахом, імаго, % відродження відродження імаго, % відношенням, % % імаго, % 85,71 15,00 82,73 15,00 81,59 17,1 21 7,71 9,4 70,40 15,00 87,50 15,00 91,86 25,00 86,26 25,00 90,88 8,1 9 3,39 3,7 91,03 25,00 94,36 25,00 82,35 27,00 70,63 27,00 80,00 27,15 34 12,73 15,9 69,93 27,00 97,08 27,00 X1 25 30 t Джерела інформації: 1. Маркина Т.Ю. Оптимизация пространственной и возрастной структур искусственных популяций насекомых в условиях техноценоза / Т.Ю. Маркина, Я.А. Бачинская, О.В. Калинина // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах: Материалы II Международной научной конференции. - Днепропетровск: ДНУ, 2003. - С. 133-135. 2. Маркина Т.Ю. Структурированность искусственных популяций насекомых как основа их функциональной устойчивости / Т.Ю. Маркина // Изв. Харьк. энтомол. общ. - 2007 (2008). - Т. XV, Вып. 1-2. - С. 197-199. 3. Бачинская Я.А. Оптимизация пространственной структуры культур непарного шелкопряда, LYMANTRIA DISPAR L. (LEPIDOPTERA: LYMANTRIІDAE) и зерновой моли, SITOTROGA CEREALELLA OLIV. (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)/ Я.А. Бачинская, А.З. Злотин, Т.Ю. Маркина // Изв. Харьк. энтомол. общ. 2003(2004). - Т. XI, вып. 1-2. - С. 197-201. 2 UA 106355 U 5 10 4. Маркина Т.Ю. Изменения структурных параметров популяций тутового шелкопряда BOMBYX MORI L. (LEPIDOPTERA, BOMBYCIDAE) при оптимизации культивирования / Т.Ю. Маркина // Вісник Харківського національного аграрного університету, серія біологія. - 2009. Вип. 1 (16). - С 99-105. 5. Патент на изобретение. 2440726. Российская Федерация. МПК А01К 61/00 (2006.01). Федченко В.М. Способ контроля развития гидробионтов, например, осетровых рыб в раннем онтогенезе. Заявка № 2009124514/13; Заявл. 26.06.2009; Опубл. 27.01.2012. Бюл. № 3. (Прототип). 6. Ильенкова С.Д. Управление качеством. Учебник / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин и др. // М.: ЮНИТИ. - 198 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 Спосіб керування якістю ентомологічної продукції в автоматичному режимі, що включає визначення та підтримування абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур, який відрізняється тим, що визначення та підтримування абіотичних параметрів постадійного розвитку ентомокультур, при яких значення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням будуть мінімальними, виконують в автоматичному режимі за допомогою вимірювача-регулятора ОВЕН ТР202 з інтерфейсом RS-485, вимірювального модулю введення МВА8 ОВЕН, датчиків температури та відносної вологості повітря, нагрівача, зволожувача, персонального комп'ютера із встановленою програмою контролю, реєстрації та збереження поточних показників SCADA, причому керування якістю здійснюють в режимі реального часу за допомогою автоматизованої системи, яка виконує функції збирання, передавання та обробки інформації про абіотичні параметри постадійного розвитку ентомокультур (температуру та відносну вологість повітря навколишнього середовища, температуру поживного середовища), створених в робочому об’ємі приміщення, визначення коефіцієнтів варіації показників якості ентомологічної продукції за розмахом та середньоквадратичним відношенням при різних значеннях абіотичних параметрів постадійного розвитку. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to control the quality of entomological products

Автори англійською

Belchenko Volodymyr Mykhailovych, Chernova Iryna Stepanivna

Назва патенту російською

Способ управления качеством энтомологической продукции

Автори російською

Бельченко Владимир Михайлович, Чернова Ирина Степановна

МПК / Мітки

МПК: G07C 3/14, A01K 67/00

Мітки: продукції, якістю, ентомологічної, керування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106355-sposib-keruvannya-yakistyu-entomologichno-produkci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб керування якістю ентомологічної продукції</a>

Подібні патенти