Спосіб безгирьової повірки платформних вагів

Номер патенту: 106305

Опубліковано: 11.08.2014

Автор: Дашевський Яків Тевелевич

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносних механізмів силовведення з задатчиками сили і еталонних датчиків, що включає розміщення над вантажоприймальною платформою вагів об'єкта, що зважують, рівного по масі, наприклад, верхній межі значення заданого діапазону виміру, який відрізняється тим, що об'єкт, що зважують, встановлюють на опори, розміщені поза вантажоприймальною платформою вагів, що повіряють, переносні механізми силовведення з задатчиками сили і еталонні датчики розміщують між днищем об'єкта, що зважують, й вантажоприймальною платформою вагів, а вимір заданих навантажень еталонними датчиками в процесі циклу повірки здійснюють шляхом прикладення зусиль безпосередньо до вантажоприймальної платформи вагів за допомогою механізмів силовведення переносних задатчиків сили, діючими по вертикалі зусиллями задають за допомогою переносних задатчиків сили фіксовані значення зусиль, що навантажують або розвантажують вантажоприймальну платформу у межах заданого діапазону виміру, порівнюють отримані значення результатів виміру вагів із показаннями еталонних датчиків і визначають погрішність вагів.

Текст

Реферат: В способі безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносних механізмів силовведення з задатчиками сили і еталонних датчиків розміщують над вантажоприймальною платформою вагів об'єкт, що зважують, рівний по масі, наприклад, верхній межі значення заданого діапазону виміру. При цьому об'єкт, що зважують, встановлюють на опори, розміщені поза вантажоприймальною платформою вагів, що повіряють, переносні механізми силовведення з задатчиками сили і еталонні датчики розміщують між днищем об'єкта, що зважують, й вантажоприймальною платформою вагів. Вимір заданих навантажень еталонними датчиками в процесі циклу повірки здійснюють шляхом прикладення зусиль безпосередньо до вантажоприймальної платформи вагів за допомогою механізмів силовведення переносних задатчиків сили. Діючими по вертикалі зусиллями задають за допомогою переносних задатчиків сили фіксовані значення зусиль, що навантажують або розвантажують вантажоприймальну платформу у межах заданого діапазону виміру, порівнюють отримані значення результатів виміру вагів із показаннями еталонних датчиків і визначають погрішність вагів. UA 106305 C2 (12) UA 106305 C2 UA 106305 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до ваговимірювальної і силовивимірювальної техніки й може бути використаний під час повірки платформних вагів, переважно автомобільних, вагонних. Відомий спосіб безгирьової повірки встановлених на основі платформних вагів, при якому навантаження на ваги, що повіряються, створюють від установленого на вантажоприймальній платформі силоутворюючого механізму, виконаного у вигляді лебідки, передають результуюче навантаження униз, перпендикулярно вантажоприймальній платформі вагів за допомогою самопередавального елемента, виконаного у вигляді троса з перетворювачем напрямку у вигляді блока, установленого на кронштейні, жорстко закріпленому на основі вагів; величину навантаження вимірюють еталонним датчиком (див., наприклад, спосіб безгирьової повірки вагів і пристрій для його здійснення по патенту Росії RU 2246705 МПК G 01G 23/01). Недолік такого способу полягає в тому, що до основи вагів прикладається сила розтягання, спрямована угору. Такий режим прикладення сили викликає позаштатну деформацію основи вагів, що є джерелом додаткової погрішності, приводить до невірогідності результатів повірки при калібруванні, юстировці в робочому режимі. Відомий спосіб безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносного задатчика сили й еталонного датчика, при якому на вантажоприймальній платформі вагів розміщують об'єкт, рівний, наприклад, верхній межі значення заданого діапазону виміру, силоввідну ланку задатчика сили з еталонними датчиками розміщають між вантажоприймальною платформою вагів і основою, прикладають із його допомогою до вантажоприймальної платформи спрямовані по вертикалі навантаження, вимірюють їх за допомогою еталонного датчика, порівнюють вимірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів у всьому діапазоні виміру й визначають погрішність виміру (див. наприклад, спосіб безгирьового навантаження платформних вагів по патенту Росії RU 2419771 МПК G 01G 23/01 - прототип). Недолік даного способу полягає в тому, що розташування переносного задатчика сили з еталонним датчиком під вантажоприймальною платформою по її центру ускладнює її підйом, приводить до зниження її стійкосних характеристик, а також до порушення контакту силоввідних елементів датчиків ваги із вантажоприймальною платформою, порушенню механізму силовведення; розміщення ж силоввідних ланок переносних задатчиків сили й еталонних датчиків під вантажоприймальною платформою вагів по її кутах для можливості прикладення зусиль по кутам вантажоприймальної платформи під час юстировки вагів потребує втручання в конструкцію вантажоприймальної платформи, що у багатьох випадках утруднено за умовами експлуатації, що різко знижує галузь використання даного способу. Задачею даного винаходу є створення універсального економічного мобільного способу безгирьової повірки платформних вагів, що підвищує точність і надійність виміру, знижує трудомісткість і енергоємність повірки. В основу винаходу поставлено задачу створення економічного мобільного способу безгирьової повірки платформних вагів, що дозволяє за рахунок розташування об'єкта, що зважується, на опорах, встановлених поза вантажоприймальною платформою вагів і розміщення переносних механізмів силовведення з задатчиками сили та еталонних датчиків між днищем об'єкту, що зважується, та вантажоприймальною платформою вагів, підвищити точність і надійність виміру, скоротити трудомісткість і час повірки вагів. Поставлена задача вирішується тим, що відповідно до запропонованого способу безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносних механізмів силовведення з задатчиками сили, що включає розміщення над вантажоприймальною платформою вагів навантаженого об'єкта, що зважується, рівного по масі, наприклад, верхній межі значення заданого діапазону виміру, - об'єкт, що зважується, розміщують на опорах, встановлених поза вантажоприймальною платформою, а переносні механізми силовведення з задатчиками сили та еталонні датчики розміщують між днищем об'єкта, що зважується, й вантажоприймальною платформою вагів, що повіряються, а вимір заданих навантажень еталонними датчиками в процесі всього циклу повірки здійснюють шляхом прикладення зусиль безпосередньо до вантажоприймальної платформи, при цьому діючі на вантажоприймальну платформу по вертикалі зусилля задають за допомогою переносних механізмів силовведення з задатчиками сили. При проведенні повірки навантажують вантажоприймальну платформу від нуля до найбільшого навантаження, розвантажують вантажоприймальну платформу від найбільшого навантаження до нуля, за допомогою еталонних датчиків порівнюють вимірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів, фіксують показання вагів у межах регламентованого циклу навантажування й розвантаження вагів і визначають погрішність зважування. 1 UA 106305 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Технічним результатом способу є підвищення точності й надійності безгирьової повірки платформних вагів, зниження її трудомісткості й часу повірки за рахунок прикладення заданих зусиль безпосередньо до вантажоприймальної платформи переносними механізмами силовведення з задатчиками сили та еталонними датчиками, розташованими між днищем об'єкту, що зважується, та вантажоприймальною платформою вагів. Новизна способу полягає в тому, що при безгирьовій повірці платформних вагів встановленний над вантажоприймальною платформою на опорах, наприклад домкратах, розташованих поза вантажоприймальною платформою вагів, об'єкт, що зважується, служить верхньою опорою переносним механізмам силовведення з задатчиками сили та еталонним датчиком, розташованим між днищем об'єкта, що зважується, та вантажоприймальною платформою вагів. Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, з іншими, відомими з науковотехнічної й патентної літератури, дозволяє виявити ознаки, які відрізняють рішення, що заявляється, від прототипу, що дає можливість автору зробити висновок про відповідність ознак, які заявляються, критерію "істотні відмінності", що визначає новизну винаходу. На фіг. 1 схематично представлений пристрій, що реалізує спосіб, який заявляється, на фіг.2 - розріз А-А на фіг. 1. На основі (фундаменті) 1 вагів жорстко встановлені датчики ваги 2, на яких розміщена вантажоприймальна платформа 3, з розташованим над нею об'єктом, що зважується, наприклад навантаженим автомобілем 4, встановленним через проміжні елементи 8 (наприклад, допоміжні балки) на опори 9, розташовані поза вантажоприймальною платформою. Переносні механізми 6 силовведення з задатчиками сили 5 й еталонні датчики 7 розташовані між днищем об'єкту 4, що зважується, й вантажоприймальною платформою 3. Спосіб, що заявляється, реалізується таким чином. На вантажоприймальній платформі 3 розміщують вантаж, що дорівнює верхній межі значення заданого діапазону виміру (наприклад, укочують навантажений автомобіль 4). Датчики 2 ваги при цьому навантажені максимальною силою стиску. Вантаж встановлюється на опори 9 (наприклад, за допомогою проміжних елементів 8), розташовані поза вантажоприймальною платформою 3. Платформа 3 вагів не навантажена. Потім механізмами 6 силовведення з задатчиками сили 5 задають значення зусиль, що навантажують вантажоприймальну платформу 3 від нуля до верхньої межі діапазону виміру, за допомогою еталонних датчиків 7 порівнюють вимірювані значення прикладених навантажень із показаннями вагів у межах регламентованого циклу навантаження й розвантаження вагів і визначають погрішність зважування. При цьому датчики ваги 2 працюють у штатному режимі виміру сили стиску, що й при навантаженні вагів гирями. Таким чином, пропонований спосіб безгирьової повірки платформних вагів дозволяє знизити трудомісткість і енергоємність повірки, значно скоротити час її проведення. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Спосіб безгирьової повірки платформних вагів за допомогою переносних механізмів силовведення з задатчиками сили і еталонних датчиків, що включає розміщення над вантажоприймальною платформою вагів об'єкта, що зважують, рівного по масі, наприклад, верхній межі значення заданого діапазону виміру, який відрізняється тим, що об'єкт, що зважують, встановлюють на опори, розміщені поза вантажоприймальною платформою вагів, що повіряють, переносні механізми силовведення з задатчиками сили і еталонні датчики розміщують між днищем об'єкта, що зважують, й вантажоприймальною платформою вагів, а вимір заданих навантажень еталонними датчиками в процесі циклу повірки здійснюють шляхом прикладення зусиль безпосередньо до вантажоприймальної платформи вагів за допомогою механізмів силовведення переносних задатчиків сили, діючими по вертикалі зусиллями задають за допомогою переносних задатчиків сили фіксовані значення зусиль, що навантажують або розвантажують вантажоприймальну платформу у межах заданого діапазону виміру, порівнюють отримані значення результатів виміру вагів із показаннями еталонних датчиків і визначають погрішність вагів. 2 UA 106305 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01G 19/00, G01G 23/00

Мітки: платформних, повірки, безгирьової, спосіб, вагів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106305-sposib-bezgirovo-povirki-platformnikh-vagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб безгирьової повірки платформних вагів</a>

Подібні патенти