Номер патенту: 106287

Опубліковано: 11.08.2014

Автори: Старченко Юрій Іванович, Щетинін Віктор Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Манекен для випробувань інвалідних колясок, що містить секцію тулуба, секцію стегна та секцію нижніх кінцівок, шарнірно послідовно сполучених між собою, який відрізняється тим, що основу пристрою складають секції тулуба, стегна та нижніх кінцівок, маса яких відповідає масі відповідних сегментів тіла людини з масою 100 кг, для секції тулуба - 61 кг, для секції стегна - 31 кг, для секції нижніх кінцівок - 7 кг, на поверхні основних секцій тулуба, стегна та нижніх кінцівок виконані різьбові отвори для приєднання за допомогою фіксуючих елементів додаткових вантажів, маса яких разом з відповідними секціями відповідає масі сегментів тіла людини масою 125 кг або 150 кг, секції тулуба та стегна сполучені між собою за допомогою стяжки для регулювання кута нахилу секції тулуба, на протилежній від згаданої поверхні стороні секцій тулуба та стегна виконані також різьбові отвори для приєднання за допомогою фіксуючих елементів відповідно змінної пластини тулуба та змінної пластини стегна, виконаних із твердого пластику - полістиролу або пінопласту, при цьому розміри змінних пластин відповідають габаритним розмірам спинки та сидіння інвалідних колясок, розрахованих на відповідну масу інваліда 100 кг або 125 кг, або 150 кг.

Текст

Реферат: Манекен для випробувань інвалідних колясок відноситься до медичної техніки, і може бути використаний для випробувань цих виробів. Манекен для випробовувань інвалідних колясок включає основу пристрою, яку складають секції тулуба, стегна та нижніх кінцівок, маса яких відповідає масі відповідних сегментів тіла людини з масою 100 кг. На поверхні основних секцій тулуба, стегна та нижніх кінцівок виконані різьбові отвори для приєднання за допомогою фіксуючих елементів додаткових вантажів, маса яких разом з масою основних відповідних секцій відповідає масі відповідних сегментів тіла людини масою (125 або 150) кг. Секції тулуба та стегна сполучені між собою за допомогою стяжки. На протилежній стороні секцій тулуба та стегна виконані різьбові отвори для приєднання змінних пластин тулуба та змінених пластин стегна, виконаних із твердого пластику, розміри яких відповідають габаритним розмірам спинки та сидіння інвалідних колясок, розрахованих на відповідну масу інваліда. Така конструкція дозволяє підвищити експлуатаційні характеристики манекену та зменшує потребу в додатковій площі для зберігання виробів. UA 106287 C2 (12) UA 106287 C2 UA 106287 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід стосується медичної техніки і може бути використаний для випробовування інвалідних колясок. Відомий манекен по патенту RU № 2076492, 1997 р., що включає головну частину, торс, виконаний рознімним по лінії талії, нижні кінцівки зі стопами, що відповідають типовим формам людського тіла, зв'язані між собою рознімними вузлами, знімні вставки для зміни його висоти по росту, розміщені по лініях талії та колін. Пристрій використовується для проектування та демонстрації одягу. Недоліки його полягають у тому, що цей пристрій через невідповідність його ваги, потрібної для навантаження інвалідних колясок, та неможливість фіксації його в необхідному положенні не може бути використаний для їх випробовування. Відомий пристрій для випробовувань транспортних засобів по патенту RU № 2377527, 2009 р., що містить балон, наповнений текучим баластом, сполучений із сидінням транспортного засобу. Балон утворений порожниною сидіння або виконаний у вигляді одного резервуара, встановленого з можливістю витягання із сидіння. Пристрій дозволяє за рахунок зміни об'єму текучого баласту змінювати навантаження транспортного засобу і використовується при випробовуванні візків катальних гірок атракціонів. Недоліки цього пристрою полягають у складностях створення навантаження при випробовуваннях інвалідних колясок, що імітують розміщення центра мас відповідно до реального, що утворюється при розташуванні в них людини. Відомий також манекен для випробовування інвалідних колясок згідно ДСТУ ISO 717611:2005. Манекен виконано у вигляді трьох секцій: секції тулуба, секції стегна та секції нижніх кінцівок, шарнірно сполучених між собою. Для імітації різного навантаження, що залежить від маси тіла людини, манекен має розмірний ряд у вигляді окремих виробів масою 50; 75; 100 кг. Цей пристрій прийнято за прототип. Недоліком цього манекену є неможливість регулювання величини навантаження у відповідності з підвищеною масою людей, наприклад 100; 125; 150 кг, що часто зустрічається серед інвалідів, які вимушені вести нерухомий спосіб життя, а створення додаткового розмірного ряду викликає потребу в наявності додаткової площі для зберігання виробів, знижує експлуатаційні характеристики та створює незручності в роботі. Технічною задачею винаходу є підвищення експлуатаційних характеристик та зручності в роботі при випробовуванні інвалідних колясок у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 717611:2005. Ця задача вирішена тим, що в манекені, який виконано із трьох секцій: секції тулуба, секції стегна та секції нижніх кінцівок, шарнірно послідовно сполучених між собою, відмінністю є те, що основу пристрою складають секції тулуба, стегна та нижніх кінцівок, вага яких відповідає масі відповідних сегментів тіла людини з масою 100 кг, наприклад для секції тулуба - 61 кг, для секції стегна - 31 кг, для секції нижніх кінцівок - 7 кг; на поверхні основних секцій тулуба, стегна та нижніх кінцівок виконані різьбові отвори для приєднання за допомогою фіксуючих елементів додаткових вантажів, маса яких разом з відповідними секціями відповідає масі сегментів тіла людини масою (125 або 150) кг; секції тулуба та стегна сполучені між собою за допомогою стяжки для регулювання кута нахилу секції тулуба; на протилежній стороні секцій тулуба та стегна виконані також різьбові отвори для приєднання за допомогою фіксуючих елементів відповідно змінних пластин тулуба та змінних пластин стегна, виконаних із твердого пластику, наприклад, із полістиролу або пінопласту, при цьому розміри змінних пластин відповідають габаритним розмірам спинки та сидіння інвалідних колясок, розрахованих на відповідну масу інваліда (100, 125, 150) кг. Конструктивне рішення основи пристрою у вигляді секцій тулуба, стегна та нижніх кінцівок, маса яких відповідає в середньому масі окремих сегментів тіла людини масою 100 кг, та приєднуваних до них додаткових вантажів, маса яких разом з масою основних секцій манекену відповідає масі відповідних окремих сегментів тіла людини масою (125 та 150) кг, дозволяє одержати додаткові манекени підвищеної маси для випробовування інвалідних колясок відповідно з вимогами ДСТУ ISO 7176-11:2005. Використання стяжки, встановленої між секціями тулуба та стегна, дозволяє регулювати кут нахилу тулуба манекену відповідно до кута нахилу спинки інвалідної коляски відносно її сидіння. Приєднані до секцій тулуба та сидіння змінні пластини, розміри яких відповідають габаритним розмірам спинки та сидіння інвалідних колясок, що випробовуються, дозволяють створити необхідний контакт манекена з коляскою, що випробовується. Суть винаходу пояснюється кресленням, де на фіг. 1 та 2 показана принципова схема манекена масою 100; 125 та 150 кг для випробування інвалідних колясок. 1 UA 106287 C2 5 10 15 20 25 30 35 Манекен складається із трьох секцій: секції 1 тулуба масою 61 кг; секції 2 стегна масою 31 кг і секції 3 нижніх кінцівок масою 7 кг, що в середньому відповідає масі відповідних сегментів тіла людини масою 100 кг. Ці секції складають основу пристрою. Секції 1, 2 тулуба та стегна сполучені між собою за допомогою шарніру 4 та стяжки 5, а секції 2 та 3 стегна та нижніх кінцівок - за допомогою шарніру 6. На поверхні секцій 1, 2, 3 тулуба, стегна та нижніх кінцівок виконані різьбові отвори 7, 8, 9 для приєднання за допомогою гвинтів додаткових вантажів 10, 11, 12 відповідно. На протилежній стороні секцій 1, 2 тулуба та стегна, виконані різьбові отвори 13, 14, до яких за допомогою гвинтів приєднані відповідно змінна пластина 15 тулуба та змінна пластина 16 стегна, виконані із твердого пластику, наприклад, із полістиролу або пінопласту. Розміри цих пластин відповідають розмірам спинки та сидіння інвалідної коляски, розрахованої на відповідну масу інваліда (100, 125, 150) кг. Додаткові вантажі 10, 11, 12 для секцій 1, 2, 3 тулуба, стегна та нижніх кінцівок мають масу 15 кг, 10 кг та 1 кг відповідно для створення навантаження еквівалентного тому, що створюється інвалідом масою 125 кг, або масу 16 кг, 17 кг, та 3 кг - для створення навантаження еквівалентного тому, що створюється інвалідом масою 150 кг. Змінна пластина 15 тулуба та змінна пластина 16 стегна мають три варіанти виготовлення, розміри яких відповідають габаритним розмірам спинки та сидіння інвалідних колясок, розрахованих на масу інваліда 100, 125 та 150 кг відповідно. Манекен використовують наступним чином. При випробовуванні інвалідних колясок, розрахованих на масу інваліда 100 кг, згідно ДСТУ ISO 7172-11:2005, до спинки секції 1 тулуба манекена та до секції 2 сидіння приєднують змінні пластини 15 та 16, розміри яких відповідають габаритним розмірам коляски, що випробовується. Розміщують манекен без додаткових вантажів в Інвалідній колясці. За допомогою стяжки 5 встановлюють кут нахилу секції 1 тулуба манекена відповідно до кута нахилу спинки інвалідної коляски відносно сидіння, та проводять випробовування згідно ДСТУ 7176. При необхідності випробовувань інвалідної коляски, розрахованої на масу пацієнтів 125 кг, до відповідних сегментів основи манекена приєднують додаткові вантажі 10, 11, 12 з відповідною масою. До секцій 1, 2 тулуба та сидіння манекена приєднують змінні пластини, розміри яких відповідають габаритним розмірам відповідної інвалідної коляски, що випробовується, та проводять випробовування згідно ДСТУ 7176. Аналогічно, замінивши додаткові вантажі та змінні пластин на відповідні проводять випробовування інвалідних колясок, розрахованих на масу пацієнтів до 150 кг. В УкрНДІ протезування виготовлено зразок манекена, що успішно використовується при випробовуваннях інвалідних колясок, призначених для пацієнтів з підвищеною масою - 100 та більше кг. Таким чином, така конструкція дозволяє створити три модифікації манекенів з різною масою та габаритами та використовувати їх для випробовувань різних моделей інвалідних колясок, призначених для інвалідів з підвищеною масою. Це підвищує експлуатаційні характеристики манекену, істотно скорочує фінансовізатрати на їх виготовлення, зменшує потребу в додатковій площі для зберігання виробів. 40 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 55 Манекен для випробувань інвалідних колясок, що містить секцію тулуба, секцію стегна та секцію нижніх кінцівок, шарнірно послідовно сполучених між собою, який відрізняється тим, що основу пристрою складають секції тулуба, стегна та нижніх кінцівок, маса яких відповідає масі відповідних сегментів тіла людини з масою 100 кг, для секції тулуба - 61 кг, для секції стегна - 31 кг, для секції нижніх кінцівок - 7 кг, на поверхні основних секцій тулуба, стегна та нижніх кінцівок виконані різьбові отвори для приєднання за допомогою фіксуючих елементів додаткових вантажів, маса яких разом з відповідними секціями відповідає масі сегментів тіла людини масою 125 кг або 150 кг, секції тулуба та стегна сполучені між собою за допомогою стяжки для регулювання кута нахилу секції тулуба, на протилежній від згаданої поверхні стороні секцій тулуба та стегна виконані також різьбові отвори для приєднання за допомогою фіксуючих елементів відповідно змінної пластини тулуба та змінної пластини стегна, виконаних із твердого пластику - полістиролу або пінопласту, при цьому розміри змінних пластин відповідають габаритним розмірам спинки та сидіння інвалідних колясок, розрахованих на відповідну масу інваліда 100 кг або 125 кг, або 150 кг. 2 UA 106287 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Schetynin Viktor Viktorovych, Starchenko Yurii Ivanovych

Автори російською

Щетинин Виктор Викторович, Старченко Юрий Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01M 99/00, G01M 17/00, A61G 5/00

Мітки: випробувань, манекен, інвалідних, колясок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106287-maneken-dlya-viprobuvan-invalidnikh-kolyasok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Манекен для випробувань інвалідних колясок</a>

Подібні патенти