Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Розбірна оправка для виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів, яка містить центральний вал і встановлені навколо нього сегментні елементи, останні стиковані між собою похило розташованими бічними гранями і утворюють зовнішніми профільованими поверхнями робочу поверхню оправки, яка відрізняється тим, що сегментні елементи виконані такими, що складаються з поздовжніх і дугоподібних сегментів, які фіксуються один щодо одного штифтами, підкріплені розбірними шпангоутами, які складаються із сегментів, кожен з яких з'єднаний болтом з відповідними поздовжніми сегментами, в свою чергу дугоподібні сегменти по торцях з'єднані болтами з фланцями, до яких стикуються додаткові модульні елементи.

Текст

Реферат: Розбірна оправка для виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів містить центральний вал і встановлені навколо нього сегментні елементи. Останні стиковані між собою похило розташованими бічними гранями і утворюють зовнішніми профільованими поверхнями робочу поверхню оправки. Сегментні елементи виконані такими, що складаються з поздовжніх і дугоподібних сегментів, які фіксуються один щодо одного штифтами, підкріплені розбірними шпангоутами, які складаються із сегментів, кожен з яких з'єднаний болтом з відповідними поздовжніми сегментами. В свою чергу дугоподібні сегменти по торцях з'єднані болтами з фланцями, до яких стикуються додаткові модульні елементи. UA 106192 U (12) UA 106192 U UA 106192 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів і може бути використано при створенні розбірних оправок. Відома розбірна оправка [1] для виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів, що містить - центральний монтажний стрижень, на якому встановлено поздовжні сегменти і замковий пристрій. При використанні такої оправки неможливо отримати оболонку з малими полюсними отворами, через особливості конструкції, які полягають в тому, що клиновидний сегмент оправлення має великі поперечні габаритні розміри. Отже полюсний отвір має бути більше поперечних габаритних розмірів клиновидного сегмента оправлення для можливості видалення оправки з порожнини сформованої оболонки. Найближчим аналогом є оправка [2]. Вона має поліпшені характеристики в порівнянні з аналогом. Однак і вона не дозволяє виготовляти оболонки з малими полюсними отворами, особливо при великому відносному подовженні (відношення довжини до діаметра). Конструкція розбірної оправки унеможливлює виготовлення оболонок з малими полюсними отворами, оскільки сегмент має великий поперечний розмір. Крім того при великому відносному подовженні можливий прогин лінійної частини клиновидних сегментів, що утворюють циліндричну поверхню оправки, викликаного натягом стрічки із високоміцних ниток при намотуванні і затвердіння оболонки. У разі потрапляння клейового складу на різьбові поверхні центрального валу буде неможливим розбирання оправки. Основною задачею корисної моделі є створення розбірної оправки, яка дозволяє виготовляти високоміцні оболонки з композиційних матеріалів зі зменшеними полюсними отворами і підвищеного подовження (відношення довжини до діаметра). При цьому в ідеологію конструкції оправлення закладена можливість модульного нарощування елементів, що дозволить формувати оболонки складної форми. Основна задача вирішена і технічний результат досягнутий завдяки тому, що розбірна оправка для виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів містить центральний вал і встановлені навколо нього сегментні елементи. Останні стиковані між собою похило розташованими бічними гранями і утворюють зовнішніми профільованими поверхнями робочу поверхню оправки. Сегментні елементи виконані такими, що складаються з поздовжніх і дугоподібних сегментів, які фіксуються один щодо одного штифтами. Вони підкріплені розбірними шпангоутами, які складаються із сегментів, кожен з яких з'єднаний болтом з відповідними поздовжніми сегментами. В свою чергу дугоподібні сегменти по торцях з'єднані болтами з фланцями, до яких стикуються додаткові модульні елементи. Відмінною особливістю запропонованої розбірної оправки є те, що розпірні розбірні шпангоути одночасно виконують функцію утримання набору лінійних елементів циліндричної частини оправки. Кожен окремий сегмент шпангоута має малі поперечні габарити, що дозволяють легко його виймати через малий полюсний отвір. Конструкція оправки включає торцеві фланці для стикування модулів, які дозволяють формувати складну поверхню оболонок. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями і коротким їх описом. На фіг. 1 представлений загальний вигляд розбірної оправки для виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів, на фіг. 2 - вирив і поперечний переріз розбірної оправки, на фіг. 3 збільшений фрагмент оправки зі сформованою оболонкою з вузлами кріплення сегментних елементів між собою і кільцевим сегментним шпангоутом, фланця з посадочною поверхнею для установки модулів, що під'єднуються. На всіх представлених фігурах зображено оправку з відформованою оболонкою 1. На фігурі 1 та 3 зображено можливість вилучення повздовжнього сегмента прямої клиновидної форми 2 в купі з сегментами розбірного шпангоута 7 через полюсний отвір малого діаметра під час розбору оправки. Оправка складається з поздовжніх сегментів, прямої 2 і зворотної 3 клиновидної форми, з'єднаних з дугоподібними сегментами 4 за допомогою штифтів 10. Сегменти розбірного шпангоута 7 з'єднані болтом 8 з поздовжнім сегментом зворотної клиновидної форми 3. Фланець 9 призначений для з'єднання і утримання дугоподібних сегментів 4, за допомогою болтів 11 і може бути використано для під'єднання додаткових модульних елементів 5. В оправку вставляється центральний вал 6. Складання оправки здійснюється наступним чином. Набори поздовжніх сегментів прямої 2 і зворотної 3 клиновидної форми, за допомогою сегментів розбірного шпангоута 7 і болтів 8 збираються в циліндричну частину оправки. Для цього сегменти розбірного шпангоута 7 встановлюються перпендикулярно поздовжньої осі оправлення до утворення кільцевих розпірних шпангоутів шляхом обертання щодо болтів 8. Набір дугоподібних сегментів 4 за допомогою болтів 11 приєднується до фланця 9, при цьому збирається перша торцева частина оправки. Друга частина збирається аналогічно. Циліндрична 1 UA 106192 U 5 10 15 20 частина оправки з'єднується з двома торцевими частинами і фіксується штифтами 10. Для намотування на оправку в неї встановлюється центральний вал 6. На оправку наносять роздільний шар, шар гуми, після чого намотують стрічки з високоміцних ниток, просочені епоксидним сполучником з формоутворенням початкової геометрії, стикують модульні елементи 5 і домотують до необхідної геометрії. Виконують термічну обробку заготовки оболонки до повного її затвердіння. При розбиранні витягують центральний вал 6, відстиковують модульні елементи 5. Послідовно відстиковують набори поздовжніх сегментів прямої 2 і зворотної 3 клиновидної форми за допомогою повороту сегментів розбірних шпангоутів 7 з поперечного в поздовжнє положення щодо осі оправки. Це дозволяє звільнити набір поздовжніх сегментів прямої клиновидної форми 2 і послідовно вийняти їх через полюсний отвір з оправки. Також виймається набір сегментів зворотного клиновидної форми 3 в складі з наборами сегментів розбірного шпангоута 7 і болтами 8. Після чого відкручують болти 11, відстиковують фланці 9 і послідовно через полюсні отвори витягують дугоподібні сегменти 4 в складі з штифтами 10. Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяє виготовити високоміцні оболонки з композиційних матеріалів, зі зменшеними полюсними отворами і підвищеного подовження виробу (відношення довжини до діаметра), крім того одне з полюсних отворів може мати особливо малий діаметр. 1. Патент Російської Федерації № 2504471 С1 2. Патент Російської Федерації № 2147003 С1 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Розбірна оправка для виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів, яка містить центральний вал і встановлені навколо нього сегментні елементи, останні стиковані між собою похило розташованими бічними гранями і утворюють зовнішніми профільованими поверхнями робочу поверхню оправки, яка відрізняється тим, що сегментні елементи виконані такими, що складаються з поздовжніх і дугоподібних сегментів, які фіксуються один щодо одного штифтами, підкріплені розбірними шпангоутами, які складаються із сегментів, кожен з яких з'єднаний болтом з відповідними поздовжніми сегментами, в свою чергу дугоподібні сегменти по торцях з'єднані болтами з фланцями, до яких стикуються додаткові модульні елементи. 2 UA 106192 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Collapsible mandrel for producing high-strength shells of composite material

Автори англійською

Potapov Oleksandr Mykhailovych, Kovalenko Viktor Oleksandrovych, Shylina Kateryna Vitaliivna, Shylin Serhii Oleksandrovych, Mischenko Oleksandr Ivanovych, Fedorenko Serhii Volodymyrovych, Malakhov Oleksii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Разборная оправка для изготовления высокопрочных оболочек из композиционных материалов

Автори російською

Потапов Алекснадр Михайлович, Коваленко Виктор Александрович, Шилина Екатерина Витальевна, Шилин Сергей Александрович, Мищенко Александр Иванович, Федоренко Сергей Владимирович, Малахов Алексей Александрович

МПК / Мітки

МПК: B29D 22/00, F16L 9/12, B29C 53/82

Мітки: розбірна, оправка, виготовлення, високоміцних, оболонок, композиційних, матеріалів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106192-rozbirna-opravka-dlya-vigotovlennya-visokomicnikh-obolonok-z-kompozicijjnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Розбірна оправка для виготовлення високоміцних оболонок з композиційних матеріалів</a>

Подібні патенти