Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції, який відрізняється тим, що зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрі-куколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрі-вівсюговідбірнику.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують зерно голозерного ячменю сорту "Ахіллес".

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції. Зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрі-куколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрівівсюговідбірнику. UA 106185 U (54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ДО ПЕРЕРОБКИ UA 106185 U UA 106185 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до круп'яної промисловості, зокрема до способів підготовки голозерних сортів ячменю до переробки в крупи та круп'яні продукти, конкретно - крупи, пластівці та борошно. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є спосіб підготовки зерна плівчастих сортів ячменю, який передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна, попереднє лущення зерна та контроль відходів (див. "Правила організації і ведення технологічного процесу на круп'яних заводах". - Київ: Міністерство агропромислового комплексу, 1998. - с. 36). Очищення зерна проводять на трьох системах ситоповітряних сепараторів, магнітному сепараторі, каменевідбірній машині, круп'яному розсійнику та трієрах. Лущення здійснюють у два етапи: на першому зерно лущать із застосуванням двох систем оббивальних машин, на другому - використовують лущильно-шліфувальні машини з абразивними дисками. Очищення від домішок починають у ситоповітряному сепараторі першого проходу в якому, сходом верхнього сита 4,5×20 мм вилучають крупні домішки, проходом підсівного сита з прямокутними отворами 2,2×20 мм вилучають дрібний неповноцінний ячмінь разом з дрібними домішками. Основне зерно, яке являє собою схід з сита 2,2×20 мм після магнітного контролю, направляють у каменевідбірник, де проводять вилучення домішок, які відрізняються від основного зерна за густиною. Очищене таким чином зерно, для фракціонування, направляють у круп'яний розсійник. Крупну фракцію зерна, отриману сходом з сит 2,4×20 мм, спрямовують в ситоповітряний сепаратор другого проходу, дрібну - в ситоповітряний сепаратор третього проходу. В ситоповітряному сепараторі другого проходу, прохід підсівного сита з отворами 2,4×20 мм, надходить на додаткове сепаруванння в ситоповітряний сепаратор третього проходу, а крупна фракція зерна спрямовується на трієр-вівсюговідбірник. В ситоповітряному сепараторі третього проходу, проходом підсівних сит з отворами 2,2×20 мм вилучають дрібний ячмінь разом з дрібними домішками. Схід сита 2,2×20 мм направляють в трієр-куколевідбірник. Очищене від характерних домішок зерно ячменю об'єднують і одним потоком направляють на попереднє лущення яке здійснюють шляхом послідовного пропуску зерна через дві системи оббивальних машин та дві системи машин типу А1-ЗШН. Підготовлене таким чином зерно направляють на переробку. Даний спосіб обрано прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні операції: - очищення зерна від домішок; - вилучення дрібного неповноцінного зерна; - ділення зерна на дві фракції. Недоліком технологічного процесу підготовки традиційних плівкових сортів ячменю до переробки є велика протяжність технологічного процесу, який включає попереднє лущення зерна на чотирьох послідовних лущильних системах: двох послідовних проходів оббивних машин та машин типу А1-ЗШН, встановлення двох додаткових систем повітряних сепараторів для проміжного сортування продуктів лущення, що потребує значних виробничих площ для розміщення відповідних машин та труднощі у здійсненні даного процесу на заводах невеликої потужності. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, в якому шляхом використання голозерного ячменю певного сорту, забезпечити спрощення технологічного процесу за рахунок зменшення кількості операцій. Поставлена задача вирішена в способі підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції, тим, що зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрікуколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрі-вівсюговідбірнику. На кресленні представлено технологічну схему очищення та підготовки зерна голозерного ячменю до переробки, де: 1 - бункери для неочищеного зерна; 2 - автоматичні ваги; 3 - ситоповітряний сепаратор; 4 - магнітний сепаратор; 5 - каменевідбірна машина; 6 - розсійник круп'яний; 7 - трієр-куколевідбірник; 8 - трієр-вівсюговідбірник. 1 UA 106185 U 5 10 15 20 25 30 Спосіб здійснюється в наступному порядку. Зерно голозерного ячменю, яке знаходиться в бункерах для неочищеного зерна 1, надходить на автоматичні ваги 2 для зважування, після цього його одним потоком направляють у ситоповітряний сепаратор 3, де сходом верхнього сита 4,5×20 мм вилучають відходи І…II категорії, проходом нижнього сита 2,0×20 мм - дрібне і щупле зерно ячменю разом з дрібними домішками. Схід з сита 2,0×20 мм являє собою основне зерно, яке після магнітного контролю 4 направляють у каменевідбірник 5. Очищене таким чином зерно голозерного ячменю надходить у круп'яний розсійник 6. У круп'яному розсійнику 6 сходом сит 2,2×20 мм отримують крупну фракцію зерна, проходом 2,2×20 мм та сходом з сит 2,0×20 мм - дрібну фракцію. Отримані у розсійнику крупну та дрібну фракцію направляють на трієрування. Дрібна фракція зерна разом із залишком дрібних домішок спрямовується в трієр-куколевідбірник 7, крупна фракція, яка переважно містить залишки більш крупних домішок надходить у трієрвівсюговідбірник 8. Після трієрування зерно голозерного ячменю надходить на переробку. Приклад Зерно голозерного ячменю сорту "Ахіллес" масою 2000 г з вологістю 12,7 %, натурою 715 г/л, вмістом сміттєвої домішки 1,4 %, зернової домішки 7,0 % направляли на підготовку до переробки та переробку. Зерно зважували на автоматичних вагах 4 та направляли у ситоповітряний сепаратор 3, в якому сходом верхнього сита 4,5×20 мм проводили вилучення відходів І…II категорії, проходом нижнього сита 2,0×20 мм вилучали дрібне і щупле зерно. Основне зерно, отримане проходом сита 4,5×20 мм та сходом 2,0×20 мм, направляли на вилучення металомагнітних та мінеральних домішок, яке проводили у магнітному сепараторі 4 та каменевідбірній машині 5 відповідно. Для розділення зерна на крупну і дрібну фракції зерно направляли в круп'яний розсійник 6. Сходом сит 2,2×20 мм отримували крупну фракцію зерна, проходом 2,2×20 мм та сходом з сит 2,0×20 мм - дрібну фракцію. Проходом сит 2,0×20 мм вилучали залишки дрібного ячменю. Розділене на крупну та дрібну фракції зерно разом із залишком відповідних домішок направляли на трієри. Крупну фракцію очищували у трієрівівсюговідбірику 8, дрібну - у трієрі куколевідбірнику 7. Після очищення зерно голозерного ячменю мало такі показники: вологість 12,7 %, натура 741 г/л, вміст сміттєвої домішки 0,2 %, вміст зернової домішки 1,7 %. Очищене таким чином зерно направляли на переробку в крупи. При подальшому переробленні очищеного зерна, вироблено крупу із цілого ядра, загальний вихід якої склав 84,0 %, побічних продуктів і відходів (враховуючи механічні втрати) - 16,0 %. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 1. Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції, який відрізняється тим, що зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрі-куколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрі-вівсюговідбірнику. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують зерно голозерного ячменю сорту "Ахіллес". 2 UA 106185 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparing barley grain to processing

Автори англійською

Sots Serhii Mykhailovych, Kustov Ihor Oleksandrovych, Zhyhunov Dmytro Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ подготовки зерна ячменя к переработке

Автори російською

Соц Сергей Михайлович, Кустов Игорь Александрович, Жигунов Дмитрий Александрович

МПК / Мітки

МПК: B03B 7/00, B03C 7/00, A23L 7/10

Мітки: ячменю, зерна, переробки, підготовки, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106185-sposib-pidgotovki-zerna-yachmenyu-do-pererobki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки</a>

Подібні патенти