Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції, який відрізняється тим, що зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрі-куколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрі-вівсюговідбірнику.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують зерно голозерного ячменю сорту "Ахіллес".

Текст

Реферат: Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції. Зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрі-куколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрівівсюговідбірнику. UA 106185 U (54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ДО ПЕРЕРОБКИ UA 106185 U UA 106185 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до круп'яної промисловості, зокрема до способів підготовки голозерних сортів ячменю до переробки в крупи та круп'яні продукти, конкретно - крупи, пластівці та борошно. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є спосіб підготовки зерна плівчастих сортів ячменю, який передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна, попереднє лущення зерна та контроль відходів (див. "Правила організації і ведення технологічного процесу на круп'яних заводах". - Київ: Міністерство агропромислового комплексу, 1998. - с. 36). Очищення зерна проводять на трьох системах ситоповітряних сепараторів, магнітному сепараторі, каменевідбірній машині, круп'яному розсійнику та трієрах. Лущення здійснюють у два етапи: на першому зерно лущать із застосуванням двох систем оббивальних машин, на другому - використовують лущильно-шліфувальні машини з абразивними дисками. Очищення від домішок починають у ситоповітряному сепараторі першого проходу в якому, сходом верхнього сита 4,5×20 мм вилучають крупні домішки, проходом підсівного сита з прямокутними отворами 2,2×20 мм вилучають дрібний неповноцінний ячмінь разом з дрібними домішками. Основне зерно, яке являє собою схід з сита 2,2×20 мм після магнітного контролю, направляють у каменевідбірник, де проводять вилучення домішок, які відрізняються від основного зерна за густиною. Очищене таким чином зерно, для фракціонування, направляють у круп'яний розсійник. Крупну фракцію зерна, отриману сходом з сит 2,4×20 мм, спрямовують в ситоповітряний сепаратор другого проходу, дрібну - в ситоповітряний сепаратор третього проходу. В ситоповітряному сепараторі другого проходу, прохід підсівного сита з отворами 2,4×20 мм, надходить на додаткове сепаруванння в ситоповітряний сепаратор третього проходу, а крупна фракція зерна спрямовується на трієр-вівсюговідбірник. В ситоповітряному сепараторі третього проходу, проходом підсівних сит з отворами 2,2×20 мм вилучають дрібний ячмінь разом з дрібними домішками. Схід сита 2,2×20 мм направляють в трієр-куколевідбірник. Очищене від характерних домішок зерно ячменю об'єднують і одним потоком направляють на попереднє лущення яке здійснюють шляхом послідовного пропуску зерна через дві системи оббивальних машин та дві системи машин типу А1-ЗШН. Підготовлене таким чином зерно направляють на переробку. Даний спосіб обрано прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні операції: - очищення зерна від домішок; - вилучення дрібного неповноцінного зерна; - ділення зерна на дві фракції. Недоліком технологічного процесу підготовки традиційних плівкових сортів ячменю до переробки є велика протяжність технологічного процесу, який включає попереднє лущення зерна на чотирьох послідовних лущильних системах: двох послідовних проходів оббивних машин та машин типу А1-ЗШН, встановлення двох додаткових систем повітряних сепараторів для проміжного сортування продуктів лущення, що потребує значних виробничих площ для розміщення відповідних машин та труднощі у здійсненні даного процесу на заводах невеликої потужності. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, в якому шляхом використання голозерного ячменю певного сорту, забезпечити спрощення технологічного процесу за рахунок зменшення кількості операцій. Поставлена задача вирішена в способі підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції, тим, що зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрікуколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрі-вівсюговідбірнику. На кресленні представлено технологічну схему очищення та підготовки зерна голозерного ячменю до переробки, де: 1 - бункери для неочищеного зерна; 2 - автоматичні ваги; 3 - ситоповітряний сепаратор; 4 - магнітний сепаратор; 5 - каменевідбірна машина; 6 - розсійник круп'яний; 7 - трієр-куколевідбірник; 8 - трієр-вівсюговідбірник. 1 UA 106185 U 5 10 15 20 25 30 Спосіб здійснюється в наступному порядку. Зерно голозерного ячменю, яке знаходиться в бункерах для неочищеного зерна 1, надходить на автоматичні ваги 2 для зважування, після цього його одним потоком направляють у ситоповітряний сепаратор 3, де сходом верхнього сита 4,5×20 мм вилучають відходи І…II категорії, проходом нижнього сита 2,0×20 мм - дрібне і щупле зерно ячменю разом з дрібними домішками. Схід з сита 2,0×20 мм являє собою основне зерно, яке після магнітного контролю 4 направляють у каменевідбірник 5. Очищене таким чином зерно голозерного ячменю надходить у круп'яний розсійник 6. У круп'яному розсійнику 6 сходом сит 2,2×20 мм отримують крупну фракцію зерна, проходом 2,2×20 мм та сходом з сит 2,0×20 мм - дрібну фракцію. Отримані у розсійнику крупну та дрібну фракцію направляють на трієрування. Дрібна фракція зерна разом із залишком дрібних домішок спрямовується в трієр-куколевідбірник 7, крупна фракція, яка переважно містить залишки більш крупних домішок надходить у трієрвівсюговідбірник 8. Після трієрування зерно голозерного ячменю надходить на переробку. Приклад Зерно голозерного ячменю сорту "Ахіллес" масою 2000 г з вологістю 12,7 %, натурою 715 г/л, вмістом сміттєвої домішки 1,4 %, зернової домішки 7,0 % направляли на підготовку до переробки та переробку. Зерно зважували на автоматичних вагах 4 та направляли у ситоповітряний сепаратор 3, в якому сходом верхнього сита 4,5×20 мм проводили вилучення відходів І…II категорії, проходом нижнього сита 2,0×20 мм вилучали дрібне і щупле зерно. Основне зерно, отримане проходом сита 4,5×20 мм та сходом 2,0×20 мм, направляли на вилучення металомагнітних та мінеральних домішок, яке проводили у магнітному сепараторі 4 та каменевідбірній машині 5 відповідно. Для розділення зерна на крупну і дрібну фракції зерно направляли в круп'яний розсійник 6. Сходом сит 2,2×20 мм отримували крупну фракцію зерна, проходом 2,2×20 мм та сходом з сит 2,0×20 мм - дрібну фракцію. Проходом сит 2,0×20 мм вилучали залишки дрібного ячменю. Розділене на крупну та дрібну фракції зерно разом із залишком відповідних домішок направляли на трієри. Крупну фракцію очищували у трієрівівсюговідбірику 8, дрібну - у трієрі куколевідбірнику 7. Після очищення зерно голозерного ячменю мало такі показники: вологість 12,7 %, натура 741 г/л, вміст сміттєвої домішки 0,2 %, вміст зернової домішки 1,7 %. Очищене таким чином зерно направляли на переробку в крупи. При подальшому переробленні очищеного зерна, вироблено крупу із цілого ядра, загальний вихід якої склав 84,0 %, побічних продуктів і відходів (враховуючи механічні втрати) - 16,0 %. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 1. Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки, що передбачає очищення зерна від домішок, вилучення дрібного неповноцінного зерна і поділ очищеного зерна на крупну і дрібну фракції, який відрізняється тим, що зерно голозерного ячменю обох фракцій піддають додатковому очищенню, при цьому зерно дрібної фракції очищують у трієрі-куколевідбірнику, а зерно крупної фракції на трієрі-вівсюговідбірнику. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують зерно голозерного ячменю сорту "Ахіллес". 2 UA 106185 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparing barley grain to processing

Автори англійською

Sots Serhii Mykhailovych, Kustov Ihor Oleksandrovych, Zhyhunov Dmytro Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ подготовки зерна ячменя к переработке

Автори російською

Соц Сергей Михайлович, Кустов Игорь Александрович, Жигунов Дмитрий Александрович

МПК / Мітки

МПК: B03C 7/00, B03B 7/00, A23L 7/10

Мітки: підготовки, зерна, переробки, ячменю, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106185-sposib-pidgotovki-zerna-yachmenyu-do-pererobki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки</a>

Подібні патенти