Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування, який включає візуальну оцінку стану фарбового апарата; нанесення невеликої кількості пасти на розкочувальні валики; включення валиків; розкочування пасти упродовж 15-20 хв.; зупинку розкочування; видалення старої фарби з поверхні валиків змивними засобами або гасом (уайт-спіритом); протирання валиків м'якою сухою серветкою, який відрізняється тим, що додатково включає нанесення 50-100 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла або метилового ефіру ріпакової олії, або DruckOil, або інших відповідних рідких засобів; включення розкочування; розкочування валиків упродовж 5 хв.; зупинку розкочування; протирання валиків м'якою сухою серветкою; контроль твердості фарбових накочувальних валиків.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування включає візуальну оцінку стану фарбового апарата; нанесення невеликої кількості пасти на розкочувальні валики; включення валиків; розкочування пасти упродовж 15-20 хв.; зупинку розкочування; видалення старої фарби з поверхні валиків змивними засобами або гасом (уайтспіритом); протирання валиків м'якою сухою серветкою. Додатково включає нанесення 50-100 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла або метилового ефіру ріпакової олії, або DruckOil, або інших відповідних рідких засобів; включення розкочування; розкочування валиків упродовж 5 хв.; зупинку розкочування; протирання валиків м'якою сухою серветкою; контроль твердості фарбових накочувальних валиків. UA 106083 U (12) UA 106083 U UA 106083 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до поліграфічної галузі, зокрема до способу підготовки до друкування фарбового апарата офсетних друкарських машин, і може бути використана для друкування офсетним друком зі зволоженням друкарських форм на пористих і невсотувальних матеріалах на листових офсетних друкарських машинах малого і середнього формату. Відомий спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування накладу [1], який полягає у очищенні фарбового апарата від залишків попередньої фарби за допомогою очищувальної пасти у такій послідовності виконання операцій: візуальна оцінка стану фарбового апарата; нанесення невеликої кількості пасти на розкочувальні валики; включення валиків; розкочування пасти упродовж 15-20 хв.; зупинка розкочування; видалення старої фарби з поверхні валиків змивними засобами або гасом (уайт-спіритом); протирання валиків м'якою сухою серветкою. Цей спосіб дозволяє видаляти застарілу фарбу, ефективно очистити від залишків особливо при переході від фарби темних кольорів до світлих. Однак, при частій заміні фарби особливо при друкуванні багатофарбової продукції на одно- і двофарбових офсетних друкарських машинах та застосуванні фарб різних виробників, у тому числі після друкування металізованими та УФ-фарбами, нерівномірно по довжині валиків знижуються їх пружні властивості і змінюється твердість накочувальних валиків, що в цілому призводить до зниження живлення фарби фарбовими валиками і відповідно зменшення строку їх експлуатації. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом зміни складу та умов проведення процесу підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин забезпечити стабілізацію твердості накочувальних валиків та стабілізацію живлення фарби фарбовими валиками. Суть корисної моделі у способі підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування накладу, який полягає у очищенні фарбового апарата від залишків попередньої фарби за допомогою очищувальної пасти у такій послідовності виконання операцій: візуальна оцінка стану фарбового апарата; нанесення невеликої кількості пасти на розкочувальні валики; включення валиків; розкочування пасти упродовж 15-20 хв.; зупинка розкочування; видалення старої фарби з поверхні валиків змивними засобами або гасом (уайт-спіритом); протирання валиків м'якою сухою серветкою додатково нанесення 50-100 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла або метилового ефіру ріпакової олії, або DruckOil, або інших відповідних рідких засобів; включення розкочування; розкочування валиків упродовж 5 хв.; зупинка розкочування; протирання валиків м'якою сухою серветкою; контроль твердості фарбових накочувальних валиків. Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, із прототипом дозволяє зробити висновок, що спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин має з прототипом загальні ознаки, а саме послідовне виконання операцій: візуальної оцінки стану фарбового апарата; нанесенні невеликої кількості пасти на розкочувальні валики; включенні валиків; розкочуванні пасти упродовж 15-20 хв.; зупинці розкочування; видаленні старої фарби з поверхні валиків змивними засобами або гасом (уайт-спіритом); протиранні валиків м'якою сухою серветкою і застосовується при заміні фарби при друкуванні багатофарбової продукції на одно- і двофарбових офсетних друкарських машинах та застосуванні фарб різних виробників, у тому числі металізованих та УФ-фарб, додатково нанесенні 50-100 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла або метилового ефіру ріпакової олії, або DruckOil, або інших відповідних рідких засобів; включенні розкочування; розкочування валиків упродовж 5 хв.; зупинці розкочування; протиранні валиків м'якою сухою серветкою; контролю твердості фарбових накочувальних валиків для забезпечення стабілізації їх твердості та стабілізації живлення фарби фарбовими валиками. Поставлена задача забезпечення стабілізації твердості накочувальних валиків та стабілізації живлення фарби фарбовими валиками можлива лише за умови, що спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин складатиметься з візуальної оцінки стану фарбового апарата; нанесенні невеликої кількості пасти на розкочувальні валики; включенні валиків; розкочуванні пасти упродовж 15-20 хв.; зупинці розкочування; видаленні старої фарби з поверхні валиків змивними засобами або гасом (уайт-спіритом); протиранні валиків м'якою сухою серветкою додатково нанесенні 50-100 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла або метилового ефіру ріпакової олії, або DruckOil, або інших відповідних рідких засобів; включенні розкочування; розкочуванні валиків упродовж 5 хв.; зупинці розкочування; протиранні валиків м'якою сухою серветкою; контролю твердості фарбових накочувальних валиків. Таким чином, спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин, що заявляється, відповідає критерію "новизна". Суть корисної моделі пояснюється наступними прикладами. 1 UA 106083 U 5 10 15 20 25 30 35 Приклад 1. Підготовку фарбового апарата листової офсетної друкарської машини GTO-52 здійснюють після прилагодження папероживильної системи, формного і друкарського апаратів, шляхом виконання операцій: 1.1. Візуальна оцінка стану фарбового апарата. 1.2. Нанесення невеликої кількості пасти SND 103 або Pastapur 79750 або іншої відповідної інших виробників на розкочувальні валики. 1.3. Включення валиків. 1.4. Розкочування пасти упродовж 15-20 хв. 1.5. Зупинка розкочування. 1.6. Видалення старої фарби з поверхні валиків змивним засобом Eggolan 31 або Eggolan 32, або Wash VM-111, або відповідними інших виробників, або гасом (уайт-спіритом). 1.7. Протирання валиків м'якою сухою серветкою. 1.8. Нанесення 50 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла. 1.9. Включення розкочування. 1.10. Розкочування валиків упродовж 5 хв. 1.11. Зупинка розкочування. 1.12. Протирання валиків м'якою сухою серветкою. 1.13. Контроль твердості за Шором за допомогою твердоміра 2033 ТИР фарбових накочувальних валиків шляхом вимірювання показників у вздовж валика на трьох ділянках - по обидва краї і в центрі, та на цих же ділянках по твірній валика в трьох точках з кроком по годинниковій стрільці не менше 60°. За результат приймається середнє арифметичне п'яти замірів по кожній ділянці. 1.14. Завантаження друкарської фарби відповідно продуктивності машини і задруковуваного матеріалу та прилагодження фарбового апарата. 1.15. Друкування пробних відбитків. 1.16. Контроль параметрів друку і якості відбитків. 1.17. Друкування накладу. 1.18. Періодичний контроль оптичної густини відбитків за шкалами оперативного контролю за допомогою спектрофотометра BETACOLOR 2000. 1.19. Підготовка фарбового апарата за операціями 1.1-1.13 для нового накладу. Приклад 2. Підготовку фарбового апарата листової офсетної друкарської машини GTO-52 здійснюють після прилагодження папероживильної системи, формного і друкарського апаратів, за операціями 1.1-1.7 прикладу 1. 1.8. Нанесення 75 мл рідкого засобу, а саме метилового ефіру ріпакової олії. Операції 1.9-1.19 здійснюють за прикладом 1. Приклад 3. Підготовку фарбового апарата листової офсетної друкарської машини GTO-52 здійснюють після прилагодження папероживильної системи, формного і друкарського апаратів, за операціями 1.1-1.7 прикладу 1. 1.8. Нанесення 100 мл рідкого засобу, а саме DruckOil. Операції 1.9-1.19 здійснюють за прикладом 1. Приклад 4 (прототип). Підготовку фарбового апарата листової офсетної друкарської машини GTO-52 здійснюють після прилагодження папероживильної системи, формного і друкарського апаратів, за операціями 1.1-1.7; 1.14-1.19 прикладу 1. Оцінку стабільності твердості і живлення фарби фарбовими валиками здійснено за загальним накладом роботи машини 6750,0 тис. відбитків. Результати вимірювання показників твердості і оптичної густини наведено в таблиці. Порівнювали результати вимірювання при кожному змиванні фарбового апарата і при кожному накладі. Результати проведення вимірювань Показники при загальному накладі 6750,0 тис. 1 відбитків Відхилення показника 0-1; рівномірні твердості валика за значення по Шором від первинної, довжині валика і одиниць по твірній Межі оптичної густини відбитків, Б папір офсетний 1,05±0,05 папір крейдований 1,35±0,05 40 45 Приклади 2 3 4 (прототип) 0-1; рівномірні значення по довжині валика і по твірній 0-1; рівномірні значення по довжині валика і по твірній 2-10; нерівномірні значення по довжині валика і по твірній 1,1±0,05 1,45±0,05 1,2±0,05 1,6±0,05 0,8±0,05 1,0±0,05 Аналіз результатів вимірювання показників твердості і оптичної густини відбитків упродовж загального накладу 6750,0 тис. відбитків показує, що здійснення додатково нанесення 50-100 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла або метилового ефіру ріпакової олії, або DruckOil, або інших відповідних рідких засобів; включенні розкочування; розкочування валиків упродовж 5 хв.; зупинці розкочування; протиранні валиків м'якою сухою серветкою; контролю твердості фарбових накочувальних валиків забезпечує стабільність твердості і стабільне живлення фарби фарбовими валиками, що характеризується показниками оптичної густини, яка залежно від характеристик задруковуваного матеріалу знаходиться в унормованих межах (1,05-1,6)±0,05 Б. Відхилення від початкової твердості в сторону збільшення на 2-10 одиниць і нерівномірне їх значення по довжині валика і по твірній свідчать про зниження пружних властивостей і 2 UA 106083 U 5 підвищення твердості. Зниження від унормованої оптичної густини при друкуванні до (0,81,0)±0,05 Б відповідно задруковуваному матеріалові свідчить про зниження живлення фарби фарбовими валиками. Джерело інформації: 1. Процессы офсетной печати. Технологические инструкции [Текст]: 2. Подготовка красок для печати пробных оттисков и тиража. 2.4. Подготовка красочного аппарата. - М: ВНИИ Полиграфии, 1998. - С. 308. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування, який включає візуальну оцінку стану фарбового апарата; нанесення невеликої кількості пасти на розкочувальні валики; включення валиків; розкочування пасти упродовж 15-20 хв.; зупинку розкочування; видалення старої фарби з поверхні валиків змивними засобами або гасом (уайтспіритом); протирання валиків м'якою сухою серветкою, який відрізняється тим, що додатково включає нанесення 50-100 мл рідкого засобу, а саме вазелінового масла або метилового ефіру ріпакової олії, або DruckOil, або інших відповідних рідких засобів; включення розкочування; розкочування валиків упродовж 5 хв.; зупинку розкочування; протирання валиків м'якою сухою серветкою; контроль твердості фарбових накочувальних валиків. 20 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparing ink apparatus of offset press to printing

Автори англійською

Velychko Olena Mykhailivna, Zolotukhina Kateryna Ihorivna, Rozum Tetiana Volodymyrivna, Skyba Vasyl Mykolaiovych, Chepurna Kateryna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ подготовки красочного аппарата офсетных печатных машин к печати

Автори російською

Величко Елена Михайловна, Золотухина Екатерина Игоревна, Розум Татьяна Владимировна, Скиба Василий Николаевич, Чепурная Екатерина Александровна

МПК / Мітки

МПК: B41M 5/00, B41M 9/00, B41N 6/00

Мітки: спосіб, машин, друкарських, друкування, фарбового, офсетних, апарата, підготовки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106083-sposib-pidgotovki-farbovogo-aparata-ofsetnikh-drukarskikh-mashin-do-drukuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування</a>

Подібні патенти