Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози

Номер патенту: 106050

Опубліковано: 11.04.2016

Автори: Трофимов Артем Віталійович, Старенький Виктор Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози (ПЗ), що включає визначення за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) топометричних параметрів пухлини ПЗ при наповненому сечовому міхурі (CM), введення отриманих топографо-анатомічних даних до комп'ютерної системи планування та розрахунок обсягу опромінення ПЗ, який відрізняється тим, що додатково одноразово проводять КТ-сканування пухлини ПЗ при наповненому газом СМ до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ, далі черговий сеанс променевої терапії (ПТ) починають з визначення у пацієнта положення обсягу опромінення ПЗ та перевірки відповідності його розрахованому за допомогою КТ, після чого здійснюють пневмоцистографію CM шляхом наповнення його газом до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ, а положення обсягу опромінення ПЗ утримують постійним впродовж курсу ПТ.

Текст

Реферат: Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози (ПЗ) включає визначення за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) топометричних параметрів пухлини ПЗ при наповненому сечовому міхурі (CM), введення отриманих топографо-анатомічних даних до комп'ютерної системи планування та розрахунок обсягу опромінення ПЗ. Додатково одноразово проводять КТ-сканування пухлини ПЗ при наповненому газом СМ до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ. Далі черговий сеанс променевої терапії (ПТ) починають з визначення у пацієнта положення обсягу опромінення ПЗ та перевірки відповідності його розрахованому за допомогою КТ, після чого здійснюють пневмоцистографію CM шляхом наповнення його газом до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ. Положення обсягу опромінення ПЗ утримують постійним впродовж курсу ПТ. UA 106050 U (54) СПОСІБ ПЕРЕДПРОМЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ХВОРОГО НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ UA 106050 U UA 106050 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема до променевої терапії (ПТ), і може бути використана при лікуванні хворих на рак передміхурової залози (РПЗ). Основним принципом ПТ є лікування пухлини при максимальному збереженні здорових органів і тканин. Для підвищення ефективності променевого впливу важливим є утримання обсягу опромінення без зміщення протягом курсу ПТ. Відомий спосіб передпроменевої підготовки хворого на РПЗ шляхом визначення топометричних параметрів пухлини при повному об'ємі сечового міхура (CM) за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) [1]. Однак спосіб не дозволяє утримувати постійним положення обсягу опромінення, оскільки не враховує зміщення передміхурової залози (ПЗ) при зміні об'єму CM. Найближчим до способу, що заявляється, за технічною суттю та ефектом, що досягається, є спосіб передпроменевої підготовки хворого на РПЗ, в якому за допомогою графічної лінійної залежності враховується величина зміщення ПЗ при зміні об'єму СМ та корегується обсяг опромінення при черговому сеансі ПТ [2]. Проте спосіб не дозволяє підтримувати протягом курсу ПТ стабільним об'єм СМ та положення ПЗ. Тобто положення обсягу опромінення також змінюється. В результаті мінімальна доза опромінення на критичні органи не стабільна та відсутня можливість зниження променевих навантажень на них. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб передпроменевої підготовки хворого на РПЗ, в якому стабільність об'єму CM протягом курсу ПТ утримує постійним положення ПЗ та дозволяє впродовж курсу ПТ утримувати положення обсягу опромінення без зміщення, що забезпечує стабільність мінімальної дози опромінення на критичні органи та зменшує променеві навантаження на них. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі передпроменевої підготовки хворого на РПЗ, який включає визначення за допомогою КТ топометричних параметрів пухлини ПЗ при наповненому CM, введення отриманих топографо-анатомічних даних до комп'ютерної системи планування та розрахунок обсягу опромінення ПЗ, згідно з корисною моделлю, додатково одноразово проводять КТ-сканування пухлини ПЗ при наповненому газом СМ до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ, далі черговий сеанс ПТ починають з визначення у пацієнта положення обсягу опромінення ПЗ та перевірки відповідності його до розрахованого за допомогою КТ, після чого здійснюють пневмоцистографію CM шляхом наповнення його газом до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ, а положення обсягу опромінення ПЗ утримують постійним впродовж курсу ПТ. Спосіб пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 - КТ-зображення ПЗ при комфортно наповненому об'ємі CM; на Фіг. 2 - КТ-зображення ПЗ із CM, наповненим газом до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ. Спосіб, що заявляється, здійснювали таким чином. За допомогою КТ визначали топометричні параметри пухлини ПЗ (позиція 1, Фіг. 1, 2) при комфортно наповненому об'ємі CM (позиція 2, Фіг. 1, 2) та додатково отримували КТ-зображення ПЗ із CM, наповненим газом до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ (Фіг. 2). Отримані топографо-анатомічні дані вводили до комп'ютерної системи планування та розраховували обсяг опромінення ПЗ (позиція 3, Фіг. 2). Черговий сеанс ПТ починали з визначення у пацієнта положення обсягу опромінення ПЗ (позиція 3, Фіг. 2.) та перевірки відповідності його до розрахованого за допомогою КТ. Потім здійснювали пневмоцистографію CM (позиція 2, Фіг. 1, 2.), тобто наповнювали його газом до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ. Положення обсягу опромінення ПЗ (позиція 3, Фіг. 1, 2.), що отримано при комфортному наповненні СМ та наповненому газом, не змінювалось, тобто залишалось постійним впродовж курсу ПТ. Нижче наведено приклад використання способу, що заявляється. Приклад. Пацієнт П., 73 роки, іст. хв. № 03256, звернувся в клініку ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України" 02.02.2015 p., де йому встановили діагноз рак передміхурової залози - T3N0M0. Рішенням консиліуму на початковому етапі рекомендоване проведення ПТ. Пацієнту була виконана КТ органів малого таза (комп'ютерний томограф Toshiba Aquilion 64) з комфортно наповненим сечовим міхуром СМ1 та з сечовим міхуром, наповненим газом СМ2, 3 для визначення топометричних параметрів пухлини ПЗ. Об'єм СМ 1 становив 189,0 мм об'єм 3 СМ2 також дорівнував 189,0 мм . Ці дані були введені до комп'ютерної системи планування для розрахунку обсягу опромінення ПЗ. Черговий сеанс ПТ починали з рентгенологічної симулятивної перевірки відповідності вибраного обсягу опромінення до розрахованого за допомогою КТ. Потім здійснювали пневмоцистографію шляхом наповнення CM газом до об'єму, ідентичному визначеному при вихідній КТ. Таким чином утримували постійним положення 1 UA 106050 U 5 10 обсягу опромінення ПЗ впродовж курсу ПТ. Завдяки незмінному положенню обсягу опромінення ПЗ протягом курсу ПТ зменшилось променеве навантаження на критичні органи. Застосування способу передпроменевої підготовки хворих на рак передміхурової залози дозволяє підтримувати незмінною мінімальну дозу опромінення на критичні органи (сечовий міхур, пряма кишка) та зменшити променеве навантаження на них. Джерела інформації: 1. Automatic prostate localization on CT scans for high precision image-guided radiotherapy/ M. Smitsmans, J. Bois, J. Sonke et al.// Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. - 2005-Vol. 63, № 4. - P. 975984. 2. Пат. 97417 Україна, МПК A61N 5/10. Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози/ Старенький В.П. (UA), Трофимов А.В. (UA); заявник і па-тентовласник ДУ IMP НАМИ (UA). - № u201411383; заявл. 20.10. 2014; опубл. 10.03.2015. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози (ПЗ), що включає визначення за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) топометричних параметрів пухлини ПЗ при наповненому сечовому міхурі (CM), введення отриманих топографо-анатомічних даних до комп'ютерної системи планування та розрахунок обсягу опромінення ПЗ, який відрізняється тим, що додатково одноразово проводять КТ-сканування пухлини ПЗ при наповненому газом СМ до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ, далі черговий сеанс променевої терапії (ПТ) починають з визначення у пацієнта положення обсягу опромінення ПЗ та перевірки відповідності його розрахованому за допомогою КТ, після чого здійснюють пневмоцистографію CM шляхом наповнення його газом до об'єму, ідентичному визначеному при первинній КТ, а положення обсягу опромінення ПЗ утримують постійним впродовж курсу ПТ. 2 UA 106050 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for pre-radiation preparation of patient with prostate cancer

Автори англійською

Starenkyi Viktor Petrovych, Trofymov Artem Vitaliiovych

Назва патенту російською

Способ предлучевой подготовки больного раком предстательной железы

Автори російською

Старенький Виктор Петрович, Трофимов Артем Витальевич

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/10, A61B 8/13

Мітки: підготовки, передміхурової, передпроменевої, спосіб, рак, залози, хворого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-106050-sposib-peredpromenevo-pidgotovki-khvorogo-na-rak-peredmikhurovo-zalozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози</a>

Подібні патенти