Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ваги грейферні для навантажувача-перевантажувача, що мають у своєму складі вантажо-приймальний пристрій, контролер тензодатчиків та вагопроцесор, при цьому вантажоприймальний пристрій складається з верхньої вилки та нижньої вилки, між якими встановлений тензодатчик та контролера тензодатчика, а вагопроцесор має в своєму складі мікропроцесорний контролер, індикатор цифровий та приймально-передавальний пристрій, який по радіоканалу з'єднаний з контролером тензодатчика, які відрізняються тим, що до складу вантажоприймального пристрою введений другий тензодатчик, який також встановлений між верхньою вилкою та нижньою вилкою симетрично відносно повздовжньої площини симетрії з першим тензодатчиком, а у склад контролера тензодатчиків введений суматор сигналів тензодатчиків, на входи якого підведені виходи обох тензодатчиків.

Текст

Реферат: Ваги грейферні для навантажувача-перевантажувача мають у своєму складі вантажоприймальний пристрій, контролер тензодатчиків та вагопроцесор. Вантажоприймальний пристрій складається з верхньої вилки та нижньої вилки, між якими встановлений тензодатчик та контролера тензодатчика, а вагопроцесор має в своєму складі мікропроцесорний контролер, індикатор цифровий та приймально-передавальний пристрій, який по радіоканалу з'єднаний з контролером тензодатчика. До складу вантажоприймального пристрою введений другий тензодатчик, який також встановлений між верхньою вилкою та нижньою вилкою симетрично відносно повздовжньої площини симетрії з першим тензодатчиком. У склад контролера тензодатчиків введений суматор сигналів тензодатчиків, на входи якого підведені виходи обох тензодатчиків. UA 105725 U (12) UA 105725 U UA 105725 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до ваговимірювальної техніки, а саме пристроїв для зважування вантажів, що підіймаються за допомогою гідравлічного грейфера, який встановлений на навантажувач-перевантажувач. Найбільш близькими до заявлюваних ваг є ваги, що випускає фірма Intermercato (Швеція), які мають вантажоприймальний пристрій, контролер тензодатчика і термінал ваговий мікропроцесорний, при цьому вантажоприймальний пристрій складається з верхньої та нижньої вилки, між якими встановлений тензодатчик, контролер тензодатчика має у своєму складі аналого-цифровий перетворювач, мікропроцесорний контролер і приймально-передавальний пристрій, а термінал ваговий мікропроцесорний складається з мікропроцесорного контролера, індикатора цифрового, енергонезалежної пам'яті та приймально-передавального пристрою, який по радіоканалу з'єднаний з контролером тензодатчика. Недоліком прототипу є недостатня міцність конструкції вантажоприймального пристрою та недостатня точність вимірювання маси вантажу, який підіймає грейфер. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення ваги, в якій забезпечується підвищення міцності вантажоприймального пристрою та покращення їх точності. Поставлена задача вирішується тим, що в грейферні ваги, що мають вантажоприймальний пристрій, який складається з верхньої та нижньої вилки, між якими встановлений тензодатчик, контролера тензодатчиків, який має у своєму складі аналого-цифровий перетворювач, мікропроцесорний контролер і приймально-передавальний пристрій, та термінал ваговий мікропроцесорний, який складається з мікропроцесорного контролера, індикатора цифрового, енергонезалежної пам'яті та приймально-передавального пристрою, який по радіоканалу з'єднаний з контролером тензодатчиків, згідно з корисною моделлю, введений другий датчик, який також встановлений між верхньою скобою та нижньою вилкою скобою та разом з першим встановлений симетрично відносно вертикальної осі ваг, а у склад контролера тензодатчиків введений суматор сигналів тензодатчиків, на входи якого підведені виходи обох тензодатчиків, а вихід якого підключений до входу мікропроцесорного контролера тензодатчиків. Причинно-наслідковий зв'язок полягає в тому, що із-за встановлення у вантажоприймальному пристрої двох тензодатчиків, а у контролері тензодатчиків суматора сигналів тензодатчиків конструкція ваг стає більш міцною, робота ваг стає більш надійною, а показники точності більш високими. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється на кресленнях, де: Фіг. 1 - загальний вигляд вантажоприймального пристрою грейферних ваг, Фіг. 2 - структурна схема грейферної ваги. Конструкція вантажоприймального пристрою наведена на Фіг. 1. Вантажоприймальний пристрій містять два тензометричних датчики 1 і 2, що закріплені між верхньою вилкою 3 і нижньою вилкою 4. Верхня вилка 3 підвішена до стріли 5 навантажувача-перевантажувача через вісь 6, а грейфер 7 підвішено до вантажоприймального пристрою через нижню вісь 8. Між датчиками 1 та 2 встановлено контролер 9 тензодатчиків та вагопроцесор 10, який забезпечує контролер 9 енергоживленням. Структурна електрична схема ваги складається з тензодатчиків 1 та 2, контролера 9 тензодатчиків та вагопроцесора 10. Контролер 9 тензодатчиків має в своєму складі суматор 11, аналого-цифровий перетворювач 12, мікропроцесорний контролер 13 та приймальнопередавальний пристрій 14. Вагопроцесор 10 має в своєму складі приймально-передавальний пристрій 15, мікропроцесорний контролер 16 та індикатор 17. Виходи кожного з тензодатчиків 1 та 2 підключені до входів суматора 11, вихід суматора 11 підведений до входу приймальнопередавального пристрою 14. Грейферні ваги працюють наступним чином. Після повного відриву грейфера від опори все навантаження від маси вантажу та маси грейфера спрямоване на тензодатчики 1 та 2. Контролер безперервно перетворює сигнали від тензодатчиків у цифровий код, який передається по радіоканалу у термінал. Термінал виконує обробку сигналів датчиків та фіксує її на дисплеї термінала, а також записує у енергонезалежну пам'ять термінала. Грейфер переміщається до місця вивантаження та вивантажує вантаж. Маса самого грейфера (ТАРА) віднімається від маси грейфера з вантажем (БРУТТО) та таким чином обчислюється маса НЕТТО вантажу, яка і відображається на індикаторі 16 вагопроцесора ваги. Перевагою грейферної ваги, що пропонується, є те, що конструкція ваг стала більш міцною внаслідок того, що між верхньою та нижньою вилками встановлено два тензодатчики замість одного, які разом з вилками створили силовий паралелепіпед, який має більшу міцність, чим Тподібна силова конструкція, яка створена з двох вилок і одного тензодатчика між ними. 1 UA 105725 U 5 10 15 20 25 30 35 Перевагою грейферної ваги, що пропонується, є те, що робота ваг стала більш надійною, тому що ймовірність виходу з ладу більш міцної конструкції менша, ніж у конструкції, яка має меншу міцність. Перевагою грейферної ваги, що пропонується, є також те, що показники точності стали більш високими, тому що похибка вимірювання δ n, як відомо, (див. п. 4.12.3 ДСТУ EN 45501:07 "Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань"), зменшується при збільшенні кількості тензодатчиків, у відповідності з формулою  n  n. Таким чином, у випадку застосування двох тензодатчиків, точність вимірювання збільшується у 1,4 разу. Викладене вище підтверджує наявність причинно-наслідкових зв'язків між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі, що заявляється, та технічним результатом, що досягається. Дана сукупність суттєвих ознак дозволяє, в порівнянні з прототипом, забезпечити більшу міцність конструкції, при цьому робота ваг стає більш надійною, а показники точності більш високими. На думку автора, технічне рішення, що заявляється, відповідає критерію "новизна", тому що сукупність суттєвих ознак, які характеризують грейферні ваги, які заявляються, є новою. На думку автора, технічне рішення, що заявляється, відповідає критерію "корисний ефект", тому що сукупність суттєвих ознак, які характеризують грейферні ваги, які заявляються, забезпечує більшу міцність конструкції, а сама робота ваг стає більш надійною, при цьому показники точності за рахунок виміру зусилля двома тензодатчиками стає більш високими. Пропонований пристрій введений в експлуатацію на перевантажувачі, який працює на одному з підприємств м. Умані Черкаської області. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Ваги грейферні для навантажувача-перевантажувача, що мають у своєму складі вантажоприймальний пристрій, контролер тензодатчиків та вагопроцесор, при цьому вантажоприймальний пристрій складається з верхньої вилки та нижньої вилки, між якими встановлений тензодатчик та контролера тензодатчика, а вагопроцесор має в своєму складі мікропроцесорний контролер, індикатор цифровий та приймально-передавальний пристрій, який по радіоканалу з'єднаний з контролером тензодатчика, які відрізняються тим, що до складу вантажоприймального пристрою введений другий тензодатчик, який також встановлений між верхньою вилкою та нижньою вилкою симетрично відносно повздовжньої площини симетрії з першим тензодатчиком, а у склад контролера тензодатчиків введений суматор сигналів тензодатчиків, на входи якого підведені виходи обох тензодатчиків. 2 UA 105725 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Loader-unloader bucket scales

Автори англійською

Buhaienko Heorhii Yakovych, Buhaienko Yehor Heorhiiovych, Buhaienko Maksym Heorhiiovych

Назва патенту російською

Весы грейферные для погрузчика- перегружателя

Автори російською

Бугаенко Георгий Яковлевич, Бугаенко Егор Георгиевич, Бугаенко Максим Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: B66C 13/16, G01G 19/14

Мітки: ваги, навантажувача-перевантажувача, грейферні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105725-vagi-grejjferni-dlya-navantazhuvacha-perevantazhuvacha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ваги грейферні для навантажувача-перевантажувача</a>

Подібні патенти