Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву

Номер патенту: 105720

Опубліковано: 11.04.2016

Автор: Гриненко Олексій Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву, що містить раму, виконану з можливістю агрегатування до тягового енергозасобу, на якій встановлені опорні колеса ходової частини, ґрунтообробні та/або висівні робочі органи, який відрізняється тим, що опорні колеса виконано з приводом, ґрунтообробні робочі органи виконано такої форми, геометрія яких дозволяє самостійно заглиблюватися у ґрунт.

2. Сільськогосподарський агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що привод опорних коліс виконано від пристрою відбору та роздавання потужності тягового енергозасобу.

3. Сільськогосподарський агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що привод опорних коліс виконано від окремого двигуна, встановленого на рамі агрегату.

4. Сільськогосподарський агрегат за п. 2 або п. 3, який відрізняється тим, що привод опорних коліс виконано механічним або гідравлічним, або електричним, або комбінованим.

5. Сільськогосподарський агрегат за п. 4, який відрізняється тим, що на рамі встановлено щонайменше один ряд опорних коліс.

6. Сільськогосподарський агрегат за п. 5, який відрізняється тим, що він містить щонайменше дві рами, опорні колеса яких виконано з приводом.

7. Сільськогосподарський агрегат за п. 1 або п. 6, який відрізняється тим, що як висівні робочі органи використано сошники сівалки, на рамі встановлено ємність для насіння та/або добрив..

Текст

Реферат: Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву, що містить раму, виконану з можливістю агрегатування до тягового енергозасобу, на якій встановлені опорні колеса ходової частини, ґрунтообробні та/або висівні робочі органи, причому опорні колеса виконано з приводом, ґрунтообробні робочі органи виконано такої форми, геометрія яких дозволяє самостійно заглиблюватися у ґрунт. UA 105720 U (12) UA 105720 U UA 105720 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до конструкцій ґрунтообробних та посівних сільськогосподарських агрегатів та машин, та може бути використана при проведенні сільськогосподарських операцій з обробітку ґрунту або посіву агрегатами та машинами, що агрегатуються з тракторами або іншими тяговими енергозасобами. Відомі сільськогосподарські агрегати для обробітку ґрунту та посіву що містять раму, виконану з можливістю агрегатування до тягового енергозасобу, на якій встановлені опорні колеса ходової частини та ґрунтообробні та/або висівні робочі органи. При агрегатуванні відомих сільськогосподарських агрегатів для обробітку ґрунту та посіву з тяговими енергозасобами для досягнення необхідної сили тяги тяговий енергозасіб використовує власну зчіпну вагу. Власний, досить великий запас зчіпної ваги агрегату для обробітку ґрунту та посіву (що зазвичай мають суттєву вагу та габарити) залишається невикористаним. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки конструкції сільськогосподарського агрегату для обробітку ґрунту та посіву, що має покращені тягово-експлуатаційні характеристики за рахунок використання зчіпної маси агрегату для обробітку ґрунту та посіву. Поставлена задача вирішується тим, що в конструкції сільськогосподарського агрегату для обробітку ґрунту або посіву, що містить раму, виконану з можливістю агрегатування до тягового енергозасобу, на якій встановлені опорні колеса ходової частини, ґрунтообробні та/або висіваючі робочі органи, згідно до корисної моделі, опорні колеса виконано з приводом, ґрунтообробні робочі органи виконано такої форми, геометрія яких дозволяє самостійно заглиблюватися у ґрунт. Завдяки тому, що опорні колеса виконано з приводом забезпечується можливість використання додаткової зчіпної ваги агрегату для обробітку ґрунту та посіву для збільшення тягових зусиль машинно-тракторного агрегату. Завдяки тому, що ґрунтообробні робочі органи виконано такої форми, геометрія яких дозволяє самостійно заглиблюватися у ґрунт, додатково притискаючи сільськогосподарський агрегат до опорної поверхні, забезпечується використання сили, що виникає від заглиблення в ґрунт для збільшення тягових зусиль машинно-тракторного агрегату. Переважним варіантом виконання є такий, при якому привод опорних коліс виконано від пристрою відбору та роздавання потужності тягового енергозасобу. Можливий варіант виконання, при якому привод опорних коліс виконано від окремого двигуна, встановленого на рамі агрегату. Привод опорних коліс може бути виконано механічним або гідравлічним, або електричним, або комбінованим. На рамі сільськогосподарського агрегату для обробітку ґрунту або посіву може бути встановлено щонайменше один ряд опорних коліс. Агрегат для обробітку ґрунту або посіву може містити щонайменше дві рами опорні, колеса яких виконано з приводом. Такий варіант виконання забезпечує можливість використання зчіпної маси додаткових рам, опорні колеса яких виконано з приводом, для збільшення тягових зусиль машинно-тракторного агрегату. Можливий також варіант виконання, при якому як висівні робочі органи використано сошники сівалки, на рамі встановлено ємність для насіння та/або добрив. Такий варіант виконання дозволяє використовувати вагу ємності для насіння та/або добрив для додаткового навантаження опорних коліс. Сукупність ознак технічного рішення забезпечує можливість використання додаткової зчіпної ваги агрегату для обробітку ґрунту та посіву для збільшення тягових зусиль машиннотракторного агрегату. Як наслідок, з'являється можливість використання з сільськогосподарським агрегатом для обробітку ґрунту або посіву описаної конструкції тягового енергозасобу з меншою вагою (за рахунок того, що з'являється додаткова зчіпна вага, інколи навіть більша, ніж зчіпна вага тягового енергозасобу), зменшення тягового спротиву (внаслідок різниці кінематики руху ведучого і веденого коліс), зменшення буксування ведучих коліс тягового енергозасобу (за рахунок збільшення їх кількості). В свою чергу внаслідок можливості використання тягового енергозасобу з меншою вагою знижуються загальні витрати палива, в тому числі витрати палива при виконанні сільськогосподарських робіт для розущільнення ґрунту по колії тягового енергозасобу (робота слідорозпушувачів), підвищується екологічність обробітку ґрунту через зменшення зривання та 1 UA 105720 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 руйнування верхнього родючого шару ґрунту (завдяки зменшенню буксування) та ущільнення ґрунту. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 схематично зображено ґрунтообробний агрегат, агрегатований з енергозасобом, на фіг. 2 - односекційний посівний агрегат, агрегатований з енергозасобом, а на фіг. 3 - двосекційний посівний агрегат, агрегатований з енергозасобом. Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву може мати різні варіанти виконання, наприклад у вигляді ґрунтообробного агрегату або односекційного посівного агрегату, або двосекційного посівного агрегату. Для виконання ґрунтообробних та/або посівних робіт такий сільськогосподарський агрегат агрегатують з тяговим енергозасобом 1, наприклад трактором (далі - енергозасобом), утворюючи машинно-тракторний агрегат. Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту (ґрунтообробний агрегат) включає в себе раму 2, агрегатовану до енергозасобу 1, зі встановленими на неї самозаглибними ґрунтообробними робочими органами 3. До рами 2 кріпляться в один або декілька рядів опорні ведучі колеса 4 з приводом 5 від енергозасобу 1. Сільськогосподарський агрегат для посіву (посівний агрегат) також включає в себе раму 2, агрегатовану до енергозасобу 1, зі встановленими на неї ґрунтообробними робочими органами 3, що мають форму, геометрія якої дозволяє самостійно заглиблюватися у ґрунт. До рами кріпляться в один або декілька рядів опорні ведучі колеса 4 з приводом 5 від енергозасобу 1. Додатково посівний агрегат має в своєму складі встановлені на раму сошники сівалки 6 та ємність для насіння та/або добрив 7. В односекційному посівному агрегаті ємність для насіння та/або добрив 7 встановлено безпосередньо на раму 2 сівалки. В двосекційному посівному агрегаті ємність для насіння та/або добрив 7 встановлено на окрему раму 8. Також на раму 8 кріпляться в один або декілька рядів опорні ведучі колеса 9 з приводом 5 від енергозасобу 1. Можливе також виконання приводу опорних ведучих коліс 4 та приводу опорних ведучих коліс 9 від окремого двигуна (на кресленнях не показано) встановленого на рамі 2 ґрунтообробного агрегату, або односекційного посівного агрегату, та/або рамі 8 двосекційного посівного агрегату. Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву працює наступним чином. Машинно-тракторний агрегат, що включає сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву, агрегатований з енергозасобом 1 виконує ґрунтообробні та/або посівні роботи звичайним способом. Механічний або гідравлічний, або електричний, або комбінований привод 5 опорних ведучих коліс 4 забезпечує створення додаткової тяги на опорні ведучі колеса 4, а додаткова зчіпна вага агрегату для обробітку ґрунту та посіву, що утворюється, використовується для збільшення сили тяги енергозасобу 1. При роботі сільськогосподарського агрегату для обробітку ґрунту (ґрунтообробного агрегату) ґрунтообробні робочі органи 3 заглиблюються в ґрунт та, завдяки своїй геометрії, притискають опорні ведучі колеса 4 до опорної поверхні. При роботі сільськогосподарського агрегату для посіву (посівного агрегату), конструкція якого включає ємкість для насіння та/або добрив 7, використовується також вага ємності для насіння та/або добрив 7, що додатково навантажує опорні ведучі колеса 4 односекційного посівного агрегату або опорні ведучі колеса 9 двосекційного посівного агрегату. Завдяки поєднанню використання додаткової зчіпної ваги агрегату для обробітку ґрунту та посіву, що створюються приводом 5 опорних ведучих коліс 4, та сили, що виникає від заглиблення в ґрунт самозаглибних ґрунтообробних робочих органів 3 збільшується зчіпна вага усього машинно-тракторного агрегату та збільшується кількість його точок опори, що збільшує тягове зусилля машинно-тракторного агрегату, та зменшується буксування його коліс. В результаті, для агрегатування з трактором можна буде використовувати більш легкий трактор з меншою силою тяги на гаку. Крім того, зменшується негативний вплив ходових систем машинотракторного агрегату на ґрунт. В цілому розроблене технічне рішення забезпечує експлуатаційну ефективність за рахунок підвищення спільного тягового зусилля машино-тракторного агрегату достатнього, зокрема, для виконання енергоємних ґрунтообробних та посівних робіт. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 1. Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву, що містить раму, виконану з можливістю агрегатування до тягового енергозасобу, на якій встановлені опорні колеса ходової 2 UA 105720 U 5 10 15 частини, ґрунтообробні та/або висівні робочі органи, який відрізняється тим, що опорні колеса виконано з приводом, ґрунтообробні робочі органи виконано такої форми, геометрія яких дозволяє самостійно заглиблюватися у ґрунт. 2. Сільськогосподарський агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що привод опорних коліс виконано від пристрою відбору та роздавання потужності тягового енергозасобу. 3. Сільськогосподарський агрегат за п. 1, який відрізняється тим, що привод опорних коліс виконано від окремого двигуна, встановленого на рамі агрегату. 4. Сільськогосподарський агрегат за п. 2 або п. 3, який відрізняється тим, що привод опорних коліс виконано механічним або гідравлічним, або електричним, або комбінованим. 5. Сільськогосподарський агрегат за п. 4, який відрізняється тим, що на рамі встановлено щонайменше один ряд опорних коліс. 6. Сільськогосподарський агрегат за п. 5, який відрізняється тим, що він містить щонайменше дві рами, опорні колеса яких виконано з приводом. 7. Сільськогосподарський агрегат за п. 1 або п. 6, який відрізняється тим, що як висівні робочі органи використано сошники сівалки, на рамі встановлено ємність для насіння та/або добрив. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Agricultural unit for cultivating soil or sowing

Автори англійською

Hrynenko Oleksii Anatoliiovych

Назва патенту російською

Сельскохозяйственный агрегат для обработки почвы или посева

Автори російською

Гриненко Алексей Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A01B 49/06, A01B 51/02, B60K 25/00, B62D 59/00

Мітки: сільськогосподарський, обробітку, посіву, агрегат, ґрунту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105720-silskogospodarskijj-agregat-dlya-obrobitku-runtu-abo-posivu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сільськогосподарський агрегат для обробітку ґрунту або посіву</a>

Подібні патенти