Спосіб хіміопроменевого лікування метастазів у головний мозок хворих на плоскоклітинний рак легені

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хіміопроменевого лікування метастазів у головний мозок хворих на плоскоклітинний рак легень, що включає опромінювання всього об'єму головного мозку з одночасною хіміомодифікацією під контролем онкомаркера, який відрізняється тим, що хіміопроменеве лікування виконують у два етапи по два тижні кожний, при цьому на першому етапі променеву терапію проводять у класичному режимі разовою осередковою дозою (РОД) 2 Гр 5 разів на тиждень протягом 14 днів до сумарної осередкової дози (СОД) 20 Гр на фоні хіміомодифікації ломустин 40 мг 1 раз на тиждень, а режим опромінювання та хіміомодифікації на другому етапі лікування вибирають за рівнем в крові хворого онкомаркера CYFRA, який визначають до лікування як CYFRA 1 та через 2 тижні лікування як CYFRA 2, з наступним визначенням коефіцієнта співвідношення К=CYFRA 2/CYFRA 1, і при значенні К менше 0,5 (К<0,5) хіміопроменеве лікування продовжують в попередньому режимі, при значенні коефіцієнта більше 0,5 (К>0,5) рекомендують продовжити променеву терапію на весь об'єм головного мозку класичним фракціонуванням РОД 3 Гр до СОД 41 Гр, 7 фракцій протягом 9 днів на фоні хіміомодифікації ластет 50 мг 2 рази на день протягом 10 днів, сумарною дозою 1000 мг.

Текст

Реферат: Спосіб хіміопроменевого лікування метастазів у головний мозок хворих на плоскоклітинний рак легень включає опромінювання всього об'єму головного мозку з одночасною хіміомодифікацією під контролем онкомаркера. Хіміопроменеве лікування виконують у два етапи по два тижні кожний. На першому етапі променеву терапію проводять у класичному режимі разовою осередковою дозою (РОД) 2 Гр 5 разів на тиждень протягом 14 днів до сумарної осередкової дози (СОД) 20 Гр на фоні хіміомодифікації ломустин 40 мг 1 раз на тиждень, а режим опромінювання та хіміомодифікації на другому етапі лікування вибирають за рівнем в крові хворого онкомаркера CYFRA, який визначають до лікування як CYFRA 1 та через 2 тижні лікування як CYFRA 2, з наступним визначенням коефіцієнта співвідношення К=CYFRA 2/CYFRA 1, і при значенні К менше 0,5 (К0,5) рекомендують продовжити променеву терапію на весь об'єм головного мозку класичним фракціонуванням РОД 3 Гр до СОД 41 Гр, 7 фракцій протягом 9 днів на фоні хіміомодифікації ластет 50 мг 2 рази на день протягом 10 днів, сумарною дозою 1000 мг. UA 105667 U (12) UA 105667 U UA 105667 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до радіаційної онкології, і може бути використана для лікування метастазів у головний мозок хворих на плоско клітинний рак легень (ПКРЛ). Метастатичне ураження головного мозку (ГМ), за даними різних авторів, виникає у 10-40 % хворих на злоякісні пухлини. Перше місце в структурі первинної локалізації пухлин, що метастазує в ГМ, займає рак легень - 48 %. Променева терапія (ПТ) входить до всіх схем лікування метастазів в ГМ у вигляді післяопераційного курсу у схемі хіміопроменевого лікування та як самостійний метод при наявності протипоказань до хірургічного лікування та хіміотерапії [Сравнительная характеристика различных методов лечения метастазов в головной мозг /В.П. Старенький, Е.Н. Сухина, А.Н. Насонова и др. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Ольвійський форум-2013: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі". Ялта, Крим, Україна. 5-9.06.2013 р. - 2013. - С 55-57]. Однак, ефективність самостійної ПТ при лікуванні метастатичного ураження ГМ складає 2530 %, в той час як комбінація з іншими методами підвищує її до 50-60 % [Химио- и химиолучевая терапия метастазов некоторых злокачественных опухолей в головной мозг /М.Б. Бычков, В.А. Горбунова, Д.Р. Насхлеташвили, З.П. Михина //Материалы X российского онкологического конгресса. Москва. 21-26.11.2006. - 2006. - С. 125-128; Аутофлюоресценция в комплексной эндоскопической диагностике рецидивов рака легкого /Н.В. Полякова, В.А. Евтушенко, О.В. Черемисина, О.В Панкова //Сибирский онкологический журнал. - 2008. - № 6 (30). – С. 52-55]. Для лікування поодиноких метастазів у ГМ при ПКРЛ спочатку проводять нейрохірургічне втручання у вигляді видалення об'ємного утворення головного мозку. В подальшому рекомендується проведення ПТ протягом 1 місяця після оперативного втручання. Для лікування метастазів у ГМ традиційним є спосіб ПТ в режимі класичного фракціонування, при якому проводять опромінювання всього головного мозку разовою осередковою дозою (РОД) по 2 Гр 5 разів на тиждень до сумарної осередкової дози (СОД) 30 Гр за 21 день. Однак, частіше метастатичне ураження ГМ при ПКРЛ має розповсюдження на дві півкулі з наявністю декількох осередків різних розмірів та локалізацій. Тоді набуває актуальності хіміопроменеве лікування. За даними різних авторів частота рецидивів або пролонгації становить від 20-50 %, тому залишаються актуальними питання підвищення ефективності хіміопроменевого лікування метастатичного ураження ГМ при ПКРЛ [The role of postoperative radiotherapy after resection of a single brain metastasis. Combined analysis of 643 patients /C.L. Nieder, S.T. Astner, A.L. Grosu et al. //Strahlenther Onkol. - 2007. - Vol. 183 (10). - P. 576-580] Одним із перспективних напрямів підвищення ефективності лікування метастазів у ГМ при ПКРЛ є використання онкомаркерів для контролю радикальності лікування. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб хіміопроменевого лікування метастазів ГМ при ПКРЛ. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб хіміопроменевого лікування метастазів у головний мозок хворих на плоскоклітинний рак легень включає опромінювання всього об'єму головного мозку з одночасною хіміомодифікацією під контролем онкомаркера. Хіміопроменеве лікування виконують у два етапи по два тижні кожний. На першому етапі променеву терапію проводять у класичному режимі разовою осередковою дозою (РОД) 2 Гр 5 разів на тиждень протягом 14 днів до сумарної осередкової дози (СОД) 20 Гр на фоні хіміомодифікації ломустин 40 мг 1 раз на тиждень, а режим опромінювання та хіміомодифікації на другому етапі лікування вибирають за рівнем в крові хворого онкомаркера CYFRA, який визначають до лікування як CYFRA 1 та через 2 тижні лікування як CYFRA 2, з наступним визначенням коефіцієнта співвідношення К=CYFRA 2/CYFRA 1, і при значенні К менше 0,5 (К0,5) рекомендують продовжити променеву терапію на весь об'єм головного мозку класичним фракціонуванням РОД 3 Гр до СОД 41 Гр, 7 фракцій протягом 9 днів на фоні хіміомодифікації ластет 50 мг 2 рази на день протягом 10 днів, сумарною дозою 1000 мг. Технічний ефект корисної моделі, а саме створення способу хіміопроменевого лікування метастазів ГМ при ПКРЛ, обумовлений тим, що онкомаркер CYFRA є найбільш специфічним онкомаркером для індивідуалізації хіміопроменевого лікування ПКРЛ. Визначення його рівня в сироватці крові відображує ступінь деградації злоякісної тканини та індукції апоптозу. Встановлення рівня CYFRA до та після променевої терапії класичним фракціонуванням в дозі 20 Гр (10 сеансів РОД 2 Гр, 1 раз в день, 5 разів на тиждень протягом 14 днів) дозволяє оцінити 1 UA 105667 U чутливість пухлини до опромінювання. Тому коефіцієнт К=CYFRA 2/CYFRA 1 корелює зі ступенем регресії пухлини (дані табл. 1). Ефективність способу доведена клінічними дослідженнями Таблиця 1 Рівень CYFRA у хворих на ПКРЛ Група хворих Хворі з регресією осередку> 50 % Хворі з регресією осередку

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for chemoradiotherapy of brain metastases of squamous cell lung carcinoma

Автори англійською

Al-Travnekh Mokhamad Adnan, Piatykop Volodymyr Oleksandrovych, Starenkyi Viktor Petrovych, Bilozor Nataliia Volodymyrivna, Karvasarska Vira Vasylivna

Назва патенту російською

Способ химиолучевого лечения метастазов в головной мозг больных плоскоклеточным раком легкого

Автори російською

Аль-Травнех Мохамад Аднан, Пятикоп Владимир Александрович, Старенький Виктор Петрович, Билозор Наталья Владимировна, Карвасарская Вера Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00, A61K 31/00

Мітки: мозок, рак, плоскоклітинний, головний, хворих, спосіб, хіміопроменевого, метастазів, лікування, легені

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105667-sposib-khimiopromenevogo-likuvannya-metastaziv-u-golovnijj-mozok-khvorikh-na-ploskoklitinnijj-rak-legeni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хіміопроменевого лікування метастазів у головний мозок хворих на плоскоклітинний рак легені</a>

Подібні патенти