Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для змащування гребенів коліс рейкового транспортного засобу що містить стрижневий гребнезмащувач з кронштейном, який відрізняється тим, що кронштейн постачено ресорою, яка закріплена на буксі, а саме під пружиною букси.

Текст

Реферат: Пристрій для змащування гребенів коліс рейкового транспортного засобу містить стрижневий гребнезмащувач з кронштейном. Кронштейн постачено ресорою, яка закріплена на буксі, а саме під пружиною букси. UA 105648 U (12) UA 105648 U UA 105648 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до залізничного транспорту, зокрема, до систем змащування коліс рейкового транспортного засобу і може бути використана на рухомому складі. Відомо конструкцію пристрою для гребнезмащування коліс рейкового транспортного засобу [Выбор оптимальной конструкции гребнесмазывателя и состава смазки с проведением эксплуатационных испытаний. Коломна: ВНИИТИ, 1962, - 189 с], що містить стрижневий гребнезмащувач, кронштейн який закріплено на полині рами візка - прототип. Недоліком цієї конструкції є закріплення гребнезмащувача на рамі візка, що пов'язано із значним поперечним переміщенням рами залізничного візка відносно колісної пари, внаслідок чого призводить до ударів при вилянні візка та виникненню ризику зламу гребнезмащувача під час руху, що в свою чергу спричиняє підвищення ЗНОСУ гребенів коліс та зниження безпеки руху зал і зі ι и ч 11 их транспорті ι их засобі в. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки пристрою для змащування гребенів коліс, що містить стрижневий гребнезмащувач, кронштейн, який закріплено на буксі. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для змащування гребенів коліс рейкового транспортного засобу містить стрижневий гребнезмащувач, кронштейн, відносно корисної моделі, кронштейн постачено ресорою, яка закріплена па буксі, а саме під пружиною букси, що дозволяє за рахунок менших поперечних переміщень буксового вузла відносно залізничних коліс зменшити вільний хід змащувального стрижня, а також навантаження яке діє на нього та підвищить стабільність роботи гребнезмащувального стрижня, тим самим зменшуючи вірогідність його зламу. Основними перевагами заявленої конструкції пристрою для змащування гребенів коліс рейкового транспортного засобу, у порівнянні з відомими пристроями, є: - зменшення поперечних переміщень гребне змащувального елемента відносно колісної нари, за рахунок кріплення його па буксі; - зменшення вільного холу гребнезмащувального елементу, як наслідок діючого на нього навантаження, що знижує ризик зламів та сколів; - зменшення ударів і поштовхів за рахунок встановлення ресори, що дозволяє підвищити експлуатаційний строк роботи гребнезмащувача. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг.1 зображена принципова схема кронштейна гребнезмащувача. На фіг.2 зображено кріплення гребнезмащувача на буксі. На фіг. 3 - консольна балка. На фіг. 4 - графік жорсткості консольної балки. Пристрій для змащування гребенів коліс рейкового транспортного засобу містить: стрижневий гребпезмащувач 3, кронштейн і, листова ресора 2. Пристрій працює таким чином. Під час руху залізничного колеса для зниження тертя здійснюється подача мастильного матеріалу па робочу поверхню гребеня залізничного колеса за рахунок гребнезмащувача закріпленого на буксі, а саме під пружиною букси за допомогою кронштейна, який постачено ресорою (фіг.1). Таке розташування (фіг.2) дозволяє знизити вірогідності потрапляння мастильного матеріалу на доріжку кочення та підвищити точність його потрапляння у контакт гребінь колесо-рейка, що пояснюється меншим поперечним переміщенням буксового вузла відносно колісної пари. Наприклад для тепловоза 2ТЭ1 16 вільний зазор для колісних пар становить 2 мм, на відміну від викориетову( мого на даний момент способу кріплення гребнезмащувача на рамі візка, де ні переміщення становлять до 7 мм. Кріплення за допомогою кронштейна постаченого листовою ресорою дозволить обре сорити гребнезмащувач, зменшити удари і поштовхи та підвищити експлуатаційний строк роботи гребнезмащувача. Наведемо приклад розрахунку листової ресори змінної жорсткості для гребнезмащувача (фіг. 3). L - довжина балки, ЕІ - жорсткість балки, Ρ - зовнішнє навантаження, ν - вертикальне переміщення. З урахуванням маси гребнезмащувача згідно ГОСТ 12.3.002-93 зовнішнє навантаження на балку складає 550Н. Визначимо вертикальне переміщення балки, рівняння форми:  xk  x   . ds  55 Вирішив диференціальне рівняння, отримаємо: v   : 1  4     L2    2 n 1  k 2  sint 2 dt де   arcsin 1/ k 2, 1 UA 105648 U k 5 1  sin  . 2 Результат розрахунку представлено на фіг. 4, залежність переміщення ресори від навантаження діючого від гребнезмащувача. По результатам наведеного розрахунку (фіг.4) можна зробити висновок, що використання запропонованого пристрою для гребнезмащування коліс рейкового транспортного засобу дозволяє зменшити вільний хід гребнезмащувальпого елементу і підвищити експлуатаційний строк його роботи. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Пристрій для змащування гребенів коліс рейкового транспортного засобу, що містить стрижневий гребнезмащувач з кронштейном, який відрізняється тим, що кронштейн постачено ресорою, яка закріплена на буксі, а саме під пружиною букси. 2 UA 105648 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

The device for lubricating wheel ridges of rail vehice

Автори англійською

Diomin Rostyslav Yuriyovych, Gorbunov Mykola Ivanovych, Nozhenko Volodymyr Sergiyovych, Kovtanets Maksym Volodymyrovych, Kravchenko Kateryna Oleksandrivna, Mokrousov Sergii Dmytrovych, Mogyla Valentyn Ivanovych, Prosvirova Olga Viktorivna

Назва патенту російською

Устройство для смазки гребней колес рельсового транспортного средства

Автори російською

Демин Ростислав Юрьевич, Горбунов Николай Иванович, Ноженко Владимир Сергеевич, Ковтанец Максим Владимирович, Кравченко Екатерина Александровна, Мокроусов Сергей Дмитриевич, Могила Валентин Иванович, Просвирова Ольга Викторовна

МПК / Мітки

МПК: B61K 3/00

Мітки: транспортного, коліс, пристрій, рейкового, засобу, гребенів, змащування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105648-pristrijj-dlya-zmashhuvannya-grebeniv-kolis-rejjkovogo-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для змащування гребенів коліс рейкового транспортного засобу</a>

Подібні патенти