Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для фіксації зубів, що містить ручки та бранші, який відрізняється тим, що робочі щічки та бранші з'єднані між собою за допомогою фіксатора, на робочих поверхнях щічок є упори-обмежувачі, які розташовані на відстані 2-20 мм від краю і мають висоту 2-5 мм та довжину відповідно до розмірів коронки видаленого зуба і виконані відповідно до анатомічної форми зуба.

Текст

Реферат: Пристрій для фіксації зубів, що містить ручки та бранші, причому робочі щічки та бранші з'єднані між собою за допомогою фіксатора, на робочих поверхнях щічок є упори-обмежувачі, які розташовані на відстані 2-20 мм від краю і мають висоту 2-5 мм та довжину відповідно до розмірів коронки видаленого зуба і виконані відповідно до анатомічної форми зуба. UA 105614 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБІВ UA 105614 U UA 105614 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до стоматології та щелепно-лицевої хірургії, і призначена для оптимізації умов підготовки зубів для наступної автотрансплантації або реплантації. Сучасна дентальна імплантація успішно вирішує багато проблем реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів. Однак існує певний ризик для пацієнта, так як кінцевий результат залежить від складного комплексу взаємодіючих факторів - медико-біологічних, фізичних, механічних та багатьох інших. Крім того, висока вартість імплантаційних систем робить їх недоступними для більшості середньостатистичних пацієнтів [2]. Альтернативою цього способу є автотрансплантація зубів, що дозволяє перемістити зуб в більш функціонально повноцінне місце, усунути або зменшити дефект зубних рядів, а в кінцевому рахунку поліпшити якість життя пацієнта [1]. Важливим завданням лікаря при автотрансплантації зуба є зберігання періодонтальних структур на поверхні коренів зуба, що трансплантується, і стінок рецепієнтної альвеоли [2, 3]. Без повноцінного відновлення комплексу тканин періодонта і, насамперед, періодонтальної зв'язки, реконструкція автотрансплантованого зуба неможлива. Найбільш близьким до способу, що заявляється, вибраний як прототип є щипці, що складаються з ручки, бранш, які зігнути по площині для видалення молярів на нижній щелепі, та замка [4]. Суттєвими недоліками, які унеможливлюють їх використання для фіксації зубів під час обробки для наступної автотрансплантації або реплантації, є: 1) неможливість утримання зубів верхньої щелепи внаслідок особливої форми щічок; 2) на щічках відсутні упори-обмежувачі, які перешкоджають травмуванню тканин періодонта; 3) при утриманні щипцями зуб розташовуються в одній площині. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача підвищення ефективності обробки зуба до автотрансплантації або реплантації за рахунок зменшення вірогідності травми тканин періодонта, що розташовані на коренях зубів, які готують до трансплантації або реплантації. Технічний результат - здобуття можливості антисептичної обробки зуба та при необхідності його ендодонтичного лікування, що повинно призвести до підвищення вірогідності відновлення тканин на межі коренів зуба, який трансплантується або реплантується до реципієнтної альвеоли. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої, що містить ручки та бранші, згідно з корисною моделлю робочі щічки та бранші з'єднані між собою за допомогою фіксатора, на робочих поверхнях щічок є упори-обмежувачі, які розташовані на відстані 2-20 мм від краю та мають висоту 2-5 мм Суть корисної моделі пояснюється графічно, на Фіг. 1 зображено пристрій для фіксації зубів, де 1 - робочі щічки, 2. - бранші 3 - фіксатор 4 - упори-обмежувачі. Поставлену задачу вирішують тим, що щипці для фіксації зубів під час їх обробки мають особливості конструкції, які полягають у наступному: щипці мають робочі щічки (1) та бранші (2), з'єднані між собою за допомогою фіксатора (3) з можливістю взаємного переміщення по осі, на робочих поверхнях щічок (1) є упори-обмежувачі (4), які розташовані на відстані 2-20 мм від краю. Упори-обмежувачі (4) мають висоту 2-5 мм, довжину відповідно до розмірів коронки видаленого зуба та виконані відповідно до анатомічної форми зуба, Фіг. 2 зображено пристрій для фіксації зубів, де 1 - робочі щічки, 2. - бранші 3 - фіксатор 4 - упори-обмежувачі 5. - зуб. Пристрій працює наступним чином: Видаляють запломбований до трансплантації або реплантації зуб типовим або атиповим способом (найчастіше - моляри). Далі між робочими щічками щипців 1 фіксують зуб 5 таким чином, щоб жувальна поверхня зуба 5 була в контакті з упорами-обмежувачами 4 на робочих щічках 1, при цьому зуб 5 не має змоги зміститися між робочими щічками 1, а корені зуба з неушкодженим періодонтом залишаються легко доступними для подальшої роботи з ними. Перевагами розробленого пристрою є наступне: 1 UA 105614 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1) можливість утримувати зуби як верхньої так й нижньої щелепи; 2) можливість антисептичної обробки зубів, а при необхідності й їх ендодонтичне лікування, при цьому уникаючи травми тканин періодонта; 3) можливість розташування зуба в різних площинах; 4) надійне утримання зуба при встановленні його в реципієнтну альвеолу; 5) забезпечення надійної фіксації зуба без травми його коренів та залишків періодонта. Приклад конкретного використання. Хворий М, 26 років звернувся зі скаргами на періодичний ниючий біль і потрапляння їжі між нижніми лівими молярами. 37 зуб раніше був лікований з приводу ускладненого карієсу. 37 зуб у кольорі змінений, вертикальна перкусія помірно болюча. 38 зуб прорізався двома дистальними горбками і зміщений (нахилений) у бік 37 зуба. На фрагменті ортопантомограми у 37 зубі каріозна порожнина розташовується в ділянці дистального кореня, в місці контакту з медіальними горбками 38 зуба, сполучена з порожниною зуба. У кореневих каналах 37 зуба простежуються сліди рентгенконтрастної пломбувальної маси у верхній третині медіального кореня, кореневий канал дистального кореня не простежується. Компактна пластинка альвеоли зруйнована, періодонтальна щілина на цьому рівні не диференціюється. У периапікальній ділянці медіального і дистального коренів визначається вогнище деструкції кісткової тканини округлої форми, діаметром 2 і 4 мм, з чіткими рівними контурами, по контуру вогнища патологічних змін кісткової тканини не виявлено. Поздовжня вісь 38 зуба нахилена до поздовжньої осі 37 зуба під кутом 65°, відкритим донизу, медіальними горбками 38 зуб прилягає до дистального кореня 37 зуба. Кореневі канали 38 зуба простежуються на всьому протязі. Змін кісткової тканини навколо 38 зуба не виявлено. Патологічні зміни кісткової тканини в ділянці коренів 28 зуба відсутні. 14.11.2013 p. пацієнту В. було проведено видалення 37, 38, 28 зубів, для утримання 28 зуба під час обробки з метою підготовки його до аутотрансплантації були використані дані щипці. Далі реплантація 28 в лунку 37 зуба. Шинування зубів 34,35,36,37 незнімною шиною (ортодонтичний дріт 0,8 мм, композиційний матеріал "Latelux flow"). Післяопераційний період без ускладнень. Через 10 днів канали 37 зуба були запломбовані кальцієм. Через місяць: скарги відсутні, канали 37 зуба запломбовані "Метапекс". Через 2 місяці: скарги відсутні, шину було знято. Функція аутотрансплантованого 37 зуба повністю відновлена. Через півроку скарги відсутні, рентгенограма без патологічних змін. При контрольному огляді через 2 роки пацієнт скарг до 37 зубу не пред'являє. Функція аутотрансплантованого 37 зуба повністю збережена. Пристрій для фіксації зуба під час обробки був апробований на кафедрі хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. отримані позитивні результати дозволяють рекомендувати його для впровадження в практичну медицину. Джерела інформації: 1. Иващенко А.В., Самарский государственный медицинский университет "Здоровье населения, качество жизни и социально-гигиенический мониторинг" 2014 УДК 616.314089.818.1.843 2. Мушеев, И.Ю. Практическая дентальная имплантология / И.Ю. Мушеев, В.Н. Олесова. – М.: Медицина, 2007. - 266 с. 3. Никольский, В.Ю. Современное представление об остеоинтеграции дентальных имплантатов: микродвижения и неминерализованный контактный слой // Стоматология. 2005. № 5. - С. 74-75. 4. Хірургічна стоматологія та щелепно-ліцева хірургія: підручник; У 2т. - Т1 / В.О.Маланчук, О.С.Воловар, І.Ю.Гарляускайте та ін. - К.: ЛОГОС, 2011. - 672 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для фіксації зубів, що містить ручки та бранші, який відрізняється тим, що робочі щічки та бранші з'єднані між собою за допомогою фіксатора, на робочих поверхнях щічок є упори-обмежувачі, які розташовані на відстані 2-20 мм від краю і мають висоту 2-5 мм та довжину відповідно до розмірів коронки видаленого зуба і виконані відповідно до анатомічної форми зуба. 2 UA 105614 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for teeth fixation

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych,Tsilenko Olha Leonidivna, Sosidko Alina Volodymyrivna

Назва патенту російською

Устройство для фиксации зубов

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Циленко Ольга Леонидовна, Сосидко Алина Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61C 8/02, A61B 17/24

Мітки: фіксації, зубів, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105614-pristrijj-dlya-fiksaci-zubiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для фіксації зубів</a>

Подібні патенти