Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диском з торцевою частиною і гвинтовою циліндричною частиною, робочий канал утворений зазначеними частинами диска і корпуса, а також розплавопровід розміщений на виході з розвантажувального отвору корпуса, сполучений з робочим каналом на ділянці циліндричної частини диска, який відрізняється тим, що розплавопровід додатково споряджено розподільниками розплаву розміщеними по периметру робочого каналу.

Текст

Реферат: Дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диском з торцевою частиною і гвинтовою циліндричною частиною, робочий канал утворений зазначеними частинами диска і корпуса, а також розплавопровід розміщений на виході з розвантажувального отвору корпуса, сполучений з робочим каналом на ділянці циліндричної частини диска, причому розплавопровід додатково споряджено розподільниками розплаву розміщеними по периметру робочого каналу. UA 105608 U (12) UA 105608 U UA 105608 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання для перероблення термопластичних полімерних матеріалів і пластичних мас, зокрема до екструзійного обладнання, і може бути використана у складі технологічних ліній для виготовлення плівкових, листових або погонажних виробів з полімерних матеріалів. У техніці переробки високомолекулярних сполук і матеріалів з їх застосуванням, зокрема, полімерів і пластмас, крім черв'ячних екструдерів, досить поширені дискові екструдери, які за малих габаритів забезпечують високий змішувальний ефект. Так, відомий дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диском з торцевою й циліндричною частинами, а також утворений зазначеними частинами диска і корпуса робочий канал [пат. України № 33761 А, МПК В29С 47/56, заявл. 30.03.1999, опубл. 15.02.2001, бюл. 1]. Недоліком цього екструдера є недостатня інтенсивність плавлення полімеру, а отже й можливість наявності частинок нерозплавленого полімеру на виході з розвантажувального отвору корпуса, що погіршує якість одержуваної продукції. Найближчим за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диском з торцевою частиною і спорядженою гвинтовою нарізкою циліндричною частиною, утворений зазначеними частинами диска і корпуса робочий канал, а також розміщений на виході з розвантажувального отвору корпуса розплавопровід, який сполучений робочим каналом з корпусом на ділянці циліндричної частини диска, при цьому розплавопровід додатково споряджено розподільником розплаву на ділянці циліндричної частини корпуса [пат. України № 97551 У, МПК В29С 47/52, заявл. 04.09.2014, опубл. 25.03.2015, бюл. 6]. В цьому екструдері внаслідок наявності розплавопроводу забезпечується подавання частини розплаву з виходу із розвантажувального отвору в робочий канал ділянки циліндричної частини диска з можливістю регулювання локального місця подачі сировини по довжині робочої зони. Проте дана конфігурація цього екструдера не забезпечує рівномірну подачу розплаву по всьому периметру робочої зони, що значно знижує інтенсивність процесу плавлення, і відповідно негативно впливає на якість одержуваної конструкції. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити дисковий екструдер, у якому нове виконання розплавопроводу забезпечує ефективне подавання частини розплаву з виходу із розвантажувального отвору по всьому периметру циліндричної частини диска підвищуючи якість вихідної продукції та покращуючи технічні показники екструдера. Поставлена задача вирішується тим, що в дисковому екструдері, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диском з торцевою частиною і спорядженою гвинтовою нарізкою циліндричною частиною, утворений зазначеними частинами диска і корпуса робочий канал, а також розміщений на виході з розвантажувального отвору корпуса розплавопровід, сполучений з робочим каналом на ділянці циліндричної частини диска, новим є те, що розплавопровід додатково споряджено розподільниками розплаву вздовж та по периметру робочого каналу. У найприйнятнішому прикладі розплавопровід споряджено шестеренним насосом. Вихідний матеріал, що підлягає переробці, надходить у завантажувальний отвір корпуса, де захоплюється нарізкою циліндричної частини диска і далі транспортується ним у напрямку до його торцевої частини, де відбувається інтенсивне плавлення полімеру й гомогенізація утворюваного розплаву, а далі розплав рухається до розвантажувального отвору корпуса. Внаслідок наявності розплавопроводу, частина розплаву надходить у робочий канал на ділянці циліндричної частини диска, у якій розплав, розподіляючись між частинками твердої сировини, сприяє їх інтенсивному плавленню. Наявність у розплавопроводі розподільників розплаву забезпечує регулювання подачі частини розплаву у потрібне місце, як по довжині так і по периметру робочої зони, а також кількість розплаву, залежно від виду перероблюваного матеріалу й режиму роботи екструдера. Наявність же шестеренного насоса гарантує надійний рух розплаву крізь розплавопровід за будь-яких значень тиску в технологічних зонах екструдера, що забезпечує його безперебійну й надійну роботу. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поздовжній розріз дискового екструдера; на Фіг. 2 - поперечний розріз дискового екструдера; на Фіг. 3 виносний елемент Б. Дисковий екструдер містить корпус 1 із завантажувальним 2 і розвантажувальним 3 отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диском 4 з торцевою частиною 5 і спорядженою гвинтовою нарізкою циліндричною частиною 6, утворений зазначеними частинами 5 і 6 диска 4 та корпусом 1 робочий канал 7, а також розміщений на виході з 1 UA 105608 U 5 10 15 20 розвантажувального отвору 3 розплавопровід 8, сполучений з робочим каналом 7 на ділянці циліндричної частини 6 диска 4, при цьому розплавопровід 8 додатково споряджено розподільниками розплаву 9 розташованими по периметру робочого каналу 7 на ділянці циліндричної частини 6 диска 4 (Фіг. 1, Фіг. 2). Розподільник виконаний, наприклад, у вигляді сукупності болтів 10 для перекриття отворів 11 у корпусі 1 (Фіг. 3). Розплавопровід 8 може бути споряджено шестеренним насосом 12. Для підвищення тиску розплаву під час його руху крізь екструзійну головку 13 екструдер споряджено шестеренним насосом 14. Дисковий екструдер працює в такий спосіб. Вихідний твердий полімерний матеріал надходить у завантажувальний отвір 2 корпуса 1, де захоплюється нарізкою циліндричної частини 6 диска 4 і далі транспортується ним у напрямку до його торцевої частини 5, де відбувається інтенсивне плавлення полімеру й гомогенізація утворюваного розплаву. Далі розплав рухається до розвантажувального отвору 3 корпуса 1. Внаслідок наявності в розплавопроводі 8 розподільників розплаву 9 частина розплаву надходить у робочий канал 7 на ділянці циліндричної частини 6 та по периметру диска 4, у якій розплав, розподіляючись між частинками твердої сировини, сприяє їх інтенсивному плавленню. При цьому регулюється кількість розплаву та його подача в потрібне місце робочого каналу 7 на ділянці циліндричної частини 6 та по периметру диска 4 (за рахунок викручування та вкручування відповідних болтів 10, що дає змогу відкривати та перекривати потрібні отвори 11 у корпусі 1). Наявність шестеренного насоса 12 забезпечує надійний рух розплаву крізь розплавопровід 8 за будь-яких значень тиску в технологічних зонах екструдера, що забезпечує його безперебійну й надійну роботу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диском з торцевою частиною і гвинтовою циліндричною частиною, робочий канал утворений зазначеними частинами диска і корпуса, а також розплавопровід розміщений на виході з розвантажувального отвору корпуса, сполучений з робочим каналом на ділянці циліндричної частини диска, який відрізняється тим, що розплавопровід додатково споряджено розподільниками розплаву розміщеними по периметру робочого каналу. 2 UA 105608 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Disk extruder

Автори англійською

Ovcharuk Igor Igorovych, Shved Mykola Petrovych, Shved Dmytro Mykolayovych

Назва патенту російською

Дисковый экструдер

Автори російською

Овчарук Игорь Игоревич, Швед Николай Петрович, Швед Дмитрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/52

Мітки: дисковий, екструдер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105608-diskovijj-ekstruder.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дисковий екструдер</a>

Подібні патенти