Номер патенту: 105572

Опубліковано: 26.05.2014

Автор: Бонаккер Ульріх

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комбінація складського стелажа з вертикальними стійками та з'єднуючими їх траверсами (16) і опорної рами, яка має принаймні дві U-подібні профільні рейки (12) та множину перпендикулярно до них розташованих С-подібних профільних рейок (11), фланці (14) яких з'єднані з середніми поперечинами (15) U-подібних профільних рейок (12), причому відстань між U-подібними профільними рейками (12) опорної рами вибрана такою, що вони потрапляють якраз впритул між обома траверсами (16) складського стелажа.

2. Комбінація за п. 1, яка відрізняється тим, що фланці (14) С-подібних профільних рейок (11) з'єднані гвинтами з середніми поперечинами (15) U-подібних профільних рейок (12).

3. Комбінація за п. 2, яка відрізняється тим, що принаймні деякі з С-подібних профільних рейок (11) на обох кінцях (14) з'єднані гвинтами з U-подібними профільними рейками (12).

4. Комбінація за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що середні поперечини С-подібних профільних рейок (11) мають перфорацію.

5. Комбінація за п. 4, яка відрізняється тим, що принаймні деякі з отворів (17) на площині, оберненій в іншу сторону від U-подібних профільних рейок (12), мають виступаючі краї (18).

6. Комбінація за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що довжина С-подібних профільних рейок (11) є більшою за відстань між U-подібними профільними рейками (12).

7. Комбінація за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що відстань між двома С-подібними профільними рейками (11) поблизу кожного кінця U-подібних профільних рейок (12) є меншою, ніж в середній ділянці опорної рами.

Текст

Реферат: Опорна рама, що накладається на траверсну пару (16) стелажа, має принаймні дві U-подібні профільні рейки (12) та багато перпендикулярно спрямованих до них С-подібних профільних рейок (11), фланці (14) яких з'єднані з середніми поперечинами U-подібних профільних рейок (12). Відстань між U-подібними профільними рейками (12) опорної рами є такою, що вони можуть потрапляти якраз посередині між обома траверсами (16) складського стелажа. Середні поперечини С-подібних профільних рейок (11) мають перфорацію, причому принаймні деякі з отворів (17) на площині, оберненій в іншу сторону від U-подібних профільних рейок (12), мають виступаючі краї (18). UA 105572 C2 (12) UA 105572 C2 UA 105572 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Рівень техніки Для підтримки піддонів у складських стелажах зазвичай застосовують поперечини, що проходять в напрямку глибини стелажа і по одній накладаються на парні траверси стелажа. Якщо піддони недостатньо точно і вертикально встановлені на поперечинах, виникає загроза зміщення поперечин, і тоді піддони не отримують достатньої опори. Із DE 43 01 475 А1 відома несуча конструкція для багатоярусного складу, у якій фасонна несуча балка спеціальної форми для підтримки піддонів жорстко з'єднується з траверсами стелажа. У WO2009/114256 А1 описано піддон, збудований із металевих профілів. Суть винаходу Викладена в п. 1 формули винаходу опорна рама усуває недоліки. Завдяки жорсткому з'єднанню профільних рейок у формі літери C, які служать для підтримки складських товарів, з перпендикулярно спрямованими до них U-подібними профільними рейками виникає конструкція, яку легко можна покласти на траверси стелажа, а при відповідному виборі відстані між U-подібними профільними рейками забезпечити практично непорушне розміщення Сподібних профільних рейок. У формі виконання за п. 2 формули винаходу опорну раму можна монтувати на місці, що зменшує витрати на транспортування. При цьому заходи згідно з п. 3 формули винаходу запобігають порушенню паралелограмної форми рами. Інша форма виконання за п. 4 не лише означає заощадження матеріалів та ваги, але також являє собою засіб безпеки. Завдяки формі виконання за п. 5 одночасно виключається сповзання складських товарів. Форма виконання за п. 6 формули винаходу дозволяє забезпечити фіксування у просторі опорної рами, причому С-подібні профільні рейки, що підтримують складські товари, не виступають за межі заданої глибини стелажа. Захід, викладений у п. 7 формули винаходу, сприяє стабільності опорної рами при розміщенні піддонів уступами. В описаній в п. 8 комбінації зі стелажем забезпечена стабільна, захищена від зсувів підтримка опорної рами в напрямку глибини стелажа. Короткий опис малюнків Форма виконання винаходу пояснюється нижче за допомогою малюнків, на яких зображено: Фіг. 1 - вид зверху опорної рами; Фіг. 2 - бічний вид опорної рами згідно з фіг. 1 знизу; Фіг. 3-бічний вид згідно з фіг. 1 зліва; Фіг. 4 - вид з торця С-подібної профільної рейки у збільшенні; Фіг. 5 - розріз частини С-подібної профільної рейки з перфорацією у збільшенні. Детальний опис форми виконання Зображена на малюнках опорна рама складається із багатьох (у даному прикладі з п'яти) паралельно розташованих С-подібних профільних рейок 11 та двох перпендикулярно до них розташованих U-подібних профільних рейок 12. У позначених цифрою 13 місцях спрямовані назустріч один одному фланці 14 (фіг. 4) С-подібних профільних рейок 11 з'єднуються гвинтами та гайками з середньою поперечиною 15 U-подібних профільних рейок 12, яка на фіг. 2 знаходиться вгорі. У бічному зображенні на фіг. 3 показані дві траверси 16 складського стелажа в розрізі. Взаємна відстань між U-подібними профільними рейками 12 опорної рами є такою, що вони можуть лягати посередині траверс 16, розташовуючись так близько, що в основному виключається зміщення опорної рами в напрямку глибини стелажа. Одночасно вони забезпечують, щоб опорна рама могла лягати на траверси 16 лише таким чином, що С-подібні профільні рейки 11, які служать для підтримки складських товарів, зокрема піддонів, були спрямовані в напрямку глибини стелажа, а вся рама також утримувалась у своїй площині без перекосів. Крім того, U-подібні профільні рейки 12 визначають ту міру, з якою С-подібні профільні рейки 11 виступають за траверси 16 в напрямку глибини стелажа, гарантуючи таким чином що С-подібні профільні рейки 11 залишаються лежати в межах простору, передбаченого для всієї рами в цілому. Згідно з фіг. 1 та 2 у наведеному прикладі виконання близько до кінців U-подібних профільних рейок 12 розміщені по дві С-подібні профільні рейки 11 одна біля одної, причому відстань між С-подібними профільними рейками в середній частині опорної рами є більшою. Таким чином обидві бічні ділянки опорної рами отримують високу міцність, завдяки чому при опусканні при перекосі піддону несуча здатність відповідного місця опорної рами є достатньою. 1 UA 105572 C2 5 Середні поперечини С-подібних профільних рейок 11 мають багато отворів 17. Ці отвори 17 не лише зменшують кількість матеріалу та вагу опорної рами, але й зокрема сприяють захисту від пожежі, пропускаючи воду із спринклера. Частина отворів 17, як видно на фіг. 5, утворені витисканням нагору, внаслідок чого на оберненій в іншу сторону від U-подібних профільних рейок 12 площині С-подібних профільних рейок 11 виникають виступаючі краї 18 отворів, які запобігають ковзанню складських товарів по опорній рамі або принаймні ускладнюють його. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 25 1. Комбінація складського стелажа з вертикальними стійками та з'єднуючими їх траверсами (16) і опорної рами, яка має принаймні дві U-подібні профільні рейки (12) та множину перпендикулярно до них розташованих С-подібних профільних рейок (11), фланці (14) яких з'єднані з середніми поперечинами (15) U-подібних профільних рейок (12), причому відстань між U-подібними профільними рейками (12) опорної рами вибрана такою, що вони потрапляють якраз впритул між обома траверсами (16) складського стелажа. 2. Комбінація за п. 1, яка відрізняється тим, що фланці (14) С-подібних профільних рейок (11) з'єднані гвинтами з середніми поперечинами (15) U-подібних профільних рейок (12). 3. Комбінація за п. 2, яка відрізняється тим, що принаймні деякі з С-подібних профільних рейок (11) на обох кінцях (14) з'єднані гвинтами з U-подібними профільними рейками (12). 4. Комбінація за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що середні поперечини Сподібних профільних рейок (11) мають перфорацію. 5. Комбінація за п. 4, яка відрізняється тим, що принаймні деякі з отворів (17) на площині, оберненій в іншу сторону від U-подібних профільних рейок (12), мають виступаючі краї (18). 6. Комбінація за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що довжина С-подібних профільних рейок (11) є більшою за відстань між U-подібними профільними рейками (12). 7. Комбінація за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що відстань між двома Сподібними профільними рейками (11) поблизу кожного кінця U-подібних профільних рейок (12) є меншою, ніж в середній ділянці опорної рами. 2 UA 105572 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Support frame for racks

Автори англійською

Bohnacker, Ulrich

Автори російською

Бонаккер Ульрих

МПК / Мітки

МПК: B65D 19/28

Мітки: рама, стелажа, опорна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105572-oporna-rama-dlya-stelazha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Опорна рама для стелажа</a>

Подібні патенти