Спосіб металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини

Номер патенту: 105496

Опубліковано: 25.03.2016

Автори: Герцен Генріх Іванович, Штонда Дмитро Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини, при якому остеосинтез виконується за допомогою металевої пластини та гвинтів, який відрізняється тим, що у створений канал у кортикальному шарі кістки та цементній мантії ендопротеза (після цементного едопротезування), перед фіксацією в ньому гвинта, вводиться поліметилметакрилатний цемент, що дає змогу прикладати значно меншу силу під час фіксації гвинта в кістковому каналі та досягати його стабільності не за рахунок збільшення напруги на його різьбі, а за рахунок фізико-хімічних властивостей поліметилметакрилатного цементу.

Текст

Реферат: Спосіб металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини, при якому остеосинтез виконується за допомогою металевої пластини та гвинтів. У створений канал у кортикальному шарі кістки та цементній мантії ендопротеза (після цементного едопротезування), перед фіксацією в ньому гвинта, вводиться поліметилметакрилатний цемент. UA 105496 U (54) СПОСІБ МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗУ ПЕРИПРОТЕЗНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА В УМОВАХ ЗНИЖЕНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ UA 105496 U UA 105496 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до травматології та ортопедії, і може бути використана у практичній медицині для підвищення ефективності лікування хворих з перипротезними переломами стегнової кістки (ППСК) після ендопротезування кульшового суглоба (ЕКС) в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ). ЕКС в сучасній медицині посідає особливе місце під час лікування дегенеративнодистрофічних захворювань кульшового суглоба, травм та їх наслідків. Перевагами даного втручання є максимально швидке відновлення функції кінцівки, рання мобілізація хворого, відсутність тривалої іммобілізації, усунення больового синдрому та ін. [4]. Разом з тим пошкодження тканин під час ендопротезування негативно впливає на трофіку кісткової тканині, зміну біомеханіки функціонування кінцівки в післяопераційному періоді, механічне пошкодження кісткових трабекул під час ходьби ніжкою ендопротезу, біологічна реакція організму у вигляді клітинної відповіді на утворення специфічних мікрочастинок поліетилену, іонів металу, цементу стимулює резорбцію кісткової тканини навколо ніжки ендопротезу [3]. Одним із показників, який характеризує якість кісткової тканини - і є незалежним предиктором ризику виникнення переломів є МЩКТ, зниження даного показника на 1 сигмальне відхилення (SD) збільшує ризик виникнення перелому в 1,5 рази [6]. Так за даними деяких авторів, до кінця першого року після безцементного ЕКС втрати МЩКТ проксимальної частини стегнової кістки складає 25-32 % і найбільш інтенсивно відбуваються в перші 6 міс., в наступні 3 роки зниження МЩКТ в середньому складає 5 % в рік [5,7]. Враховуючи вище викладене та дані різних джерел, згідно з якими поопераційні ускладнення ЕКС досягають 17,4 %, з яких ППСК складають 3-5 % [8], складність оперативного лікування цієї групи переломів в умовах значного зниження МЩКТ полягає у досягненні кісткового зрощення та відновленні функціональних характеристик кінцівки, при цьому на техніку виконання металоостеосинтезу (МОС) впливає наявність ніжки ендопротезу в каналі стегнової кістки, що перешкоджає введенню гвинтів або цвяхів у перипротезній зоні, а якість кісткової тканини у ряді випадків не дозволяє якісно фіксувати гвинти у кістковій тканині [9]. Враховуючи вищевикладене, для досягнення позитивних результатів лікування цієї групи хворих необхідний повноцінний аналіз цих факторів з послідуючим плануванням та проведенням необхідного лікування. Під час виконання МОС ППСК після ЕКС, самостійно або у поєднанні з ревізійним ендопротезуванням, можуть використовуватись наступні техніки фіксації пластини до перипротезної кісткової тканини: монокортикальне або бікортикальне введення гвинтів; самостійне використання металевих дротових серкляжів; комбінування гвинтів та серкляжів. Перераховані варіанти остеосинтезу ГІПСК часто не дозволяють досягти достатньої стабільності фіксації перелому, особливо при використанні гвинтів в умовах зниженої МЩКТ (остеопенія, остеопороз, кистозна перебудова), що змушує фахівців створювати нові та удосконалювати існуючі способи остеосинтезу цих переломів. Технічним рішенням до способу, що заявляється, та взятий нами за прототип, є спосіб остеосинтезу ППСК після ЕКС, який виконаний за допомогою металевої DCP-пластини, при якому дистальний фрагмент класично фіксується бікортикально введеними гвинтами [Г], а проксимальний фрагмент, в каналі якого розміщена ніжка ендопротезу, фіксується за допомогою монокортикально або бікортикально поліаксіально введених гвинтів. Недоліком вказаного способу є те, що під час виконання МОС в перипротезній ділянці під час фіксації гвинта, в умовах зниженої МЩКТ часто пошкоджується кісткова тканина, у вигляді прорізування різьби кісткового каналу, що послаблює якість фіксації і створює умови до міграції металевих фіксаторів, міжфрагментарної рухомості та підвищує ризик утворення псевдоартрозу, нестабільності компонентів ендопротезу, тривалої іммобілізації кінцівки та інших ускладнень. Задачею рішення, що заявляється, є підвищення якості фіксації ППСК після ЕКС в умовах зниженої МЩКТ за рахунок удосконалення техніки остеосинтезу. Технічним результатом, що досягається в результаті застосування рішення, що заявляється, є покращення стабільності фіксації перелому" і максимально раннє відновлення функції кінцівки. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі під час виконання МОС ППСК після ЕКС, при якому використовується металева пластина та гвинти, згідно з корисною моделлю, в утворений канал у кортикальному шарі кістки та цементній мантії ендопротезу (після цементного едопротезування) перед фіксацією в ньому гвинта, вводиться поліметилметакрилатний цемент. 1 UA 105496 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Таким чином, прикладаючи значно меншу силу під час фіксації гвинта в кістковому каналі, його стабільність досягається не за рахунок збільшення напруги на його різьбі, а за рахунок фізико-хімічних властивостей поліметилметакрилатного цементу. Відмінною особливістю способу, що заявляється, є використання під час МОС ППСК після ЕКС поліметилметакрилатного цементу. Спосіб остеосинтезу ілюстративно зображено на кресленні. Креслення - схематично ілюструє прототип вибраного нами способу остеосинтезу ППСК після ЕКС, при якому поліметилметакрилатний цемент розміщується навколо бікортикально поліаксіально введених гвинтів; Спосіб здійснюється наступним чином: На етапі планування тактики лікування, за допомогою вивчення рентгенограм, КТ, даних денситометрії аналізується якість кісткової тканини пошкодженої стегнової кістки [2]. При наявності ознак зниження МЩКТ планується використання поліметилметакрилатного цементу під час операції. Під час оперативного втручання виконується репозиція перелому, при необхідності цементне ревізійне ендопротезувания, підбір металевої пластини за довжиною і формою та її моделювання, при цьому звертається особлива увага на розміщення отворів для введення гвинтів. Після фіксації кісткових фрагментів у репонованому стані виконується МОС, при якому дистальний фрагмент стегнової кістки фіксується класично до пластини гвинтами, які вводяться в канали, що утворені перпендикулярно до осі кістки через два кортикальних шари [1]. При виконанні каналів для введення гвинтів в перипротезній ділянці проксимального фрагменту оцінюється якість кісткової тканини, у випадку наявності кіст в кістковій тканині, недостатньої її щільності або вираженої крихкості, в канал перед фіксацією в ньому гвинта вводиться приготований, згідно з інструкцією, поліметилметакрилатний цемент за допомогою спеціального або звичайного шприца, після чого з помірною силою, без пошкодження різьби кісткового каналу, вводиться гвинт. Після виконаного МОС перевіряється стабільність перелому. Таке поєднання дозволяє досягти підвищення надійності фіксації ПИСК. Суть корисної моделі пояснюється конкретним прикладом застосування способу. Приклад 1. Хвора К., 72 роки, історія хвороби № 3851 Госпіталізована в клініку 13.02.13. Встановлено діагноз: Перипротезний перелом лівої стегнової кістки на рівні нижнього кінця ніжки ендопротезу, нестабільність стегнового компонента ендопротезу. Остеопороз. Згідно з ванкуверівською класифікацією - перелом типу ВЗ. Під час оперативного втручання, першим етапом, видалено нестабільну ніжку ендопротезу, репозиція перелому, цементне ревізійне ендопротезування з використанням більш довгої ніжки. Другим етапом виконано цементний МОС за допомогою DCP - пластини, яка фіксувалась до проксимального фрагменту монокортикально та бікортикальио поліаксіально введеними гвинтами. Якщо під час створення отвору для введення гвинта визначалась кистозна порожнина, виражена ламкість кісткової тканини, коли прогнозовано неможливо якісно зафіксувати гвинт, перед його введенням, за допомогою шприца, в канал вводився підготовлений, згідно з інструкцією, поліметилметакрилатний цемізит, після чого фіксувався гвинт. МОС дистального фрагменту виконували класично, за загальноприйнятою методикою АО [1]. В післяопераційному періоді амплітуда рухів у суглобах прооперованої кінцівки була відновлена через 8-тижнів. Рентгенологічно - повне зрощення перелому спостерігали через 11 міс., добрий віддалений функціональний результат через 2 роки після операції. Спосіб апробовано на базі травматологічного відділення Київської клінічної міської лікарні № 8 та Київської клінічної міської лікарні № 6 на 15 хворих з ППСК після ЕКС. Результати дослідження свідчать, що за допомогою заявленого способу під час МОС ППСК після ЕКС в умовах зниженої МЩКТ, використовуючи поліметилметакрилатний цемент, можна підвищити надійність фіксації перелому і досягти максимально раннє відновлення функції кінцівки. Це і є технічним результатом корисної моделі, що заявляється. Позитивний результат апробації заявленого способу дозволяє рекомендувати його для впровадження у практичну охорону здоров'я. Джерела інформації: 1. Руководство по внутреннему остеосинтезу / М.Е. Мюллер, М. Алльговер, Р. Шнайдер [и др.] // Методика рекомендованная группой АО (Швейцария). - 1996. - С. 534-552. 2. Смирнов А.В. Атлас лучевой диагностики первичного остеопороза / А.В. Смирнов // М.: ИМА-ПРЕСС, 2011. - 60 с. - 67 ил. 2 UA 105496 U 5 10 15 3. Стрессовое ремоделирование костной ткани после эндопротезирования крупных суставов и его консервативная коррекция / М.А. Макаров, С.А. Макаров, В.П. Павлов [и др.] // Саратовский научно медицинский журнал. - 2010. - Т. 6, № 2. - С. 423-428. 4. Філь Ю.Я. Аналіз лікування хворих із переломами шийки стегнової кістки різними методами // Ю.Я. Філь, А.Ю. Філь // Травма. - 2012. - JNM, Т. 13. - С. 18-22. 5. Femoral bone density changes after total hip arthroplasty with uncemented taper-design stem: a five year follow-up study / R.P. Pitto, A. Hayward, C. Walker [at al.] // Int Orthop. - 2010. - Vol. 34, № 6. - P.783-787. doi: 10.1007/s00264-009-0884-0 6. FRAX and the assessment of fracture probability in men and women from the UK / J. A. Kanis, O. Johnell, A. Oden [at al.] // Osteoporos Int. 2008. Vol. 19(4). - P. 385-397. doi: 10.1007/s00198-0070543-5 7. Marshall D. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures / D. Marshall, O. Johnell H. Wedel//BMJ. - 1996. Vol. 18. - P. 1254-1259. 8. Marsland DA. Review of Periprosthetic Femoral Fractures Associated With Total Hip Arthroplasty / D. Marsland, S. C. Mears // Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation. - 2013. Vol. 7. - P 436-440. doi: 10.1177/2151458512462870. 9. Schwarzkopf R. Total Hip Arthroplasty Periprosthetic Femoral Fractures. Л Review of Classification and Current Treatment / R. Schwarzkopf, K. Julius, E. Marwin // Bulletin of the Hospital for Joint Diseases. - 2013. - Vol 71 № 1. - P. 68-78. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини, при якому остеосинтез виконується за допомогою металевої пластини та гвинтів, який відрізняється тим, що у створений канал у кортикальному шарі кістки та цементній мантії ендопротеза (після цементного едопротезування), перед фіксацією в ньому гвинта, вводиться поліметилметакрилатний цемент, що дає змогу прикладати значно меншу силу під час фіксації гвинта в кістковому каналі та досягати його стабільності не за рахунок збільшення напруги на його різьбі, а за рахунок фізико-хімічних властивостей поліметилметакрилатного цементу. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for metal osteosynthesis of periprosthetic fractures of femur after hip arthroplasty in the setting of decreased bone mineral density

Автори англійською

Hertsen Henrikh Ivanovych, Shtonda Dmytro Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ металлоостеосинтеза перипротезных переломов бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного сустава в условиях пониженной минеральной плотности костной ткани

Автори російською

Герцен Генрих Иванович, Штонда Дмитрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: мінеральної, кульшового, перипротезних, спосіб, кісткової, стегнової, кістки, щільності, тканини, зниженої, переломів, умовах, ендопротезування, суглоба, металоостеосинтезу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-105496-sposib-metaloosteosintezu-periproteznikh-perelomiv-stegnovo-kistki-pislya-endoprotezuvannya-kulshovogo-sugloba-v-umovakh-znizheno-mineralno-shhilnosti-kistkovo-tkanini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини</a>

Подібні патенти