Механічний пристрій для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті

Номер патенту: 104903

Опубліковано: 25.02.2016

Автор: Апостолов Василь Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механічний пристрій для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті, що містить барабани, розташовані на одній осі і виконані з можливістю обертання незалежно одне від одного, на зовнішній стороні ободів барабанів нанесені ігрові символи, який відрізняється тим, що містить n барабанів, кожен з яких сполучено з індивідуальним електродвигуном, інформаційне табло, що складається з n вікон для візуального спостереження, виконаних з можливістю зміни символів у кожному вікні за рахунок появи у вікні символів, нанесених на n барабанах, панель керування із секціями по кількості вікон, в кожній з яких є двофункційна кнопка старт/стоп, на панелі керування є також кнопка зупинки гри, при цьому швидкість обертання барабанів а, отже, і швидкість зміни символів у вікнах, різна, кожен наступний барабан має швидкість обертання, більшу за швидкість обертання попереднього барабана.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кількість обертових коліс відповідає кількості символів у лотерейному білеті.

Текст

Реферат: Механічний пристрій для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті містить барабани, розташовані на одній осі і виконані з можливістю обертання незалежно одне від одного, на зовнішній стороні ободів барабанів нанесені ігрові символи. Пристрій містить n барабанів, кожен з яких сполучено з індивідуальним електродвигуном, інформаційне табло, що складається з n вікон для візуального спостереження, виконаних з можливістю зміни символів у кожному вікні за рахунок появи у вікні символів, нанесених на n барабанах, панель керування із секціями по кількості вікон, в кожній з яких є двофункційна кнопка старт/стоп. На панелі керування розміщено кнопку зупинки гри. Швидкість обертання барабанів та швидкість зміни символів у вікнах, різна. Кожен наступний барабан має швидкість обертання, більшу за швидкість обертання попереднього барабана. UA 104903 U (54) МЕХАНІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ СИМВОЛІВ У ПОСЛІДОВНОСТІ СИМВОЛІВ, ЯКА ЗАЗНАЧЕНА В ЛОТЕРЕЙНОМУ БІЛЕТІ UA 104903 U UA 104903 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі задоволення життєвих потреб людини, зокрема до ігор, а саме до пристроїв для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті, і може бути використана при проведенні лотереї та інших ігор. Відомо гру-лотерею, що містить набір коліс, розташованих на одній осі і виконаних з можливістю обертання незалежно одне від одного, на зовнішній стороні ободів яких нанесені ігрові символи, та гальмовий пристрій, виконаний у вигляді ролика, взаємодіючого з виступами, розташованими на поверхні коліс, і додатково містить вузол візуалізацій, розміщений перпендикулярно колесам для виявлення відповідних ігрових символів [патент UA №2015 U, МПК A63F3/06, 2003]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є гра, яка включає ігрове поле, що має корпус з оглядовими вікнами, барабанами з реєстраторами та носіями інформації у вигляді стрічок. Барабани встановлені усередині корпуса паралельно з можливістю обертання, при цьому реєстратори сполучені з барабанами, на яких закріплені носії інформації - стрічки. Стрічки поділені по вертикалі на два поля, при цьому на правому полі розміщені символи основної гри, а на лівому полі - символи додаткової гри [патент UA №65373 A, МПК A63F 3/00, 2004]. Зазначений пристрій, як і попередній аналог, формує символ, згенерований генератором випадкових чисел. Результат ніяким чином не залежить від волі, бажання, дій гравців, а тільки від успіху гравця "пощастить/не пощастить". Крім того, неможливо виключити фальсифікацію при проведенні лотереї. В основу корисної моделі поставлено задачу створення механічного пристрою для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті, який би підвищив точність визначення символів, виключив фактор випадковості при отриманні виграшної комбінації та одночасно унеможливив би будь-яку фальсифікацію при проведенні лотереї. Поставлену задачу вирішують тим, що механічний пристрій для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті, що містить барабани, розташовані на одній осі і виконані з можливістю обертання незалежно одне від одного, на зовнішній стороні ободів барабанів нанесені ігрові символи, згідно з корисною моделлю, містить n барабанів, кожен з яких сполучено з індивідуальним електродвигуном, інформаційне табло, що складається з n вікон для візуального спостереження, виконаних з можливістю зміни символів у кожному вікні за рахунок появи у вікні символів, нанесених на n барабанах, панель керування із секціями по кількості вікон, в кожній з яких є двофункційна кнопка старт/стоп, на панелі керування є також кнопка зупинки гри, при цьому швидкість обертання барабанів а, отже, і швидкість зміни символів у вікнах, різна, кожен наступний барабан має швидкість обертання більшу за швидкість обертання попереднього барабана. Кількість обертових коліс відповідає кількості символів у лотерейному білеті. Механічний пристрій, що заявляється, на відміну від найближчого аналога надає учасникам можливості самостійно формувати виграшну комбінацію, тобто таку, яка є в лотерейному білеті, а результат гри на пристрою не випадковий. Гравець сам оцінює свої психофізіологічні та моторні можливості і визначає рівень швидкості зміни символів, на який він може відреагувати. Тобто він сам може вибрати рівень призового винагороди (кратність ставки), що залежить від кількості символів, щоспівпадають на лотерейному білеті та інформаційному табло, яке формує сам гравець. Корисна модель пояснюється схемами. На Фіг. 1 зображено схему механічного пристрою для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті; на Фіг. 2 - схему механічного пристрою для визначення збігу цифр у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті. Механічний пристрій для визначення співпадіння символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті містить n барабанів 1, розташованих на одній осі і виконаних з можливістю обертання незалежно одне від одного На зовнішній стороні ободів барабанів 1 нанесені ігрові символи, кількість яких відповідає кількості символів у лотерейному білеті. Кожен з барабанів 1 сполучено з індивідуальним електродвигуном 2. Пристрій має інформаційне табло 3, що складається з n вікон 4 для візуального спостереження, виконаних з можливістю зміни символів у кожному вікні 4 за рахунок появи у вікні символів, нанесених на n барабанах 1. Панель 5 керування має секції 6 по кількості вікон 4. В кожній секції 6 є двофункційна кнопка 7 старт/стоп. На панелі 5 керування є також кнопка 8 зупинки гри. 1 UA 104903 U 5 10 15 20 25 30 Швидкість обертання барабанів 1, а, отже, і швидкість зміни символів у вікнах 4, різна: кожен наступний барабан має швидкість обертання, більшу за швидкість обертання попереднього барабана. Механічний пристрій функціонує наступним чином. Зміна символів в кожному вікні 4 здійснюється за рахунок появи у вікні символів, нанесених на n барабанах 1. Кожен барабан приводиться в обертальний рух за допомогою індивідуального електродвигуна 2. Початок обертання починається по команді "Старт" з кнопки 7 і припиняється при натискання гравцем кнопки 7 "Стоп". При збігу символу в поточному вікні 4 із символом у лотерейному білеті гравець може приступати до спроби поєднання символів в наступному або будь-якому іншому вікні 4. Для цього він приводить вибраний барабан 1 в рух, натиснувши на кнопку 7 - старт і т.д. Швидкість обертання барабанів 1 і, отже, швидкість зміни символів у вікнах 4, різна і збільшується, наприклад, зліва направо. При вдалому підборі декількох символів може наступити результат, при якому для гравця надається вибір отримати назад вартість ставки або продовжити підбір чергової цифри на інформаційному табло 3. При позитивному результаті гравець може отримати виграш, кратний величині ставки, або продовжити підбір у наступному вікні 4, що дозволить отримати виграш в значно більш кратному розмірі. Таким чином, з кожним наступним вікном 4 збільшується швидкість обертання барабана 1 і швидкість зміни символів, збільшується складність підбору символу і підвищується ризик втратити накопичені в попередніх вікнах бонуси. Але в будь-якому випадку вибір стратегії гри залишається за гравцем і результат залежить тільки від нього. Це кардинально відрізняє пристрій, що заявляється, від існуючих, де в інформаційному вікні з'являється вже повністю сформоване число, згенероване генератором випадкових чисел. Задана комбінація символів, яку намагається набрати гравець на інформаційному табло пристрою може бути задана на купленому гравцем паперовому лотерейному білеті різного номіналу або вибрана в початковій стадії гри з різноманіття чисел на екрані пристрою. Масив чисел у міру їх відбору може поповнюватися новими. Вибране число або номер лотерейного білету може бути будь-яким, навіть складатися з ряду повторюваних цифр (наприклад, 111111). Від характеру числа складність відтворення його гравцем не залежить. Гравець може навіть сам сформувати будь-яку комбінацію цифр, що йому подобається. Може навіть повторювати спроби відтворення з однією і тією ж комбінацією цифр. Стабільна відтворюваність результату або ефект "тренування" в даному випадку не повинен спостерігатися. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 1. Механічний пристрій для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті, що містить барабани, розташовані на одній осі і виконані з можливістю обертання незалежно одне від одного, на зовнішній стороні ободів барабанів нанесені ігрові символи, який відрізняється тим, що містить n барабанів, кожен з яких сполучено з індивідуальним електродвигуном, інформаційне табло, що складається з n вікон для візуального спостереження, виконаних з можливістю зміни символів у кожному вікні за рахунок появи у вікні символів, нанесених на n барабанах, панель керування із секціями по кількості вікон, в кожній з яких є двофункційна кнопка старт/стоп, на панелі керування є також кнопка зупинки гри, при цьому швидкість обертання барабанів а, отже, і швидкість зміни символів у вікнах, різна, кожен наступний барабан має швидкість обертання, більшу за швидкість обертання попереднього барабана. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кількість обертових коліс відповідає кількості символів у лотерейному білеті. 2 UA 104903 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A63F 3/00

Мітки: символів, пристрій, збігу, визначення, механічний, білеті, яка, послідовності, зазначена, лотерейному

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-104903-mekhanichnijj-pristrijj-dlya-viznachennya-zbigu-simvoliv-u-poslidovnosti-simvoliv-yaka-zaznachena-v-loterejjnomu-bileti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механічний пристрій для визначення збігу символів у послідовності символів, яка зазначена в лотерейному білеті</a>

Подібні патенти