Спосіб визначення наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу, що включає забір 5 мл крові, отримання сумарної фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, визначення вмісту кінцевих продуктів вільнорадикального окислення білків сироватки крові - 2,4-динітрофенілгідразонів, який відрізняється тим, що із взятої натще крові отримують 2 мл сироватки, на яку шприцом напластовують 0,6 мл фізіологічного розчину та центрифугують 15 хв. при 8 000 g., сироватку обережно шприцом видаляють з-під сольового шару та в ній визначають кількість ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, для цього вимірюють оптичну щільність сироватки при довжині хвилі 700 нм в кюветі 0,5 см проти води (д1), додають до 1 мл цієї сироватки преципітант, наприклад фірми "Соrmау", у співвідношенні 1:10 та через 15 хвилин визначають оптичну щільність в тих же умовах проти води (д2), по різниці д2-д1=Д1 визначають оптичну щільність ліпопротеїнів низької та дуже низької густини в мг, потім вимірюваний розчин центрифугують 15 хвилин при 4 000 g., надосадну рідину зливають, в осад добавляють 0,9 мл 20 % розчину трихлороцтової кислоти (ТХОК) і 1 мл 0,1 Μ 2,4-ДФГ (2,4-динітрофенілгідразину), що був розчинений в етиловому спирті, в контрольну пробу додають замість 2,4-ДФГ рівний об'єм води, інкубацію здійснюють при кімнатній температурі протягом однієї години, проби центрифугують при 6000 g протягом 15 хвилин, осад промивають тричі розчином етанол-етилацетат (1:1), центрифугують при 6000 g протягом 15 хвилин, отриманий осад підсушують до видалення суміші етанол-етилацетат і розчиняють в 4 мл 8 М розчину сечовини на киплячій бані до повного розчинення, вимірюють оптичну щільність на спектрофотометрі при довжині хвилі 370 нм. (Д), кількість 2,4-динітрофенілгідразонів визначають за формулою:

Е=Д/Д1,

де:

Ε - вміст 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької густини (ЛПНГ) та ліпопротеїнів дуже низької густини (ЛПДНГ);

Д - оптична щільність розчину 2,4-динітрофенілгідразонів при довжині хвилі 370 нм;

Д1 - оптична щільність ліпопротеїнів низької та дуже низької густини в мг., при довжині хвилі 700 нм; та, у випадку, якщо Ε більше 0,7, роблять висновок про наявність атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу.

Текст

Реферат: Спосіб визначення наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу включає забір крові, отримання сумарної фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, визначення вмісту кінцевих продуктів вільнорадикального окислення білків сироватки крові - 2,4-динітрофенілгідразонів. Із взятої натще крові отримують сироватку, в ній визначають кількість ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, визначають оптичну щільність ліпопротеїнів низької та дуже низької густини. Кількість 2,4-динітрофенілгідразонів (Е) визначають за формулою. Та у випадку, якщо Ε більше 0,7, роблять висновок про наявність атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу. UA 104744 U (12) UA 104744 U UA 104744 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини та біології та може бути використана в кардіологічних, загально терапевтичних клініках для визначення атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу, що має значення для діагностики, попередження розвитку критичних станів (транзиторна ішемічна атака, інсульт) та своєчасного лікування хворих на гіпертонічну хворобу серця. Відомий спосіб визначення функціонального стану судин у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену ішемічним інсультом [RU 2331880, МПК G01N 33/48, дата публікації: 20.08.2008], за яким центрифугують периферичну венозну кров хворого на градієнті щільності фікколверографін p=1,077 та за допомогою фазово-контрастної мікроскопії здійснюють розрахунок в 10 полях зору кількості ендотеліоцитів на 100 лімфоцитів, та по їх кількості оцінюють дисфункцію ендотелію судин. Недоліком цього способу є те, що він відображає функціональний стан ендотелію не тільки сонних артерій, а всіх судин організму і не визначає стенозуючого ураження судин. Найбільш близьким по технічній суті процесу, що пропонується, є процес визначення стану церебрального кровоплину, який оцінюють за допомогою дуплексного сканування екстра- та інтракраніальних артерій, яке проводять на апараті "Sonoline omnia" (Siemens, Німеччина) по стандартній методиці. При дослідженні загальної (ЗСА), зовнішньої (ЗвСА) та внутрішньої (ВСА) сонних артерій визначають діаметр судини (Д) та товщину комплексу інтима-медіа (ТІМ). Потовщенням вважають ТІМ більшу за 0,9 мм. Визначають наявність атеросклеротичних бляшок. Стенозуючим ураженням вважають ступінь звуження судини більшу за 20 %. Цей процес має наступні недоліки: процес потребує застосування дорогої апаратури та використання тривалого часу дослідження. В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу визначення наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу, в якому шляхом зміни дій, режимів та застосовуваних речовин забезпечується підвищення специфічності та точності оцінки наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб визначення наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу, що передбачає забір 5 мл крові, отримання сумарної фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, визначення вмісту кінцевих продуктів вільнорадикального окислення білків сироватки крові - 2,4динітрофенілгідразонів. Згідно з корисною моделлю у способі із взятої натще крові отримують 2 мл сироватки, на яку шприцом напластовують 0,6 мл фізіологічного розчину та центрифугують 15 хв. при 8 000 д., сироватку обережно шприцом видаляють з-під сольового шару та в ній визначають кількість ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, для цього вимірюють оптичну щільність сироватки при довжині хвилі 700 нм в кюветі 0,5 см проти води (д1), додають до 1 мл цієї сироватки преципітант, наприклад фірми "Соrmау", у співвідношенні 1:10 та через 15 хвилин визначають оптичну щільність в тих же умовах проти води (д2), по різниці д2-д1=Д1 визначають оптичну щільність ліпопротеїнів низької та дуже низької густини в мг., потім вимірюваний розчин центрифугують 15 хвилин при 4 000 g., надосадну рідину зливають, в осад добавляють 0,9 мл 20 % розчину трихлороцтової кислоти (ТХОК) і 1 мл 0,1 Μ 2,4-ДФГ (2,4-динітрофенілгідразину), що був розчинений в етиловому спирті, в контрольну пробу додають замість 2,4-ДФГ рівний об'єм води, інкубацію здійснюють при кімнатній температурі протягом однієї години, проби центрифугують при 6000 g протягом 15 хвилин, осад промивають тричі розчином етанолетилацетат (1:1), центрифугують при 6000 g протягом 15 хвилин, отриманий осад підсушують до видалення суміші етанол-етилацетат і розчиняють в 4 мл 8 М розчину сечовини на киплячій бані до повного розчинення, вимірюють оптичну щільність на спектрофотометрі при довжині хвилі 370 нм. (Д), кількість 2,4-динітрофенілгідразонів визначають за формулою: Е=Д/Д1, де: Ε - вміст 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької густини (ЛПНГ) та ліпопротеїнів дуже низької густини (ЛПДНГ); Д - оптична щільність розчину 2,4-динітрофенілгідразонів при довжині хвилі 370 нм; Д1 - оптична щільність ліпопротеїнів низької та дуже низької густини в мг., при довжині хвилі 700 нм; та у випадку якщо Ε більше 0,7 роблять висновок про наявність атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу. 1 UA 104744 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Зміна дій, режимів, та застосовуваних речовин забезпечує підвищення специфічності та точності оцінки наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу. Спосіб ілюструється прикладами його застосування. При здійсненні наведених прикладів застосовували центрифугу ОПН-8, та спектрофотометр СФ-46. Приклад 1. Хворий Д., 45 років, діагноз: гіпертонічна хвороба І-ІІ ст. без наявності атеросклерозу. ТІМ дорівнює 0,6 мм - що є нормою. По вищеописаному способу було проведено дослідження. Отримані наступні результати: Д370 - 0,523, Д1 - 1,108. Розрахунок Е: [0,523: 1,108] = 0,47 (Д370/мг ліпідів). Показник вмісту 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини не перевищує 0,7 (Д370/мг ліпідів), що свідчить про нормальний стан апобілків в атерогенних ліпопротеїнах. Приклад 2. Хворий Н., 52 роки, діагноз: гіпертонічна хвороба II-III ст. без наявності атеросклерозу. ТІМ дорівнює 0,9 мм - що є нормою. По вищеописаному способу було проведено дослідження. Отримані наступні результати: Д370 - 0,735, Д1 - 1,048. Розрахунок Е: [0,735:1,048] = 0,70 (Д370/мг ліпідів). Показник вмісту 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини не перевищує 0,7 (Д370/мг ліпідів), що свідчить про нормальний стан апобілків в атерогенних ліпопротеїнах. Приклад 3. Хворий П., 57 років, діагноз: гіпертонічна хвороба II-III ст., атеросклероз, ІХС – ФК 2. ТІМ дорівнює 1,03 мм - потовщення інтими сонних артерій. По вищеописаному способу було проведено дослідження. Отримані наступні результати: Д370 - 0,711, Д1 - 0,983. Розрахунок Е: [0,711 0,983] = 0,72 (Д370/мг ліпідів). Показник вмісту 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини перевищує 0,7 (Д370/мг ліпідів), що свідчить про вільнорадикальну модифікацію апобілків в атерогенних ліпопротеїнах. Приклад 4. Хворий P., 50 років, діагноз: гіпертонічна хвороба II—IIІ ст.. атеросклероз, ІХС ФК 3. ТІМ дорівнює 1,2 мм - потовщення інтими сонних артерій. По вищеописаному способу було проведено дослідження. Отримані наступні результати: Д370 - 1,229, Д1 - 1,188. Розрахунок Е: [1,229:1,188] = 1,03 (Д370/мг ліпідів). Показник вмісту 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини перевищує 0,7 (Д370/мг ліпідів), що свідчить про вільнорадикальну модифікацію апобілків в атерогенних ліпопротеїнах. Приклад 5. Хворий X., 55 років, діагноз: гіпертонічна хвороба ІІ-ІІІ ст.. атеросклероз, ІХС – ФК 4. ТІМ дорівнює 1,45 мм - потовщення інтими сонних артерій. По вищеописаному способу було проведено дослідження. Отримані наступні результати: Д370 - 1,487, Д1 - 1,213. Розрахунок Е: [1,487:1,213] = 1,20 (Д370/мг ліпідів). Показник вмісту 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини перевищує 0,7 (Д370/мг ліпідів), що свідчить про вільнорадикальну модифікацію апобілків в атерогенних ліпопротеїнах. Отримані дані свідчать про звуження мозкових судин на тлі значної інтенсифікації процесів вільнорадикального окислення апобілків ліпопротеїнів низької та дуже низької густини. Таким чином одним із основних факторів ризику звуження мозкових судин при гіпертонічній хворобі можуть бути не тільки модифіковані ліпіди, а в більший мірі вільнорадикально модифіковані білки. Проведені дослідження вмісту 2,4-динітрофенілгідразонів в ліпопротеїнах низької та дуже низької густини у хворих на ГХ показали значне підвищення рівня останніх на порівняння із хворими, у яких не спостерігали звуження мозкових судин, що є показником атеросклеротичного 2 UA 104744 U 5 ушкодження сонних артерій в умовах ГХ, що може бути прогностичним фактором ризику для диференційної діагностики і, тим самим оптимізації лікувального процесу. Внаслідок цього підвищується економія робочого часу, хімічних реагентів, специфічність, точність діагностики і тим самим - ефективність лікування хворих на гіпертонічну хворобу, які мають ознаки окислювального стресу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 25 30 35 Спосіб визначення наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу, що включає забір 5 мл крові, отримання сумарної фракції ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, визначення вмісту кінцевих продуктів вільнорадикального окислення білків сироватки крові - 2,4-динітрофенілгідразонів, який відрізняється тим, що із взятої натще крові отримують 2 мл сироватки, на яку шприцом напластовують 0,6 мл фізіологічного розчину та центрифугують 15 хв. при 8 000 g, сироватку обережно шприцом видаляють з-під сольового шару та в ній визначають кількість ліпопротеїнів низької та дуже низької густини, для цього вимірюють оптичну щільність сироватки при довжині хвилі 700 нм в кюветі 0,5 см проти води (д1), додають до 1 мл цієї сироватки преципітант, наприклад фірми "Соrmау", у співвідношенні 1:10 та через 15 хвилин визначають оптичну щільність в тих же умовах проти води (д2), по різниці д2-д1=Д1 визначають оптичну щільність ліпопротеїнів низької та дуже низької густини в мг, потім вимірюваний розчин центрифугують 15 хвилин при 4 000 g, надосадну рідину зливають, в осад добавляють 0,9 мл 20 % розчину трихлороцтової кислоти (ТХОК) і 1 мл 0,1 Μ 2,4-ДФГ (2,4-динітрофенілгідразину), що був розчинений в етиловому спирті, в контрольну пробу додають замість 2,4-ДФГ рівний об'єм води, інкубацію здійснюють при кімнатній температурі протягом однієї години, проби центрифугують при 6000 g протягом 15 хвилин, осад промивають тричі розчином етанол-етилацетат (1:1), центрифугують при 6000 g протягом 15 хвилин, отриманий осад підсушують до видалення суміші етанол-етилацетат і розчиняють в 4 мл 8 М розчину сечовини на киплячій бані до повного розчинення, вимірюють оптичну щільність на спектрофотометрі при довжині хвилі 370 нм (Д), кількість 2,4динітрофенілгідразонів визначають за формулою: Е=Д/Д1, де: Ε - вміст 2,4-динітрофенілгідразонів в сумарній фракції ліпопротеїнів низької густини (ЛПНГ) та ліпопротеїнів дуже низької густини (ЛПДНГ); Д - оптична щільність розчину 2,4-динітрофенілгідразонів при довжині хвилі 370 нм; Д1 - оптична щільність ліпопротеїнів низької та дуже низької густини в мг, при довжині хвилі 700 нм; та, у випадку, якщо Ε більше 0,7, роблять висновок про наявність атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: хворобу, хворих, наявності, визначення, спосіб, сонних, артерій, атеросклеротичного, гіпертонічну, ураження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-104744-sposib-viznachennya-nayavnosti-aterosklerotichnogo-urazhennya-sonnikh-arterijj-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення наявності атеросклеротичного ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу</a>

Подібні патенти