Пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок прохідницьким комбайном з робочим органом на телескопній стрілі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок прохідницьким комбайном (ПК) з робочим органом (РО) на телескопній стрілі (ТС), що містить свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом, яке закріплене на ТС ПК, позаду його РО, який відрізняється тим, що свердло оснащене хомутом, стояком і двовилковим кронштейном, при цьому хомут охоплює тіло телескопної частини ТС ПК позаду його РО, стояк одним кінцем жорстко закріплений на хомуті і орієнтований перпендикулярно до осі ТС ПК, двовилковий кронштейн співісно закріплений на другому кінці стояка і має можливість прокручування на 360° навколо осі стояка, свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом закріплене у двовилковому кронштейні на відстані від осі ТС ПК, що перебільшує максимальний радіус РО ПК і має можливість прокручування відносно осі кронштейнових вилок, а весь пристрій має можливість прокручування навколо ТС ПК на 360° і фіксації в довільному положенні шляхом розтискування хомута, подальшого його прокручування і затискування.

Текст

Реферат: Пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласту при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок прохідницьким комбайном (ПК) з робочим органом (РО) на телескопній стрілі (ТС), що містить свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом, яке закріплене на ТС ПК, позаду його РО. Для забезпечення можливості механізованого буріння шпурів і свердловин у будь-якому місці поверхні виробки, яку проводять, і в будь-якому напрямку відносно її осі, свердло оснащене хомутом, стояком і двовилковим кронштейном, при цьому хомут охоплює тіло телескопної частини ТС ПК позаду його РО, стояк одним кінцем жорстко закріплений на хомуті і орієнтований перпендикулярно до осі ТС ПК, двовилковий кронштейн співвісно закріплений на другому кінці стояка і має UA 104681 C2 (12) UA 104681 C2 можливість провороту на 360° навколо осі стояка, свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом закріплене у двовилковому кронштейні на відстані від осі ТС ПК, що перебільшує максимальний радіус РО ПК, і має можливість прокручування відносно осі кронштейнових вилок, а весь пристрій має можливість прокручування навколо ТС ПК на 360° і фіксації в довільному положенні шляхом розтискування хомута, подальшого його прокручування і затискування. UA 104681 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до гірничої галузі і може бути використаним в процесі механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок прохідницьким комбайном (ПК) з робочим органом (РО) на телескопній стрілі (ТС). Відомий пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок ПК з стріловидним РО, що включає свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом, яке закріплене на телескопному поворотному маніпуляторі зверху РО ПК [1]. Недоліком цього пристрою є те, що він має всього три ступені вільності породоруйнівного інструмента, який закріплений на буровій штанзі (вперед-назад, вліво-вправо і прокручування у площині маніпулятора), і не може бурити шпури чи свердловини в області поверхні вибою виробки, що вище маніпулятора і нижче РО ПК, тому що він звисає з маніпулятора над РО ПК. Найближчим аналогом винаходу є пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок ПК з РО на ТС, що включає свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом, яке закріплене зверху на нетелескопній частині ТС позаду РО ПК [2]. Недоліком найближчого аналога є те, що він жорстко закріплений на нетелескопній частині ТС РО і має всього три ступені вільності породоруйнівного інструмента, який закріплений на буровій штанзі (вліво-вправо, вверх-вниз і проворот у площині осі бурової штанги), і не може бурити шпури і свердловини в області поверхні вибою виробки, що нижче РО ПК. В основу винаходу поставлена задача створення пристрою для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок ПК з РО на ТС, в якому за рахунок оснащення бурового свердла хомутом, стояком і двовилковим кронштейном забезпечується можливість здійснювати процес буріння в будь-якому місці поверхні вибою виробки, яку проводять, і будь-якому напрямку відносно її осі. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок ПК з РО на ТС, що включає свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом, яке закріплене на ТС позаду РО ПК, свердло оснащене хомутом, стояком і двовилковим кронштейном, при цьому хомут охоплює тіло телескопної частини ТС ПК позаду його РО, стояк одним кінцем жорстко закріплений на хомуті і орієнтований перпендикулярно до осі стріли ПК, двовилковий кронштейн співвісно закріплений на другому кінці стояка і має можливість прокручування на 360° навколо осі стояка, свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом закріплене у двовилковому кронштейні на відстані від осі стріли ПК, що перебільшує максимальний радіус РО ПК, і має можливість прокручування відносно осі кронштейнових вилок, а весь пристрій має можливість прокручування навколо осі стріли ПК на 360° і фіксації в довільному положенні шляхом розтискування хомута, подальшого його прокручування і затискування. Таким чином, запропонована конструкція пристрою забезпечує породоруйнівному інструменту (коронці), який закріплений на буровій штанзі, здійснювати шість ступенів вільності: переміщуватись відносно осі виробки (вперед-назад, вправо-вліво і вверх-вниз), прокручуватись (провертатись) навколо осі ТС і РО ПК, прокручуватись (провертатись) навколо осі стояка і прокручуватись (провертатись) навколо осі кронштейнових вилок у площині бурової штанги. У сукупності по своїх відмітних ознаках запропонований пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок ПК з РО на ТС забезпечує технічний результат - можливість породоруйнівному інструменту здійснювати найбільш можливий варіант ступенів вільності (шість), чим досягається можливість вести процес механізованого буріння шпурів чи свердловин у будь-якому місці поверхні виробки, яку проводять і в будь-якому напрямку відносно її осі. Суть винаходу пояснюють креслення. На фіг. 1 показана конструкція запропонованого пристрою (вид збоку). На фіг. 2 показана конструкція запропонованого пристрою (вид спереду). На фіг. 3 показана складальна конструкція запропонованого пристрою. Пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті складається (фіг. 1 і фіг. 2) із хомута 1, стояка 2, жорстко і діагонально закріпленого на хомуті 1, двовилкового кронштейна 3, закріпленого на стояку 2 з можливістю прокручування навколо його осі, свердла 4 з буровою штангою 5 та породоруйнівним інструментом 6, закріпленого на двовилковому кронштейні 3 з можливістю прокручування навколо осі 1 UA 104681 C2 5 10 кронштейнових вилок. Пристрій хомутом 1 закріпляють на телескопній частині ТС 7 ПК 8 позаду його РО 9 (фіг. 3). Пристрій працює в такий спосіб. Поворотом хомута 1 на телескопній частині ТС 7 ПК 8 і поворотом двовилкового кронштейна 3 на стояку 2 націлюють вісь бурової штанги 5 з породоруйнівним інструментом 6 у визначене місце на поверхні вибою виробки і по напрямку буріння. Після цього, переміщують телескопну частину ТС 7 і РО 9 ПК 8 в напрямку до поверхні вибою виробки до контакту породоруйнівного інструмента з нею і включають свердло 4 в енергопостачальну мережу. Джерела інформації: 1. www.dgum.com.ua/proh/kpb 110/110/php 2. www.ngmzbur.com/poducts/boring-rigs/sbn. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 Пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок прохідницьким комбайном (ПК) з робочим органом (РО) на телескопній стрілі (ТС), що містить свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом, яке закріплене на ТС ПК, позаду його РО, який відрізняється тим, що свердло оснащене хомутом, стояком і двовилковим кронштейном, при цьому хомут охоплює тіло телескопної частини ТС ПК позаду його РО, стояк одним кінцем жорстко закріплений на хомуті і орієнтований перпендикулярно до осі ТС ПК, двовилковий кронштейн співісно закріплений на другому кінці стояка і має можливість прокручування на 360° навколо осі стояка, свердло з буровою штангою та породоруйнівним інструментом закріплене у двовилковому кронштейні на відстані від осі ТС ПК, що перебільшує максимальний радіус РО ПК і має можливість прокручування відносно осі кронштейнових вилок, а весь пристрій має можливість прокручування навколо ТС ПК на 360° і фіксації в довільному положенні шляхом розтискування хомута, подальшого його прокручування і затискування. 2 UA 104681 C2 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Anhelovskyi Oleksandr Anatoliiovych, Potapenko Oleksandr Oleksiiovych, Vialushkin Yehor Olehovych, Trokhymets Mykola Yakovych, Nykyforov Oleksii Viktorovych, Antonchyk Volodymyr Yevheniovych

Автори російською

Ангеловский Александр Анатольевич, Потапенко Александр Алексеевич, Вялушкин Егор Олегович, Трохимец Николай Яковлевич, Никифоров Алексей Викторович, Антончик Владимир Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: E21D 9/10, E21C 35/00, E21C 27/24

Мітки: механізованого, пласті, пластових, комбайном, прохідницьким, стріли, шпурів, проведенні, органом, вугільному, підготовчих, викидонебезпечному, пристрій, виробок, свердловин, робочим, буріння, ньому, телескопній

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-104681-pristrijj-dlya-mekhanizovanogo-burinnya-shpuriv-i-sverdlovin-u-vikidonebezpechnomu-vugilnomu-plasti-pri-provedenni-v-nomu-pidgotovchikh-plastovikh-virobok-prokhidnickim-kombajjnom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для механізованого буріння шпурів і свердловин у викидонебезпечному вугільному пласті при проведенні в ньому підготовчих пластових виробок прохідницьким комбайном з робочим органом на телескопній стрілі</a>

Подібні патенти