Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб безгирної повірки платформних ваг, що включає розміщення на рейках вантажоприймальної платформи платформних ваг залізничного вагона з баластним вантажем, докладання до підстави кузова залізничного вагона змінного зусилля у вертикальному напрямку за допомогою механізму навантаження та вимірювання відповідної зміни зусилля навантаження на вантажоприймальну платформу, який відрізняється тим, що вагон розташовують таким чином, що колісні пари вагона знаходяться за межами вантажоприймальної платформи, а механізм навантаження зв'язує залізничні рейки вантажоприймальної платформи та нижню частину підстави кузова вагона.

Текст

Реферат: Спосіб безгирної повірки платформних ваг включає розміщення на рейках вантажоприймальної платформи платформних ваг залізничного вагона з баластним вантажем, докладання до підстави кузова залізничного вагона змінного зусилля у вертикальному напрямку за допомогою механізму навантаження та вимірювання відповідної зміни зусилля навантаження на вантажоприймальну платформу. Вагон розташовують таким чином, що колісні пари вагона знаходяться за межами вантажоприймальної платформи, а механізм навантаження зв'язує залізничні рейки вантажоприймальної платформи та нижню частину підстави кузова вагона. UA 104577 U (12) UA 104577 U UA 104577 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, яка заявляється, належить до галузі вимірювальної техніки, а саме до платформних ваг, і призначена для повірки платформних ваг, переважно які використовуються на залізничному транспорті. З існуючого рівня техніки, який належить до розглянутої галузі, найбільш близьким до корисної моделі, яка заявляється, по сукупності ознак є спосіб безгирьової повірки платформних ваг, який здійснюють шляхом розміщення на рейках вантажоприймальної платформи ваг баластного вантажу, зокрема використовується залізничний вагон, який завантажено будь-яким вантажем до максимально допустимого навантаження, і який конструктивно зв'язаний з переносними механізмами навантаження, як механізм навантаження використовуються домкрати, які за допомогою проміжних елементів зв'язані із еталонними перетворювачами зусилля (силовимірювальними датчиками), які розташовані на залізничних рейках вантажоприймальної платформи ваг та за допомогою механізмів навантаження впливають на завантажений залізничний вагон і таким чином розвантажують вантажоприймальну платформу від найбільшої межі зважування до нуля, а потім у зворотному напрямку навантажують вантажоприймальну платформу від нуля до найбільшої межі зважування, при цьому порівнюють отримані значення змінної ваги від завантаженого вагона на вантажоприймальну платформу у межах регламентованої послідовності зміни циклів розвантаження та навантаження, отриманих за допомогою еталонних силовимірювальних датчиків із показами самих ваг задля визначення дійсної похибки вимірювання при зважуванні [патент України на корисну модель № 101789, МПК: G01G23/00, 19/02, опубл. 2013]. Корисна модель, яка заявляється, збігається з відомим способом безгирьової повірки платформних ваг по наступній сукупності суттєвих ознак, а саме: передбачає розміщення на рейках вантажоприймальної платформи завантаженого залізничного вагона, докладання до нього зусилля у вертикальному напрямку за допомогою механізмів навантаження та вимірювання відповідної зміни зусилля навантаження на вантажоприймальну платформу. Однак відомий спосіб безгирьової повірки платформних ваг не забезпечує технічного результату корисної моделі, яка заявляється, що обумовлено тим, що навантажувальні зусилля від баластного вантажу на вагову платформу передаються через механізми навантаження (з використанням гідравлічних домкратів), які конструктивно розташовані за межами вагової платформи на прилеглій до неї ділянці (дорожнє покриття або окремі елементи конструкції фундаменту), і спричиняють у зворотному напрямку виникненню сил протидії (опору), які сконцентровані на малій площині під опорною п'ятою гідравлічних домкратів, що може призвести до виникненню незворотних деформації в окремих елементах конструкції фундаменту або підстильної підстави, що є не припустимим стосовно діючих вимог щодо експлуатації ваг, бо це впливає на точність самих вимірювань та не забезпечує отримання стабільних результатів при подальших повторних вимірюваннях (повірці чи калібруванні) платформних ваг. Технічна задача, на вирішення якої спрямована корисна модель, яка заявляється, полягає в удосконаленні способу безгирьової повірки платформних ваг шляхом зміни місця розташування баластного вантажу (залізничного вагона), місця докладання навантажувального зусилля і місця розташування механізмів навантаження, а саме у просторі між залізничними рейками вантажоприймальної платформи та нижній частини підстави кузова залізничного вагона, який завантажено будь-яким баластним вантажем, і таким чином, забезпечує передачу ваги від баластного вантажу на вагову платформу шляхом регламентованої послідовності зміни циклів зусилля (розвантаження та навантаження), які створюються за допомогою механізмів навантаження (гідравлічних домкратів), передаються поперемінно у вертикальному напрямку на залізничні рейки вантажоприймальної платформи, далі на саму конструкцію платформи, конструктивні елементи фундаменту і підстильну підставу, чим забезпечується відсутність умов виникнення незворотних деформацій у прилеглого дорожнього покриття чи окремих елементів конструкції фундаменту або підстильної підстави платформних ваг, внаслідок чого забезпечується стабільність отримання результатів вимірювання при подальших повторних вимірюваннях та адекватність відтворення експлуатаційного навантаження ваг при повірці (калібруванні), та усуває необхідність залучення до цього вагоповірочного вагона і, як наслідок, зменшує вартість виконання робіт. Поставлена задача вирішується у способі безгирьової повірки платформних ваг, який передбачає розміщення на рейках вантажоприймальної платформи платформних ваг залізничного вагона, докладання до підстави кузова залізничного вагона змінного зусилля у вертикальному напрямку за допомогою механізму навантаження та вимірювання відповідної зміни зусилля навантаження на вантажоприймальну платформу тим, що згідно з корисною моделлю, вагон розташовують таким чином, що колісні пари вагона розташовано за межами 1 UA 104577 U 5 10 15 20 25 30 35 вантажоприймальної платформи, а механізм навантаження зв'язує рейки вантажоприймальної платформи та нижню частину підстави кузова залізничного вагона. Запропонований спосіб безгирьової повірки платформних ваг забезпечує відсутність умов виникнення незворотних деформацій у прилеглого дорожнього покриття чи окремих елементів конструкції фундаменту або підстильної підстави платформних ваг, внаслідок чого забезпечується стабільність отримання результатів вимірювання при подальших повторних вимірюваннях та адекватність відтворення експлуатаційного навантаження ваг при повірці (калібруванні), та усуває необхідність залучення до цього вагоповірочного вагона і, як наслідок, зменшує вартість виконання робіт. Корисна модель, яка заявляється, пояснюється схемами, які наведено на кресленнях: Фіг. 1 - схема навантаження платформних ваг, де колісні пари залізничного вагона знаходяться поза зоною вантажоприймальної платформи; Фіг. 2 - креслення відтворення зусиль навантаження на вантажоприймальну платформу при повірці чи калібруванні. Запропонований спосіб безгирної повірки платформних ваг здійснюють наступним чином. На платформні ваги 1 подають залізничний вагон 2 з баластним вантажем, який встановлюють таким чином, щоб його колісні пари 3 знаходились на залізничних рейках 4 платформних ваг 1 за межами вантажоприймальної платформи 5. На рейках 4, які знаходяться на вантажоприймальний платформі 5, у просторі під нижньою частиною підстави кузова залізничного вагона 2 розмішують механізми навантаження 6, наприклад гідравлічні домкрати, якими докладають у вертикальному напрямку змінні зусилля від рейок 4 до нижньої частини підстави кузова вагона 2, що фіксується силовимірювальними датчиками 7, наприклад тензодатчиками, які звичайно використовуються при таких вимірюваннях. Як механізм навантаження 6 може бути застосовано гідравлічне обладнання ЗНКП-60, до складу якого входить два комплекти з ручних насосів, домкратів, з'єднувальних шлангів і швидкорознімних елементів (муфт з наконечниками). При цьому один комплект, для бічних домкратів (шість одиниць), об'єднується з одним насосом, які з'єднані з насосом паралельно, а другий насос призначено для центральних домкратів (три одиниці), які підключені до насоса також паралельно. При такому навантаженні вантажоприймальної платформи, відтворюванні через рейки 4 зусилля від залізничного вагона 2 на вантажоприймальну платформу 5 будуть передаватися точково та симетрично до її повздовжньої осі, що адекватно до умов експлуатації ваг. При цьому кожна окрема секція механізму навантаження 6 імітує навантаження від однієї колісної пари залізничного вагона, та забезпечується два різних варіанти навантаження вантажоприймальної платформи відповідно до експлуатаційних умов зважування вантажних вагонів, які мають двовісні або тривісні візки. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Спосіб безгирної повірки платформних ваг, що включає розміщення на рейках вантажоприймальної платформи платформних ваг залізничного вагона з баластним вантажем, докладання до підстави кузова залізничного вагона змінного зусилля у вертикальному напрямку за допомогою механізму навантаження та вимірювання відповідної зміни зусилля навантаження на вантажоприймальну платформу, який відрізняється тим, що вагон розташовують таким чином, що колісні пари вагона знаходяться за межами вантажоприймальної платформи, а механізм навантаження зв'язує залізничні рейки вантажоприймальної платформи та нижню частину підстави кузова вагона. 2 UA 104577 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Boriak Kostiantyn Fedorovych, Tsymbaliuk Anatolii Hryhorovych

Автори російською

Боряк Константин Федорович, Цымбалюк Анатолий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: G01G 19/04, G01G 9/00

Мітки: ваг, безгирної, платформних, повірки, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-104577-sposib-bezgirno-povirki-platformnikh-vag.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб безгирної повірки платформних ваг</a>

Подібні патенти