Спосіб нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нарізування обкочувальною фрезою зубів дискової пили, який відрізняється тим, що обробку обкочувальною фрезою зубів дискової пили здійснюють при повороті на кутовий крок бічних ріжучих кромок зубів обкочувальної фрези, які формують передню поверхню зубів на заготовці, при цьому осі фрези та пили схрещують під певним кутом і кожен зуб інструменту обробляє западину зуба на заготовці, яка відповідає своєму кроку в групі.

Текст

Реферат: Корисна модель належить до металообробки, а конкретно, до інструментального виробництва, і призначена для попередньої обробки дискових багатозубих заготовок з нерівномірним кроком зубів. Обробку обкочувальною фрезою зубів дискової пили здійснюють при повороті на кутовий крок бічних ріжучих кромок зубів обкочувальної фрези, які формують передню поверхню зубів на заготовці. При цьому осі фрези та пили схрещують під певним кутом. У процесі зубонарізування кожен зуб інструменту обробляє западину зуба на заготовці, яка відповідає своєму кроку в групі. UA 104229 U (54) СПОСІБ НАРІЗУВАННЯ ДИСКОВИХ ПИЛ З НЕРІВНОМІРНИМ КРОКОМ ЗУБІВ UA 104229 U UA 104229 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до металообробки, а конкретно, до інструментального виробництва, і призначена для попередньої обробки дискових багатозубих заготовок з нерівномірним кроком зубів. Відомий патент № 14913 У країни МПК B23F 5/00 (МПК B23F 9/00) "Спосіб обробки багатозубих деталей фасонною обкатною фрезою" опублікований 15.08.2006 р. Спосіб полягає в тому, що фасонною обкатною фрезою обробляють багатозубі деталі, причому вісь фрези розміщують під певним кутом стосовно осі оброблюваної деталі. Недоліком цього способу є те, що за допомогою нього неможливо обробляти дискові багатозубі деталі, які мають передні кути, а також багатозубі деталі з нерівномірним кроком зубів. Найбільш близькою до запропонованої корисної моделі технічною суттю та ефектом, що досягається, є спосіб нарізування храпових коліс А.С. СРСР № 1373501, В 23 F 5/12 "Способ нарезания храповых колес и дисковая угловая фреза для его осуществления", опубл. 15.02.1988 р. Нарізування храпових коліс здійснюють дисковою кутовою фрезою при взаємному обкатному русі колеса і фрези. При цьому фрезу встановлюють під кутом по відношенню до торцевої площини колеса, а передня поверхня зуба фрези нахилена до основної площини під переднім кутом. Недоліком відомого способу є те, що за допомогою нього неможливо обробляти зубчасті заготовки з нерівномірним кроком зубів. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу нарізування зубчастих заготовок з нерівномірним кроком зубів обкочувальною фрезою, що також дозволить обробляти дискові пили з нерівномірним кроком. Задачею корисної моделі є підвищення точності і продуктивності обробки зубчастих заготовок з нерівномірним кроком зубів з використанням методу обкатки. Спосіб обробки обкочувальною фрезою зубів дискової пили полягає в тому, що при повороті на кутовий крок бічні ріжучі кромки зубів обкочувальної фрези формують передню поверхню зубів на заготовці. Які ріжучу кромку фасонної обкочувальної фрези при похилому встановленні її осі, приймемо характеристику, визначену при вибраному положенні оброблюваної канавки. Суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється кресленням. На фігурі зображена система координат XYZ, зв'язана з оброблюваною деталлю. Направимо вісь Ζ по осі деталі, вісь Y - по найкоротшій відстані між осями деталі та фрези. Осі Х і Υ розташовуються в площині, перпендикулярній осі деталі. З проектованою обкочувальною фрезою пов'яжемо систему координат XiYiZi. Вісь Yi збігається з віссю Υ, вісь Xi йде по осі інструменту, - осі обертання інструменту з кутовою швидкістю - 0 . Формули перетворення координат у цьому випадку записуються таким чином: XC  X  cos  Z  sin 45 YC  Y  a01 ZC  Z  cos  X  sin , де  - кут установки осі фрези. Кут "  " установки осі фрези доцільно розраховувати за формулою: D  Zф , tg  Dф  Z де D - діаметр точки В профілю деталі; D - діаметр фрези, за допомогою якої ведеться обробка; Z ф - число зубів дискової фрези; 50 Z - число зубів оброблюваної фрези. З нерівномірним кроком зубів змінюються координати точок С і В відповідних профілів. Послідовність розрахунку може бути наступна: В системі ΧΥΖ визначаються координати двох точок А і В профілю. X A  0,5  D  sin    40 YA  0,5  D  cos    XB  X A  Hi  sin YB  YA  Hi  cos , де D - діаметр оброблюваної деталі; 1 UA 104229 U H i - висота оброблюваної канавки, виміряної по передній площині. По рівнянню контакту розраховується координата Ζ точок характеристики:  X  YA  ctg ZA  1  A  tg  ctg  YA  a01   X A  tg 0 cos 1 XB  YB  ctg   tg  ctg  YB  a01   XB  tg . 0 cos Таким чином координати двох точок прямолінійної характеристики на передній поверхні в системі XYZ будуть: Α(ΧΑΥΑΖΑ), Β(ΧBΥBΖB). Координати точки характеристики, відповідної точці С профілю деталі в системі ΧΥΖ розраховуються в такій послідовності: Координати ΧΥ точки С будуть: XC  0,5  D  sin    i  YC  0,5  D  cos    i  , де i - кутовий крок зуба пили в групі (розраховується за певною методикою); Координата Zc точки характеристики на потиличній площині деталі визначається за рівнянням контакту:  X  YC  ctg   ZC  1  C  tg  ctg    YC  a01  XC  tg . 0 cos Знаючи координати точок характеристик в системі XYZ за формулами перетворення координат розраховуються координати точок характеристик в системі XiYiZi. Xi  X  cos  Z  sin Yi  Y  a01 Zi  Z  cos  X  sin . Дві точки A(XiYiZi) i B(XiYiZi) визначають прямолінійну характеристику, яка приймається за ріжучу кромку фрези, яка обробляє передню площину деталі. ZB  5 10 15 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб нарізування обкочувальною фрезою зубів дискової пили, який відрізняється тим, що обробку обкочувальною фрезою зубів дискової пили здійснюють при повороті на кутовий крок бічних ріжучих кромок зубів обкочувальної фрези, які формують передню поверхню зубів на заготовці, при цьому осі фрези та пили схрещують під певним кутом і кожен зуб інструменту обробляє западину зуба на заготовці, яка відповідає своєму кроку в групі. 2 UA 104229 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23F 5/00

Мітки: пил, кроком, спосіб, дискових, зубів, нерівномірним, нарізування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-104229-sposib-narizuvannya-diskovikh-pil-z-nerivnomirnim-krokom-zubiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нарізування дискових пил з нерівномірним кроком зубів</a>

Подібні патенти