Спосіб діагностики трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією

Номер патенту: 104204

Опубліковано: 12.01.2016

Автор: Ломаківський Олександр Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією, що включає дослідження імунологічних показників крові, який відрізняється тим, що додатково визначають Т-хелпери (CD4), Т-супресори (CD8), імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) та лімфоцити зі схильністю до апоптозу (CD95) та, у випадку, коли значення Т-хелперів перевищує 45 %, імунорегуляторного індексу - більше 1,9 умов. од., лімфоцитів зі схильністю до апоптозу - менше 7,5 %, роблять висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією включає дослідження імунологічних показників крові. Додатково визначають Т-хелпери (CD4), Т-супресори (CD8), імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) та лімфоцити зі схильністю до апоптозу (CD95) та, у випадку, коли значення Т-хелперів перевищує 45 %, імунорегуляторного індексу - більше 1,9 умов. од., лімфоцитів зі схильністю до апоптозу менше 7,5 %, роблять висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією. UA 104204 U (12) UA 104204 U UA 104204 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології, і може бути використана для виявлення хворих з важкими трисудинними ураженнями коронарного русла. На сьогоднішній день накопичена значна кількість експериментальних і клінічних даних, які визначають ознаки, маркери, а подекуди й фактори ризику коронарного ураження. Однак в зв'язку з різними проблемами застосування таких способів діагностика трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією залишається актуальною. Відомий спосіб діагностики порушення тромбоцитарної ланки гемостазу при інфекційній патології (RU2151402, МПК G01N 33/86, дата публікації 20.06.2000), що полягає у відборі крові у хворого шляхом пункції ліктьової вени, в суміші крові з розчином цитрату натрію в співвідношенні 9:1, в отриманні збагаченої тромбоцитами плазми шляхом центрифугування, в підготовці безтромбоцитарної плазми для налаштування агрегометра, в отриманні основної концентрації аденозиндифосфату шляхом розведення сухого навішування аденозиндифосфату у фізіологічному розчині хлориду і знятті агрегаційної кривої, потім досліджують агрегаційну активність тромбоцитів під дією доз аденозиндифосфату в межах від 10-5 до 10-8 М, реєструють двохвилеву агретограмму, по якій оцінюють порушення в тромбоцитарній ланці гемостазу на різних стадіях хвороби. Однак недоліком цього способу є його складність, багатостадійність та те, що встановлюється лише вірогідність порушення в тромбоцитарній ланці гемостазу, що не дає змоги оцінити ступінь тяжкості коронарного ураження особливо у критичних станах. Відомий спосіб діагностики ураження коронарного русла (RU2180520, МПК А61В 8/06, A61N 1/36, дата публікації: 20.03.2002), який передбачає проведення стрес-ехокардіографічних проб із через стравохідною електрокардіостимуляцією або добутаміном і оцінку стану міокарда, при цьому додатково реєструють ударний об'єм і при його зниженні на перших ступенях проби з через стравохідною стимуляцією на 30 % і більше у порівнянні з вихідним значенням або зниженні на останніх ступенях проби з добутаміном діагностують важке багатосудинне ураження коронарного русла. Недоліком способу є травматичність цього способу пов'язана з необхідністю проведення стрес-ехокардіографічних проб із через стравохідною електрокардіостимуляцією та високий ризик розвитку різних ускладнень при виконанні дослідження. Відомий спосіб визначення атеросклеротичного ураження коронарних артерій [RU2063634, МПК G01N 33/48, дата публікації 10.07.96], що включає визначення морфологічних змін сполучної тканини шкіри й оцінку по її стану коронарних артерій, при цьому морфологічні зміни визначають по біоптату сполучної тканини шкіри, причому оцінку захворювання здійснюють на основі візуальної оцінки звуження сосочкового шару і згладженості сосочків епідермісу в сполученні з варіаціями в розмірі еластичних і колагенових волокон, а також їхньої орієнтації. Недоліком способу є травматичність способу пов'язана з необхідністю проводити біопсію, та високий рівень суб'єктивності висновку в зв'язку з тим, що ураження оцінюється не по прямому показнику ураження коронарного русла, а опосередковано, по сполучної тканини шкіри, та ще візуально по двох показниках та їх чітко не визначених сполученнях які не мають кількісно визначених значень границь. Відомий спосіб визначення багатосудинного ураження коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця (73460, МПК А61В 5/00, дата публікації: 15.07.2005, бюл. № 7), за яким у хворого беруть кров із вени і додають гепарин, під час проведення дослідження виділяють із гепаринованої венозної крові чисту популяцію моноцитів, визначають функціональну активність моноцитів за їх здатністю відновлювати у спонтанному тесті та індукованому тесті нітросиній тетразолій (НСТ) до утворення темно-синіх гранул формазану, під мікроскопом підраховують число забарвлених темно-синіми гранулами формазану клітин у розрахунку на 100 клітин у спонтанному тесті та індукованому тесті, оцінку захворювання за результатами дослідження проводять порівнюючи з умовною нормою числа забарвлених темно-синіми гранулами формазану клітин, та у випадку, якщо для спонтанного тесту це число більше 18, для індукованого тесту менше 20, роблять висновок про багатосудинне ураження коронарних артерій. На відміну від попередніх аналогів такий спосіб є менш травматичним для хворого, однак він заснований лише на одному чиннику формування коронарного ураження - функціональної активності моноцитів, і у ньому не враховуються інші суттєві чинники формування коронарного ураження, що зменшує достовірність та об'єктивність висновку. Задачею корисної моделі є створення способу діагностики трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією в якому за рахунок зміни дій по визначенню порушень, застосуванню нових речовин та визначених емпіричним 1 UA 104204 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 шляхом границь значень досліджуваних показників забезпечується можливість зробити більш достовірний та об'єктивний висновок про багатосудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією на підставі кількісно визначених граничних значень показників із одночасним суттєвим зменшенням травматичного навантаження на пацієнта та виключенням можливості алергічної реакції на застосовувані у дослідженні речовини. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб діагностики трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією включає дослідження імунологічних показників крові. Новим у способі є те, що додатково визначають Т-хелпери (CD4), Т-супресори (CD8), імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) та лімфоцити зі схильністю до апоптозу (CD95) та, у випадку, коли значення Т-хелперів перевищує 45 %, імунорегуляторного індексу - більше 1,9 умов. од., лімфоцитів зі схильністю до апоптозу - менше 7,5 %, роблять висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією. Застосування нових ознак способу дозволяє здійснити об'єктивний висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією зі стабільною стенокардією на підставі кількісно визначених граничних значень показників із одночасним суттєвим зменшенням травматичного навантаження на пацієнта та виключенням можливості алергічної реакції на застосовувані у дослідженні речовини. Спосіб ілюструється прикладами його застосування. При виконанні наведених прикладів Т-хелпери (CD4), Т-супресори (CD8), лімфоцити зі схильністю до апоптозу (CD95) визначали - методом лазерної проточної цитофлюориметрії на лазерному проточному цитофлюориметрі FACScan за умов лінійного посилення сигналів PSC і SSC, логарифмічного - FL1, FL2 у прямому імунофлюоресцентному тесті за допомогою двохкольорового забарвлення моноклональними антитілами (мкАТ) серії Leu виробництва фірми "Becton Dickinson"(CШA) [Simultaneous analysis of radio-induced membrane alteration and cell viability by flowcytometry / M.Benderitter, L. Vincent-Genod, A.Berroud et al. // Cytometry.-2000. V.39. - p. 151-157] [Fernandez-Botran R., Vetvicka V. Advanced Methods in Cellular Immunology. CRC Press, 2000. - 192 p.]. Приклад 1 Хворий М., 56 років, страждає на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією упродовж 5 років. Хворому проведено дослідження імунологічних показників крові, та визначено Т-хелпери (CD4), Т-супресори (CD8), імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) та лімфоцити зі схильністю до апоптозу (CD95). Дослідження показали значення Т-хелперів 48 % (що перевищує 45 %), імунорегуляторного індексу 2,1 умов. од. (що перевищує 1,9 умов, од.) та лімфоцитів зі схильністю до апоптозу 6,8 % (що менше 7,5 %). На підставі рівня значень досліджених показників зроблено висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією. Додатково хворому виконана коронарографія, на якій виявлено трисудинне ураження з гемодинамічно значущим стенозуванням. Приклад 2 Хворий Т., 50 років, страждає на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією упродовж 4 років. Хворому проведено дослідження імунологічних показників крові, та визначено Т-хелпери (CD4), Т-супресори (CD8), імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) та лімфоцити зі схильністю до апоптозу (CD95). Дослідження показали значення Т-хелперів 46 % (що перевищує 45 %), імунорегуляторного індексу 2,2 умов. од. (що перевищує 1,9 умов. од.) та лімфоцитів зі схильністю до апоптозу 6,6 % (що менше 7,5 %). На підставі рівня значень досліджених показників зроблено висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією. Додатково хворому виконана коронарографія, на якій виявлено трисудинне ураження зі значним стенозуванням. Як показують результати досліджень в наведених прикладах спосіб дозволяє здійснити об'єктивний висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією на підставі кількісно визначених граничних значень показників без 2 UA 104204 U травматичного навантаження на пацієнта та виключення можливості алергічної реакції на додатково застосовувані у контрольних дослідженнях ренгеноконтрастні речовини. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб діагностики трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією, що включає дослідження імунологічних показників крові, який відрізняється тим, що додатково визначають Т-хелпери (CD4), Т-супресори (CD8), імунорегуляторний індекс (CD4/CD8) та лімфоцити зі схильністю до апоптозу (CD95) та, у випадку, коли значення Т-хелперів перевищує 45 %, імунорегуляторного індексу - більше 1,9 умов. од., лімфоцитів зі схильністю до апоптозу - менше 7,5 %, роблять висновок про трисудинне коронарне ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48, G01N 33/50

Мітки: діагностики, хворобу, серця, коронарного, трисудинного, спосіб, хворих, ішемічну, ураження, стенокардією, стабільною

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-104204-sposib-diagnostiki-trisudinnogo-koronarnogo-urazhennya-u-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-zi-stabilnoyu-stenokardiehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики трисудинного коронарного ураження у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією</a>

Подібні патенти