Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу

Номер патенту: 104172

Опубліковано: 12.01.2016

Автор: Кривошея Юрій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, вихід останнього сполучений з ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, стенд споряджений підключеним до виходу системи збудження тягового генератора блоком корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора та вузлом порівняння, входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора, який відрізняється тим, що застосовано керований стабілізатор струму, першим входом з'єднаний з виходом імітатора струму тягового генератора, виходом - з токовим входом селективного вузла, причому другий вхід керованого стабілізатора струму сполучено з мікропроцесором.

Текст

Реферат: UA 104172 U UA 104172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до залізничного та автомобільного транспорту, зокрема, може використовуватися для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора тепловоза. Відомий стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, виходи яких сполучені відповідно з токовим входом селективного вузла та ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, стенд споряджений підключеним до виходу системи збудження тягового генератора блоком корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора та вузлом порівняння, входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора [див. а.с. СРСР № 1204417 B60L11/04, опубл. 15.01.1986, бюл. № 2]. Цей стенд обрано за прототип. Недолік відомого стенда для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу полягає в тому, що імітатор струму тягового генератора, який виконано на трансформаторі постійного струму та живиться від бортового джерела нестабільної напруги, не забезпечує з високою точністю підтримку вихідного струму імітації навантаження тягового генератора при зміні режиму роботи системи збудження. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення стенда для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу шляхом того, що застосовано керований стабілізатор струму, першим входом з'єднаний з виходом імітатора струму тягового генератора, виходом - з токовим входом селективного вузла, причому другий вхід керованого стабілізатора струму сполучено з мікропроцесором, що забезпечить підвищення точності та стабільності роботи стенда. Поставлена задача вирішується тим, що у стенді для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, вихід останнього сполучений з ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, стенд споряджений підключеним до виходу системи збудження тягового генератора блоком корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора та вузлом порівняння, входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора, згідно з корисною моделлю, застосовано керований стабілізатор струму, першим входом з'єднаний з виходом імітатора струму тягового генератора, виходом - з токовим входом селективного вузла, причому другий вхід керованого стабілізатора струму сполучено з мікропроцесором. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерело 1 постійної напруги, джерело 2 змінної напруги, розподільчий трансформатор 3 системи 4 збудження тягового генератора, імітатор 5 струму тягового генератора, імітатор 6 напруги тягового генератора, селективний вузол 7, трансформатор 8 постійної напруги, блок 9 корекції, амплістат 10, вузол порівняння 11, вимірювальний блок 12, розетки 13, 14, блок 15 контакторів, керований стабілізатор 16 струму та мікропроцесор 17. Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора працює таким чином. Вмикаються джерела 1 постійної напруги та 2 змінної напруги. З виходу джерела 2 змінна напруга подається на розподільчий трансформатор 3, чим забезпечується функціонування системи 4 збудження тягового генератора тепловоза. Сигнал імітатора 5 струму тягового генератора призначений для керування при виконанні настройки. Після його стабілізації керованим стабілізатором 16 струму струм І г впливає на токовий вхід селективного вузла 7 аналогічно реальному струму тягового генератора. Величина струму Іг установлюється мікропроцесором 17 і вимірюється вимірювальним блоком 12. У відповідності до нього на виході системи 4 збудження тягового генератора, тобто на виході амплістата 10, з'являється струм ІА. Для того, щоб замкнути систему збудження тягового генератора та встановити режим її роботи, близький до реального, перетворюють вихідний струм ІА амплістата 10 у відповідну йому еталонну напругу Uгe тягового генератора за допомогою блока 9 корекції, зокрема, його нелінійного функціонального перетворювача. Нелінійний функціональний перетворювач блока 9 корекції настроюється з урахуванням характеристик збуджувача та тягового генератора, які не 1 UA 104172 U 5 10 15 20 функціонують при безреостатній настройці, і є точною моделлю збуджувача та тягового генератора. При цьому враховуються як падіння напруги в ланцюзі тягового генератора, так і реакція якоря. Напруга Uгe підсилюється до величини реальної напруги тягового генератора імітатором 6 напруги тягового генератора, вихідний сигнал Uг якого подається на трансформатор 8 постійної напруги. У зв'язку з тим, що імітатор 6 напруги тягового генератора виконаний на генераторі змінного струму, який має характеристику, відмінну за видом від еталонної, то для забезпечення заданого закону перетворення та отримання заданої напруги тягового генератора імітатор 6 напруги тягового генератора споряджений зворотним зв'язком через вузол 11 порівняння. Він порівнює сигнал Uгe блока 9 корекції з напругою Uг на виході імітатора 6 напруги тягового генератора, чим корегується напруга Uг шляхом зміни напруги збудження Uвx генератора змінного струму. Отримана таким чином напруга Uг на виході імітатора 6 напруги тягового генератора відповідає напрузі тягового генератора при реальному навантаженні. Отже, система 4 збудження тягового генератора замкнута і працює в реальному часі без запуску дизеля при відсутності реального навантаження тягового генератора. Перевірка та настройка системи 4 збудження тягового генератора полягає у завданні декількох значень струму Іг тягового генератора імітатором 5 струму тягового генератора, керованим стабілізатором 16 струму та мікропроцесором 17 (відповідних реальному струму тягового генератора) та вимірюванню величини напруги Uг вимірювальним блоком 12. Отриману селективну характеристику Uг=f(Іг) у випадку необхідності можна регулювати для різних типів тягових генераторів та збуджувачів. Пропонована корисна модель забезпечить підвищення точності перевірки та настройки системи збудження тягового генератора. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу, що містить джерела постійного та змінного струму, вихід останнього з яких підключений до розподільчого трансформатора системи збудження тягового генератора, імітатори струму та напруги тягового генератора, вихід останнього сполучений з ланцюгом обмотки управління трансформатора постійної напруги системи збудження тягового генератора, вимірювальний блок, стенд споряджений підключеним до виходу системи збудження тягового генератора блоком корекції сигналу імітатора напруги тягового генератора та вузлом порівняння, входи якого з'єднані з виходами імітатора напруги тягового генератора та блока корекції, а вихід - зі входом імітатора напруги тягового генератора, який відрізняється тим, що застосовано керований стабілізатор струму, першим входом з'єднаний з виходом імітатора струму тягового генератора, виходом - з токовим входом селективного вузла, причому другий вхід керованого стабілізатора струму сполучено з мікропроцесором. 2 UA 104172 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60L 11/04

Мітки: настройки, системі, транспортного, стенд, засобу, збудження, генератора, тягового, перевірки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-104172-stend-dlya-perevirki-ta-nastrojjki-sistemi-zbudzhennya-tyagovogo-generatora-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стенд для перевірки та настройки системи збудження тягового генератора транспортного засобу</a>

Подібні патенти