Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів “дау-1а”

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що містить присадку Octaburn 8062 ЕР, яка відрізняється тим, що додатково містить присадку α, β-метилнафтален, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

α, β-метилнафтален

88

Octaburn 8062 ЕР

12.

Текст

Реферат: Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що містить присадку Octaburn 8062 ЕР. Додатково містить присадку α, β-метилнафтален UA 103843 U (12) UA 103843 U UA 103843 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до нафтопереробки та нафтохімії і може бути використана для застосування у низькооктанових автомобільних бензинах (октанове число за дослідним методом не менше 80). Погана якість бензину може впливати на роботу двигунів внутрішнього згоряння, а також засмічувати інжектори, карбюратор, форсунки, фільтр тощо. Щоб уникнути цих негативних наслідків, застосовують різні добавки до палива. У бензин добавки вводять у процесі експлуатаційного терміну для покращення його якості, а також для промивання відкладення, що утворилося, відходів і нагару. Відомо багатофункціональну добавку до автомобільних бензинів, до складу якої серед інших компонентів входить присадка, що містить продукт взаємодії вищих насичених і ненасичених кислот з 10-30 атомами вуглецю і поліетиленполіамін загальної формули [H2N (C2H4NH) n] Н, де n=1-7. [RU № 2231538 С1, C10L 1/18, 2004]. Відомо добавку до моторного палива, що містить гідрогенизат виробництва бутилового спирту - 10-90 % мас, оксигенату - 5-85 % мас, ароматичний амін - 0,1-15 % мас, антикорозійну присадку - 0,1-1 % мас [RU № 2291185 С1, C10L 1/18, 2007]. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є присадка Octaburn 8062 ЕР [http://ugv.com.ua/tenders/gas-and-gas-condencate-processing-division/18095; http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=15&р=242959]. Така присадка, як і попередні добавки, не може достатньо підвищити детонаційну стійкість, рівень експлуатаційних і екологічних властивостей автомобільного бензину. В основу корисної моделі поставлена задача створити добавку антидетонаційну універсальну до автомобільних бензинів, яка б підвищила його детонаційну стійкість, експлуатаційні і екологічні властивості. Поставлена задача вирішується тим, що добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, яка включає присадку Octaburn 8062 ЕР, згідно з корисною моделлю, додатково містить присадку α, β-метилнафтален, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: α, β-метилнафтален 88 % мас. Octaburn 8062 ЕР 12 % мас. Склад добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів підібрано з урахуванням впливу обох складників для підвищення її дії - детонаційної стійкості, експлуатаційних і екологічних властивостей. Присадку Octaburn 8062 ЕР використовують для підвищення октанового числа бензинів. Виробник цієї присадки німецька компанія [http://www.innospecinc.com]. Таблиця 1 Фізико-хімічні показники добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А № Назва показника 1 Зовнішній вигляд 2 3 Густина за температури 20 С, г/дм Масова частка ароматичних вуглеводів, %, не більше Масова частка парафіно-нафтенових вуглеводів, %, не більше Масова частка одноатомних спиртів (С3-С6), %, не менше Масова частка інших органічних оксигенатних сполук (етерів, естерів, ацеталей) з температурою кінця кипіння не вище 210 °C, не більше 3 Вміст марганцю, г/см , не більше Приріст октанового числа (моторний метод) суміші ізооктан-н-гептан у співвідношенні 70:30 при додаванні 0,1 % об, не менше 4 5 6 7 8 ° 3 35 1 Значення показника Прозора рідина світло-жовтого кольору без сторонніх включень 0,880-1,080 90 20 8 UA 103843 U Таблиця 2 Результат аналізу стандартної суміші з використанням добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А Найменування показників Детонаційна стійкість: - октанове число за моторним методом згідно з ГОСТ 511-82 Вміст добавки, % об. 5 Суміш 70 % об. ізооктан 30 % об. н-гептан Добавка ДАУ-1 А: Бета-метилнафтален - 85 % ваг. Octaburn 8062-15 % ваг. Добавка: Мегаоктан 70 78,2 74,0 0,2 0,3 Спосіб одержання добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ1 А базується на додаванні до основного компонента (α, β-метилнафталену) антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР методом безперервного змішування за допомогою установки змішування рідин у потоці марки УСБ. Рецептура добавки: α, β-метилнафтален 88 % мас. Octaburn 8062 ЕР 12 % мас. Характеристика вихідних компонентів добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А Таблиця 3 Найменування сировини, матеріалів, реагентів Octaburn 8062 ЕР α, β метилнафтален Номер Державного або галузевого стандарту, технічних умов, стандарту підприємства Показники якості, обов'язкові для перевірки б 1. Густина за температури 200 С, 3 кг/м 2. Температура застигання, °C Виробництва 3. Температура кипіння, °C "Innospec" 4. Температура спалаху у (Німеччина) закритому тиглі, °C 5. Вміст марганцю, % 1. Густина за температури 20 °C, 3 кг/м 2. Температура кипіння, °C, в межах 3. Температура спалаху, °C Виробництва КНР 4. Температура застигання, °C, не вище 5. Кінематична в'язкість за температури 20 °C Норма за ГОСТ, ОСТ ТУ, СТП 1120 нижче -30 185 вище 61 15,5 1001 240-243 82 мінус 30 6,8 10 15 20 α, β-метилнафтален з ємності зберігання насосом установки під тиском подають в інжектор змішувача, де створюється розрідження і всмоктується строго дозувальна кількість антидетонаційної присадки Octaburn 8062 ЕР, яку посилають на установку з ємності зберігання. Далі частково перемішану і дозовану рідину направляють до змішувача установки, де здійснюють остаточне змішування компонентів. Отриману суміш після змішування по трубопроводу направляють на зберігання в резервуар. З ємності зберігання, після відстоювання протягом двох годин, відбирають зразок отриманої добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ-1А для паспортизації. За отримання позитивних результатів випробувань та виписки паспорту якості товарна продукція (добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів ДАУ-1А) може відвантажуватись споживачеві. Для цього включають насос і по відповідних лініях подають продукт на наливний стояк площадки наливу в автомобільні цистерни. 2 UA 103843 U Попередні випробування добавки антидетонаційної універсальної до автомобільних бензинів ДАУ - 1А проводились в умовах Шебелинського ГПЗ у порівнянні з добавкою "Мегаоктан". Таблиця 4 Результат аналізу приготування суміші автомобільного бензину марки А-76 з використанням високооктанових добавок Результат випробування Норма Метод № п/п Назва показників НД контролювання ДАУ-1А Мегаоктан Вміст добавки, % ваг. 0,2 0,3 3 Густина за температури 20 °C, кг/м , у 1 700-760 711 711 3900 межах Детонаційна стійкість: - октанове 2 число за моторним методом, не 76,0 76,3 76,3 511 менше Фракційний склад: -температура 30 31 33 початку перегонки, °C, не нижче - 10 % переганяються за 75 54 56 температури, °C не вище - 50 % переганяються за 120 82 80 температури, °C не вище 3 2177 - 90 % переганяються за 190 125 122 температури, °C не вище - кінець кипіння, °C не вище 215 160 164 - залишок у колбі, % не більше 1,5 0,3 0,2 - залишок і втрати, % не більше 4,0 2,0 2,0 Тиск насичених парів бензину, кПа, не 4 79,9 45,1 42,9 1756 більше 3 Кислотність, мг КОН на 100 см 5 3 Відсутн Відсутн 5985 бензину, не більше Концентрація фактичних смол, мг на 3 6 100 см бензину, не більше на місці 5 2,5 2,3 8489 виробництва Індукційний період бензину, хв., не 7 360 4039 менше 8 Масова частка сірки, %, не більше 0,015 0,011 0,011 19121 9 Випробування на мідній пластинці Витрим Витрим Витрим 6321 Наявність водорозчинних кислот і 10 Відсутн Відсутн Відсутн 6307 лугів 11 Наявність механічних домішок і води Відсутн Відсутн Відсутн 12 Колір блід. жов Бл. Ж. Бл. Ж. 3 Концентрація свинцю, г на 1 дм 13 0,013 Відсутн Відсутн 28828 бензину, не більше Сумарний вміст ароматичних 14 42 24,20 24,20 29040 вуглеводнів, % мас, не більше 15 Масова частка бензолу, % не більше 5,0 4,98 4,98 29040 5 Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів ДАУ-1А - застосовується до низькооктанових автомобільних бензинів, октанове число не нижче 80 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів, що містить присадку Octaburn 8062 ЕР, яка відрізняється тим, що додатково містить присадку α, β-метилнафтален, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: α, β-метилнафтален 88 Octaburn 8062 ЕР 12. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/22, C10L 1/18

Мітки: універсальна, антидетонаційна, бензинів, автомобільних, добавка, дау-1а

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103843-dobavka-antidetonacijjna-universalna-do-avtomobilnikh-benziniv-dau-1a.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Добавка антидетонаційна універсальна до автомобільних бензинів “дау-1а”</a>

Подібні патенти