Спосіб виготовлення комбінованого пакувального матеріалу для харчових продуктів

Номер патенту: 103833

Опубліковано: 25.12.2015

Автор: Ільїн Олександр Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення комбінованого пакувального матеріалу для харчових продуктів, який включає формування несучого шару і нанесення на його верхню та нижню сторони поверхневих шарів, який відрізняється тим, що формування несучого шару здійснюють шляхом накладення один на одний принаймні двох листів картону, кожний з яких складається з картон-основи, ламінованої з обох боків поліетиленом, де листи картону стискають з зусиллям, що забезпечує зчеплення притискних поверхонь верхнього та нижнього листів картону між собою, і нагрівають їх до 80-100 °C для розм'якшення поліетилену, а нанесення поверхневих шарів на несучий шар здійснюють шляхом накладення на розм'якшений поліетилен по обидві сторони від несучого шару полімерної плівки, що має температуру плавлення вище, ніж температура плавлення розм'якшеного поліетилену, з наступним притискним зусиллям та нагріванням для забезпечення рівного без зморщок та відшарувань пакувального матеріалу.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення комбінованого пакувального матеріалу для харчових продуктів включає формування несучого шару і нанесення на його верхню та нижню сторону поверхневих шарів. Формування несучого шару здійснюють шляхом накладення один на один принаймні двох листів картону, кожний з яких складається з картон-основи, ламінованої з обох боків поліетиленом. Листи картону стискають з зусиллям, і нагрівають їх до 80-100 °C для розм'якшення поліетилену. Нанесення поверхневих шарів на несучий шар здійснюють шляхом накладення на розм'якшений поліетилен по обидві сторони від несучого шару полімерної плівки, що має температуру плавлення вище, ніж температура плавлення розм'якшеного поліетилену, з наступним притискним зусиллям та нагріванням для забезпечення рівного без зморщок та відшарувань пакувального матеріалу. UA 103833 U (54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ПАКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ UA 103833 U UA 103833 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі виготовлення пакувальних матеріалів, зокрема до способів виготовлення комбінованих пакувальних матеріалів для харчових продуктів. Найбільш широке розповсюдження як пакувальних матеріалів для харчових та інших продуктів отримали багатошарові та комбіновані матеріали [Каган Д.Ф., Гуль В.Е., Самарина Л.Д. Многослойные и комбинированные пленочные материалы. - М.: Химия, 1989]. Термін "багатошарові матеріали" означає групу матеріалів, що складаються лише з шарів полімерних матеріалів, й той час як до складу комбінованих входять шари матеріалів різного типу (папір, фольга, тканина тощо). Ефективність використання цих матеріалів обумовлена тією обставиною, що взятий окремо "шар" не має універсальних властивостями, здатними забезпечити всю палітру необхідних характеристик. Комбіновані матеріали призначені в основному для довготривалого зберігання продуктів. Це пояснюється практично необмеженими можливостями варіювання їх властивостей за рахунок вибору складу композиційного матеріалу, встановлення порядку чергування шарів, забезпечення необхідного рівня адгезійної взаємодії між шарами, вибору оптимальної технології та обладнання для отримання конкретного матеріалу тощо. Кількість шарів у комбінованому пакувальному матеріалі визначається його функціональним призначенням. Найбільш близьким за технічною суттю до запропонованої корисної моделі є спосіб виготовлення комбінованих пакувальних матеріалів для харчових продуктів [див. патент РФ № 1544182, опубл. 15.02.1990], згідно з яким формують несучий шар і наносять на його верхню та нижню сторону поверхневих шарів. Комбінований матеріал, отриманий вище вказаним відомим способом, включає у себе несучий шар, з обох боків якого розташовані шари з непроникного для рідини термопластичного матеріалу, наприклад поліетилену. На одному з боків несучого шару послідовно розміщені після поліетилену шар металевої (алюмінієвої) фольги, адгезійний шар і поверхневий шар, виконаний з пластмас двох типів, змішаних між собою, а саме ЛПЕНП і ПЕНП (поліетилен низької щільності). Виробництво відомого способу виготовлення пакувального комбінованого матеріалу здійснюють звичайним способом, який полягає у послідовному нанесенні на несучий шар різноманітних шарів за допомогою екструзії. Алюмінієву фольгу наносять з котушки, при цьому поліетиленовий шар слугує як зв'язуюче. Адгезійний шар і поверхневий шар, виконаний з ЛПЕНП і ПЕНП, можна наносити кожний окремо, безпосередньо один за одним, або шляхом спільної екструзії. Використання у складі комбінованого матеріалу алюмінієвої фольги забезпечує високі бар'єрні властивості матеріалу, оскільки фольга абсолютно непроникна для парів та газів, не поглинає мастильні речовини, не надає їжі ніяких сторонніх запахів або присмаків. У процесі виробництва упаковок фольга набуває стерильність та не слугує сприятливим середовищем для бактерій. Проте відомий спосіб з виробництва вище вказаних комбінованих матеріалів, який використовує у технологічному процесі алюмінієву фольгу, має низку недоліків: високу вартість і складність виготовлення пакувального матеріалу через наявність технологічної операції, пов'язаної з нанесенням алюмінієвої фольги, та крім того використання алюмінієвої фольги у технологічному процесі ускладнює спосіб утилізації металовмісних відходів. Задачею корисної моделі є спрощення способу виготовлення комбінованого пакувального матеріалу, який би був більш дешевим та не потребував би утворення процесу утилізації металовмісних відходів за рахунок відсутності у способі технологічної операції, пов'язаної з алюмінієвою фольгою. Поставлена задача вирішується тим, що у способі виготовлення комбінованого пакувального матеріалу для харчових продуктів, який включає формування несучого шару і нанесення на його верхню та нижню сторони поверхневих шарів, згідно з корисною моделлю, формування несучого шару здійснюють шляхом накладення один на одний принаймні двох листів картону, кожний з яких складається з картон-основи, ламінованої з обох боків поліетиленом, де листи картону стискають з зусиллям, що забезпечує зчеплення притискних поверхонь верхнього та нижнього листів картону між собою, і нагрівають їх до 80-100 °C для розм'якшення поліетилену, а нанесення поверхневих шарів на несучий шар здійснюють шляхом накладення на розм'якшений поліетилен по обидві сторони від несучого шару полімерної плівки, що має температуру плавлення вище, ніж температура плавлення розм'якшеного поліетилену, з наступним притискним зусиллям та нагріванням для забезпечення рівного без зморщок та відшарувань пакувального матеріалу. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 наведена схема пристрою, яка реалізує запропонований спосіб. 1 UA 103833 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На Фіг. 2 наведений у розрізі комбінований пакувальний матеріал, виготовлений згідно з запропонованою корисною моделлю. Схема пристрою (Фіг. 1), що реалізує запропонований спосіб, містить заготовлені листи картону (верхній та нижній) 1, складених один на одний, першу пару притискних валів 2, перший нагрівач 3, верхню полімерну плівку 4, нижню полімерну плівку 5, другу пару притискних валів 6, другий нагрівач 7, третю пару притискних валів 8, третій нагрівач 9, четверту пару притискних валів 10. Комбінований пакувальний матеріал, отриманий згідно з запропонованою корисною моделлю (Фіг. 2) містить верхню полімерну плівку 4, шар харчового поліетилену 11 на верхньому шарі картону, картон-основу 12 верхнього листа картону, шар харчового поліетилену 13 на нижньому листі картону, картон-основу 14 нижнього листа, нижню полімерну плівку 5. Спосіб здійснюють наступним чином. У запропонованій корисній моделі використовують картон, наприклад "ПЮР-ПАК", ламінований з двох сторін поліетиленом харчовим. Картон-основа (до покриття поліетиленом) 2 також харчовий. Картон використовується 0,295-0,310 кг/м . Картон флотується на листи, розміри яких визначають за розкроєм залежно від потрібних розмірів. У запропонованому способі використовують ламінатор, який являє собою систему нагрівачів і притискних валів, через які протягуються листи картону. Система валів може бути від двох пар притискних валів до шести-восьми пар притискних валів. Вали регулюють за зусиллям тиску. Вони прогумовані термостійкою гумою, температура на валах досягає 180-220 °C. Нагрівачів також може бути від 2-3 штук до 6-7 штук. Складені один на одний листи картону 1 (Фіг. 1) пропускають через першу пару притискних валів 2, які стикають їх зусиллям для забезпечення зчеплення притискних поверхонь верхнього та нижнього листа картону між собою, утворюючи таким чином "сендвіч", який є сформованим несучим шаром у складі майбутнього комбінованого пакувального матеріалу. Далі несучий шар пропускають через нагрівачі 3, температура яких приблизно 80-110 °C. Після чого поліетилен на картоні, приблизно 35-40 мікрон, починає розм'якшуватися і на розм'якшені верхню та нижню поверхні сформованого несучого шару (в ламінаторі) наносять і одночасно пропускають (див. Фіг. 1) через другу пару притискних валів 6 верхню полімерну плівку 4 та нижню полімерну плівку 5 (див. Фіг. 1), яка може бути різною за хімічним складом (ПЕТФ поліетилентелефталатна, ПП - поліпропіленова, БОПП - біоорієнтована поліпропіленова тощо) і зафарбована у різні кольори, а також з нанесеними різними малюнками. Після чого таким чином сформований комбінований пакувальний матеріал нагрівають у другому нагрівачі 7, де температура 200-260 °C, і далі для забезпечення рівного без зморшок та відшарувань послідовно пропускають через третю пару валів 8, нагрівач 9 та четверту пару валів 10 і так далі до досягнення потрібного результату. На виході ламінатора отримуємо згідно з запропонованим способом комбінований пакувальний матеріал (Фіг. 2). Отримані листи комбінованого пакувального матеріалу складають в стопи по 50 штук, і потім на різаку нарізають на потрібні розмірі. Потім з заготовок на просічному верстаті виготовляють кружки різного діаметра для кондитерської промисловості або прямокутні підкладки з закругленими кутами для рибної або м'ясної, або сирної продукції. Підкладки та кружки пакують по 100 штук у термозбіжну плівку, маркують етикетками згідно з ТУ У 22.2-14360570-001:2015 (Вироби з комбінованих матеріалів пакувальні). Виготовлений комбінований пакувальний матеріал згідно з запропонованим способом є вологостійким внаслідок того, що картон-основа має параметр торцевого проникнення вологи 0,3-0,5 мм, а з двох боків ламінований харчовою полімерною плівкою, яка не пропускає вологу. Крім того, комбінований пакувальний матеріал є жорстким при невеликій його товщині, оскільки несучий шар комбінованого пакувального матеріалу, виготовленого згідно з запропонованою корисною моделлю, значно більше товщини полімерної плівки, тобто жорсткість виготовленого комбінованого пакувального матеріалу визначається в основному жорсткістю несучого шару, зокрема як мінімум двох листів картону, кожний з яких ламінований з двох боків поліетиленом харчовим "зварених" під зусиллям між собою. До того ж виготовлений згідно з запропонованою корисною моделлю комбінований пакувальний матеріал не має зморщок та відшарувань. Виготовлений комбінований пакувальний матеріал згідно з запропонованою корисною моделлю відповідає гігієнічним нормам для використання у харчовій промисловості. Запропонований спосіб є простим, більш дешевшим способом, який не потребує додаткових операцій на утилізацію металовмісних відходів операції, внаслідок відсутності технологічної операції, пов'язаної з алюмінієвою фольгою. 2 UA 103833 U Запропонована корисна модель може знайти широке застосування для використання в харчовій промисловості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Спосіб виготовлення комбінованого пакувального матеріалу для харчових продуктів, який включає формування несучого шару і нанесення на його верхню та нижню сторони поверхневих шарів, який відрізняється тим, що формування несучого шару здійснюють шляхом накладення один на одний принаймні двох листів картону, кожний з яких складається з картон-основи, ламінованої з обох боків поліетиленом, де листи картону стискають з зусиллям, що забезпечує зчеплення притискних поверхонь верхнього та нижнього листів картону між собою, і нагрівають їх до 80-100 °C для розм'якшення поліетилену, а нанесення поверхневих шарів на несучий шар здійснюють шляхом накладення на розм'якшений поліетилен по обидві сторони від несучого шару полімерної плівки, що має температуру плавлення вище, ніж температура плавлення розм'якшеного поліетилену, з наступним притискним зусиллям та нагріванням для забезпечення рівного без зморщок та відшарувань пакувального матеріалу. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B32B 21/06, B31B 1/00

Мітки: харчових, виготовлення, комбінованого, пакувального, продуктів, матеріалу, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103833-sposib-vigotovlennya-kombinovanogo-pakuvalnogo-materialu-dlya-kharchovikh-produktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення комбінованого пакувального матеріалу для харчових продуктів</a>

Подібні патенти