Спосіб лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу

Номер патенту: 103830

Опубліковано: 25.12.2015

Автори: Горпинченко Ігор Іванович, Аксьонов Павло Валерійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу, що включає проведення комбінованого лікування, який відрізняється тим, що лікування проводять методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії, послідовно фокусують акустичні хвилі в ділянці стовбура, в проекції правого та лівого кавернозних тіл статевого прутня та в проекції ніжок, інтенсивність яких складає 0,09 мДж/мм2, по 1600 імпульсів в ділянці стовбура в проекції кожного кавернозного тіла, та по 900 імпульсів на кожен сегмент в ділянці ніжок - сумарно на чотири сегмента 5000 імпульсів, повний курс становить 8 сеансів кратністю 1 сеанс на тиждень, з одночасним використанням 50 мг силденафілу цитрату через день 8 тижнів.

Текст

Реферат: Спосіб лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу включає проведення комбінованого лікування. Лікування проводять методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії. Послідовно фокусують акустичні хвилі в ділянці стовбура, в проекції правого та лівого 2 кавернозних тіл статевого прутня. В проекції ніжок, інтенсивність яких складає 0,09 мДж/мм , по 1600 імпульсів в ділянці стовбура в проекції кожного кавернозного тіла, та по 900 імпульсів на кожен сегмент в ділянці ніжок - сумарно на чотири сегмента 5000 імпульсів, повний курс становить 8 сеансів кратністю 1 сеанс на тиждень, з одночасним використанням 50 мг силденафілу цитрату через день 8 тижнів. UA 103830 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ UA 103830 U UA 103830 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до урології, сексопатології та андрології, і може знайти використання для лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу. Згідно з сучасним визначенням, під еректильною дисфункцією розуміють стан, при якому неможливо досягти і (або) утримати ерекцію статевого члена, достатню для задовільної статевої активності [3]. В галузі сексопатології еректильна дисфункція (ЕД) є однією з найбільш поширених захворювань. За останніми даними ЕД зустрічається у 53-55 % чоловіків старше 45 років, тобто, кожен третій чоловік, старше 40 років страждає ЕД [4]. На підставі проведених численних досліджень, було доведено, що в основі ЕД найчастіше лежить фактор ураження судин. Лікування ЕД сьогодні включає неінвазивні (медикаментозна терапія, застосування вакуум-констрикторних пристроїв та психотерапія) - перша лінія терапії і інвазивні методи (інтракавернозні ін'єкції (ІКІ) вазоактивних речовин - терапія другої лінії і оперативне лікування як терапія третьої лінії [3, 4, 5]. Більшість пацієнтів з ЕД віддають перевагу безопераційним методам лікування, та розраховують на те, що лікування повинно відновити їх сексуальну функцію. Тому розробка методу лікування, який не тільки зупинив би прогресування ЕД, а й повернув би сексуальну активність і нормальне статеве життя, і при цьому не мав би жодних побічних ефектів, дуже актуальне питання в сучасній сексопатології. Існуючі методи лікування ЕД мають ряд недоліків. Терапії першої та другої лінії не дають довгостроковий ефект і мають низку побічних дій. Третя лінія терапії (ендофалопротезування) хоча і залишається найефективнішим методом - в значній мірі травматична, може мати ряд ускладнень і не всім доступна. Прикладом нового і перспективного метода корекції судинних порушень в тканинах статевого члена може бути низькоенергетична ударно-хвильова терапія (НЄУХТ) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія (ЕУХТ) є добре клінічно вивченим методом, який використовується в деяких медичних областях з різною мірою ефективності, так як він вже використовується для літотрипсії внаслідок своєї механічно деструктивної природи при вузькому фокусуванні енергії. Ударні хвилі середньої інтенсивності продемонстрували свої протизапальні властивості, і використовуються при лікуванні широкого спектра ортопедичних станів. На відміну від описаних методів, ударні хвилі низької ефективності мають ангіогенні і регенераційні властивості і тому використовуються при загоєнні хронічних ран, периферичній нейропатії і для серцевої неоваскуляризації. Під впливом НЕУХТ, в клітинах ендотелію судин відбувається "ефект зсуву". Сила зсуву характеризується напрямком, паралельним току рідини в судині, при цьому величина сили зсуву прямо пропорційна швидкості і обернено пропорційна кубу радіуса судини. Таким чином, навіть незначні зміни діаметра судини значно впливають на силу зсуву, тобто, дія НЕУХТ вибірково впливає на ділянки ендотелію судин з меншим діаметром та збільшеною гіпоксією. В умовах дії постійної сили зсуву збільшується кількість матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), що кодує NO-синтазу, тобто, це призводить до активації ендотеліальної NO-синтази та збільшення продукції оксиду азоту (NO). Покращення кровотоку в капілярах, що веде до збільшення сили зсуву, тягне за собою викид ендотеліальних факторів росту судин. Утворення ангіогенних факторів росту викликає ряд фізіологічних змін, що призводять до росту нової судини. В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає у створенні способу лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу середнього та важкого ступеня за допомогою НЕУХТ. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу включає проведення комбінованого лікування, згідно з корисною моделлю, лікування проводять методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії, послідовно фокусують акустичні хвилі в ділянці стовбура, в проекції правого та лівого кавернозних тіл статевого 2 прутня, та в проекції ніжок, інтенсивність яких складає 0,09 мДж/мм , по 1600 імпульсів в ділянці стовбура в проекції кожного кавернозного тіла, та по 900 імпульсів на кожен сегмент в ділянці ніжок - сумарно на чотири сегмента 5000 імпульсів, повний курс становить 8 сеансів кратністю 1 сеанс на тиждень, з одночасним використанням 50 мг силденафілу цитрату через день 8 тижнів. Повний курс становить 8 сеансів, розподілених на 8 тижнів (1 сеанс на тиждень, безперервно). Час одного сеансу займає - 15 хвилин. Оцінку еректильної функції проводять до лікування, через один та два місяці на фоні лікування (другий місяць вважався, як кінець лікування), та, через 6 місяців, і через 1 рік після лікування. Використовують тест- анкету - міжнародний індекс еректильної функції (МІЕФ), стан кавернозної гемодинаміки досліджували за даними фармакодоплерографії статевого члена в стані спокою, та при стимуляції ерекції за допомогою інтракавернозного введення алпростаділу. 1 UA 103830 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Вказаним способом проліковано 53 хворих. Критеріями до включення в дослідження були судинна причина ЕД; тривалість ЕД не менш 6 місяців; не менш 50 % невдалих спроб статевих актів; позитивна реакція на інгібітори фосфодіестерази 5-го типу; Індекс МІЕФ-6 в діапазоні від 6-20 (помірна і важка ступінь ЕД). Усі пацієнти, що входили до обстеження були гетеро сексуальної орієнтації. Вік обстежених коливався від 45 до 67 років, і складав у середньому 52,3 роки. Тривалість захворювання складала від 6 місяців до 10 років. Критеріями для виключення з дослідження також були: простатектомія в анамнезі; неваскулогенна причина виникнення ЕД; психічні розлади, анатомічні аномалії, пошкодження спинного мозку та нестабільний медичний стан; клінічно значущі хронічні гематологічні захворювання; серцево-судинні захворювання, що перешкоджають сексуальної активності; інфаркт або аритмії за попередні 6 місяців; злоякісні новоутворення протягом останніх 5 років; андрогенна недостатність. Приклад 1. Пацієнт П., 60 рік, звернувся в клініку зі скаргами на послаблення спонтанних та адекватних ерекцій за останні два роки. При обстеженні хворого, показник МІЕФ-6=15 балів; МІЕФ-15=45 балів; по даним фармакодоплерографії показник артеріального притоку PSV в стані спокою 7,9 см/с, при стимуляції 22,9 см/с, показник венозного відтоку EDV при стимуляції 2,9 см/с. Хворому встановлений діагноз: артеріальна еректильна дисфункція середнього ступеня. Проведені сеанси НЕУХТ в комбінації з використанням ІФДЕ-5. На фоні самого лікування, та до кінця лікування, хворий відмічав значне покращення еректильної функції. При контрольному обстеженні через 6 місяців після лікування покращення ерекції залишалося, але дещо нижче ніж на фоні лікування, з'явились спонтанні ерекції, поліпшились адекватні. При обстеженні через 6 місяців показник МІЕФ 6=22 бали; МІЕФ15=58 балів; PSV в стані спокою 9,1 см/с, при стимуляції 29,1 см/с, показник венозного відтоку EDV при стимуляції 2,2 см/с. Через 1 рік позитивні зміни по даним МІЕФ залишалися МІЕФ-6=18 балів, МІЕФ-15=53 бали. Приклад 2. Пацієнт Ч., 65 років, звернувся в клініку зі скаргами на послаблення адекватних ерекцій, та відсутність спонтанних за останні три роки. При обстеженні хворого, показник МІЕФ-6=10 балів; МІЕФ-15=38 балів; по даним фармакодоплерографії показник артеріального притоку PSV в стані спокою 7,8 см/с, при стимуляції 20,1 см/с, показник венозного відтоку EDV при стимуляції 5,9 см/с. Хворому встановлений діагноз: артеріовенозна еректильна дисфункція важкого ступеня. Проведені сеанси НЕУХТ в комбінації з використанням ІФДЕ-5. На фоні самого лікування, та до кінця лікування, хворий відмічав значне покращення еректильної функції. При контрольному обстеженні через 6 місяців після лікування покращення ерекції залишалося, але дещо нижче ніж на фоні лікування, з'явились спонтанні ерекції, поліпшились адекватні. При обстеженні через 6 місяців після лікування показник МІЕФ - 6=22 балів; МІЕФ-15=54 балів; PSV в стані спокою 10,1 см/с, при стимуляції 32,2 см/с, показник венозного відтоку EDV при стимуляції 4,1 см/с. Через 1 рік позитивні зміни по даним МІЕФ залишалися: МІЕФ-6=19 балів, МІЕФ-15=47балів. Приклад 3. Пацієнт И., 55 років, звернувся в клініку зі скаргами на послаблення адекватних ерекцій, та відсутність спонтанних за останні два роки. При обстеженні хворого, показник МІЕФ-6=16 балів; МІЕФ-15=47 балів; по даним фармакодоплерографії показник артеріального притоку PSV в стані спокою 7,6 см/с, при стимуляції 21,7 см/с, показник венозного відтоку EDV при стимуляції 6,2 см/с. Хворому встановлений діагноз: артеріовенозна еректильна дисфункція середнього ступеня. Проведено лікування НЕУХТ в комбінації з використанням ІФДЕ-5. На фоні самого лікування, та до кінця лікування, хворий відмічав покращення адекватних та спонтанних ерекцій. При контрольному обстеженні через 6 місяців після лікування покращення ерекції залишалося, але дещо нижче ніж на фоні лікування, з'явились спонтанні ерекції, поліпшились адекватні: показник МІЕФ-6=21 балів; МІЕФ-15=52бали; PSV в стані спокою 9,7 см/с, при стимуляції 32,8 см/с, показник венозного відтоку EDV при стимуляції 3,9 см/с. Через 1 рік позитивні зміни по даним МІЕФ залишалися: МІЕФ-6=19 балів, МІЕФ-15=50балів. Джерела інформації: 1. Горпинченко И.И. Эректильная дисфункция: диагностика и современные методы лечения // Здоровье мужчины - № 1, 2002 - С. 9-11. 2. Горпинченко И.И., Мирошников Я.О. Эректильная дисфункция.-Львов-2003 -С.5-21. 3. Горпинченко И.И., Гурженко Ю.Н., Имшенецкая Л.П. и др. Лечениеэректильной дисфункции / Под ред. проф. И.И.Горпинченко. - К., 2008. 4. Горпинченко И.И. Мужчина в XXI веке. Сексологические и андрологические аспекты // Здоровье мужчины. - 2012. - № 4. - С. 15-18. 2 UA 103830 U 5 10 15 20 25 30 5. Сексологія і андрологія / Під ред. акад. О.Ф. Возіанова та проф. І.І. Горпінченка. -К.: Здоров'я, 1996. 6. Wang CJ, Wang FS, Yang KD, Weng LH, Hsu CC, Huang CS, Yang LC. Shock wave therapy induces neovascularization at the tendon-bone junction. A study in rabbits. J Orthop Res.2003 Nov;21(6):984-9. 7. Gutensohn K, Carrero I, Krueger W, Kroeger N, Schafer P, Luedemann K, Kuehnl P. Semiautomated flow cytometric analysis of CD34-expressing hematopoietic cells in peripheral blood progenitor cell apheresis products. Transfusion. 1999 Nov-Dec;39(l 1-12): 1220-6. 8. Nishida T, Shimokawa H, Oi K, Tatewaki H, Uwatoku T, Abe K, Matsumoto Y, Kajihara N, Eto M, Matsuda T, Yasui H, Takeshita A, Sunagawa K. Extracorporeal cardiac shock wave therapy markedly ameliorates ischemia-induced myocardial dysfunction in pigs in vivo. Circulation. 2004 Nov 9;110(19):3055-61. Epub 2004 Nov 1. 9. Aicher A, Heeschen C, Sasaki K, Urbich C, Zeiher AM, Dimmeler S. Low-energy shock wave for enhancing recruitment of endothelial progenitor cells: a new modality to increase efficacy of cell therapy in chronic hind limb ischemia. Circulation. 2006 Dec 19;114(25):2823-30. Epub 2006 Dec 4. 10. Uwatoku Τ, Ito К, Abe К, Oi К, Hizume Τ, Sunagawa К, Shimokawa Η. Extracorporeal cardiac shock wave therapy improves left ventricular remodeling after acute myocardial infarction in pigs. Coron Artery Dis. 2007Aug;18(5):397-404. 11. ItoY, ItoK, Shiroto T, Tsuburaya R, Yi GJ, Takeda M, Fukumoto Y, Yasuda S, Shimokawa H. Cardiac shock wave therapy ameliorates left ventricular remodeling after myocardial ischemiareperfusion injury in pigs in vivo. Coron Artery Dis. 2010 Aug;21(5):304-l 1. 12. KikuchiY, Ito K, Ito Y, Shiroto T, Tsuburaya R, Aizawa К, Нао К, Fukumoto Y, Takahashi J, Takeda M, Nakayama M, Yasuda S, Kuriyama S, Tsuji I, Shimokawa H. Double-blind and placebocontrolled study of the effectiveness and safety of extracorporeal cardiacshock wave therapy for severe angina pectoris. Circ J. 2010 Mar;74(3):589-91. 13. Yang P, Guo T, Wang W, Peng YZ, Wang Y, Zhou P, Luo ZL, Cai HY, Zhao L, Yang HW. Randomized and double-blind controlled clinical trial of extracorporeal cardiac shock wave therapy for coronary heart disease. Heart Vessels. 2013 May;28(3):284-91. 14. Vasyuk YA, Hadzegova AB, Shkolnik EL, Kopeleva MV, Krikunova OV, Iouchtchouk EN, Aronova EM, Ivanova SV. Initial clinical experience with extracorporeal shock wave therapy in treatment of ischemic heart failure. Congest Heart Fail. 2010 Sep-Oct;16(5):226-30. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу, що включає проведення комбінованого лікування, який відрізняється тим, що лікування проводять методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії, послідовно фокусують акустичні хвилі в ділянці стовбура, в проекції правого та лівого кавернозних тіл статевого прутня та в проекції ніжок, 2 інтенсивність яких складає 0,09 мДж/мм , по 1600 імпульсів в ділянці стовбура в проекції кожного кавернозного тіла, та по 900 імпульсів на кожен сегмент в ділянці ніжок - сумарно на чотири сегмента 5000 імпульсів, повний курс становить 8 сеансів кратністю 1 сеанс на тиждень, з одночасним використанням 50 мг силденафілу цитрату через день 8 тижнів. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/06, A61N 7/00

Мітки: еректильної, судинного, дисфункції, лікування, ґенезу, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103830-sposib-likuvannya-erektilno-disfunkci-sudinnogo-enezu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування еректильної дисфункції судинного ґенезу</a>

Подібні патенти