Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб переробки відходів деревини, що передбачає сортування відходів деревини, їх подрібнення та сушіння, який відрізняється тим, що висушена подрібнена сировина розподіляється на фракції, при цьому фракція, що має розмір 10-50 мм, використовується для прямого спалювання, а пиловидна фракція - для виготовлення комбінованого сухого формованого продукту.

Текст

Реферат: Спосіб переробки відходів деревини передбачає сортування відходів деревини, їх подрібнення та сушіння. Висушена подрібнена сировина розподіляється на фракції, при цьому фракція, що має розмір 10-50 мм, використовується для прямого спалювання, а пиловидна фракція - для виготовлення комбінованого сухого формованого продукту. UA 103815 U (12) UA 103815 U UA 103815 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів переробки відходів деревини і може бути використана для виробництва палива та паливних брикетів з метою їх енергетичного використання в промисловості та побуті. Переробка відходів деревини є однією з найбільш зростаючих форм біоенергетики. Організація переробки відходів деревини вимагає послідовності, нехтування якою може мати негативні наслідки Продукт переробки відходів деревини щепа. Структура щепи, як сипучого матеріалу, є найважливішим фактором, який визначає її механічні якості. Для щепи характерні зв'язаність частинок, їх рухомість, змерзання, злежування, ущільнення при статичних та динамічних виливах, утворюється склепіння при вивантаженні з бункерів та силосів. При вільному зсипанні частинки щепи утворюють конусну купу з визначеним кутом при основі. Як матеріал органічного походження, щепа гігроскопічна, легко вражається мікроорганізмами, що призводить, в подальшому, до саморозігрівання та самозагорання. Основними параметрами, які характеризують якість щепи, є об'ємна маса, вологість, коефіцієнт повнодеревинності, коефіцієнт ущільнення, кут природного ухилу, коефіцієнт внутрішнього тертя, початкова опірність зсуву, коефіцієнт тертя та ковзання по різних поверхнях. Об'ємна маса щепи залежить від щільності подрібненої деревини, вологості сировини, коефіцієнта повнодеревинності щепи, ступеня її щільності та фракційного складу. Вологість деревної сировини, яку подрібнюють в щепу на лісозаготівельних виробництвах, в основному, складає 70-90 %. Вологість щепи має вирішальне значення при примерзанні її до поверхонь. При вологості 80 % щепа не примерзає до дерев'яних, металевих та бетонних поверхонь, при W > 95-110 % спостерігається незначне примерзання, при W > 110-130 % щепа примерзає до поверхонь. При зберіганні щепи у відкритих купах коефіцієнт її ущільнення в нижніх шарах може 2 складати до 1,5 н/см [Білей П.В. Павлюст В.М. Сушіння та захист деревини. Підручник - Львів: Кольорове небо, 2008. - 312 с]. У способі переробки відходів деревини використовується таке устаткування: молоткові ножові чашоподібні дробарки, роторні ріжучі подрібнювачі тощо. Українська компанія СП "Олнова" (www.olnova.com.ua /Олнова. Техніка для подрібнення) пропонує дробарку типу ДрббОТ, яка призначена для подрібнення відходів деревини: обаполів, олівців, рейок, верхівок та гілля дерев в технологічну та паливну щепу. Комплекс складається з двох етапів: І - дискова дробарка для подрібнення в щепу 10-40 мм, II - молоткова дробарка подрібнює щепу до розмірів 1-3 мм. Потужність устаткування від 30 до 80 кВт. Продуктивність 3 залежно від вологості сировини, що переробляється, від 4 до 8 м /год. (500-1200 кг/год.). Сушіння щепи проводять в конвективних сушарках з пневмомеханічним переміщенням матеріалу, а сухий продукт використовують для виготовлення деревностружкових плит, пелетів та паливних брикетів [ПУ № 75600 В02С 21/00 F26B 3/02. Установка для сушіння подрібненої деревини. 10.12.2012, бюл. № 23]. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу переробки відходів деревини шляхом розподілення висушеної подрібненої сировини на фракцію розміром 10-50 мм, яка може бути використана для прямого спалювання, та пиловидну фракцію, для виготовлення сухого формованого продукту, що дозволить ефективно використовувати відходи деревообробної промисловості. Поставлена задача вирішується тим, що в способі переробки відходів деревини, що передбачає сортування відходів деревини, їх подрібнення та сушіння, згідно з корисною моделлю, висушена подрібнена сировина розподіляється на фракції, при цьому фракція, що має розмір 10-50 мм, використовується для прямого спалювання, а пиловидна фракція - при виготовленні комбінованого сухого формованого продукту. Розподіл висушеної деревини на фракції дозволяє уникати забивання та осідання пиловидної фракції в топках при прямому спалюванні подрібненої деревини, що погіршує процес спалювання та робить його неефективним. Використання пиловидної фракції як сорбуючої домішки, особливо при використанні (переробці) нативного курячого посліду, шламових зливів біогазових установок тощо, дозволяє утилізувати органічні відходи, виготовляти формований сухий продукт як паливо, чи добрива. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється технологічною схемою. Запропонований спосіб дозволяє одержувати суху щепу для прямого спалювання та комбінований сухий формований продукт. Спосіб здійснюється за технологічною схемою наступним чином: заготовлені відходи деревини подрібнюються на щепу, сушаться в сушильній камері та розподіляються на суху 1 UA 103815 U 5 10 15 20 щепу та пиловидні компоненти, що збираються в розподільному циклоні. Щепа має розмір 10-50 мм та вологість сухого продукту 16-18 % і використовується при прямому спалюванні. Пиловидна фракція розміром до 5,0 мм та W - до 8 % використовується при сухому або вологому формуванні при виготовленні комбінованого сухого формованого продукту. Технологічна схема надана на кресленні. Приклад 1. Підготовлені відходи деревини подрібнюють та сушать. Сушіння сировини в ротаційній камері зі зваженим шаром дозволяє розподілити сухий продукт на фракцію щепи з розміром 10-50 % та W - 16-18 %, яка потім використовується для прямого спалювання, та пиловидну фракцію розміром до 5 мм з W > 8 %. Далі пиловидна фракція методом сухого формування в прес-брикетувальниках або шнекових прес-екструдерах формується в пелети або брикети. Приклад 2. Підготовлені відходи деревини подрібнюють та сушать. Сушіння сировини в ротаційній камері зі зваженим шаром дозволяє розподілити сухий продукт на фракцію щепи з розміром 10-50 % та W - 16-18 %, яка потім використовується для прямого спалювання, та пиловидну фракцію розміром до 5 мм з W > 8 %. Далі пиловидна фракція використовується як сухий наповнювач в робочих вологих комбінованих сумішах. В нативний курячий послід з W - 70 %, додається певна кількість сухої пиловидної фракції деревини та готується робочий розчин. Співвідношення компонентів робочого розчину залежать від вологості компонентів. Вологість робочого розчину при вологому формуванні може бути в межах 50-60 %. Вологий сформований продукт досушується до вологості ~ 15 % та використовується за призначенням. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб переробки відходів деревини, що передбачає сортування відходів деревини, їх подрібнення та сушіння, який відрізняється тим, що висушена подрібнена сировина розподіляється на фракції, при цьому фракція, що має розмір 10-50 мм, використовується для прямого спалювання, а пиловидна фракція - для виготовлення комбінованого сухого формованого продукту. 2 UA 103815 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10L 5/40, C10L 5/00

Мітки: відходів, переробки, деревини, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103815-sposib-pererobki-vidkhodiv-derevini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переробки відходів деревини</a>

Подібні патенти