Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування зернових культур, що включає основний і передпосівний обробітки ґрунту, сівбу, догляд за посівами та збір урожаю, який відрізняється тим, що перед сівбою насіння зернових культур обробляється композиційною сумішшю мікродобрива Rost-forte та амінокислот, під час сівби вноситься гранульований біогумус у суміші з половинною, від рекомендованої, нормою мінеральних добрив, на початку фази кущіння та на початку фази колосіння посіви зернових культур обприскуються композиційною сумішшю мікродобрива Хелатин, регулятору росту Rost-концентрат, амінокислот та водного розчину карбаміду.

Текст

Реферат: Спосіб вирощування зернових культур включає основний і передпосівний обробітки ґрунту, сівбу, догляд за посівами та збір урожаю. Перед сівбою насіння зернових культур обробляється композиційною сумішшю мікродобрива Rost-forte та амінокислот. Під час сівби вноситься гранульований біогумус у суміші з половинною, від рекомендованої, нормою мінеральних добрив. На початку фази кущіння та на початку фази колосіння посіви зернових культур обприскуються композиційною сумішшю мікродобрива Хелатин, регулятору росту Rostконцентрат, амінокислот та водного розчину карбаміду. UA 103811 U (12) UA 103811 U UA 103811 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до способу вирощування сільськогосподарських культур з використанням композиційних сумішей мікродобрив, стимуляторів росту, амінокислот мінеральних та органічних добрив, та може використовуватись у рослинництві для збільшення виробництва зерна, зниження пестицидного навантаження на агроценози. Відомий спосіб вирощування озимих зернових культур за інтенсивною технологією, який включає диференційований підхід до обробітку ґрунту, сівбу, внесення добрив та хімічний спосіб захисту посівів. Недоліком цього способу є те, що продуктивність рослин збільшувалась за рахунок значного, внесення мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин. Затрати при такій інтенсифікації виробництва не завжди покриваються прибутком від отриманої продукції, а ефективність виробництва завжди буде залежати від погодних умов [1]. Найбільш близьким за технічною суттю до даної корисної моделі є спосіб, у якому використовувався біогумус і рідка органічна гумінова суміш "Айдар" на посівах ярих зернових культур в умовах Донецької області, що сприяло збільшенню продуктивної кущистості та маси 1000 зерен ярих зернових культур в порівнянні з контролем. Також було відзначено збільшення врожайності зерна і підвищення якісних характеристик отриманого врожаю. Недоліком цього способу є те, що органічні добрива використовувалися без домішок мікродобрив та інших поживних елементів, що не забезпечувало повноцінного впливу запропонованих елементів на рослину [2]. Задачею корисної моделі є підвищення стійкості зернових культур до несприятливих умов вирощування та шкідливих організмів з одночасним збільшенням продуктивності та якісних характеристик продукції рослинництва. Поставлена задача вирішується тим, що перед сівбою насіння зернових культур обробляється композиційною сумішшю мікродобрива Rost-forte та амінокислот. Під час сівби вноситься гранульований біогумус у суміші з половинною, від рекомендованої, нормою мінеральних добрив. На початку фази кущіння та на початку фази колосіння посіви зернових культур обприскуються композиційною сумішшю мікродобрива Хелатин, регулятору росту Rostконцентрат, амінокислот та водного розчину карбаміду. Такий технологічний процес забезпечує підвищення стійкості рослин до несприятливих умов та шкідливих організмів та збільшенню рівня врожаю з високими показниками якості отриманої продукції рослинництва. Розробку та впровадження запропонованого способу проведено у Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції НААН та державному підприємстві дослідному господарстві "Забойщик ДДСДС НААН". Приклад У даному прикладі представлене використання запропонованого способу при вирощуванні пшениці озимої. Схема досліду представлена в таблиці 1. У результаті досліджень було встановлено, що використання запропонованого способу сприяє збільшенню рівня урожайності пшениці озимої порівняно з контролем та загальноприйнятим способом протягом років проведення досліду (табл. 1). Запропонований спосіб вирощування на прикладі пшениці озимої сприяв отриманню прибавки врожаю на фоні мінерального живлення 1,83 т/га порівняно з контролем, а на органічно-мінеральному фоні живлення - 1,53 т/га порівняно з контролем. 1 UA 103811 U Таблиця 1 Вплив запропонованого способу вирощування на урожайність зерна пшениці озимої, 2012-2014 pp. Варіант Урожайність, т/га 2012 р. 2013 р. 2014 р. середня Мінеральний фон живлення (N30P30K30) Контроль 3,67 3,11 3,46 3,00 Загальноприйнятий інтенсивний 4,21 4,37 4,31 4,30 спосіб Запропонований спосіб 4,78 4,81 4,91 4,83 Органічно-мінеральний фон живлення (N15P15K15 + Біогумус) Контроль 3,54 3,19 3,56 3,43 Загальноприйнятий інтенсивний 4,34 4,40 4,93 4,56 спосіб Запропонований спосіб 4,88 5,00 4,99 4,96 А - 0,51 нср05, т/га В - 0,48 АВ - 0,72 5 10 Прибавка урожаю т/га % 1,43 47,7 1,83 61,0 1,13 32,9 1,53 44,6 Розрахунок економічної ефективності використання запропонованого способу вирощування зернових культур в середньому за три роки досліджень продемонстрував наступні результати (табл. 2). При використанні запропонованого способу на органічно-мінеральному фоні живлення знижується собівартість 1 тонни отриманої продукції на 224,8 грн. порівняно з контролем. Впровадження запропонованого способу вирощування на прикладі пшениці озимої сприяло отриманню найвищого показнику чистого прибутку у порівнянні з контрольним варіантом та загальноприйнятим інтенсивним способом. Найвищий рівень рентабельності (49,5 %) також був отриманий на варіанті, де застосовувався запропонований спосіб. Таблиця 2 Економічна ефективність запропонованого способу вирощування зернових культур, 2012-2014 pp. Вартість У тому Вартість Виробничі Собівартість Чистий Рівень Урожайність, Прибавка прибавки числі урожаю, витрати, 1 т зерна, прибуток, рентабт/га ур-ті, т/га урожаю, додаткові, грн. грн./га грн. грн./га ті, % грн. грн./га Мінеральний фон живлення (N30P30K30) Контроль 3,00 6000,0 5227,0 1742,3 773 14,8 Загальноприйнятий 4,30 1,43 8600,0 2860,0 6728,6 1501,6 1564,8 1871,4 27,8 інтенсивний спосіб Запропонований 4,83 1,83 9660,0 3660,0 6519,0 1292,0 1349,7 3141 48,2 спосіб Органічно-мінеральний фон живлення (N15P15K15 + Біогумус) Контроль 3,43 6860,0 5357,0 1561,8 1503 28,1 Загальноприйнятий 4,56 1,13 9120,0 2260,0 6849,0 1492,0 1502,0 2271 33,2 інтенсивний спосіб Запропонований 4,96 1,53 9920,0 3060,0 6633,6 1276,6 1337,4 3286,4 49,5 спосіб Варіант 15 20 Таким чином, проведені дослідження свідчать про економічну доцільність вирощування зернових культур з використанням запропонованого способу. Джерела інформації: 1. Пат. 53532 Україна, МПК А01В 79/00 (2009) Спосіб вирощування озимих зернових культур за інтенсивною технологією /О.О. Солодкий, М.П. Залевська; заявник та патентовласник Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН. - № u201004103, заявл. 08.04.2010, опубл. 11.10.20.10, Бюл. № 19, 2010. 2 UA 103811 U 2. Вінюков О.О. Економічна доцільність впровадження в сільськогосподарське виробництво східної частини Північного Степу елементів органічної технології вирощування ярих колосових культур /О.О. Вінюков, В.Д. Орехівський, О.Б. Бондарева, О.Б. Вінюкова, Е.І. Мамедова //Вісн. аграр. Науки. - 2014. - № 12. - С. 60-64. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб вирощування зернових культур, що включає основний і передпосівний обробітки ґрунту, сівбу, догляд за посівами та збір урожаю, який відрізняється тим, що перед сівбою насіння зернових культур обробляється композиційною сумішшю мікродобрива Rost-forte та амінокислот, під час сівби вноситься гранульований біогумус у суміші з половинною, від рекомендованої, нормою мінеральних добрив, на початку фази кущіння та на початку фази колосіння посіви зернових культур обприскуються композиційною сумішшю мікродобрива Хелатин, регулятору росту Rost-концентрат, амінокислот та водного розчину карбаміду. 15 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00, A01B 79/00, A01N 63/00, A01C 1/00

Мітки: зернових, культур, спосіб, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103811-sposib-viroshhuvannya-zernovikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування зернових культур</a>

Подібні патенти