Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики активності артропатичного псоріазу  за допомогою методу дистанційної термографії з використанням матричного тепловізора, який відрізняється тим, що діагностику активності артропатичного псоріазу виконують за допомогою професійного тепловізійного програмно-апаратурного комплексу із спектральним діапазоном 8-14 мкм, температурною чутливістю 0,08-0,1 °C, діапазоном вимірюваних температур від -40 °C до +2000 °C, результати дослідження виводять на екран персонального комп'ютера у вигляді кольорових зображень зі значенням температур - термограм, також вимірюють температуру симетричнихділянок для визначення температурного градієнта, термограми аналізують на якісному рівні, що полягає в оцінці зон гіпертермії та гіпотермії, та кількісному рівні, що полягає у визначенні температурного градієнта досліджуваної ділянки у порівнянні з оточуючими тканинами або симетричною ділянкою, діагностичне значення має температурний градієнт більше 0,6 °C, при цьому при температурному градієнті хворого у межах 1,9-2,6 °C діагностують І ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 2,61-3,5 °C діагностують II ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 3,52-6,44 °C діагностують III ступінь активності артропатичного псоріазу, температурний градієнт у межах 0,6-1,8 °C відповідає субклінічному запаленню.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики активності запального процесу за допомогою методу дистанційної термографії з використанням матричного тепловізора. Діагностику активності артропатичного псоріазу виконують за допомогою професійного тепловізійного програмно-апаратурного комплексу із спектральним діапазоном 8-14 мкм, температурною чутливістю 0,08-0,1 °C, діапазоном вимірюваних температур від -40 °C до +2000 °C. Результати дослідження виводять на екран персонального комп'ютера у вигляді кольорових зображень зі значенням температур термограм, також вимірюють температуру симетричних ділянок для визначення температурного градієнта. Термограми аналізують на якісному рівні. При температурному градієнті хворого у межах 1,9-2,6 °C діагностують І ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 2,61-3,5 °C діагностують II ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 3,52-6,44 °C діагностують III ступінь активності артропатичного псоріазу, температурний градієнт у межах 0,6-1,8 °C відповідає субклінічному запаленню. UA 103787 U (12) UA 103787 U UA 103787 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до дерматовенерології, та може бути використана для діагностики активності артропатичного псоріазу. Артропатичний псоріаз (АП) - одна з тяжких форм псоріазу, погано піддається терапії та є провідним фактором розвитку інвалідності в зрілому, працездатному віці приблизно у 15 % хворих [Кутасевич Я.Ф. Імуносупресивна терапія хворих на артропатичний псоріаз (методичні рекомендації) / Я.Ф. Кутасевич, І.О. Олійник - К., 2011. - 19 с.]. Відомо, що при АП вражаються не тільки суглоби, але і періартикулярні тканини. Розроблено різні методи оцінки активності процесу, які необхідні для спостереження за перебігом хвороби та для вибору тактики лікування. На даний час для визначення запалення в суглобах у хворих на артропатичний псоріаз та запальної активності захворювання існує два основних напрямки: клініко-лабораторний та інструментальний, до якого належить рентгенографія та інші методи обстеження. Рентгенологічне дослідження є класичним стандартним інструментальним методом обстеження хворих на артропатичний псоріаз [Спузяк М.І. Зміни кісток і суглобів при артропатичному псоріазі за даними рентгенологічного дослідження / М.І. Спузяк, І.О. Олійник // Український радіологічний журнал - 2009 - № 17 - С. 13-17.]. Але рентгенографія має певні недоліки, такі як: виявлення змін вже на стадії маніфестації клінічних ознак, підвищене променеве навантаження, що потребує наявність певного часу перед проведенням наступного обстеження, низька чутливість до патологічних змін періартикулярних та параосальних м'яких тканин, та не є інформативною у визначенні запалення на ранній доклінічній стадії захворювання. Патологічні зміни, які не виявляються за допомогою рентгенологічного методу, можуть бути виявлені за допомогою ультразвукового дослідження, магнітно-резонансної томографії та дистанційної термографії. Ультразвукове дослідження опорно-рухового апарата дозволяє оцінити стан м'якотканинних структур (сухожиль та сухожильних піхв, зв'язок, гіалінового хряща, синовіальної оболонки, суглобової сумки), субхондральної пластинки, наявність випоту. На підставі рентгенологічних та ультразвукових досліджень описана стадійність змін у суглобах при артропатичному псоріазі [Абдуллаев Р.Я. Возможности ультразвуковой диагностики при псориатическом артрите / Р.Я. Абдуллаев, И.А. Олейник, М.И. Спузяк // Международный медицинский журнал - 2008 - № 4 - С. 95-98; Сизон О.О. Патогенетично обґрунтована класифікація артропатичного псоріазу / О.О. Сизон, B.I. Степаненко // Український журнал дерматології, венерології, косметологи - 2009 - № 4(35) - С. 26-35]. Дистанційна термографія (ДТ) - сучасний безконтактний метод вимірювання та візуалізації природного теплового випромінювання тіла людини невидимої інфрачервоної області електромагнітного спектра. У здорової людини природне теплове випромінювання тіла невидимої інфрачервоної області електромагнітного спектра відносно постійно, але при патологічних станах, прийомі лікарських засобів, проведенні навантажувальних проб та при здійсненні природної терморегуляції організму - видозмінюється. Термографія дозволяє уточнити локалізацію функціональних змін, активність процесу та його поширеність, а також характер змін - запалення, порушення мікроциркуляції [Иваницкий Г.Р. Современное матричное тепловидение в биомедицине / Г.Р. Иваницкий // Успехи физических наук - 2006 - № 176(12) - С. 1293-1320; Вайнер Б.Г. Медицинское тепловидение высокого разрешения: новые возможности / Б.Г. Вагнер // Врач - 1999 - № 2 - С. 25-27; Камзолова О.А. Тепловидение в оценке эффективности восстановительных мероприятий в ревматологии (научный обзор литературы) / О.А. Камзолова // Вестник новых медицинских технологий (электронный журнал) - 2013 - № 1]. Впровадження дистанційної термографії в клінічну практику дозволило розширити можливості інструментальної діагностики захворювань кістково-суглобової системи. Даний спосіб діагностики активності запального процесу є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу діагностики активності артропатичного псоріазу шляхом вивчення абсолютної температури та температурного градієнту в області уражених суглобів та періартикулярних тканин за допомогою методу дистанційної термографії з використанням матричного тепловізора. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі діагностики активності запального процесу за допомогою методу дистанційної термографії з використанням матричного тепловізора, згідно з корисною моделлю, діагностику активності артропатичного псоріазу виконують за допомогою професійного тепловізійного програмноапаратурного комплексу із спектральним діапазоном 8-14 мкм, температурною чутливістю 0,08 1 UA 103787 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0,1 °C, діапазоном вимірюваних температур від -40 °C до +2000 °C, результати дослідження виводять на екран персонального комп'ютера у вигляді кольорових зображень зі значенням температур-термограм, також вимірюють температуру симетричних ділянок для визначення температурного градієнту, термограми аналізують на якісному рівні, що полягає в оцінці зон гіпертермії та гіпотермії, та кількісному рівні, що полягає у визначенні температурного градієнту досліджуваної ділянки у порівнянні з оточуючими тканинами або симетричною ділянкою, діагностичне значення має температурний градієнт більше 0,6 °C, при цьому при температурному градієнті хворого у межах 1,9-2,6 °C діагностують І ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 2,61-3,5 °C діагностують II ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 3,52-6,44 °C діагностують III ступінь активності артропатичного псоріазу, температурний градієнт у межах 0,6-1,8 °C відповідає субклінічному запаленню. Технічний ефект корисної моделі, а саме створення способу діагностики активності артропатичного псоріазу шляхом вивчення абсолютної температури та температурного градієнту в області уражених суглобів та періартикулярних тканин за допомогою методу дистанційної термографії з використанням матричного тепловізора, обумовлений синергізмом заходів медичної технології, яка заявляється. Спосіб виконують наступним чином. Дослідження проводять за допомогою матричного тепловізора марки ТК-1 - сучасного професійного тепловізійного програмно-апаратурного комплексу. Спектральний діапазон 8-14 мкм, температурна чутливість 0,08-0,1 °C, діапазон вимірюваних температур від -40 °C до +2000 °C. Методика дослідження полягає в наступному. Перед проведенням дослідження необхідна коротка підготовка хворого, яка передбачає: заборону паління за 4 години до проведення дослідження, відміну лікарських засобів, що впливають на кровообіг та метаболічні процеси, також на поверхні тіла не повинно бути ніяких косметичних засобів та мазей. В приміщенні, де проводиться дослідження, повинна підтримуватись постійна температура повітря в межах 25 °C та вологість 55-65 %. Досліджувану частину тіла оголюють, після чого пацієнт адаптується до температури приміщення - 15-25 °C протягом 20-30 хвилин. Пацієнта ставлять на відстань 1,5-2 м від апарата та проводять візуалізацію теплового випромінювання уражених суглобів і періартикулярних тканин та вимірювання абсолютної температури. Результати дослідження виводяться на екран персонального комп'ютера у вигляді кольорових зображень зі значенням температур - термограм, де кожна ділянка досліджуваної поверхні забарвлена в умовні кольори, які відповідають певній температурі. Також вимірюють температуру симетричних ділянок для визначення температурного градієнту. Аналіз термограм на якісному рівні полягає в загальному огляді зображення, вивченні зон гіпертермії та гіпотермії. Кількісний аналіз полягає у визначенні температурного градієнта досліджуваної ділянки у порівнянні з оточуючими тканинами або симетричною ділянкою (термоасиметрія). Діагностичне значення має температурний градієнт більше 0,6 °C. При цьому при температурному градієнті хворого у межах 1,9-2,6 °C діагностують І ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 2,61-3,5 °C діагностують II ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 3,52-6,44 °C діагностують III ступінь активності артропатичного псоріазу, температурний градієнт у межах 0,6-1,8 °C відповідає субклінічному запаленню. Ефективність способу доведена клінічними дослідженнями. До групи дослідження увійшло 55 хворих на артропатичний псоріаз у віці від 25 до 65 років, з яких 21 особа (38 %) - жінки, 34 особи (62 %) - чоловіки. Усі хворі були розподілені на 3 групи, згідно зі ступенем активності захворювання: до І групи увійшло 22 (40 %) пацієнти з І (мінімальним) ступенем активності хвороби, II група склала 22 (40 %) хворих з II (середнім) ступенем активності та III група - 11 (20 %) осіб з III (максимальним) ступенем активності. При дистанційній термографії в проекції суглобів та періартикулярних тканин у хворих різних груп визначено різний температурний градієнт. При статистичній обробці даних параметричними методами температурний градієнт у хворих за групами розподілився наступним чином: І група 2,26 °C±0,17 °C, II група - 3,03 °C±0,23 °C, III група - 4,98 °C±0,73 °C. Було достовірно встановлено з ймовірністю безпомилкового прогнозу р=95 %, що температурний градієнт у хворих з І ступенем активності коливається у межах 1,9-2,6 °C, у хворих з II ступенем активності 2,61-3,5 °C та у пацієнтів з III ступенем 3,52-6,44 °C, та виявлена пряма залежність між температурним градієнтом в проекції уражених суглобів і періартикулярних тканин та ступенем активності захворювання. Температурний градієнт у межах 0,6-1,8 °C відповідає субклінічному запаленню. 2 UA 103787 U Таким чином, термографічна картина дозволяє визначити субклінічне запалення та судити про ступінь місцевої активності запалення в суглобах та періартикулярних тканинах у хворих на артропатичний псоріаз, що надає можливість призначення адекватної терапії. 5 10 15 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб діагностики активності артропатичного псоріазу за допомогою методу дистанційної термографії з використанням матричного тепловізора, який відрізняється тим, що діагностику активності артропатичного псоріазу виконують за допомогою професійного тепловізійного програмно-апаратурного комплексу із спектральним діапазоном 8-14 мкм, температурною чутливістю 0,08-0,1 °C, діапазоном вимірюваних температур від -40 °C до +2000 °C, результати дослідження виводять на екран персонального комп'ютера у вигляді кольорових зображень зі значенням температур - термограм, також вимірюють температуру симетричних ділянок для визначення температурного градієнта, термограми аналізують на якісному рівні, що полягає в оцінці зон гіпертермії та гіпотермії, та кількісному рівні, що полягає у визначенні температурного градієнта досліджуваної ділянки у порівнянні з оточуючими тканинами або симетричною ділянкою, діагностичне значення має температурний градієнт більше 0,6 °C, при цьому при температурному градієнті хворого у межах 1,9-2,6 °C діагностують І ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 2,61-3,5 °C діагностують II ступінь активності артропатичного псоріазу, при температурному градієнті хворого у межах 3,52-6,44 °C діагностують III ступінь активності артропатичного псоріазу, температурний градієнт у межах 0,6-1,8 °C відповідає субклінічному запаленню. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kutasevych Yanina Frantsivna, Oliinyk Iryna Oleksandrivna, Zamiatin Petro Mykolaiovych

Автори російською

Кутасевич Янина Францевна, Олийник Ирина Александровна, Замятин Петро Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61F 7/00

Мітки: псоріазу, активності, артропатичного, спосіб, діагностики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103787-sposib-diagnostiki-aktivnosti-artropatichnogo-psoriazu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики активності артропатичного псоріазу</a>

Подібні патенти