Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків, що включає обробку дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами, який відрізняється тим, що за умови, коли чисельність звичайного і сірого бурякових довгоносиків перевищуватиме економічний поріг шкідливості, посіви цукрових буряків обприскують контактно-системним інсектицидом Енжіо 247 SC, КС (0,15-0,20).

Текст

Реферат: Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків включає обробку дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами. За умови, коли чисельність звичайного і сірого бурякових довгоносиків перевищуватиме економічний поріг шкідливості, посіви цукрових буряків обприскують контактно-системним інсектицидом Енжіо 247 SC, КС (0,15-0,20). UA 103697 U (12) UA 103697 U UA 103697 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до хімічних способів захисту рослин цукрових буряків проти шкідників (ґрунтових і наземних). Проведення цього способу є одним з резервів підвищення врожайності цукрових буряків. Цукрові буряки на початкових стадіях росту і розвитку рослини сильно пошкоджуються шкідниками сходів. Особливо небезпечними для них є звичайний буряковий і сірий буряковий довгоносики. За сучасних умов виробництва цукросировини для сівби цієї культури, як обов'язкову умову використовують насіння, оброблене захисно-стимулюючими речовинами (ЗСР), до складу яких входять один або декілька інсектицидів. Висівання ж дражованого насіння, обробленого ЗСР дозволяє отримати оптимальну і рівномірну густоту рослин, зберегти їх пошкодження шкідниками сходів, що і є передумовою одержання високого врожаю коренеплодів цукрових буряків. Але на період сходів чисельність довгоносиків може в 2,5-15 разів перевищує економічний поріг шкідливості (ЕПШ), який становить для звичайного 2 2 довгоносика - 0,2-0,3 екз./м , для сірого - 0,2-0,4 екз./м . Це дуже часто призводить до часткової або навіть повної втрати посівів і необхідності їх пересіву. Найбільш близьким аналогом за сукупністю суттєвих ознак до запропонованої корисної моделі є спосіб обробки насіння ЗСР (патент на корисну модель № 73831), що включає нанесення робочої суміші на дражоване насіння у такому співвідношенні компонентів: Круізер 350 FS, т.к.с. - 40-50 мл./п.о., фунгіциду Максим XL 035 FS, т.к.с. - 10-20 мл./п.о., плівкоутворюючого регулятора росту, Грейнактив-С, в.р. - 20-30 мл./п.о. Відомий і запропонований способи мають спільні суттєві ознаки, а саме приготування робочої суміші для обробки дражованого насіння цукрових буряків із інсектициду, фунгіциду, плівкоутворюючого регулятора росту, але відомий спосіб не має достатньої ефективності контролю чисельності шкідників сходів культури - звичайного і сірого бурякових довгоносиків. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб контролю чисельності шкідників за допомогою обприскування посівів цукрових буряків інсектицидом контактносистемної дії, що забезпечить надійний захист контролю чисельності шкідників, запобігатиме виникненню стійкості (резистентності) у шкідників, знижуватиметься пошкоджуваність шкідниками рослин цукрових буряків, покращаться ростові процеси рослин протягом вегетаційного періоду і підвищиться продуктивність культури. Поставлена задача вирішується тим, що у способі контролю чисельності шкідників цукрових буряків, що включає проведення обробки дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами, згідно з корисною моделлю, за умови, коли чисельність звичайного і сірого бурякових довгоносиків перевищуватиме економічний поріг шкідливості (ЕПШ), посіви цукрових буряків обприскують контактно-системним інсектицидом Енжіо 247 SC, КС (0,15-0,20). Застосовують обприскування посівів інсектицидом контактно-системної дії Енжіо 247 SC, КС, чисельність яких в окремі роки в 2,5-15 разів перевищує цей показник, (ЕПШ для звичайного 2 2 довгоносика становить - 0,2-0,3 екз./м , для сірого - 0,2-0,4 екз./м ) при такому співвідношенні компонентів: обробка насіння, мл на посівну одиницю (100 тис. насінин цукрових буряків): Гаучо 600 FS ТН 120-140 Максим XL 035 FS, т.к.с. 10-20 Грейнактив-С, в.р. 20-30 обприскування посівів, л/га Енжіо 247 SC, KC 0,15-0,20 вода 200-300 40 45 50 Введені у заявлений спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків хімічні речовини мають таку характеристику: Енжіо 247 SC, КС - інсектицидний контактно-системної дії. Діюча речовина: тіаметоксам, 141 г/л, лямбда-цигалотрин, 106 г/л. Хімічна група - комбінована (неонікотиноїди, піретроїди). Препаративна форма: концентрат суспензії. Препарат має високу термостабільність - можливість використання за умов низьких та високих температур. Механізм дії: Унікальна діюча речовина тіаметоксам, що належить до другого покоління неонікотиноїдів. Тіаметоксам діє на нервові канали шкідників, що відповідають за процес харчування. Шкідники припиняють харчування після контакту з тіаметоксамом вже за декілька хвилин. Завдяки високій системності та розчинності тіаметоксам швидко проникає в рослину, накопичується в точках росту та зберігається тривалий час. Тіаметоксам стійкий до впливу 1 UA 103697 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 сонячного світла. Він може використовуватись в широкому діапазоні температур. Завдяки високій розчинності частина препарату, яка потрапила в ґрунт, може всмоктуватись кореневою системою рослини, що забезпечує побічний ефект на ґрунтових шкідників. Лямбда-цигалотрин - унікальна діюча речовина контактного механізму дії. Речовина швидко проникає в шкідника крізь кутикулу, тим самим стимулює надходження нервових імпульсів по каналах натрію в нервових тканинах шкідника. Це призводить до надмірної стимуляції нервової системи та швидкої втрати контролю над м'язовою діяльністю. Дезорієнтація та припинення харчової діяльності настає через декілька хвилин після потрапляння діючої речовини в організм шкідника, після чого настає параліч та загибель. Відсутня фітотоксичність. Не впливає на людей та довкілля. Висока розчинність. Сумісність з іншими пестицидами. Відноситься за класифікацією ВООЗ до III класу токсичності (малотоксичний), ЛД для щурів 50>310. Спосіб обприскування посівів цукрових буряків здійснюють наступним чином. До початку захисних заходів перевіряють чистоту бака обприскувача, магістральних трубопроводів і наконечників, а також стравність всього обприскувача. Потім визначають кількість і рівномірність подачі води через наконечник і порівнюють з розрахунковими даними по витраті робочої рідини на 1 га. Потім заповняють 1/10-1/4 бака обприскувача чистою водою, включають мішалку, додають розраховану і відміряну кількість інсектициду Енжіо 247 SC, КС (0,15-0,20) і продовжують заповнювати бак обприскувача водою з одночасним перемішуванням. Продовжують перемішування і під час обробки посівів для забезпечення однорідності робочої суміші. При заповненні бака обприскувача шланг заправочний повинен бути завжди вище рівня води, щоб уникнути зворотного всмоктування. Обприскування проводять в ранішні і вечірні години у безвітряну погоду, не допускаючи зносу препарату на інші (сусідні) культури. Після закінчення робіт з препаратом ретельно промивають обприскувач і розпилююче обладнання. Ефективність запропонованого способу контролю чисельності шкідників цукрових буряків вивчали в польових дослідах на Верхняцькій (ВДСС), Білоцерківській (БЦДСС), Веселоподільській (ВПДСС) та Уладово-Люлинецькій (УЛДСС) дослідно-селекційних станціях Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Результати експериментальної перевірки запропонованого способу контролю шкідників цукрових буряків наведені в таблицях 1 і 2. Наведені дані свідчать, що запропонований спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків порівняно з найближчим аналогом направлений на вирішення комплексного завдання: максимальне збереження біологічного врожаю культури, зменшення забруднення навколишнього середовища, контролю як наземних, так і ґрунтових шкідників сходів цукрових буряків. Так, із даних таблиці 1 видно, що запропонований спосіб контролю чисельності шкідників забезпечує високу ефективність проти звичайного і сірого бурякових довгоносиків на ранніх етапах росту і розвитку цукрових буряків навіть на площах з високою їх чисельністю, що перевищує ЕПШ. Застосування запропонованого способу порівняно з найближчим аналогом дає можливість отримати вищу ефективність контролю бурякових довгоносиків (звичайного і сірого) на 11,7-36,5 %, що відповідно збільшує ефективність (95,4-100 %) даного способу контролю чисельності шкідників (звичайного і сірого бурякових довгоносиків) цукрових буряків. За умов Верхняцької і Білоцерківської і Веселоподільської дослідно-селекційних станцій отримано 100 відсоткову ефективність даного способу контролю чисельності бурякових довгоносиків (таблиця 1). Таблиця 1 Ефективність способу контролю чисельності шкідників цукрових буряків № з/п 1 2 Варіанти обробка насіння - Круізер 350 FS т.к.с. + Максим XL 035 FS, т.к.с. + Грейнактив-С, в.р. (40-50+10-20+2030 мл/п.о.) (найближчий аналог) обробка насіння + обприскування посівів - Енжіо 247 SC, КС (0,15-0,20) (запропонований спосіб) Ефективність способу контролю чисельності звичайного і сірого бурякових довгоносиків, % ВДСС БЦДСС ВПДСС УЛДСС 63,5 82,0 76,3 83,7 100 100 100 95,4 2 UA 103697 U 5 При використанні вищеназваного способу контролю чисельності шкідників підвищувалась врожайність коренеплодів цукрових буряків на 5,4-8,0 т/га та збір цукру на 1,0-1,6 т/га порівняно з найближчим аналогом. Цукристість була на рівні 16,6-18,3 % залежно від різних ґрунтовокліматичних умов вирощування цукрових буряків (таблиця 2). Таблиця 2 Продуктивність цукрових буряків за способу контролю чисельності шкідників № з/п 1 2 1 2 1 2 10 15 20 Продуктивність ВДСС БЦЦСС Урожайність коренеплодів, т/га обробка насіння - Круізер 350 FS т.к.с. + Максим XL 035 FS, т.к.с. + 52,3 48,3 Грейнактив-С, в.р. (40-50+10-20+20-30 мл/п.о.) (найближчий аналог) обробка насіння + обприскування посівів - Енжіо 247 SC, КС (0,15-0,20) 57,7 56,3 (запропонований спосіб) Цукристість коренеплодів, % обробка насіння - Круізер 350 FS т.к.с. + Максим XL 035 FS, т.к.с. + 16,5 17,3 Грейнактив-С, в.р. (40-50+10-20+20-30 мл/п.о.) (найближчий аналог) обробка насіння + обприскування посівів - Енжіо 247 SC, KC (0,15-0,20) 16,6 17,5 (запропонований спосіб) Збір цукру з 1 гектара, т/га обробка насіння - Круізер 350 FS т.к.с. + Максим XL 035 FS, т.к.с. + 8,6 8,4 Грейнактив-С, в.р. (40-50+10-20+20-30 мл/п.о.) (найближчий аналог) обробка насіння + обприскування посівів - Енжіо 247 SC, KC (0,15-0,20) 9,6 20,0 (запропонований спосіб) Варіанти цукрових буряків ВПДСС УЛДСС 45,6 50,4 51,5 56,5 17,4 18,2 17,4 18,3 7,9 9,2 9,0 10,3 Отже, широке застосування у виробництві запропонованого способу контролю чисельності шкідників цукрових буряків за обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами та обприскування посівів цукрових буряків забезпечить надійний захист культури від основних і небезпечних шкідників сходів - звичайного і сірого бурякових довгоносиків, зменшить виникнення стійкості (резистентності) у шкідників, покращить ростові процеси рослин протягом вегетаційного періоду і підвищить продуктивність культури. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків, що включає обробку дражованого насіння захисно-стимулюючими речовинами, який відрізняється тим, що за умови, коли чисельність звичайного і сірого бурякових довгоносиків перевищуватиме економічний поріг шкідливості, посіви цукрових буряків обприскують контактно-системним інсектицидом Енжіо 247 SC, КС (0,15-0,20). Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 25/00, A01G 13/00

Мітки: спосіб, чисельності, цукрових, шкідників, контролю, буряків

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103697-sposib-kontrolyu-chiselnosti-shkidnikiv-cukrovikh-buryakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків</a>

Подібні патенти