Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Рятувальний пристрій, що містить гнучкий елемент, один із кінців якого закріплений на будівлі, підпружинені до гнучкого елемента фрикційні колодки та регулювальну гайку для установки ваги користувача, який відрізняється тим, що введено механізм розтиснення фрикційних колодок, котрий знаходиться під дією ваги користувача.

2. Рятувальний пристрій за п.1, який відрізняється тим, що механізм розтиснення фрикційних колодок виконаний у вигляді шариків, розташованих в скошених лунках фрикційної колодки.

Текст

Дивитися

Реферат: Рятувальний пристрій містить гнучкий елемент, один із кінців якого закріплений на будівлі, підпружинені до гнучкого елемента фрикційні колодки та регулювальну гайку для установки ваги користувача. Вводять механізм розтиснення фрикційних колодок, який знаходиться під дією ваги користувача. UA 103468 U (54) РЯТУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ UA 103468 U UA 103468 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до індивідуальних рятувальних засобів багаторазового використання, які застосовуються при аварійній евакуації людей з висоти. Відомий рятувальний пристрій, що містить змонтований в корпусі гальмівний механізм, регулювальну гайку для встановлення ваги людини і взаємодіючий з гальмівним механізмом гнучкий елемент, один із кінців якого закріплений на будівлі [1]. Недолік відомого пристрою полягає в недостатній плавності гравітаційного спуску, що обумовлено нестабільністю сили гальмування. Найбільш близьким до пропонованого і вибраним за прототип є рятувальний пристрій, котрий містить змонтований в корпусі гальмівний механізм, регулювальну гайку для установки ваги людини і взаємодіючий з гальмівним механізмом гнучкий елемент, один із кінців якого закріплений на будівлі, причому гальмівний механізм складається із опорної колодки, заповнених в'язкою рідиною порожнистих роликів, котрі спираються на колодку через гнучкий елемент, роторів, встановлених коаксіально в порожнині роликів, а регулювальна гайка підпружинена до роликів [2]. Цей пристрій дозволяє автоматично запобігти руху потерпілої людини з прискоренням. Але такий спуск можливий лише при умові стабільного коефіцієнта тертя між гнучким елементом і опорною колодкою. А практика свідчить, що коефіцієнт тертя в процесі гравітаційного спуску змінюється в значних межах (він залежить від багатьох факторів, котрі дуже важко врахувати). Це призводить до нестабільної швидкості спуску і навіть до зависання або падіння з висоти. В основу корисної моделі поставлена задача створити рятувальний пристрій, в якому швидкість спуску стабілізується шляхом введення зворотного зв'язку між силою гальмування і зусиллям натискання фрикційних колодок на гнучкий елемент. Поставлена задача вирішується тим, що в рятувальний пристрій, котрий містить гнучкий елемент, один із кінців якого закріплений на будівлі, підпружинені до гнучкого елемента фрикційні колодки та регулювальну гайку для установки ваги користувача, введено механізм розтиснення фрикційних колодок, який знаходиться під дією ваги користувача. Механізм розтиснення фрикційних колодок може бути виконаний у вигляді шариків, розташованих в скошених лунках фрикційної колодки. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 зображено рятувальний пристрій в перерізі А-А на фіг. 3. На фіг. 2 показано переріз Б-Б на фіг. 3. На фіг. 3 подано переріз В-В на фіг. 1. Рятувальний пристрій містить кільце 1, до якого кріпиться запобіжний пояс, скобу 2, гнучкий елемент 3, фрикційні колодки 4 та 5, корпус 6, регулювальну гайку 7 з маховичком, шток 8 зі шкалою, пружину 9, а також механізм роз тиснення фрикційних колодок, виконаний у вигляді шариків 10, розміщених в скошених лунках 11 фрикційної колодки 5. Шарики 10 знаходяться під дією штовхачів 12, котрі жорстко з'єднані з корпусом 6. Скоба 2 жорстко з'єднана з корпусом 6, а з фрикційною колодкою 5 вона взаємодіє по ходовій посадці. Пристрій функціонує наступним чином. Під час пожежі потерпілий закріплює гнучкий елемент на міцній конструкції будівлі, одягає запобіжний пояс і з'єднує його карабіном з кільцем 1. За допомогою гайки 7 встановлює свою вагу на шкалі і залишає будівлю. Під дією ваги людини фрикційні колодки 4 та 5 починають ковзання по гнучкому елементу 3. Якщо внаслідок зменшення коефіцієнта тертя між гнучким елементом 3 та фрикційними колодками 4, 5 швидкість спуску починає збільшуватися, натискання штовхачів 12 на шарики 10 зменшується (а натискання фрикційних колодок 4, 5 на гнучкий елемент 3 відповідно збільшується), що призводить до стабілізації швидкості спуску. Коли коефіцієнт тертя між гнучким елементом 3 та фрикційними колодками 4,5 збільшується, спуск починає уповільнюватися, сила натискання штовхачів 12 на шарики 10 збільшується (завдяки силі інерції), натискання фрикційних колодок 4,5 на гнучкий елемент 3 зменшується, призводячи до стабілізації швидкості руху. При необхідності зупинки (зависання) людина може скористатися штоком 8, перерозподіляючи частину ваги безпосередньо на фрикційні колодки 4, 5 (минуючи шариковий розтискуючий механізм). Таким чином, введення механізму роз тискання фрикційних колодок, котрий знаходиться під дією ваги користувача, дозволяє значно зменшити дестабілізуючий вплив коефіцієнта тертя між гнучким елементом і фрикційними колодками на плавність гравітаційного спуску. Це приводить до підвищення надійності рятувального пристрою. Джерела інформації: 1. US 4024927, кл. 182-5, 1978. 2. SU 931194, кл. А 62 В 1/14, 1982. 60 1 UA 103468 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 1. Рятувальний пристрій, що містить гнучкий елемент, один із кінців якого закріплений на будівлі, підпружинені до гнучкого елемента фрикційні колодки та регулювальну гайку для установки ваги користувача, який відрізняється тим, що введено механізм розтиснення фрикційних колодок, котрий знаходиться під дією ваги користувача. 2. Рятувальний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що механізм розтиснення фрикційних колодок виконаний у вигляді шариків, розташованих в скошених лунках фрикційної колодки. 2 UA 103468 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Автори англійською

Petrenko Oleksandr Vasyliovych

Автори російською

Петренко Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A62B 1/14

Мітки: пристрій, рятувальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103468-ryatuvalnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рятувальний пристрій</a>

Подібні патенти