Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Контейнер для роздільного збору відпрацьованих масляних фільтрів, що містить корпус, який відрізняється тим, що у корпусі контейнера розміщені картриджі (2) для 2-4-х типорозмірів фільтрів, у нижній частині якого знаходиться відсік для збору відпрацьованого масла (6) та кран для його зливу (7).

Текст

Дивитися

Реферат: Контейнер для роздільного збору відпрацьованих масляних фільтрів містить корпус. У корпусі контейнера розміщені картриджі (2) для 2-4-х типорозмірів фільтрів, у нижній частині якого знаходиться відсік для збору відпрацьованого масла (6) та кран для його зливу (7). UA 103272 U (12) UA 103272 U UA 103272 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до автомобільної промисловості, зокрема до пристроїв для збору відпрацьованих масляних фільтрів. Відома конструкція контейнера для збору і подальшої утилізації відпрацьованого масла "Дренаж-платформа для зливу залишкового вмісту контейнера для збору і подальшої утилізації", яка складається з герметичної ємності циліндричної форми, дренажної платформи для полегшення зливу і збору відпрацьованого масла [1]. Недоліком такої конструкції є дренажна платформа, яка знімається і міститься на ємкості зверху, а потім на неї ставляться фільтри, кількість яких обмежена. Дана конструкція не передбачає подальшого транспортування зібраних фільтрів до місця їх утилізації, тобто спрямована лише на збір відпрацьованого масла. Відома також конструкція "Пристрій і спосіб для збору і рециркуляції забрудненого масла і масляного фільтра". Пристрій складається з ковша для прийому відпрацьованого масляного фільтра і його масла, кришки зі знімної пробки, куди встановлюється фільтр, всмоктуючого трубопроводу, через який масло з пристрою потрапляє в мобільний приймач [2]. Основним недоліком цієї конструкції є те, що вона призначена для "домашнього" використання, а не для станцій технічного обслуговування, де накопичується велика кількість відпрацьованих масляних фільтрів. Крім цього, конструкція даного винаходу багатоелементна і трудомістка у виробництві. Відома конструкція "Контейнера для збору відпрацьованих масляних фільтрів" [3] як найближча за технічною суттю та функціональним призначенням, прийнята за прототип. Ця конструкція містить корпус контейнера і замок для відмикання, через який потрапляє відпрацьований масляний фільтр певного типорозміру всередину пристрою. Однак даний винахід має ряд недоліків: один контейнер може бути використаний лише для одного типорозміру фільтра; відсутнє вирішення проблеми відділення і збору відпрацьованого масла, яке міститься в фільтрах; фільтри в контейнері можуть розміщуватись хаотично. Задача корисної моделі - розробка такої конструкції контейнера для роздільного збору відпрацьованих масляних фільтрів, яка забезпечила б можливість попереднього сортування за 2-ма і більше типорозмірами, а також збір та злив відпрацьованого масла з метою подальшої утилізації. Контейнер виконаний з металевого корпусу циліндричної форми (бочка) з розміщеними в ньому 2-4-ма картриджами, призначеними для збору різних типорозмірів відпрацьованих масляних фільтрів, в нижній частині конструкції знаходиться відсік для прийому відпрацьованого масла і кран для його зливу. Картриджі виготовлені з металевої сітки з перегородками (напрямними), в яких один на одному розміщуються фільтри, поступово заповнюючи його. Нижня частина (днище) картриджа виконана в формі стулок із засувками, які відкриваються. Для вивантаження фільтрів картридж виймають з контейнера, стулки розкривають і фільтри висипають в іншу ємність для подальшої утилізації. На фіг. 1 представлено поздовжній розріз контейнера для роздільного збору відпрацьованих масляних фільтрів, котрий складається з корпусу контейнера циліндричної форми (бочка) 1, у якому розміщені чотири картриджі 2 на опорних ніжках 5. У нижній частині контейнера знаходиться відсік для збору відпрацьованого масла 6 та кран для його зливу 7. На фіг. 2 показано поперечний розріз контейнера з розташованими в ньому чотирма картриджами 2, які заповнені відпрацьованими фільтрами 8 різних типорозмірів. Картриджі виконані з металевої сітки 4, мають перегородки (напрямні) 3, у які розміщують відпрацьовані фільтри 8. Кожен фільтр займає місце в картриджі свого розміру чи типу. Днище картриджа 2 має стулки, що кріпляться на петлях, а відкриваються за рахунок засувок. У верхній частині картриджа знаходяться монтажні петлі 9. Відпрацьовані автомобільні масляні фільтри розміщують отвором вниз, у картридж свого типорозміру. За рахунок перегородок (напрямних) 3 фільтри знаходяться один на одному. В процесі збору та відстоювання залишки відпрацьованого масла стікають у відсік для його збору 6. Коли контейнер заповнений, його транспортують до місця утилізації відпрацьованих фільтрів. Також можливе їх вивантаження і в місці збору (сортування). Картридж 2 виймають з контейнера за монтажні петлі 9, відкривають засувки, розкривають його стулки і фільтри вивантажують для подальшої їх утилізації. Відпрацьоване масло, що зібралось в нижній частині контейнера 6, зливають через кран 7 для регенерації та повторного використання. 1 UA 103272 U 5 10 Контейнер може бути циліндричної або прямокутної форми. Кожен контейнер може використовуватись для певного виду масла - мінерального, синтетичного або напівсинтетичного. Запропонована конструкція контейнера для роздільного збору дозволить вирішити декілька завдань одночасно: спростити процес сортування відпрацьованих масляних фільтрів, а також збір та злив відпрацьованого масла. Подальша їх утилізація дозволить зменшити навантаження, пов'язане з потраплянням відпрацьованого масла в навколишнє середовище. Джерела інформації: 1. Патент США 5291921, МПК В65В 1/04, 08.03.1994. 2. Патент США 5647414, МПК В65В 3/00, 15.07.1997. 3. Патент РФ 2359891, МПК B65F 1/00, 27.06.2009. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Контейнер для роздільного збору відпрацьованих масляних фільтрів, що містить корпус, який відрізняється тим, що у корпусі контейнера розміщені картриджі (2) для 2-4-х типорозмірів фільтрів, у нижній частині якого знаходиться відсік для збору відпрацьованого масла (6) та кран для його зливу (7). 2 UA 103272 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Containers for separate collection of waste oil filters

Автори англійською

Golik Yuriy Stepanovich, Hanoshenko Olena Mykolaivna, Koltunov Georgii Anatolievich, Kalinichenko Tetiana Serhiivna

Назва патенту російською

Контейнер для раздельного сбора отработанных масляных фильтров

Автори російською

Голик Юрий Степанович, Ганошенко Елена Николаевна, Колтунов Георгий Анатольевич, Калиниченко Татьяна Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: B65F 1/00

Мітки: масляних, роздільного, збору, контейнер, фільтрів, відпрацьованих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103272-kontejjner-dlya-rozdilnogo-zboru-vidpracovanikh-maslyanikh-filtriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Контейнер для роздільного збору відпрацьованих масляних фільтрів</a>

Подібні патенти