Спосіб профілактики і лікування слухових, вестибулярних і рухових порушень з використанням пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції

Номер патенту: 103269

Опубліковано: 10.12.2015

Автори: Пасічний Сергій Віталійович, Гомза Яна Юріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики і лікування слухових, вестибулярних і рухових порушень з використанням пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції, що включає використання калоричної вестибулярної стимуляції холодною водою температурою 25 °C або гарячою водою температурою 49 °C в кількості 60 мл протягом 10 секунд 1 раз на день курсом 10 днів, який відрізняється тим, що калоричну вестибулярну стимуляцію пацієнт проводить самостійно за допомогою пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики і лікування слухових, вестибулярних і рухових порушень з використанням пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції включає використання калоричної вестибулярної стимуляції холодною водою температурою 25 °C або гарячою водою температурою 49 °C в кількості 60 мл протягом 10 секунд 1 раз на день курсом 10 днів. Калоричну вестибулярну стимуляцію пацієнт проводить самостійно за допомогою пристроютрубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції. UA 103269 U (12) UA 103269 U UA 103269 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до оториноларингології, крім того, може бути використана в неврології, нейрохірургії, фізіотерапії, спортивній медицині, військовій медицині. На сьогоднішній день актуальною проблемою оториноларингології є лікування порушень слуху і вестибулярного апарата у хворих на судинні захворювання головного мозку [1, 2]. Відомо також, що калорична вестибулярна стимуляція холодною або теплою водою призводить до активації багатьох зон в контрлатеральній гемісфері головного мозку, тому може використовуватись для лікування головного болю та вестибулярних порушень при деяких захворюваннях головного мозку [3-9]. Найближчим аналогом корисної моделі, що заявляється, є спосіб калоричної вестибулярної стимуляції. Найближчим аналогом корисної моделі є спосіб [7], який складається з калоричної стимуляції вуха холодною або гарячою водою, яка передбачає одноразове зрошення зовнішнього слухового ходу холодною водою температури 25 °C для лікування головного болю та вестибулярних порушень при деяких захворюваннях нервової системи. Недоліками цього способу є те, що пацієнт не може проводити калоричну вестибулярну стимуляцію самостійно для профілактики і лікування слухових, вестибулярних, рухових порушень у хворих на судинні захворювання головного мозку (інсульт, церебральний гіпертонічний криз, дисциркуляторну енцефалопатію), у спортсменів та військовослужбовців для тренування вестибулярної і рухової функції. Задача, що вирішується, полягає в забезпеченні відновлення слухової, вестибулярної, рухової функції та запобіганні прогресуванню її порушень у хворих на судинні захворювання головного мозку. Технічний результат від вирішення задачі буде полягати у забезпеченні стійкого результату по запобіганню прогресуванню порушень слухової функції, вестибулярної та рухової функції у хворих у хворих на судинні захворювання головного мозку (інсульт, церебральний гіпертонічний криз, дисциркуляторну енцефалопатію), та для тренування вестибулярних та рухових розладів у спортсменів та військовослужбовців. Поставлену задачу вирішують тим, що на відміну від відомого способу, що включає використання калоричної стимуляції лабіринту внутрішнього вуха холодною водою температури 25 °C, згідно з корисною моделлю, пацієнт самостійно проводить калоричну стимуляцію холодною водою температури 25 °C або гарячою водою температури 49 °C в кількості 60 мл протягом 10 секунд курсом 10 днів за допомогою пристрою - трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції. Відмінними особливостями способу профілактики і лікування слухових, вестибулярних і рухових порушень з використанням пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції є самостійне проведення пацієнтом калоричної вестибулярної стимуляції холодною водою температурою 25 °C або гарячою водою температурою 49 °C протягом 10 секунд курсом 10 днів. Такий спосіб дозволяє підвищити якість профілактики і лікування слухових, вестибулярних, рухових порушень у хворих на судинні захворювання головного мозку (інсульт, церебральний гіпертонічний криз, дисциркуляторну енцефалопатію), проводити ефективне тренування вестибулярних та рухових розладів у спортсменів та військовослужбовців. З відомих джерел такий спосіб профілактики і лікування слухових, вестибулярних і рухових порушень з використанням пристрою трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції не відомий. Спосіб, що заявляється, здійснюють наступним чином. Пацієнт самостійно проводить калоричну стимуляцію холодною водою температури 25 °C або гарячою водою температури 49 °C протягом 10 секунд за допомогою пристрою - трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції. (10,1 1). Процедура проводиться в положенні сидячи в кріслі з підголовником у положенні з закинутою назад на 60° головою, або лежачи на спині головою на подушці так, щоб голова знаходилась піднятою над горизонтальною поверхнею на кут 30°. В разі правильно проведеної процедури виникає головокружіння. Очі не відкривають протягом усього періоду головокружіння. Коли головокружіння припинилось, очі можна відкрити. Після цього рекомендується не вставати ще протягом 10-15 хвилин. В разі гарної переносимості першої калоричної вестибулярної стимуляції процедура повторюється 1 раз на день протягом 10 днів. В ряді випадків може виникати легка нудота. В такому разі рекомендується відкрити очі, і подальші процедури проводити з відкритими очима. Рідко може виникати одноразове блювання. В цьому разі рекомендується проводити процедуру під контролем лікаря. За наявності перфорації барабанної перетинки процедуру проводять за показаннями лікаря. 1 UA 103269 U 5 10 15 20 Приклад конкретного використання способу: Хворий В., 49 років, перебував на лікуванні у відділенні неврології з приводу ішемічного інсульту у вертебрально-базилярному басейні. Скарги хворої були на зниження слуху, головокружіння, порушення ходи і координації рухів. В результаті комплексного аудіологічного і вестибулометричного обстеження у хворої виявлені розлади слуху периферичного рівня у вигляді зниження слуху на ліве вухо 1 ступеня та розлади вестибулярного апарата периферичного і центрального рівня середнього ступеня важкості. За допомогою пристрою трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції хвора проводила щодня 1 раз на день зрошення лівого зовнішнього слухового ходу 60 мл холодної води температури 25 °C протягом 10 с. Пройшла курс процедур протягом 10 днів. Протягом періоду застосування способу стан хворої щоденно поступово покращувався: зменшувалось зниження слуху, зникло головокружіння, відновилась хода і координація рухів. По закінченні курсу процедур хворій проведена повторно контрольна аудіометрія, яка продемонструвала нормалізацію порогів звукосприйняття. Повторно проведена контрольна вестибулометрія показала відсутність порушень вестибулярного апарата. За період з 2007 по 2015 роки спосіб, що заявляється, було застосовано у 96 хворих - у всіх випадках з позитивним результатом. Спосіб досить простий у використанні. Застосування способу просте, нетравматичне, неінвазивне, дає гарні стійкі клінічні результати за рахунок запобігання прогресуванню слухової функції, і час застосування способу лікування нетривалий, але необхідний для видужування. Спосіб дає можливість скорочення терміну реабілітації слухових, вестибулярних і рухових розладів у хворих на судинні захворювання головного мозку, а також скорочує витрати на персонал за рахунок того, що хворий може проводити калоричну вестибулярну стимуляцію самостійно. Спосіб дозволяє проводити тренування вестибулярного апарата спортсменами і військовослужбовцями. 25 30 35 40 45 50 Джерела інформації: 1. Аленикова О.А. Вестибулярная дисфункция при хронических формах недостаточности мозгового кровообращения и ее лечение с помощью интервальной термобарической гипоксии// Авто- реф. дис. канд. мед. наук. - Минск, 2004. - 12 с. 2. Благовещенская Н.С. Клиническая отоневрология при пораженнях головного мозга. // Москва. - "Медицина". - 1976. – 272 с. 3. Harris A.J. Cortical origin of pathological pain. Lancet 1999; 354; 1464-6. 4. Jahn K., Deutschlander A., Stephan Т., Strupp M., Wiesmann M., Brandt T. Brain activation patterns during imagined stanse and locomotion in functional magnetic resonance imaging. Neuroimage 2004; 22; 1722-1731. 5. Dieterich M, Bense S., Lutz S, Drzezga A., Stephan Т., Bartenstein P., Brandt Т., Dominance for vestibular cortical function in the non-dominant hemisphere. Cereb. Cortex 2003; 13; 994-1007. 6. Lobel E., Kleine J.F., Bihan D.L., Leroy-Willig A., Berthoz A. Searching for the vestibular cortex with functional MR1. Neuroimage 1996, 3, S351. 7. Ramachandran V.S., McGeoch P.D. Can vestibular caloric stimulation be used to treat apotemnophylia? Medical Hypothesies 2007; 69; 250-252. 8. Ramachandran V.S., McGeoch P.D., Williams L. Can vestibular caloric stimulation be used to treat Dejerine-Roussy Syndrome? Medical Hypothesies 2007; 69; 486-488. 9. Гомза Я.Ю. Тактика ведения больных с сенсоневральной тугоухостью при церебральном гипертоническом кризе /Я.Ю. Гомза //Российская оториноларингология. - 2012.- № 1(56). - С. 5055. 10. Гомза Я.Ю. Пристрій для калоричної вестибулярної стимуляції Друк. Патент України на корисну модель № 30875. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 11.03.2008 р. 11. Гомза Я.Ю., Пасічний С.В. Впровадження трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції в медичну практику /IV Міжнародний медичний конгресс "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України" 15-17 квітня 2015 року.: Тези доповідей - Київ. - 2015. - С. 57. Опубліковано on-line www. me forum, in. ua 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Спосіб профілактики і лікування слухових, вестибулярних і рухових порушень з використанням пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції, що включає використання калоричної вестибулярної стимуляції холодною водою температурою 25 °C або 2 UA 103269 U гарячою водою температурою 49 °C в кількості 60 мл протягом 10 секунд 1 раз на день курсом 10 днів, який відрізняється тим, що калоричну вестибулярну стимуляцію пацієнт проводить самостійно за допомогою пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції. 5 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of prevention and treatment of hearing, vestibular and motor disorders using device-pipes for silaksan caloric vestibular stimulation

Автори англійською

Gomza Yana Yuriivna, Pasichnik Sergiy Vitaliyovich

Назва патенту російською

Способ профилактики и лечения слуховых, вестибулярных и двигательных нарушений с использованием устройств-трубок силаксанових для калорической вестибулярной стимуляции

Автори російською

Гомза Яна Юрьевна, Пасечник Сергей Витальевич

МПК / Мітки

МПК: A61F 11/00

Мітки: калорічної, лікування, силаксанових, вестибулярної, спосіб, рухових, використанням, вестибулярних, пристрою-трубок, профілактики, стимуляції, слухових, порушень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-103269-sposib-profilaktiki-i-likuvannya-slukhovikh-vestibulyarnikh-i-rukhovikh-porushen-z-vikoristannyam-pristroyu-trubok-silaksanovikh-dlya-kalorichno-vestibulyarno-stimulyaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики і лікування слухових, вестибулярних і рухових порушень з використанням пристрою-трубок силаксанових для калоричної вестибулярної стимуляції</a>

Подібні патенти