Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб завантаження великотоннажного морського судна, що включає принаймні часткове завантаження великотоннажного морського судна вдалині від берегової зони з самохідного судна-носія, який відрізняється тим, що попередньо самохідне судно-носій завантажують вдалині від берегової зони із баржі або барж, або інших малотоннажних плавзасобів.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як самохідне судно-носій використовують обладнане власними вантажними засобами самохідне судно-перевантажувач, яке попередньо завантажують вдалині від берегової зони із баржі або барж, або інших малотоннажних плавзасобів за допомогою його власних вантажних засобів.

3. Спосіб за п. 1 або за п. 2, який відрізняється тим, що великотоннажне морське судно попередньо частково завантажують у причальної стінки.

Текст

Реферат: Спосіб завантаження великотоннажного морського судна включає принаймні часткове завантаження великотоннажного морського судна вдалині від берегової зони з самохідного судна-носія. Попередньо самохідне судно-носій завантажують вдалині від берегової зони із баржі або барж, або інших малотоннажних плавзасобів. UA 102374 U (12) UA 102374 U UA 102374 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до водного транспорту і може бути застосованою під час завантаження великотоннажних морських суден. Відомий спосіб завантаження великотоннажного морського судна, що включає завантаження частини вантажу у великотоннажне морське судно вдалині від берегової зони з самохідного судна-носія, попередньо завантаженого біля причальної стінки (Патент України на корисну модель № 72921, В63В35/00, пріоритет від 03.07.2012). Проте відомий спосіб завантаження великотоннажного морського судна включає завантаження самохідного судна-носія біля причальної стінки, таким чином, в разі доставляння вантажу до порту баржами потрібне проміжне розвантаження барж у порту та наступне завантаження судна-носія, що призводить до значних додаткових матеріальних і часових витрат. Задача корисної моделі полягає в удосконаленні способу завантаження великотоннажного морського судна, що включає завантаження принаймні частини вантажу в великотоннажне морське судно вдалині від берегової зон із самохідного судна-носія, шляхом попереднього завантаження самохідного судна-носія вдалині від берегової зони з барж (або інших малотоннажних плавзасобів), причому самохідне судно-носій може бути виконане у вигляді обладнаного власними вантажними засобами самохідного судна-перевантажувача; це дає можливість уникнути проміжного розвантаження барж в порту та наступного завантаження самохідного судна-носія (або самохідного судна-перевантажувача) й сприяє значній економії матеріальних коштів і часу, а також оптимізації використання портових площ. Спосіб завантаження великотоннажного морського судна включає завантаження принаймні частини вантажу у великотоннажне морське судно вдалині від берегової зони з самохідного судна-носія, яке попередньо завантажують вдалині від берегової зони з баржі або барж або інших малотоннажних плавзасобів (малотоннажних самохідних суден, понтонів і т.п.). Як самохідне судно-носій може бути використане обладнане власними вантажними засобами самохідне судно-перевантажувач, яке попередньо завантажують вдалині від берегової зони за допомогою його власних вантажних засобів з баржі або барж, або інших малотоннажних плавзасобів (малотоннажних самохідних суден, понтонів і т.п.). Великотоннажне морське судно можуть попередньо частково завантажувати у причальної стінки в порту. На фіг. 1 наведено схему завантаження самохідного судна-носія з баржі, на фіг. 2 наведено схему завантаження великотоннажного морського судна з самохідного судна-носія, на фіг. 3 наведено схему завантаження обладнаного власними вантажними засобами самохідного судна-перевантажувача з баржі, на фіг. 4 наведено схему завантаження великотоннажного морського судна з обладнаного власними вантажними засобами самохідного суднаперевантажувача. На кресленнях наведені: самохідне судно-носій 1, баржа 2, великотоннажне морське судно 3, плавучий кран 4, самохідне судно-перевантажувач 5, обладнане власними вантажними засобами - вантажними стрілами 6. Під час здійснення способу завантаження великотоннажного морського судна вдалині від берегової зони насипний вантаж (у вигляді порошку, гранул або грудок) завантажують у самохідне судно-носій 1 безпосередньо з баржі 2, що доставила цей вантаж, за допомогою плавучого крану 4. Після цього самохідне судно-носій 1 наближається до великотоннажного морського судна 3, яке знаходиться вдалині від берегової зони, і за допомогою плавучого крану 4 насипний вантаж перевантажують із самохідного судна-носія 1 у великотоннажне морське судно 3. В разі виконання самохідного судна-носія у вигляді обладнаного власними вантажними засобами - вантажними стрілами 6 самохідного судна-перевантажувача 5 насипний вантаж можуть завантажувати безпосередньо з баржі 2 у обладнане вантажними стрілами 6 самохідне судно-перевантажувач 5 за допомогою вантажних стріл самохідного судна-перевантажувача 5; після цього самохідне судно-перевантажувач 5 наближається до великотоннажного морського судна 3, яке знаходиться вдалині від берегової зони, і за допомогою вантажних стріл 6 самохідного судна-перевантажувача насипний вантаж перевантажують з самохідного суднаперевантажувача 5 у великотоннажне морське судно 3. Великотоннажне морське судно 3 може бути попередньо частково завантажене в порту біля причалу до осадки, яку дозволяє глибина, а потім виведене з порту на віддаль від берегової зони, де глибини дозволяють його повне завантаження та досягнення повної осадки. Крім цього не обов'язково, щоб завантаження вантажу у самохідне судно-носій 1 або у самохідне судноперевантажувач 5 з усіх барж 2 (у разі, якщо таких барж 2 декілька) відбувалося в одному місці. Заявлений спосіб завантаження великотоннажного морського судна дозволяє уникнути проміжної перевалки вантажу в порту й сприяє значній економії матеріальних коштів і часу. 60 1 UA 102374 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Спосіб завантаження великотоннажного морського судна, що включає принаймні часткове завантаження великотоннажного морського судна вдалині від берегової зони з самохідного судна-носія, який відрізняється тим, що попередньо самохідне судно-носій завантажують вдалині від берегової зони із баржі або барж, або інших малотоннажних плавзасобів. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як самохідне судно-носій використовують обладнане власними вантажними засобами самохідне судно-перевантажувач, яке попередньо завантажують вдалині від берегової зони із баржі або барж, або інших малотоннажних плавзасобів за допомогою його власних вантажних засобів. 3. Спосіб за п. 1 або за п. 2, який відрізняється тим, що великотоннажне морське судно попередньо частково завантажують у причальної стінки. 2 UA 102374 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of loading heavy-tonnage seacraft

Автори англійською

Zhukov Yurii Danyilovych, Prykhodko Viktor Kostiantynovych, Zherebetskyi Andrii Vladyslavovych

Назва патенту російською

Способ загрузки крупнотоннажного морского судна

Автори російською

Жуков Юрий Даниилович, Приходько Виктор Константинович, Жеребецкий Андрей Владиславович

МПК / Мітки

МПК: B63B 27/30, B63B 35/00, B65G 67/60

Мітки: спосіб, завантаження, судна, великотоннажного, морського

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-102374-sposib-zavantazhennya-velikotonnazhnogo-morskogo-sudna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб завантаження великотоннажного морського судна</a>

Подібні патенти