Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Проціджувач для очистки стічної води від механічних домішок, що містить піддон-корпус із установленими на останньому барабаном з обичайкою, оснащеною профілем із прозорами, і лотком приймання стічної води із підвідним трубопроводом, який відрізняється тим, що обичайка барабана виконана перфорованою, на поверхні обичайки виконана гвинтова канавка, причому профіль розміщений у канавці із прозорами, а лоток приймання води встановлений з можливістю переміщення.

2. Проціджувач за п. 1, який відрізняється тим, що підвідний трубопровід обладнаний скосом, виконаним у зворотну сторону від барабана.

Текст

Реферат: Винахід належить до пристроїв очистки стічних вод від механічних домішок, зокрема до обертових барабанних проціджувачів, і може бути використаний при очистці побутових і промислових стічних вод. Проціджувач складається з піддона-корпуса, барабана з перфорованою обичайкою, поверхня якої оснащена гвинтовою канавкою з розташованим в останній профілем із прозорами, підвідного трубопроводу зі скосом, виконаним у зворотну сторону від барабана, й лотка приймання стічної води, установленого з можливістю переміщення щодо корпусу й підвідного трубопроводу. Винахід забезпечує якісну очистку стічної води, характеризується простотою монтажу й надійністю при експлуатації. UA 102181 C2 (12) UA 102181 C2 UA 102181 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до пристроїв очистки стічних вод від механічних домішок, зокрема до обертових барабанних проціджувачів, і може бути використаний при очистці побутових і промислових стічних вод. Відомий пристрій (проціджувач) для очистки стічних вод від механічних домішок (патент RU 2337068, МПК C02F3/10, опубл. 27.10.2008) [1]. Пристрій [1] складається з корпуса, датчика кондуктометричного рівня рідини, привода, ґрат, виконаних у вигляді обертового пустотілого барабана із прозорами 3 мм, гребінки зі спеціальними ножами, а також ската, лотка й контейнера для збору механічних домішок. Відомий пристрій працює в такий спосіб. Стічна вода подається у верхню частину корпуса й при досягненні певного рівня води, за допомогою датчика кондуктометричного рівня рідини, розташованого в кожусі, пристрій включається й працює в автоматичному режимі. Привод обертає пустотілий барабан із прозорами, через який проціджується стічна вода в нижню частину корпуса й по трубопроводу відводиться на подальшу очистку. При обертанні барабана сміття з нього знімається гребінкою зі спеціальними ножами й по скату надходить у лоток, по якому скочується у контейнер для збору механічних домішок. Як випливає з конструкції пристрою [1], основними його недоліками є: - складність виготовлення пари барабан-гребінка внаслідок необхідності точного влучення виступів гребінки в прозори барабана, що лімітує ширину прозорів і, практично, прозори менше 3 мм виконати неможливо; - ненадійність експлуатації пристрою за рахунок відсутності ущільнення барабана щодо корпусу, у результаті чого при влученні великих механічних домішок у зазори між торцевими поверхнями барабана й стінками корпуса відбувається заклинювання барабана й вихід з ладу привода. Найбільш близьким аналогом до винаходу за технічною сутністю й результатом, що досягається, є проціджувач - барабанне сито типу GRS (Проспект фірми SERECO E-mail [email protected] sereco. it WNW sereco it) [2]. Проціджувач [2] складається зі штампованого піддона-корпуса, виконаного з металевого листа, з розміщеними на останньому барабаном з обичайкою, яка оснащена профілем із прозорами; приводом; лотком приймання стічної води, жорстко прикріпленим до підвідного трубопроводу; ножем для зняття механічних домішок і скидання їх у контейнер. Проціджувач обладнаний системою промивання барабана із соплами, а також ущільненням, розташованим по периметру прилягання лотка до барабана. Робота проціджувача [2] полягає в наступному. Стічна вода подається в приймальний лоток, що прилягає до обичайки барабана за допомогою ущільнювача, і надходить на зовнішню поверхню барабана. При включенні привода барабан обертається й стічна вода фільтрується через прозори між профілями. Очищена вода з нижньої частини барабана надходить у піддон і відводиться на подальшу очистку. Затримані при обертанні барабана домішки знімаються з останнього ножем і скидаються в контейнер. При необхідності включається система промивання барабана. Відомий проціджувач [2] використовують для очистки стічної води від механічних домішок. Однак при його виготовленні й експлуатації виявляються наступні недоліки. При навивці профілю на обичайку барабана практично неможливо витримати необхідний постійний прозор між профілями; при цьому в процесі експлуатації не виключене зрушення профілів один відносно одного, що викликає також зміну величини прозорів між ними. Жорстке кріплення до приймального лотка підвідного трубопроводу, установленого горизонтально, не забезпечує рівномірний розподіл стічної води по ширині барабана, а також регулювання ущільнення лотка щодо барабана. Як видно з викладеного вище, зміна величини прозорів (збільшення), що відбувається як при виготовленні проціджувача, так і при його експлуатації, а також порушення герметичності ущільнення між лотком і барабаном і нерівномірний розподіл стічної води, що подається, по ширині барабана приводять до зниження якості очищеної води за рахунок її вторинного забруднення механічними домішками, які надходять через збільшені прозори й при порушенні герметичності ущільнення, що ускладнює подальшу очистку води. Це є основним недоліком відомого проціджувача. Крім того, жорстке кріплення трубопроводу, що підводить стічну воду, до лотка ускладнює монтаж проціджувача. В основу винаходу поставлена задача розробити конструкцію проціджувача для очистки стічної води від механічних домішок, у якій зміна форми й просторового розміщення конструктивних елементів забезпечило б підвищення якості очищеної стічної води, а також спрощення монтажу проціджувача. 1 UA 102181 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Для вирішення поставленої задачі запропонований проціджувач для очистки стічної води від механічних домішок, що включає піддон-корпус із установленими на останньому барабаном з обичайкою, оснащеною профілем із прозорами, лотком приймання стічної води із підвідним трубопроводом, у якому, відповідно до винаходу, обичайка виконана перфорованою, на поверхні обичайки виконана гвинтова канавка, причому профіль розміщений у канавці із прозорами, а лоток приймання стічної води встановлений з можливістю переміщення; при цьому підвідний трубопровід, обладнаний скосом, виконаним у зворотну сторону від барабана. Установлено, що оснащення обичайки барабана гвинтовою канавкою з розміщеним в останній профілем забезпечує необхідну постійну величину прозорів між профілями й запобігає їхньому зсуву як в час монтажу, так і під час роботи. Установка лотка приймання стічної води рухливим щодо барабана й підвідного трубопроводу дозволяє регулювати ступінь притиснення ущільнення між барабаном і лотком, у міру його зношування, за рахунок переміщення лотка до барабана. Виконання підвідного трубопроводу зі скосом, направленим у зворотну сторону від барабана, дозволяє одержати рівномірний розподіл стічної води по ширині барабана. Зазначені вище конструктивні зміни проціджувача, що заявляються, забезпечують підвищення якості очищеної стічної, запобігаючи її повторному забрудненню механічними домішками. Крім того, установлення лотка з можливістю переміщення щодо підводного трубопроводу суттєво спрощує монтаж проціджувача. Винахід пояснюється наступними кресленнями. На Фіг. 1 представлений загальний вигляд проціджувача, а на Фіг. 2 зображений переріз А-А барабана по твірній. Проціджувач (Фіг. 1) складається з піддона-корпуса (1), на якому встановлені барабан (2) із приводом (3), ніж (4), а також лоток (5), виконаний з можливістю переміщення за рахунок болтового з'єднання (6). На лотку (5) по незамкнутому контуру розміщене ущільнення (7) щодо барабана (2). У верхній частині лотка (5) із зазорами встановлюється трубопровід (8) із прокладкою (9) для підведення стічної води, що обладнаний у нижній частині скосом (10), спрямованим у зворотну сторону від барабана. На Фіг. 2 (переріз А-А барабана по твірній) зображений виріз перфорованої обичайки (11) барабана (2) із гвинтовою канавкою (12), у якій розташований профіль (13) з гарантованою величиною прозорів, що може становити 0,15-3,00 мм. Проціджувач для очищення стічної води від механічних домішок працює в такий спосіб. По трубопроводу (8) у лоток (5) надходить стічна вода. Прокладка (9) забезпечує герметичність підвідного трубопроводу (8) щодо лотка (5). За рахунок скосу (10) підвідного трубопроводу (8), спрямованого у зворотну сторону від барабана (2), забезпечується рівномірний розподіл стічної води, що подається, по ширині барабана. Стічна вода фільтрується через прозори профілю (13), розташованого у гвинтовій канавці (12), виконаній на поверхні перфорованої обичайки (11) барабана (2). Таке конструктивне оснащення барабана профілем із прозорами забезпечує гарантовану величину прозора, мінімальна величина якого становить 0,15 мм, що забезпечує високий ступінь видалення механічних домішок, особливо малого розміру. При обертанні барабана (2) механічні домішки, затримані на профілях (13), знімаються ножем (4) і направляються, наприклад, у контейнер. У міру зношування ущільнення (7) лоток (5) за допомогою болтового з'єднання (6) переміщається до барабана (2), у результаті чого підтримується постійно герметичність ущільнення й, отже, глибоке очищення стічної води. Переваги запропонованого проціджувача для очищення стічної води від механічних домішок, у порівнянні з відомим [2], полягають у наступному: - сукупність конструктивних ознак проціджувача, що заявляється, забезпечує підвищення якості очищеної стічної води за рахунок виключення її вторинного забруднення механічними домішками, що не досягається в процесі роботи відомого проціджувача; - конструктивне виконання окремих елементів проціджувача, що заявляється, дозволяє істотно спростити його монтаж. Висока надійність роботи проціджувача підтверджується випробуваннями, проведеними протягом двох років на очисних спорудах м. Кривий Ріг. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 1. Проціджувач для очистки стічної води від механічних домішок, що містить піддон-корпус із установленими на останньому барабаном з обичайкою, оснащеною профілем із прозорами, і лотком приймання стічної води із підвідним трубопроводом, який відрізняється тим, що обичайка барабана виконана перфорованою, на поверхні обичайки виконана гвинтова канавка, причому профіль розміщений у канавці із прозорами, а лоток приймання води встановлений з можливістю переміщення. 2 UA 102181 C2 2. Проціджувач за п. 1, який відрізняється тим, що підвідний трубопровід обладнаний скосом, виконаним у зворотну сторону від барабана. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Percolator for cleaning wastewaters from mechanical impurities

Автори англійською

Honcharuk Vladyslav Volodymyrovych, Plachynta Ivan Vasyliovych, Ovdii Mykhailo Mykolaiovych, Baranov Oleksandr Ivanovych

Назва патенту російською

Процеживатель для очистки сточных вод от механических примесей

Автори російською

Гончарук Владислав Владимирович, Плачинта Иван Васильевич, Овдий Михаил Николаевич, Баранов Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: C02F 3/10, B01D 33/06

Мітки: механічних, стічної, проціджувач, води, очистки, домішок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-102181-procidzhuvach-dlya-ochistki-stichno-vodi-vid-mekhanichnikh-domishok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Проціджувач для очистки стічної води від механічних домішок</a>

Подібні патенти