Пристрій керування тяговими двигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, включеними послідовно-паралельно в дві групи, в кожній з яких вивід якірної обмотки одного з електродвигунів підключений через імпульсний перетворювач до плюсового виводу мережі живлення, а вивід обмотки збудження іншого електродвигуна підключений до мінусового виводу мережі живлення, який відрізняється тим, що додатково в кожну групу між якірними обмотками включено датчики струму, виходи яких підключено до одного з входів схеми виділення максимального сигналу та одного з входів однієї з двох схем порівняння, на другий вхід яких підключено вихід схеми виділення максимального сигналу, а вихід першої схеми порівняння, що зв'язана з датчиком струму першої групи електродвигунів, підключено до входу імпульсного перетворювача, що живить першу групу електродвигунів, а вихід другої схеми порівняння, що зв'язана з датчиком струму другої групи електродвигунів, підключено до входу імпульсного перетворювача, що живить другу групу електродвигунів.

Текст

Реферат: Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, включеними послідовно-паралельно в дві групи, в кожній з яких вивід якірної обмотки одного з електродвигунів підключений через імпульсний перетворювач до плюсового виводу мережі живлення, а вивід обмотки збудження іншого електродвигуна підключений до мінусового виводу мережі живлення. Додатково в кожну групу між якірними обмотками включено датчики струму. UA 101886 U (12) UA 101886 U UA 101886 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електрообладнання електричного транспорту і призначена для електрорухомого складу постійного струму. Відомий пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, який за рахунок реле буксування забезпечує ступінчате зниження напруги живлення тягових електродвигунів при відсутності надлишкового ковзання колісних пар та ступінчате відновлення напруги живлення при відсутності надлишкового ковзання [Электрические машины и электрооборудование тепловозов Изд. 2-е, перераб. и доп. Под. ред. Е. Я. Гаккель. - М.: Транспорт, 1974. - 296 с., С. 148-149]. Недоліком даного пристрою є те, що при його використанні може спостерігатися дзвінкова робота реле буксування, що не сприяє усуненню надлишкового ковзання. Відомий також пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, який забезпечує стабілізацію напруги живлення (жорсткі динамічні характеристики) при виникненні надлишкового ковзання колісних пар та часткове її зменшення для припинення буксування з подальшим ступінчатим відновленням [Электрические машины и электрооборудование тепловозов Изд. 2-е, перераб. и доп. Под. ред. Е.Я. Гаккель. - М.: Транспорт, 1974. - 296 с., С. 149-150]. Недоліком такого пристрою є той факт, що стабілізація напруги живлення перешкоджає тільки розвитку буксування, а для усунення збиткового ковзання необхідне зменшення величини напруги живлення. В той же час, жорсткі динамічні характеристики погіршують динамічні властивості електрорухомого складу. Найближчим аналогом пристрою керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, включеними послідовно-паралельно, що живляться від мережі постійного струму через імпульсні перетворювачі, є пристрій, в якому при виникненні надлишкового ковзання колісних пар забезпечується ступінчате зниження, а потім відновлення напруги живлення тягових електродвигунів за допомогою імпульсних перетворювачів [Электропоезда постоянного тока с импульсными преобразователями. Под. ред. проф. Розенфельда В.Е. - М.: Транспорт, 1976. - 280 с., С. 212-220]. Недоліком такого пристрою є те, що при наявності двох імпульсних перетворювачів в разі виникнення надлишкового ковзання колісних пар напруга живлення тягових електродвигунів зменшується, а потім відновлюється ступенями одночасно на двох групах тягових електродвигунів, причому величина пониженого рівня напруги живлення не залежить від значення надлишкового ковзання колісних пар. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, які включені послідовно-паралельно та живляться від мережі постійного струму через імпульсні перетворювачі, у якому за рахунок зміни конструкції пристрою напруга живлення змінюється пропорційно величині надлишкового ковзання колісних пар тільки на тій групі тягових електродвигунів, де виникає надлишкове ковзання, що забезпечує швидке поновлення щеплення колісних пар з рельсами при мінімальних втратах тягового зусилля. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, включеними послідовно-паралельно в дві групи, в кожній з яких вивід якірної обмотки одного з електродвигунів підключений через імпульсний перетворювач до плюсового виводу мережі живлення, а вивід обмотки збудження іншого електродвигуна підключений до мінусового виводу мережі живлення, згідно з корисною моделлю, додатково в кожну групу між якірними обмотками включено датчики струму, виходи яких підключено до одного з входів схеми виділення максимального сигналу та одного з входів однієї з двох схем порівняння, на другий вхід яких підключено вихід схеми виділення максимального сигналу, а вихід першої схеми порівняння, що зв'язана з датчиком струму першої групи електродвигунів, підключено до входу імпульсного перетворювача, що живить першу групу електродвигунів, а вихід другої схеми порівняння, що зв'язана з датчиком струму другої групи електродвигунів, підключено до входу імпульсного перетворювача, що живить другу групу електродвигунів. Пристрої керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, які включені послідовно-паралельно, при виникненні надлишкового ковзання колісних пар плавно зменшується напруга живлення шляхом зменшення завдання, пропорційно величині надлишкового ковзання коліс за допомогою зворотного зв'язку, який діє на той імпульсний перетворювач, що живить тягові електродвигуни, які зв'язані з колісними парами, де виникає надлишкове ковзання. Новим є те, що керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, які включені послідовно-паралельно, при виникненні надлишкового ковзання колісних пар є те, що напруга живлення зменшується пропорційно значенню надлишкового ковзання за рахунок зворотного 1 UA 101886 U 5 10 15 20 зв'язку на тій групі послідовно включених тягових електродвигунів, які зв'язані з колісними парами, де виникає надлишкове ковзання. На кресленні наведена схема пристрою, яка містить два імпульсні перетворювачі 1, 2, від яких живляться дві групи тягових електродвигунів послідовного збудження 3, 4 і 5, 6 з обмотками збудження 7, 8 і 9, 10, включені послідовно-паралельно, два датчики струму 11 і 12, схема виділення максимального сигналу 13, схеми порівняння 14 і 15. Схема працює таким чином. При відсутності буксування струми через обмотки електродвигунів 3, 4 і 5, 6 мають однакове значення, сигнали з виходів датчиків струму 11 і 12 мають однакове значення, сигнали на входах схем порівняння 14 і 15 також мають однакове значення і на виходах схем порівняння 14 і 15 сигнали відсутні. В разі появи надлишкового ковзання, наприклад, на колісній парі, що зв'язана з тяговим електродвигуном 3, збільшуються його оберти та зменшується струм через обмотки електродвигунів 3, 4 у порівнянні зі струмом через обмотки електродвигунів 5, 6. Різні по величині сигнали з виходів датчиків струму 11 і 12 надходять на схему виділення максимального сигналу 13 та схеми порівняння 14 і 15, причому на виході схеми виділення максимального сигналу 13 буде сигнал від датчика струму 12, як більший по величині. На вхід схеми порівняння 15 прийдуть два однакові за величиною сигнали і на виході буде нульовий сигнал, а на вхід схеми порівняння 14 прийдуть два різні за величиною сигнали і різниця їх з виходу схеми порівняння 14 надійде на імпульсний перетворювач 1, що призведе до зниження завдання та напруги живлення електродвигунів 3, 4 пропорційно надлишковому ковзанню. По мірі поновлення щеплення плавно збільшується напруга живлення тягових електродвигунів 3, 4. Таким чином, запропонований пристрій забезпечує ефективне керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, які включені послідовно-паралельно, при виникненні надлишкового ковзання колісних пар. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження, включеними послідовно-паралельно в дві групи, в кожній з яких вивід якірної обмотки одного з електродвигунів підключений через імпульсний перетворювач до плюсового виводу мережі живлення, а вивід обмотки збудження іншого електродвигуна підключений до мінусового виводу мережі живлення, який відрізняється тим, що додатково в кожну групу між якірними обмотками включено датчики струму, виходи яких підключено до одного з входів схеми виділення максимального сигналу та одного з входів однієї з двох схем порівняння, на другий вхід яких підключено вихід схеми виділення максимального сигналу, а вихід першої схеми порівняння, що зв'язана з датчиком струму першої групи електродвигунів, підключено до входу імпульсного перетворювача, що живить першу групу електродвигунів, а вихід другої схеми порівняння, що зв'язана з датчиком струму другої групи електродвигунів, підключено до входу імпульсного перетворювача, що живить другу групу електродвигунів. 2 UA 101886 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60L 3/10, H02N 2/06

Мітки: збудження, надлишкового, виникненні, пристрій, послідовного, ковзання, керування, двигунами, тяговими, пар, колісних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101886-pristrijj-keruvannya-tyagovimi-dvigunami-poslidovnogo-zbudzhennya-pri-viniknenni-nadlishkovogo-kovzannya-kolisnikh-par.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій керування тяговими двигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар</a>

Подібні патенти